Samenstelling inkomen; personen, kenmerken, 2001-2005

Samenstelling inkomen; personen, kenmerken, 2001-2005

Inkomensbestanddelen Populatie Kenmerken Perioden Aantal personen (x 1 000) Totaal bedrag (mln euro)
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Totaal personen 2005 8.028 255.096
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen gedurende deel jaar Totaal personen 2005 894 7.537
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen gedurende hele jaar Totaal personen 2005 7.134 247.559
2 Inkomen uit eigen onderneming Persoon met inkomen Totaal personen 2005 865 23.204
2 Inkomen uit eigen onderneming Persoon met inkomen gedurende deel jaar Totaal personen 2005 0 .
2 Inkomen uit eigen onderneming Persoon met inkomen gedurende hele jaar Totaal personen 2005 865 23.204
Primair inkomen, onbekend Persoon met inkomen Totaal personen 2005 0 .
Primair inkomen, onbekend Persoon met inkomen gedurende deel jaar Totaal personen 2005 0 .
Primair inkomen, onbekend Persoon met inkomen gedurende hele jaar Totaal personen 2005 0 .
4 Persoonlijk primair inkomen Persoon met inkomen Totaal personen 2005 8.621 278.301
4 Persoonlijk primair inkomen Persoon met inkomen gedurende deel jaar Totaal personen 2005 894 7.537
4 Persoonlijk primair inkomen Persoon met inkomen gedurende hele jaar Totaal personen 2005 7.727 270.763
5 Uitkering inkomensverzekeringen Persoon met inkomen Totaal personen 2005 4.135 67.272
5 Uitkering inkomensverzekeringen Persoon met inkomen gedurende deel jaar Totaal personen 2005 188 1.632
5 Uitkering inkomensverzekeringen Persoon met inkomen gedurende hele jaar Totaal personen 2005 3.947 65.640
6 Uitkering sociale voorzieningen Persoon met inkomen Totaal personen 2005 1.388 7.539
6 Uitkering sociale voorzieningen Persoon met inkomen gedurende deel jaar Totaal personen 2005 400 1.239
6 Uitkering sociale voorzieningen Persoon met inkomen gedurende hele jaar Totaal personen 2005 988 6.300
8 Ontvangen inkomensoverdrachten Persoon met inkomen Totaal personen 2005 66 632
8 Ontvangen inkomensoverdrachten Persoon met inkomen gedurende deel jaar Totaal personen 2005 8 .
8 Ontvangen inkomensoverdrachten Persoon met inkomen gedurende hele jaar Totaal personen 2005 58 452
Secundair inkomen, onbekend Persoon met inkomen Totaal personen 2005 5 .
Secundair inkomen, onbekend Persoon met inkomen gedurende deel jaar Totaal personen 2005 3 .
Secundair inkomen, onbekend Persoon met inkomen gedurende hele jaar Totaal personen 2005 2 .
9 Persoonlijk bruto-inkomen Persoon met inkomen Totaal personen 2005 11.991 353.814
9 Persoonlijk bruto-inkomen Persoon met inkomen gedurende deel jaar Totaal personen 2005 1.170 10.630
9 Persoonlijk bruto-inkomen Persoon met inkomen gedurende hele jaar Totaal personen 2005 10.821 343.184
11 Premie inkomensverzekeringen Persoon met inkomen Totaal personen 2005 8.566 57.158
11 Premie inkomensverzekeringen Persoon met inkomen gedurende deel jaar Totaal personen 2005 942 1.132
11 Premie inkomensverzekeringen Persoon met inkomen gedurende hele jaar Totaal personen 2005 7.624 56.026
14 Persoonlijk inkomen Persoon met inkomen Totaal personen 2005 11.993 296.656
14 Persoonlijk inkomen Persoon met inkomen gedurende deel jaar Totaal personen 2005 1.172 9.498
14 Persoonlijk inkomen Persoon met inkomen gedurende hele jaar Totaal personen 2005 10.821 287.157
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het aantal en het gemiddeld bedrag van inkomensbestanddelen van personen naar kenmerken als geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstgroepering, positie in het huishouden, woonsituatie en regio.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2005

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2001 - 2005 zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per september 2008
De voorlopige cijfers voor 2005 zijn vervangen door definitieve uitkomsten 2005.

Wijzigingen per juli 2007
Aan de tabel zijn definitieve cijfers voor 2004 en voorlopige cijfers voor 2005 toegevoegd. De voorlopige cijfers voor 2001, 2002 en 2003 zijn vervangen door definitieve uitkomsten.

Wijziging per december 2005
Bij de plaatsing van deze tabel op 15-12-2005 zijn abusievelijk de cijfers in de kolommen bedrag en gemiddeld bedrag verwisseld. Deze verwisseling is bij deze gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
De reden van stopzetting is de herziening van de inkomensstatistiek. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen
Aantal personen met het betreffende inkomensbestanddeel.
Totaal bedrag
Totale som van het betreffende inkomensbestanddeel.