HO; eerstejaarsstudenten, studierichting, herkomst 1995-2015

HO; eerstejaarsstudenten, studierichting, herkomst 1995-2015

Geslacht Onderwijssoort Herkomstgroepering Studierichting Perioden Eerstejaarsstudenten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering Studierichtingen totaal 2014/'15 138.638
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering 1 Onderwijs 2014/'15 13.061
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 10.998
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 52.123
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 11.609
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 13.399
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 1.550
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 25.528
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 10.249
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering 9 Studierichting onbekend 2014/'15 121
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon Studierichtingen totaal 2014/'15 93.112
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon 1 Onderwijs 2014/'15 10.706
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 6.217
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 31.488
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 7.996
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 9.342
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 1.205
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 18.710
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 7.347
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon 9 Studierichting onbekend 2014/'15 101
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon Studierichtingen totaal 2014/'15 24.077
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon 1 Onderwijs 2014/'15 790
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 3.606
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 11.387
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 1.738
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 1.847
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 225
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 2.810
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 1.663
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon 9 Studierichting onbekend 2014/'15 11
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon Studierichtingen totaal 2014/'15 21.412
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon 1 Onderwijs 2014/'15 1.563
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 1.168
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 9.234
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 1.875
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 2.207
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 119
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 4.000
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 1.237
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon 9 Studierichting onbekend 2014/'15 9
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend Studierichtingen totaal 2014/'15 37
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend 1 Onderwijs 2014/'15 2
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 7
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 14
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 -
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 3
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 1
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 8
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 2
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend 9 Studierichting onbekend 2014/'15 -
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal eerstejaarsstudenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, studierichting, herkomstgroepering, generatie en studiejaar. Vanaf het studiejaar 2015/’16 bevat deze tabel ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. In eerdere studiejaren waren deze studenten opgenomen in een aparte StatLinetabel. Voor het meest recente studiejaar - 2015/'16 - is nog geen informatie over studierichting beschikbaar. Bij meerdere hbo-opleidingen heeft namelijk een clustering van studierichtingen plaatsgevonden, waardoor de jaar-op-jaar vergelijking niet goed te maken is. In het derde kwartaal van 2016 zal een nieuwe tabel met de studierichtingen vanaf studiejaar 2015/'16 worden gemaakt.

Gegevens beschikbaar:
Van studiejaar 1995 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2014/'15 zijn definitief en die over het studiejaar 2015/'16 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 april 32017:
Tabel titel aangepast.

Deze tabel wordt opgevolgd door drie nieuwe tabellen. Zie paragraaf 3.
- Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting
- Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase
- Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Toelichting onderwerpen

Eerstejaarsstudenten
Een eerstejaarsstudent in het hoger beroepsonderwijs (hbo) is iemand die voor eerst een inschrijving heeft binnen het hbo. Een eerstejaarsstudent binnen het wetenschappelijk onderwijs (wo) is iemand die voor het eerst een inschrijving heeft binnen het wo. Bij het hoger onderwijs (ho) is een eerstejaarsstudent iemand die voor het eerst ingeschreven is in het ho. Voor alle drie de categorieën eerstejaars geldt dat voor de bepaling van de eerste inschrijving in de tijd is teruggekeken tot 1986. Als peildatum voor de bepaling van het aantal eerstejaars is 1 oktober gekozen. Inschrijvingen na die datum worden pas in het daaropvolgende opleidingsjaar als eerstejaars meegenomen. Bij meerdere inschrijvingen in een jaar telt alleen de hoofdinschrijving.
Een ingeschrevene die de overstap maakt van het hbo naar het wo (of omgekeerd van het wo naar het hbo) is twee maal eerstejaarsstudent: één maal in het hbo en één maal in het wo. Deze persoon is echter maar één maal eerstejaarsstudent hoger onderwijs.