Uitkeringsontvangers; inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom


Deze tabel geeft informatie over alle personen die in slechts één van beide
jaren van de beschreven periode op de laatste vrijdag van september een
arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids- of bijstandsuitkering ontvingen en
in Nederland woonden. De tabel laat per uitkering de stromen
uitkeringsontvangers zien. Wanneer een persoon alleen op het peilmoment van
het eerste jaar de betreffende uitkering had, wordt de persoon aangemerkt
als uitstromer. Wanneer een persoon alleen op het peilmoment van het tweede
jaar in de periode de betreffende uitkering had, wordt de persoon
aangemerkt als instromer. Van de personen worden alleen banen en
uitkeringen in Nederland meegeteld. In 2006 is er een nieuwe registratie
van gegevens over banen en uitkeringen gekomen, de zogenaamde
Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006 gegevens ontleend aan
deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006 tot trendbreuken
leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep personen
geselecteerd wordt. Tevens is geconstateerd dat de informatie over
uitstroom uit arbeidsongeschiktheid tussen 2005 en 2006 onjuist is. Om deze
reden is besloten de desbetreffende categorieën met terugwerkende kracht
niet weer te geven.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht,
leeftijd begin periode, herkomstgroepering, inkomstenbron voor instroom of
na uitstroom, perioden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999/'00

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen per 23 november 2010:
De cijfers over 2008 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers staan gepland voor elk najaar.

Uitkeringsontvangers; inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom

Geslacht Leeftijd, begin periode Herkomstgroepering Inkomstenbron voor instroom/na uitstroom Perioden Instroom per uitkeringInstromers in AO-uitkering (1000 personen) Instroom per uitkeringInstromers in WW-uitkering (1000 personen) Instroom per uitkeringInstromers in bijstandsuitkering (1000 personen) Uitstroom per uitkeringUitstromers uit AO-uitkering (1000 personen) Uitstroom per uitkeringUitstromers uit WW-uitkering (1000 personen) Uitstroom per uitkeringUitstromers uit bijstandsuitkering (1000 personen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Inkomstenbron, totaal 24 september 1999 tot 29 september 2000 93,5 53,5 65,9 72,7 82,7 96,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Inkomstenbron, totaal 28 september 2007 tot 26 september 2008 48,7 65,5 58,7 57,9 95,6 72,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Arbeid, totaal 24 september 1999 tot 29 september 2000 69,1 41,6 21,4 24,8 49,2 56,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Arbeid, totaal 28 september 2007 tot 26 september 2008 21,9 52,8 15,9 12,9 55,9 35,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Arbeid als werknemer 24 september 1999 tot 29 september 2000 64,3 41,2 19,3 21,7 45,6 53,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Arbeid als werknemer 28 september 2007 tot 26 september 2008 20,7 52,3 13,9 10,9 50,1 34,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Arbeid als zelfstandige 24 september 1999 tot 29 september 2000 6,2 1,9 2,4 3,6 5,2 4,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Arbeid als zelfstandige 28 september 2007 tot 26 september 2008 1,5 2,0 2,2 2,3 7,7 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Uitkering, totaal 24 september 1999 tot 29 september 2000 23,4 14,2 10,5 6,6 25,3 12,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Uitkering, totaal 28 september 2007 tot 26 september 2008 18,4 14,4 9,8 4,3 27,9 16,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen AO-uitkering 24 september 1999 tot 29 september 2000 - 5,5 2,6 - 8,9 4,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen AO-uitkering 28 september 2007 tot 26 september 2008 - 4,3 1,6 - 9,4 4,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen WW-uitkering 24 september 1999 tot 29 september 2000 1,1 - 3,0 1,8 - 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen WW-uitkering 28 september 2007 tot 26 september 2008 1,7 - 3,8 1,1 - 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Bijstandsuitkering 24 september 1999 tot 29 september 2000 2,9 1,2 - 1,2 3,7 -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Bijstandsuitkering 28 september 2007 tot 26 september 2008 3,5 1,3 - 0,8 4,5 -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Andere uitkering 24 september 1999 tot 29 september 2000 20,4 8,9 5,5 4,0 16,8 8,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Andere uitkering 28 september 2007 tot 26 september 2008 14,1 10,8 5,0 2,6 18,0 12,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Pensioen 24 september 1999 tot 29 september 2000 1,3 1,1 2,1 32,5 11,0 5,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Pensioen 28 september 2007 tot 26 september 2008 1,2 1,3 3,0 33,3 14,0 6,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Geen arbeid/uitkering/pensioen, totaal 24 september 1999 tot 29 september 2000 8,1 3,7 28,2 3,8 8,5 21,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Geen arbeid/uitkering/pensioen, totaal 28 september 2007 tot 26 september 2008 10,3 3,4 25,2 1,9 10,8 15,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Scholier/student 24 september 1999 tot 29 september 2000 2,5 0,1 3,6 0,1 0,1 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Scholier/student 28 september 2007 tot 26 september 2008 2,9 0,1 1,8 0,1 0,2 1,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Overige personen 24 september 1999 tot 29 september 2000 5,7 3,6 24,6 3,7 8,3 21,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Overige personen 28 september 2007 tot 26 september 2008 7,4 3,2 23,4 1,8 10,6 14,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Emigratie/sterfte tijdens periode 24 september 1999 tot 29 september 2000 - - - 11,1 1,3 5,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Emigratie/sterfte tijdens periode 28 september 2007 tot 26 september 2008 - - - 10,8 1,7 7,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Immigratie tijdens periode 24 september 1999 tot 29 september 2000 1,2 0,3 7,1 - - -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroeperingen Immigratie tijdens periode 28 september 2007 tot 26 september 2008 1,6 0,5 7,6 - - -
Bron: CBS
Verklaring van tekens