Loonkosten in de metaal- en elektrotechnische industrie

Loonkosten in de metaal- en elektrotechnische industrie

Perioden Eerst gepubliceerde cijfers Loonkosten per uur (euro) Eerst gepubliceerde cijfers Indices loonkosten per uur (2004-IV=100) (4e kw. 2004=100) Huidige cijfers Loonkosten per uur (euro) Huidige cijfers Indices loonkosten per uur (2004-IV=100) (4e kw. 2004=100)
2004 4e kwartaal* 27,87 100,0 27,85 100,0
2005 1e kwartaal* 28,85 103,5 28,92 103,9
2005 2e kwartaal* 29,05 104,2 28,78 103,4
2005 3e kwartaal* 28,00 100,5 28,03 100,7
2005 4e kwartaal* 28,64 102,8 28,63 102,8
2006 1e kwartaal* 29,20 104,8 29,20 104,9
2006 2e kwartaal* 28,98 104,0 28,98 104,1
2006 3e kwartaal* 28,35 101,7 28,35 101,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Met ingang van 1 december 2007 heeft het CBS de reeks indexcijfers
van de loonkostenontwikkeling in de metaal- en elektrotechnische
industrie (LKM) beëindigd.
Gepubliceerde gegevens, vanaf de start van de reeks in het
4e kwartaal van 2004 tot en met het 3e kwartaal van 2006, blijven op
StatLine beschikbaar. De reeks wordt niet meer geactualiseerd.

De reden voor beëindiging is gelegen in kwaliteits- en
continuÏteitsproblemen die onder meer voortvloeien uit de overgang in 2006
naar een andere bron voor de arbeid- en lonenstatistieken.

Mogelijke alternatieven voor de LKM-index zijn indexcijfers van de
reeksen cao-lonen en contractuele loonkosten per uur. Deze reeksen
zijn eveneens op Statline beschikbaar.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of
intern gebruik is toegestaan.

Toelichting onderwerpen

Eerst gepubliceerde cijfers
Loonkosten per uur
Om tot de loonkosten per gewerkt uur te komen worden
de loonkosten gedeeld door het aantal feitelijk ge-
werkte uren. Dit is het impliciet of expliciet tussen
werkgever en werknemer overeengekomen aantal uren (in
een kwartaal), vermeerderd met de betaalde overuren
en verminderd met niet gewerkte uren waarvoor wel
wordt betaald. Uren waarvoor wel wordt betaald, maar
waarop niet wordt gewerkt zijn uren waarop de werknemer
niet aanwezig is wegens bijvoorbeeld ziekteverzuim,
zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerver-
let, ouderschapsverlof, short-time, kort verzuim of
extra vrije tijd voor ouderen. Verlof- en feestdagen
behoren evenmin tot de gewerkte uren.
Indices loonkosten per uur (2004-IV=100)
Enkelvoudige indices met 4e kwartaal 2004=100
Huidige cijfers
Loonkosten per uur
Om tot de loonkosten per gewerkt uur te komen worden
de loonkosten gedeeld door het aantal feitelijk ge-
werkte uren. Dit is het impliciet of expliciet tussen
werkgever en werknemer overeengekomen aantal uren (in
een kwartaal), vermeerderd met de betaalde overuren
en verminderd met niet gewerkte uren waarvoor wel
wordt betaald. Uren waarvoor wel wordt betaald, maar
waarop niet wordt gewerkt zijn uren waarop de werknemer
niet aanwezig is wegens bijvoorbeeld ziekteverzuim,
zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerver-
let, ouderschapsverlof, short-time, kort verzuim of
extra vrije tijd voor ouderen. Verlof- en feestdagen
behoren evenmin tot de gewerkte uren.
Indices loonkosten per uur (2004-IV=100)
Enkelvoudige indices met 4e kwartaal 2004=100