Uitkeringsontvangers; inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom

Uitkeringsontvangers; inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom

Geslacht Leeftijd, begin periode Herkomstgroepering Inkomstenbron voor instroom/na uitstroom Perioden Instroom per uitkering Instromers in AO-uitkering (1000 personen) Instroom per uitkering Instromers in WW-uitkering (1000 personen) Instroom per uitkering Instromers in bijstandsuitkering (1000 personen) Uitstroom per uitkering Uitstromers uit AO-uitkering (1000 personen) Uitstroom per uitkering Uitstromers uit WW-uitkering (1000 personen) Uitstroom per uitkering Uitstromers uit bijstandsuitkering (1000 personen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Inkomstenbron, totaal 24 september 1999 tot 29 september 2000 93,5 53,5 65,9 72,7 82,7 96,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Inkomstenbron, totaal 28 september 2007 tot 26 september 2008 48,7 65,5 58,7 57,9 95,6 72,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Arbeid, totaal 24 september 1999 tot 29 september 2000 69,1 41,6 21,4 24,8 49,2 56,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Arbeid, totaal 28 september 2007 tot 26 september 2008 21,9 52,8 15,9 12,9 55,9 35,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Arbeid als werknemer 24 september 1999 tot 29 september 2000 64,3 41,2 19,3 21,7 45,6 53,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Arbeid als werknemer 28 september 2007 tot 26 september 2008 20,7 52,3 13,9 10,9 50,1 34,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Arbeid als zelfstandige 24 september 1999 tot 29 september 2000 6,2 1,9 2,4 3,6 5,2 4,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Arbeid als zelfstandige 28 september 2007 tot 26 september 2008 1,5 2,0 2,2 2,3 7,7 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Uitkering, totaal 24 september 1999 tot 29 september 2000 23,4 14,2 10,5 6,6 25,3 12,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Uitkering, totaal 28 september 2007 tot 26 september 2008 18,4 14,4 9,8 4,3 27,9 16,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen AO-uitkering 24 september 1999 tot 29 september 2000 - 5,5 2,6 - 8,9 4,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen AO-uitkering 28 september 2007 tot 26 september 2008 - 4,3 1,6 - 9,4 4,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen WW-uitkering 24 september 1999 tot 29 september 2000 1,1 - 3,0 1,8 - 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen WW-uitkering 28 september 2007 tot 26 september 2008 1,7 - 3,8 1,1 - 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Bijstandsuitkering 24 september 1999 tot 29 september 2000 2,9 1,2 - 1,2 3,7 -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Bijstandsuitkering 28 september 2007 tot 26 september 2008 3,5 1,3 - 0,8 4,5 -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Andere uitkering 24 september 1999 tot 29 september 2000 20,4 8,9 5,5 4,0 16,8 8,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Andere uitkering 28 september 2007 tot 26 september 2008 14,1 10,8 5,0 2,6 18,0 12,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Pensioen 24 september 1999 tot 29 september 2000 1,3 1,1 2,1 32,5 11,0 5,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Pensioen 28 september 2007 tot 26 september 2008 1,2 1,3 3,0 33,3 14,0 6,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Geen arbeid/uitkering/pensioen, totaal 24 september 1999 tot 29 september 2000 8,1 3,7 28,2 3,8 8,5 21,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Geen arbeid/uitkering/pensioen, totaal 28 september 2007 tot 26 september 2008 10,3 3,4 25,2 1,9 10,8 15,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Scholier/student 24 september 1999 tot 29 september 2000 2,5 0,1 3,6 0,1 0,1 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Scholier/student 28 september 2007 tot 26 september 2008 2,9 0,1 1,8 0,1 0,2 1,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Overige personen 24 september 1999 tot 29 september 2000 5,7 3,6 24,6 3,7 8,3 21,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Overige personen 28 september 2007 tot 26 september 2008 7,4 3,2 23,4 1,8 10,6 14,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Emigratie/sterfte tijdens periode 24 september 1999 tot 29 september 2000 - - - 11,1 1,3 5,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Emigratie/sterfte tijdens periode 28 september 2007 tot 26 september 2008 - - - 10,8 1,7 7,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Immigratie tijdens periode 24 september 1999 tot 29 september 2000 1,2 0,3 7,1 - - -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Immigratie tijdens periode 28 september 2007 tot 26 september 2008 1,6 0,5 7,6 - - -
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over alle personen die in slechts één van beide
jaren van de beschreven periode op de laatste vrijdag van september een
arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids- of bijstandsuitkering ontvingen en
in Nederland woonden. De tabel laat per uitkering de stromen
uitkeringsontvangers zien. Wanneer een persoon alleen op het peilmoment van
het eerste jaar de betreffende uitkering had, wordt de persoon aangemerkt
als uitstromer. Wanneer een persoon alleen op het peilmoment van het tweede
jaar in de periode de betreffende uitkering had, wordt de persoon
aangemerkt als instromer. Van de personen worden alleen banen en
uitkeringen in Nederland meegeteld. In 2006 is er een nieuwe registratie
van gegevens over banen en uitkeringen gekomen, de zogenaamde
Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006 gegevens ontleend aan
deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006 tot trendbreuken
leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep personen
geselecteerd wordt. Tevens is geconstateerd dat de informatie over
uitstroom uit arbeidsongeschiktheid tussen 2005 en 2006 onjuist is. Om deze
reden is besloten de desbetreffende categorieën met terugwerkende kracht
niet weer te geven.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht,
leeftijd begin periode, herkomstgroepering, inkomstenbron voor instroom of
na uitstroom, perioden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999/'00

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 23 november 2010:
De cijfers over 2008 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers staan gepland voor elk najaar.

Toelichting onderwerpen

Instroom per uitkering
Instromers in AO-uitkering
Personen die aan het begin van de periode geen
arbeidsongeschiktheidsuitkering hadden, maar aan het einde van de periode
wel. De periode loopt van de laatste vrijdag van september in het ene
jaar tot de laatste vrijdag van september in het daarop volgende jaar.
Als inkomensbron wordt in de tabel de inkomensbron aan het begin van de
periode gegeven, dus voor instroom in een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Het gaat om arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die worden verstrekt op
grond van de WAO, WIA, WAZ of Wajong.
WAO = Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
WAZ = Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wajong = Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Instromers in WW-uitkering
Personen die aan het begin van de periode geen werkloosheidsuitkering
hadden, maar aan het einde van de periode wel. De periode loopt van de
laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van
september in het daarop volgende jaar.
Als inkomensbron wordt in de tabel de inkomensbron aan het begin van de
periode gegeven, dus voor instroom in een werkloosheidsuitkering.
Het gaat om werkloosheidsuitkeringen die worden verstrekt op grond van de
Werkloosheidswet (WW).
Instromers in bijstandsuitkering
Personen die aan het begin van de periode geen bijstandsuitkering hadden,
maar aan het einde van de periode wel. De periode loopt van de laatste
vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van
september in het daarop volgende jaar.
Als inkomensbron wordt in de tabel de inkomensbron aan het begin van de
periode gegeven, dus voor instroom in een bijstandsuitkering.
Het gaat om bijstandsuitkeringen die worden verstrekt op grond van de
Algemene Bijstandswet (ABW) en de Wet Werk en Bijstand (WWB),
die per 1 januari 2004 in de plaats is gekomen van de ABW.
Uitstroom per uitkering
Uitstromers uit AO-uitkering
Personen die aan het begin van de periode een
arbeidsongeschiktheidsuitkering hadden, maar aan het einde van de periode
niet meer. De periode loopt van de laatste vrijdag van september in het
ene jaar tot de laatste vrijdag van september in het daarop volgende jaar.
Als inkomensbron wordt in de tabel de inkomensbron aan het einde van de
periode gegeven, dus na uitstroom uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Het gaat om arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die worden verstrekt op
grond van de WAO, WIA, WAZ of Wajong.
WAO = Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WAZ = Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wajong = Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Uitstromers uit WW-uitkering
Personen die aan het begin van de periode een werkloosheidsuitkering
hadden, maar aan het einde van de periode niet meer. De periode loopt van
de laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag
van september in het daarop volgende jaar.
Als inkomensbron wordt in de tabel de inkomensbron aan het einde van de
periode gegeven, dus na uitstroom uit een werkloosheidsuitkering.
Het gaat om werkloosheidsuitkeringen die worden verstrekt op grond van de
Werkloosheidswet (WW).
Uitstromers uit bijstandsuitkering
Personen die aan het begin van de periode een bijstandsuitkering hadden,
maar aan het einde van de periode niet meer. De periode loopt van de
laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van
september in het daarop volgende jaar.
Als inkomensbron wordt in de tabel de inkomensbron aan het einde van de
periode gegeven, dus na uitstroom uit een bijstandsuitkering.
Het gaat om bijstandsuitkeringen die worden verstrekt op grond van de
Algemene Bijstandswet (ABW) en de Wet Werk en Bijstand (WWB),
die per 1 januari 2004 in de plaats is gekomen van de ABW.