Sterfte na 1e ziekenhuisopname, naar geslacht, leeftijd en VTV-diagnose

Sterfte na 1e ziekenhuisopname, naar geslacht, leeftijd en VTV-diagnose

Geslacht Leeftijdsklasse Diagnose-indeling VTV Perioden Eenjaarssterfte na 1e ziekenhuisopname (per 100 opgenomen personen) Gecorrigeerde eenjaarssterfte (per 100 opgenomen personen) Aantal personen met 1e ziekenhuisopname (aantal)
Mannen + Vrouwen Alle leeftijden 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 13,9 11,0 7.206
Mannen + Vrouwen 0 jarigen 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 . . .
Mannen + Vrouwen 1-24 jaar 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 0,0 . .
Mannen + Vrouwen 25-49 jaar 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 1,8 . .
Mannen + Vrouwen 50-64 jaar 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 7,5 . .
Mannen + Vrouwen 65-79 jaar 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 18,6 . .
Mannen + Vrouwen 80 jaar en ouder 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 33,8 . .
Mannen Alle leeftijden 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 13,8 10,9 3.646
Mannen 0 jarigen 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 . . .
Mannen 1-24 jaar 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 0,0 . .
Mannen 25-49 jaar 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 2,3 . .
Mannen 50-64 jaar 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 8,0 . .
Mannen 65-79 jaar 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 21,6 . .
Mannen 80 jaar en ouder 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 36,4 . .
Vrouwen Alle leeftijden 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 14,0 11,0 3.560
Vrouwen 0 jarigen 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 . . .
Vrouwen 1-24 jaar 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 0,0 . .
Vrouwen 25-49 jaar 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 1,1 . .
Vrouwen 50-64 jaar 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 6,7 . .
Vrouwen 65-79 jaar 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 15,7 . .
Vrouwen 80 jaar en ouder 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2005 32,2 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sterfte binnen 1 jaar na eerste ziekenhuisopname van personen in de
geregistreerde bevolking van Nederland, naar leeftijd, geslacht en
diagnose van de ziekenhuisopname volgens een selectie van de
oorspronkelijk 192 diagnosegroepen uit de Volksgezondheid Toekomst
Verkenning (VTV)-indeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000-2005

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve uitkomsten.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Deze tabel is na verslagjaar 2005 stopgezet. De reden hiervoor is dat de
bronregistratie onvoldoende dekkend is geworden. Daardoor kan deze
statistiek niet meer goed afgeleid worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Eenjaarssterfte na 1e ziekenhuisopname
Betreft het overlijden binnen een jaar na ziekenhuisopname van personen
die voor het eerst in vijf jaar tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen
voor een bepaalde diagnosegroep, per 100 opgenomen personen. Zowel
klinische opnamen als dagopnamen worden meegeteld.
Gecorrigeerde eenjaarssterfte
De gecorrigeerde eenjaarssterfte is de eenjaarssterfte na 1e
ziekenhuisopname verminderd met de achtergrondsterfte van de
betreffende patiëntengroep. De achtergrondsterfte is de algemene
eenjaarssterfte in de Nederlandse bevolking van personen met dezelfde
leeftijds- en geslachtsopbouw als de patiënten met een eerste opname
voor de betreffende diagnose.
Aantal personen met 1e ziekenhuisopname
Betreft het aantal personen dat voor het eerst in vijf jaar tijd in het
ziekenhuis is opgenomen voor een bepaalde diagnosegroep. Zowel klinische
opnamen als dagopnamen worden meegeteld.