HO; eerstejaarsstudenten, studierichting, herkomst 1995-2015


Deze tabel bevat het aantal eerstejaarsstudenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, studierichting, herkomstgroepering, generatie en studiejaar. Vanaf het studiejaar 2015/’16 bevat deze tabel ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. In eerdere studiejaren waren deze studenten opgenomen in een aparte StatLinetabel. Voor het meest recente studiejaar - 2015/'16 - is nog geen informatie over studierichting beschikbaar. Bij meerdere hbo-opleidingen heeft namelijk een clustering van studierichtingen plaatsgevonden, waardoor de jaar-op-jaar vergelijking niet goed te maken is. In het derde kwartaal van 2016 zal een nieuwe tabel met de studierichtingen vanaf studiejaar 2015/'16 worden gemaakt.

Gegevens beschikbaar:
Van studiejaar 1995 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2014/'15 zijn definitief en die over het studiejaar 2015/'16 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 april 32017:
Tabel titel aangepast.

Deze tabel wordt opgevolgd door drie nieuwe tabellen. Zie paragraaf 3.
- Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting
- Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase
- Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

HO; eerstejaarsstudenten, studierichting, herkomst 1995-2015

Geslacht Onderwijssoort Herkomstgroepering Studierichting Perioden Eerstejaarsstudenten (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering Studierichtingen totaal 2014/'15 138.638
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering 1 Onderwijs 2014/'15 13.061
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 10.998
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 52.123
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 11.609
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 13.399
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 1.550
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 25.528
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 10.249
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal herkomstgroepering 9 Studierichting onbekend 2014/'15 121
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon Studierichtingen totaal 2014/'15 93.112
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon 1 Onderwijs 2014/'15 10.706
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 6.217
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 31.488
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 7.996
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 9.342
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 1.205
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 18.710
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 7.347
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Autochtoon 9 Studierichting onbekend 2014/'15 101
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon Studierichtingen totaal 2014/'15 24.077
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon 1 Onderwijs 2014/'15 790
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 3.606
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 11.387
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 1.738
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 1.847
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 225
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 2.810
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 1.663
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Westerse allochtoon 9 Studierichting onbekend 2014/'15 11
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon Studierichtingen totaal 2014/'15 21.412
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon 1 Onderwijs 2014/'15 1.563
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 1.168
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 9.234
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 1.875
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 2.207
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 119
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 4.000
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 1.237
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Niet-westerse allochtoon 9 Studierichting onbekend 2014/'15 9
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend Studierichtingen totaal 2014/'15 37
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend 1 Onderwijs 2014/'15 2
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst 2014/'15 7
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde 2014/'15 14
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend 4 Natuurwetenschappen, informatica 2014/'15 -
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend 5 Techniek, industrie, bouwkunde 2014/'15 3
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend 6 Landbouw, diergeneeskunde 2014/'15 1
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend 7 Gezondheidszorg, welzijn 2014/'15 8
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer 2014/'15 2
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Herkomst onbekend 9 Studierichting onbekend 2014/'15 -
Bron: CBS
Verklaring van tekens