Sterfte na 1e ziekenhuisopname, naar geslacht, leeftijd en Beldo-diagnose.

Sterfte na 1e ziekenhuisopname, naar geslacht, leeftijd en Beldo-diagnose.

Geslacht Leeftijdsklasse Diagnose-indeling Beldo Perioden Eenjaarssterfte na 1e ziekenhuisopname (per 100 opgenomen personen) Gecorrigeerde éénjaarssterfte (per 100 opgenomen personen) Aantal personen met 1e ziekenhuisopname (aantal)
Mannen Alle leeftijden Alle diagnosen 2000 4,7 3,3 332.720
Mannen Alle leeftijden Alle diagnosen 2001 4,6 3,2 339.739
Mannen Alle leeftijden Alle diagnosen 2002 4,5 3,0 356.903
Mannen Alle leeftijden Alle diagnosen 2003 4,3 2,9 370.616
Mannen Alle leeftijden Alle diagnosen 2004 3,9 2,6 386.002
Mannen Alle leeftijden Alle diagnosen 2005 3,8 2,4 378.179
Mannen Alle leeftijden 2 Nieuwvormingen 2000 30,9 27,4 36.328
Mannen Alle leeftijden 2 Nieuwvormingen 2001 30,5 27,0 37.220
Mannen Alle leeftijden 2 Nieuwvormingen 2002 29,6 26,2 39.305
Mannen Alle leeftijden 2 Nieuwvormingen 2003 27,6 24,3 41.534
Mannen Alle leeftijden 2 Nieuwvormingen 2004 26,0 22,9 45.297
Mannen Alle leeftijden 2 Nieuwvormingen 2005 24,4 21,3 45.887
Mannen Alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2000 13,8 10,4 69.600
Mannen Alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2001 13,7 10,4 69.806
Mannen Alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2002 13,5 10,2 74.298
Mannen Alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2003 12,5 9,3 77.066
Mannen Alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2004 12,0 8,9 81.807
Mannen Alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2005 11,5 8,4 81.895
Vrouwen Alle leeftijden Alle diagnosen 2000 3,6 2,4 388.070
Vrouwen Alle leeftijden Alle diagnosen 2001 3,6 2,4 395.075
Vrouwen Alle leeftijden Alle diagnosen 2002 3,4 2,2 417.067
Vrouwen Alle leeftijden Alle diagnosen 2003 3,4 2,2 431.973
Vrouwen Alle leeftijden Alle diagnosen 2004 3,2 2,0 448.705
Vrouwen Alle leeftijden Alle diagnosen 2005 3,1 1,9 438.448
Vrouwen Alle leeftijden 2 Nieuwvormingen 2000 15,5 13,7 52.177
Vrouwen Alle leeftijden 2 Nieuwvormingen 2001 15,7 13,9 53.136
Vrouwen Alle leeftijden 2 Nieuwvormingen 2002 15,3 13,5 54.866
Vrouwen Alle leeftijden 2 Nieuwvormingen 2003 14,9 13,1 57.278
Vrouwen Alle leeftijden 2 Nieuwvormingen 2004 14,2 12,5 60.667
Vrouwen Alle leeftijden 2 Nieuwvormingen 2005 14,0 12,2 60.763
Vrouwen Alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2000 14,9 11,8 62.097
Vrouwen Alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2001 15,0 11,9 62.340
Vrouwen Alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2002 14,3 11,2 66.817
Vrouwen Alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2003 13,3 10,3 71.162
Vrouwen Alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2004 12,8 9,8 75.093
Vrouwen Alle leeftijden 7 Ziekten van hart en vaatstelsel 2005 12,4 9,4 75.424
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sterfte binnen 1 jaar na eerste ziekenhuisopname van personen in de
geregistreerde bevolking van Nederland, naar leeftijd, geslacht en
diagnose van de ziekenhuisopname volgens een selectie uit de lijst
van belangrijke doodsoorzaken (Beldo).

De Beldo-lijst is een lijst van belangrijke primaire doodsoorzaken
ingedeeld in 94 diagnosegroepen. De indeling komt vrijwel overeen met de
Europese Shortlist, zoals gebruikt door Eurostat. ICD9-code: 001-999.

Gegevens beschikbaar: 2000-2005

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve uitkomsten.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Deze tabel is na verslagjaar 2005 stopgezet. De reden hiervoor is dat de
bronregistratie onvoldoende dekkend is geworden. Daardoor kan deze
statistiek niet meer goed afgeleid worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Eenjaarssterfte na 1e ziekenhuisopname
Betreft het overlijden binnen één jaar na ziekenhuisopname van personen
die voor het eerst in vijf jaar tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen
voor een bepaalde diagnosegroep, per 100 opgenomen personen. Zowel
klinische opnamen als dagopnamen worden meegeteld.
Gecorrigeerde éénjaarssterfte
De gecorrigeerde eenjaarssterfte is de eenjaarssterfte na 1e
ziekenhuisopname verminderd met de achtergrondsterfte van de betreffende
patiëntengroep. De achtergrondsterfte is de algemene eenjaarssterfte in
de Nederlandse bevolking van personen met dezelfde leeftijds- en
geslachtsopbouw als de patiënten met een eerste opname voor de
betreffende diagnose.
Aantal personen met 1e ziekenhuisopname
Betreft het aantal personen dat voor het eerst in vijf jaar tijd in het
ziekenhuis is opgenomen geweest voor een bepaalde diagnosegroep. Zowel
klinische opnamen als dagopnamen worden meegeteld.