Instellingen en personeel bij welzijnswerk voor ouderen, 1995

Bewerk tabel
Instellingen, accommodaties (eigen beheer), producten (maaltijden,
alarmaansluitingen) en personeel (formatie en sterkte).
1995
Gewijzigd op 06 november 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Instellingen en personeel bij welzijnswerk voor ouderen, 1995

Perioden InstellingenWelzijnswerk, totaalTotaal aantal instellingen (ab_so_luut) Welzijnswerk, totaalNaar werkgebiedGemeenten (ab_so_luut) Welzijnswerk, totaalNaar werkgebiedStadsdeelraad (ab_so_luut) Welzijnswerk, totaalNaar werkgebiedDeel van gemeente (ab_so_luut) Welzijnswerk, totaalNaar werkgebiedMeerdere gemeente (ab_so_luut) Welzijnswerk, totaalNaar doelgroepenUitsluitend ouderen (ab_so_luut) Welzijnswerk, totaalNaar doelgroepenBevolking algemeen (ab_so_luut) Welzijnswerk, totaalNaar doelgroepenKinderen/jongeren (ab_so_luut) Welzijnswerk, totaalNaar doelgroepenVolwassenen vanaf 26 jaar (ab_so_luut) Naar doelgroepenMinderhedenVrouwen (ab_so_luut) Naar doelgroepenMinderhedenEtnische minderheden e.a. (ab_so_luut) Naar doelgroepenMinderhedenGehandicapten (ab_so_luut) Welzijnswerk, totaalNaar doelgroepenAndere doelgroepen (ab_so_luut) InstellingenWelzijnswerk ouderenDienstencentra in eigen beheer (ab_so_luut) InstellingenWelzijnswerk ouderenWijkposten in eigen beheer (ab_so_luut) Welzijnswerk ouderenNaar productMaaltijden aan huis (ab_so_luut) Welzijnswerk ouderenNaar productMaaltijden centraal verstrekt (ab_so_luut) Welzijnswerk ouderenNaar productAlarmaansluitingen (ab_so_luut) Welzijnswerk ouderenNaar productTelefooncirkels (ab_so_luut) Welzijnswerk ouderenNaar product(Huis)bezoek (ab_so_luut) Welzijnswerk ouderenNaar productBoodschappendienst (ab_so_luut) Naar productPersonenvervoerGericht op recreatie (ab_so_luut) Naar productPersonenvervoerGericht op zorg (ab_so_luut) Naar productOpvangDagopvang (ab_so_luut) Naar productOpvangTijdelijke opvang (ab_so_luut) Naar productInformatieverstrekkingSpreekuur (ab_so_luut) Naar productInformatieverstrekkingTelefonische hulpdienst (ab_so_luut) Naar productInformatieverstrekkingVoorlichtingsbijeenkomsten (ab_so_luut) Naar productInformatieverstrekkingInformatiepunten (ab_so_luut) Naar productBijeenkomenMeer bewegingen (ab_so_luut) Naar productBijeenkomenOntspanning/gezelligheid (ab_so_luut) Naar productBijeenkomenCultuur en/of educatie (ab_so_luut) Naar productBijeenkomenOndersteuning vrijwilligers (ab_so_luut) Accommodaties in eigen beheerDienstencentrar (ab_so_luut) Accommodaties in eigen beheerWijkposten (ab_so_luut) Producten welzijnswerk ouderenMaaltijden aan huis (ab_so_luut) Producten welzijnswerk ouderenCentraal verstrekte maaltijden (ab_so_luut) Producten welzijnswerk ouderenWoningen met alarmaansluitingen (ab_so_luut) In loondienstFormatieplaatsenTotaal formatieplaatsen (ab_so_luut) In loondienstFormatieplaatsenLeidinggevend personeel (ab_so_luut) In loondienstFormatieplaatsenStafmedewerkers (ab_so_luut) In loondienstFormatieplaatsenUitvoerend personeel (ab_so_luut) In loondienstFormatieplaatsenAdministratie/secretarie (ab_so_luut) In loondienstFormatieplaatsenHuishoudelijk/technisch personeel (ab_so_luut) In loondienstFormatieplaatsenOverig personeel (ab_so_luut) In loondienstPersoneelssterkteTotaal personeelssterkte (ab_so_luut) In loondienstPersoneelssterkteFulltimers (ab_so_luut) In loondienstPersoneelssterkteParttimers (ab_so_luut) In loondienstPersoneelssterkteLeidinggevend personeel (ab_so_luut) In loondienstPersoneelssterkteStafmedewerkers (ab_so_luut) In loondienstPersoneelssterkteUitvoerend personeel (ab_so_luut) In loondienstPersoneelssterkteAdministratie/secretarie (ab_so_luut) In loondienstPersoneelssterkteHuishoudelijk/technischpersoneel (ab_so_luut) In loondienstPersoneelssterkteOverig personeel (ab_so_luut) Niet in loondienstBetaalde krachtenAantal betaalde krachten (ab_so_luut) Niet in loondienstBetaalde krachtenGewerkte uren per week (ab_so_luut) Niet in loondienstVrijwilligersAantal vrijwilligers (ab_so_luut) Niet in loondienstVrijwilligersGewerkte uren per week (ab_so_luut) Niet in loondienstStagiairesAantal stagiaires (ab_so_luut) Niet in loondienstStagiairesGewerkte uren per week (ab_so_luut)
1995 505 385 28 21 70 319 90 49 34 22 36 100 36 189 74 256 106 238 91 259 81 135 113 117 28 348 207 325 245 353 274 295 409 345 157 7.532.962 488.393 26.767 1.497,5 325,1 93,4 638,4 219,9 111,2 109,5 2.541 472 2.069 403 139 1.021 434 305 237 592 12.698 60.056 115.403 277 3.368
Bron: CBS.
Verklaring van tekens