ICT - gebruik financiële sector; naar bedrijfsactiviteit en - grootte, 2003

Bewerk tabel

Onderwerpen: computergebruik, internet, externe netwerken, algemeen gebruik
externe netwerken, gebruik externe netwerken voor in- en
activiteiten, ICT-beveiliging, het on line aanbieden van
producten/diensten.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2003
Frequentie: jaarlijks

ICT - gebruik financiële sector; naar bedrijfsactiviteit en - grootte, 2003

SBI'93 Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (absoluut) Totaal personeel (absoluut) ComputergebruikBedrijven met computers (% van totaal aantal bedrijven) ComputergebruikWerkzame personen met computers (% van totaal aantal werkzame personen) Interne netwerkenLAN (% van bedrijven met computers) Interne netwerkenDraadloos LAN (% van bedrijven met computers) Interne netwerkenIntranet (% van bedrijven met computers) Externe netwerkenTotaal externe netwerken (% van bedrijven met computers) Externe netwerkenEDI (% van bedrijven met computers) Externe netwerkenBedrijven met telewerkers (% van bedrijven met externe netwerken) Externe netwerkenAantal telewerkers (% van totaal aantal werkzame personen) Externe netwerkenInternetnetwerkenTotaal internet (% van bedrijven met computers) Externe netwerkenInternetnetwerkenAnaloog modem (% van bedrijven met internet) Externe netwerkenInternetnetwerkenISDN (% van bedrijven met internet) Externe netwerkenInternetnetwerkenBreedbandverbindingen (% van bedrijven met internet) Externe netwerkenInternetnetwerkenxDSL (% van bedrijven met internet) Externe netwerkenInternetnetwerkenKabel (% van bedrijven met internet) Externe netwerkenInternetnetwerkenOverige breedbandverbindingen (% van bedrijven met internet) Externe netwerkenInternetnetwerkenDraadloze verbinding (% van bedrijven met internet) Externe netwerkenInternetnetwerkenAndere typen verbinding (% van bedrijven met internet) Externe netwerkenInternetnetwerkenGesloten internetnetwerken (% van bedrijven met computers) Externe netwerkenInternetnetwerkenWerkzame personen met internet (% van totaal aantal werkzame personen) Gebruik internetnetwerkenGebruik internetnetwerken totaal (% van bedrijven met externe netwerken) Gebruik internetnetwerkenTraining en opleiding (% van bedrijven met externe netwerken) Gebruik internetnetwerkenPresentatie eigen bedrijf via website (% van bedrijven met externe netwerken) Gebruik internetnetwerkenCommunicatie met overhedenTotaal communicatie met overheden (% van bedrijven met externe netwerken) Gebruik internetnetwerkenCommunicatie met overhedenVerkrijgen van informatie (% van bedrijven met externe netwerken) Gebruik internetnetwerkenCommunicatie met overhedenVerkrijgen van formulieren (% van bedrijven met externe netwerken) Gebruik internetnetwerkenCommunicatie met overhedenRetourneren ingevulde formulieren (% van bedrijven met externe netwerken) Gebruik internetnetwerkenCommunicatie met overhedenVolledige elektronische afhandeling (% van bedrijven met externe netwerken) Omzet externe netwerkenTotaal verkoop externe netwerken (% van bedrijven met externe netwerken) Omzet externe netwerkenOmzet >= 1 % (% bedrijven met omzet externe netwerken) Omzet externe netwerkenOmzet >= 2 % (% bedrijven met omzet externe netwerken) Omzet externe netwerkenOmzet >= 5 % (% bedrijven met omzet externe netwerken) Omzet externe netwerkenOmzet >= 10 % (% bedrijven met omzet externe netwerken) Inkoopwaarde externe netwerkenTotaal inkoop externe netwerken (% van bedrijven met externe netwerken) Inkoopwaarde externe netwerkenInkoop >= 1 % (% inkopen via externe netwerken) Inkoopwaarde externe netwerkenInkoop >= 2 % (% inkopen via externe netwerken) Inkoopwaarde externe netwerkenInkoop >= 5 % (% inkopen via externe netwerken) Inkoopwaarde externe netwerkenInkoop >= 10 % (% inkopen via externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenTotaal beveiliging ICT-systemen (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenAntivirussoftware (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenFirewall (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiligde webserver (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenOff-site dat back-up (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenDigitale handtekening (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenAndere authenticatiemiddelen (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenEncryptie (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenUpdate beveiligingsmaatregelen (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenVeiligheidsproblemenTotaal veiligheidsploblemen (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenVeiligheidsproblemenVirusaanval (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenVeiligheidsproblemenIllegale toegang (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenVeiligheidsproblemenChantage/bedreiging (% van bedrijven met externe netwerken) Aangeboden producten/dienstenAanbieden naar bedrijvenBetaaldiensten (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Aangeboden producten/dienstenAanbieden naar bedrijvenHypotheken (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Aangeboden producten/dienstenAanbieden naar bedrijvenLenen (kredietverstrekking e.d.) (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Aangeboden producten/dienstenAanbieden naar bedrijvenSparen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Aangeboden producten/dienstenAanbieden naar bedrijvenBeleggen (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Aangeboden producten/dienstenAanbieden naar bedrijvenVerzekeringsdiensten (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Aangeboden producten/dienstenAanbieden naar bedrijvenValutahandel (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Aangeboden producten/dienstenAanbieden naar bedrijvenVermogensbeheer (% van bedrijven dat deze dienst aanbiedt) Aangeboden producten/dienstenAanbieden naar werkzame personenBetaaldiensten (%  totale personeel  dat dienst aanbiedt) Aangeboden producten/dienstenAanbieden naar werkzame personenHypotheken (%  totale personeel  dat dienst aanbiedt) Aangeboden producten/dienstenAanbieden naar werkzame personenLenen (kredietverstrekking e.d.) (%  totale personeel  dat dienst aanbiedt) Aangeboden producten/dienstenAanbieden naar werkzame personenSparen (%  totale personeel  dat dienst aanbiedt) Aangeboden producten/dienstenAanbieden naar werkzame personenBeleggen (%  totale personeel  dat dienst aanbiedt) Aangeboden producten/dienstenAanbieden naar werkzame personenVerzekeringsdiensten (%  totale personeel  dat dienst aanbiedt) Aangeboden producten/dienstenAanbieden naar werkzame personenValutahandel (%  totale personeel  dat dienst aanbiedt) Aangeboden producten/dienstenAanbieden naar werkzame personenVermogensbeheer (%  totale personeel  dat dienst aanbiedt)
6601b Verzekering, bank, krediet, etc Totaal bedrijfsgrootte 1.203 187.413 95 98 93 7 55 98 . 52 11 99 11 26 80 64 7 11 3 4 41 79 52 15 81 46 43 42 26 16 37 71 58 53 36 55 79 59 49 35 94 93 89 65 49 22 20 32 84 33 31 3 1 46 36 38 31 43 44 68 33 96 87 90 88 91 89 95 46
6601b Verzekering, bank, krediet, etc 10-49 werkzame personen 929 17.189 94 89 92 5 48 97 . 44 9 99 10 26 79 67 8 6 2 3 36 70 50 12 78 44 40 41 24 16 34 67 56 51 38 54 75 58 50 36 92 91 86 58 41 18 17 23 81 32 31 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
6601b Verzekering, bank, krediet, etc 50-249 werkzame personen 203 18.327 98 93 99 9 75 99 . 74 15 100 14 21 81 54 7 24 6 11 56 62 55 20 93 50 46 41 26 17 41 84 66 61 33 61 88 65 49 32 98 98 94 86 67 30 25 54 93 29 29 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
6601b Verzekering, bank, krediet, etc 250- en meer werkzame personen 71 151.897 100 99 100 15 96 100 . 91 11 100 20 43 95 57 0 37 15 8 68 82 75 44 93 61 61 55 42 9 63 80 58 53 29 64 89 51 38 24 100 100 100 98 98 46 46 83 100 49 49 7 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
6512a Ov. geldsch+krediet Totaal bedrijfsgrootte 145 107.646 96 100 97 3 74 100 . 66 6 95 13 26 84 58 3 23 2 19 52 79 63 25 87 52 48 41 25 16 39 96 93 85 51 62 89 62 47 34 95 95 86 76 73 38 31 64 88 37 37 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
6512a Ov. geldsch+krediet 10-49 werkzame personen 84 1.675 92 98 95 5 70 100 . 53 19 92 14 22 91 69 5 17 0 21 43 75 54 17 83 41 41 32 18 9 31 100 100 100 44 61 79 51 37 22 92 92 79 62 70 17 22 52 83 43 43 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
6512a Ov. geldsch+krediet 50-249 werkzame personen 42 3.530 100 96 100 0 66 100 . 76 10 100 14 27 67 37 0 30 0 19 51 62 63 20 91 63 47 48 33 25 40 87 75 63 63 52 100 90 57 37 100 100 91 90 62 47 27 67 90 17 17 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
6512a Ov. geldsch+krediet 250- en meer werkzame personen 19 102.441 100 100 100 0 100 100 . 91 6 100 11 39 89 59 0 30 11 11 80 80 91 61 91 70 70 59 30 21 62 100 100 83 49 80 100 61 61 61 100 100 100 100 100 91 70 100 100 51 51 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
6601a Verzekering geen verplicht sociale Totaal bedrijfsgrootte 175 47.032 97 97 97 14 73 100 . 61 17 100 13 31 78 50 7 25 6 14 43 82 54 15 86 48 47 40 31 11 52 84 64 56 26 52 75 47 30 10 98 97 97 83 73 26 22 42 93 41 40 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
6601a Verzekering geen verplicht sociale 10-49 werkzame personen 86 2.051 94 86 94 8 57 100 . 39 6 100 6 27 76 53 8 20 4 10 31 43 41 8 77 35 33 25 20 8 43 77 68 55 27 39 60 45 35 15 96 94 94 72 59 25 12 24 86 35 33 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
6601a Verzekering geen verplicht sociale 50-249 werkzame personen 51 5.141 100 90 100 16 87 100 . 77 13 100 18 25 71 43 12 22 4 22 55 47 63 13 96 55 55 47 31 21 52 90 69 59 24 69 81 48 32 11 100 100 100 91 81 30 37 49 100 43 43 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
6601a Verzekering geen verplicht sociale 250- en meer werkzame personen 38 39.840 100 98 100 25 95 100 . 91 18 100 24 49 95 53 0 43 14 9 53 88 72 39 95 68 68 68 58 5 72 87 52 52 26 56 92 50 16 0 100 100 100 95 95 24 24 77 100 53 53 14 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
6712a Ov.financ. activiteiten gn beurs Totaal bedrijfsgrootte 883 32.735 94 93 92 6 49 97 . 48 16 100 11 25 80 67 8 6 3 1 39 73 50 13 80 45 41 42 25 16 34 63 51 47 37 55 77 61 53 39 93 91 87 61 41 19 18 26 82 30 29 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
6712a Ov.financ. activiteiten gn beurs 10-49 werkzame personen 759 13.463 94 89 91 5 45 97 . 44 8 100 10 26 78 68 9 3 2 0 36 73 50 11 77 45 41 44 25 17 33 62 50 46 39 54 76 60 53 39 92 90 86 57 37 17 17 21 80 31 29 4 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
6712a Ov.financ. activiteiten gn beurs 50-249 werkzame personen 110 9.656 97 92 97 9 73 99 . 71 17 100 12 18 91 64 7 23 8 4 58 71 49 23 93 44 41 36 22 12 37 79 62 62 28 60 87 67 57 40 97 97 93 83 62 25 19 52 90 27 27 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
6712a Ov.financ. activiteiten gn beurs 250- en meer werkzame personen 14 9.616 100 99 100 17 90 100 . 90 27 100 27 37 100 63 0 37 21 0 81 76 57 31 90 37 37 26 26 0 46 21 0 0 0 57 65 35 35 0 100 100 100 100 100 31 57 74 100 36 36 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS
Verklaring van tekens