Arbeidsdeelname naar leeftijd en geslacht; stromen 1999-2008

Arbeidsdeelname naar leeftijd en geslacht; stromen 1999-2008

Geslacht Leeftijd begin periode Arbeidsmarktpositie, einde periode Perioden Bevolking, begin periode Totale bevolking, begin periode (1000 personen) Bevolking, begin periode Werkzaam, begin periode (1000 personen) Bevolking, begin periode Niet werkzaam, begin periode (1000 personen) Immigratie/geboorte tijdens periode (1000 personen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsmarktpositie einde periode 24 september 1999 tot 29 september 2000 15.842,7 7.395,1 8.447,6 339,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsmarktpositie einde periode 29 september 2000 tot 28 september 2001 15.962,6 7.562,7 8.399,9 341,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsmarktpositie einde periode 28 september 2001 tot 27 september 2002 16.086,0 7.711,0 8.375,0 327,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsmarktpositie einde periode 27 september 2002 tot 26 september 2003 16.182,4 7.758,9 8.423,5 312,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsmarktpositie einde periode 26 september 2003 tot 24 september 2004 16.250,9 7.718,1 8.532,8 297,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsmarktpositie einde periode 24 september 2004 tot 30 september 2005 16.297,2 7.625,7 8.671,6 295,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsmarktpositie einde periode 30 september 2005 tot 29 september 2006 16.330,5 7.651,9 8.678,6 297,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsmarktpositie einde periode 29 september 2006 tot 28 september 2007 16.353,0 7.774,0 8.579,1 306,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal arbeidsmarktpositie einde periode 28 september 2007 tot 26 september 2008 16.399,5 8.039,7 8.359,8 330,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werkzaam, einde periode 24 september 1999 tot 29 september 2000 7.525,6 6.879,4 646,2 37,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werkzaam, einde periode 29 september 2000 tot 28 september 2001 7.672,5 7.039,2 633,3 38,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werkzaam, einde periode 28 september 2001 tot 27 september 2002 7.724,1 7.156,0 568,1 34,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werkzaam, einde periode 27 september 2002 tot 26 september 2003 7.687,7 7.182,8 504,9 30,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werkzaam, einde periode 26 september 2003 tot 24 september 2004 7.597,4 7.107,5 489,9 28,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werkzaam, einde periode 24 september 2004 tot 30 september 2005 7.622,1 7.070,8 551,3 29,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werkzaam, einde periode 30 september 2005 tot 29 september 2006 7.736,8 7.081,4 655,3 37,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werkzaam, einde periode 29 september 2006 tot 28 september 2007 7.994,9 7.309,8 685,2 44,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Werkzaam, einde periode 28 september 2007 tot 26 september 2008 8.086,0 7.498,1 587,9 55,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet werkzaam, einde periode 24 september 1999 tot 29 september 2000 8.097,8 477,3 7.620,5 302,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet werkzaam, einde periode 29 september 2000 tot 28 september 2001 8.071,9 483,5 7.588,4 303,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet werkzaam, einde periode 28 september 2001 tot 27 september 2002 8.130,5 511,6 7.618,9 293,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet werkzaam, einde periode 27 september 2002 tot 26 september 2003 8.251,2 529,3 7.721,9 281,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet werkzaam, einde periode 26 september 2003 tot 24 september 2004 8.402,2 562,8 7.839,3 269,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet werkzaam, einde periode 24 september 2004 tot 30 september 2005 8.413,0 504,7 7.908,3 265,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet werkzaam, einde periode 30 september 2005 tot 29 september 2006 8.319,6 516,3 7.803,3 260,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet werkzaam, einde periode 29 september 2006 tot 28 september 2007 8.097,5 408,7 7.688,8 261,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet werkzaam, einde periode 28 september 2007 tot 26 september 2008 8.051,4 483,0 7.568,4 274,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Emigratie/sterfte tijdens periode 24 september 1999 tot 29 september 2000 219,2 38,3 180,9 -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Emigratie/sterfte tijdens periode 29 september 2000 tot 28 september 2001 218,3 40,0 178,3 -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Emigratie/sterfte tijdens periode 28 september 2001 tot 27 september 2002 231,4 43,3 188,1 -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Emigratie/sterfte tijdens periode 27 september 2002 tot 26 september 2003 243,6 46,8 196,7 -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Emigratie/sterfte tijdens periode 26 september 2003 tot 24 september 2004 251,3 47,7 203,6 -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Emigratie/sterfte tijdens periode 24 september 2004 tot 30 september 2005 262,1 50,1 211,9 -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Emigratie/sterfte tijdens periode 30 september 2005 tot 29 september 2006 274,1 54,1 220,0 -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Emigratie/sterfte tijdens periode 29 september 2006 tot 28 september 2007 260,6 55,5 205,1 -
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Emigratie/sterfte tijdens periode 28 september 2007 tot 26 september 2008 262,1 58,6 203,6 -
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over alle personen die in minstens één van beide jaren van de beschreven periode op de laatste vrijdag van september in Nederland woonden. De tabel geeft het aantal personen van de bevolking van Nederland dat al dan niet werkzaam is op de laatste vrijdag van september en vergelijkt dat met de arbeidsmarktpositie een jaar later, weer op de laatste vrijdag van september. De tabel laat zien in hoeverre
werkzame en niet-werkzame personen een jaar later nog steeds werkzaam of niet werkzaam zijn, of dat deze arbeidsmarktpositie is veranderd. Ook wordt aangegeven of men tijdens de periode geëmigreerd of overleden is. Van personen die in de periode geboren of geïmmigreerd zijn, wordt de arbeidsmarktpositie aan het einde van de periode gegeven. Van de personen worden alleen banen in Nederland meegeteld. In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over banen en uitkeringen gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006 gegevens ontleend aan deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006 tot trendbreuken leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep personen geselecteerd wordt. Tussen 2007 en 2008 is de kwaliteit van informatie over uitstroom uit arbeid voor sommige groepen werknemers twijfelachtig. Om deze reden zijn sommige categorieën over dergelijke stromen niet weergegeven.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd begin periode, arbeidsmarktpositie einde periode, perioden.

Gegevens beschikbaar van 1999/2000 tot en met 2007/2008.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 december 2013
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bevolking, begin periode
De geregistreerde bevolking van Nederland aan het begin van de periode.
De periode loopt van de laatste vrijdag van september in het ene jaar
tot de laatste vrijdag van september in het daarop volgende jaar.
Totale bevolking, begin periode
De totale werkzame en niet werkzame geregistreerde bevolking van
Nederland aan het begin van de periode. De periode loopt van de laatste
vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van
september in het daarop volgende jaar.
Werkzaam, begin periode
Personen die aan het begin van de periode werkzaam zijn. De periode loopt
van de laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste
vrijdag van september in het daarop volgende jaar.
Een persoon wordt in deze tabel als werkzaam gezien, wanneer de persoon
inkomsten heeft uit arbeid in Nederland verricht als werknemer of
zelfstandige. Er is geen rekening gehouden met andere vormen van arbeid
zoals freelancewerk.
Niet werkzaam, begin periode
Personen die aan het begin van de periode niet werkzaam zijn. De periode
loopt van de laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste
vrijdag van september in het daarop volgende jaar.
Een persoon wordt in deze tabel als niet werkzaam gezien, wanneer de
persoon geen inkomsten heeft uit arbeid in Nederland verricht als
werknemer of zelfstandige. Er is geen rekening gehouden met andere
vormen van arbeid zoals freelancewerk.
Immigratie/geboorte tijdens periode
Personen die aan het begin van de periode niet in Nederland woonden en
aan het einde van de periode wel. De periode loopt van de laatste vrijdag
van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van september in het
daarop volgende jaar.
Voor personen die tijdens de periode geboren zijn is de leeftijd aan het
begin van de periode op 0 jaar gesteld.