Loonkosten in de metaal- en elektrotechnische industrie


Met ingang van 1 december 2007 heeft het CBS de reeks indexcijfers
van de loonkostenontwikkeling in de metaal- en elektrotechnische
industrie (LKM) beëindigd.
Gepubliceerde gegevens, vanaf de start van de reeks in het
4e kwartaal van 2004 tot en met het 3e kwartaal van 2006, blijven op
StatLine beschikbaar. De reeks wordt niet meer geactualiseerd.

De reden voor beëindiging is gelegen in kwaliteits- en
continuÏteitsproblemen die onder meer voortvloeien uit de overgang in 2006
naar een andere bron voor de arbeid- en lonenstatistieken.

Mogelijke alternatieven voor de LKM-index zijn indexcijfers van de
reeksen cao-lonen en contractuele loonkosten per uur. Deze reeksen
zijn eveneens op Statline beschikbaar.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of
intern gebruik is toegestaan.

Loonkosten in de metaal- en elektrotechnische industrie

Perioden Eerst gepubliceerde cijfersLoonkosten per uur (euro) Eerst gepubliceerde cijfersIndices loonkosten per uur (2004-IV=100) (4e kw. 2004=100) Huidige cijfersLoonkosten per uur (euro) Huidige cijfersIndices loonkosten per uur (2004-IV=100) (4e kw. 2004=100)
2004 4e kwartaal* 27,87 100,0 27,85 100,0
2005 1e kwartaal* 28,85 103,5 28,92 103,9
2005 2e kwartaal* 29,05 104,2 28,78 103,4
2005 3e kwartaal* 28,00 100,5 28,03 100,7
2005 4e kwartaal* 28,64 102,8 28,63 102,8
2006 1e kwartaal* 29,20 104,8 29,20 104,9
2006 2e kwartaal* 28,98 104,0 28,98 104,1
2006 3e kwartaal* 28,35 101,7 28,35 101,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens