Consumptieve bestedingen; 1995-september 2005

Consumptieve bestedingen; 1995-september 2005

Goederen en diensten Perioden Consumptie door huishoudens Mutaties Koopdaggecorrigeerd (%)
Consumptie binnenland 1995 januari .
Consumptie binnenland 1995 februari .
Consumptie binnenland 1995 maart .
Consumptie binnenland 1995 april .
Consumptie binnenland 1995 mei .
Consumptie binnenland 1995 juni .
Consumptie binnenland 1995 juli .
Consumptie binnenland 1995 augustus .
Consumptie binnenland 1995 september .
Consumptie binnenland 1995 oktober .
Consumptie binnenland 1995 november .
Consumptie binnenland 1995 december .
Consumptie binnenland 1996 januari 3,0
Consumptie binnenland 1996 februari 4,7
Consumptie binnenland 1996 maart 3,2
Consumptie binnenland 1996 april 3,7
Consumptie binnenland 1996 mei 4,1
Consumptie binnenland 1996 juni 3,4
Consumptie binnenland 1996 juli 4,8
Consumptie binnenland 1996 augustus 4,6
Consumptie binnenland 1996 september 4,1
Consumptie binnenland 1996 oktober 4,8
Consumptie binnenland 1996 november 3,8
Consumptie binnenland 1996 december 4,2
Consumptie binnenland 1997 januari 3,3
Consumptie binnenland 1997 februari 2,2
Consumptie binnenland 1997 maart 2,8
Consumptie binnenland 1997 april 3,9
Consumptie binnenland 1997 mei 3,4
Consumptie binnenland 1997 juni 3,4
Consumptie binnenland 1997 juli 4,0
Consumptie binnenland 1997 augustus 2,5
Consumptie binnenland 1997 september 3,3
Consumptie binnenland 1997 oktober 4,2
Consumptie binnenland 1997 november 3,1
Consumptie binnenland 1997 december 2,3
Consumptie binnenland 1998 januari 4,2
Consumptie binnenland 1998 februari 3,9
Consumptie binnenland 1998 maart 3,9
Consumptie binnenland 1998 april 4,8
Consumptie binnenland 1998 mei 5,5
Consumptie binnenland 1998 juni 4,3
Consumptie binnenland 1998 juli 5,3
Consumptie binnenland 1998 augustus 4,8
Consumptie binnenland 1998 september 4,2
Consumptie binnenland 1998 oktober 4,8
Consumptie binnenland 1998 november 5,5
Consumptie binnenland 1998 december 5,3
Consumptie binnenland 1999 januari 4,7
Consumptie binnenland 1999 februari 5,6
Consumptie binnenland 1999 maart 6,0
Consumptie binnenland 1999 april 4,8
Consumptie binnenland 1999 mei 3,9
Consumptie binnenland 1999 juni 5,6
Consumptie binnenland 1999 juli 4,7
Consumptie binnenland 1999 augustus 4,2
Consumptie binnenland 1999 september 3,8
Consumptie binnenland 1999 oktober 4,0
Consumptie binnenland 1999 november 4,4
Consumptie binnenland 1999 december 4,2
Consumptie binnenland 2000 januari 4,4
Consumptie binnenland 2000 februari 5,1
Consumptie binnenland 2000 maart 4,0
Consumptie binnenland 2000 april 4,5
Consumptie binnenland 2000 mei 4,0
Consumptie binnenland 2000 juni 1,1
Consumptie binnenland 2000 juli 2,0
Consumptie binnenland 2000 augustus 3,7
Consumptie binnenland 2000 september 3,5
Consumptie binnenland 2000 oktober 2,4
Consumptie binnenland 2000 november 3,0
Consumptie binnenland 2000 december 4,8
Consumptie binnenland 2001 januari 1,0
Consumptie binnenland 2001 februari 0,2
Consumptie binnenland 2001 maart 1,4
Consumptie binnenland 2001 april 0,3
Consumptie binnenland 2001 mei 1,3
Consumptie binnenland 2001 juni 2,4
Consumptie binnenland 2001 juli 1,7
Consumptie binnenland 2001 augustus 1,3
Consumptie binnenland 2001 september 2,1
Consumptie binnenland 2001 oktober 1,6
Consumptie binnenland 2001 november 1,9
Consumptie binnenland 2001 december 0,3
Consumptie binnenland 2002 januari 1,8
Consumptie binnenland 2002 februari 1,6
Consumptie binnenland 2002 maart 1,8
Consumptie binnenland 2002 april 1,8
Consumptie binnenland 2002 mei 0,6
Consumptie binnenland 2002 juni 2,0
Consumptie binnenland 2002 juli 0,8
Consumptie binnenland 2002 augustus 0,8
Consumptie binnenland 2002 september 0,8
Consumptie binnenland 2002 oktober 1,8
Consumptie binnenland 2002 november 0,3
Consumptie binnenland 2002 december 1,8
Consumptie binnenland 2003 januari 0,8
Consumptie binnenland 2003 februari 1,3
Consumptie binnenland 2003 maart -0,5
Consumptie binnenland 2003 april -1,1
Consumptie binnenland 2003 mei -0,7
Consumptie binnenland 2003 juni -1,5
Consumptie binnenland 2003 juli -1,9
Consumptie binnenland 2003 augustus -1,4
Consumptie binnenland 2003 september -1,5
Consumptie binnenland 2003 oktober -1,1
Consumptie binnenland 2003 november -1,3
Consumptie binnenland 2003 december -2,7
Consumptie binnenland 2004 januari 0,2
Consumptie binnenland 2004 februari -0,5
Consumptie binnenland 2004 maart 0,4
Consumptie binnenland 2004 april 0,0
Consumptie binnenland 2004 mei -0,1
Consumptie binnenland 2004 juni 1,4
Consumptie binnenland 2004 juli 1,2
Consumptie binnenland 2004 augustus 0,5
Consumptie binnenland 2004 september 0,0
Consumptie binnenland 2004 oktober -0,4
Consumptie binnenland 2004 november 0,2
Consumptie binnenland 2004 december 1,0
Consumptie binnenland 2005 januari -0,9
Consumptie binnenland 2005 februari -0,9
Consumptie binnenland 2005 maart -0,4
Consumptie binnenland 2005 april -0,3
Consumptie binnenland 2005 mei -0,4
Consumptie binnenland 2005 juni 0,3
Consumptie binnenland 2005 juli 0,5
Consumptie binnenland 2005 augustus 0,9
Consumptie binnenland 2005 september 1,1
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Mutaties, indexcijfers, aandelen, waarden van consumptie door
huishoudens en van werkelijke individuele consumptie naar goederen
1995 - 2004, Kw I 1995 - Kw III 2005, jan. 1995 - sep. 2005.
Gewijzigd op 15 februari 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Consumptie door huishoudens
Consumptieve bestedingen door huishoudens en instellingen zonder
winstoogmerk werkzaam ten behoeve van huishoudens (IZWh).
De consumptie door huishoudens bevat alleen die delen van de werkelijke
individuele consumptie waarvoor huishoudens zelf betalen. Deze reeks is
conjunctuurrelevanter en staat vanaf oktober 2002 centraal in de
conjunctuurberichtgeving van het CBS.
Mutaties
Aansluitend bij de Nationale rekeningen 2003 en de reguliere
Kwartaalrekeningen. Mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Koopdaggecorrigeerd
Volumemutaties consumptie door huishoudens en instellingen zonder
winstoogmerk werkzaam ten behoeve van huishoudens (IZWh) t.o.v. dezelfde
periode een jaar eerder, na correctie voor verschillen in koopdagen tussen
beide perioden die vergeleken worden.