Instellingen en personeel bij welzijnswerk voor ouderen, 1995

Instellingen en personeel bij welzijnswerk voor ouderen, 1995

Perioden Instellingen Welzijnswerk, totaal Totaal aantal instellingen (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk, totaal Naar werkgebied Gemeenten (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk, totaal Naar werkgebied Stadsdeelraad (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk, totaal Naar werkgebied Deel van gemeente (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk, totaal Naar werkgebied Meerdere gemeente (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk, totaal Naar doelgroepen Uitsluitend ouderen (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk, totaal Naar doelgroepen Bevolking algemeen (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk, totaal Naar doelgroepen Kinderen/jongeren (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk, totaal Naar doelgroepen Volwassenen vanaf 26 jaar (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk, totaal Naar doelgroepen Minderheden Vrouwen (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk, totaal Naar doelgroepen Minderheden Etnische minderheden e.a. (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk, totaal Naar doelgroepen Minderheden Gehandicapten (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk, totaal Naar doelgroepen Andere doelgroepen (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Dienstencentra in eigen beheer (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Wijkposten in eigen beheer (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Naar product Maaltijden aan huis (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Naar product Maaltijden centraal verstrekt (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Naar product Alarmaansluitingen (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Naar product Telefooncirkels (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Naar product (Huis)bezoek (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Naar product Boodschappendienst (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Naar product Personenvervoer Gericht op recreatie (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Naar product Personenvervoer Gericht op zorg (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Naar product Opvang Dagopvang (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Naar product Opvang Tijdelijke opvang (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Naar product Informatieverstrekking Spreekuur (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Naar product Informatieverstrekking Telefonische hulpdienst (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Naar product Informatieverstrekking Voorlichtingsbijeenkomsten (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Naar product Informatieverstrekking Informatiepunten (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Naar product Bijeenkomen Meer bewegingen (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Naar product Bijeenkomen Ontspanning/gezelligheid (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Naar product Bijeenkomen Cultuur en/of educatie (ab_so_luut) Instellingen Welzijnswerk ouderen Naar product Bijeenkomen Ondersteuning vrijwilligers (ab_so_luut) Accommodaties in eigen beheer Dienstencentrar (ab_so_luut) Accommodaties in eigen beheer Wijkposten (ab_so_luut) Producten welzijnswerk ouderen Maaltijden aan huis (ab_so_luut) Producten welzijnswerk ouderen Centraal verstrekte maaltijden (ab_so_luut) Producten welzijnswerk ouderen Woningen met alarmaansluitingen (ab_so_luut) Personeel In loondienst Formatieplaatsen Totaal formatieplaatsen (ab_so_luut) Personeel In loondienst Formatieplaatsen Leidinggevend personeel (ab_so_luut) Personeel In loondienst Formatieplaatsen Stafmedewerkers (ab_so_luut) Personeel In loondienst Formatieplaatsen Uitvoerend personeel (ab_so_luut) Personeel In loondienst Formatieplaatsen Administratie/secretarie (ab_so_luut) Personeel In loondienst Formatieplaatsen Huishoudelijk/technisch personeel (ab_so_luut) Personeel In loondienst Formatieplaatsen Overig personeel (ab_so_luut) Personeel In loondienst Personeelssterkte Totaal personeelssterkte (ab_so_luut) Personeel In loondienst Personeelssterkte Fulltimers (ab_so_luut) Personeel In loondienst Personeelssterkte Parttimers (ab_so_luut) Personeel In loondienst Personeelssterkte Leidinggevend personeel (ab_so_luut) Personeel In loondienst Personeelssterkte Stafmedewerkers (ab_so_luut) Personeel In loondienst Personeelssterkte Uitvoerend personeel (ab_so_luut) Personeel In loondienst Personeelssterkte Administratie/secretarie (ab_so_luut) Personeel In loondienst Personeelssterkte Huishoudelijk/technischpersoneel (ab_so_luut) Personeel In loondienst Personeelssterkte Overig personeel (ab_so_luut) Personeel Niet in loondienst Betaalde krachten Aantal betaalde krachten (ab_so_luut) Personeel Niet in loondienst Betaalde krachten Gewerkte uren per week (ab_so_luut) Personeel Niet in loondienst Vrijwilligers Aantal vrijwilligers (ab_so_luut) Personeel Niet in loondienst Vrijwilligers Gewerkte uren per week (ab_so_luut) Personeel Niet in loondienst Stagiaires Aantal stagiaires (ab_so_luut) Personeel Niet in loondienst Stagiaires Gewerkte uren per week (ab_so_luut)
1995 505 385 28 21 70 319 90 49 34 22 36 100 36 189 74 256 106 238 91 259 81 135 113 117 28 348 207 325 245 353 274 295 409 345 157 7.532.962 488.393 26.767 1.497,5 325,1 93,4 638,4 219,9 111,2 109,5 2.541 472 2.069 403 139 1.021 434 305 237 592 12.698 60.056 115.403 277 3.368
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Instellingen, accommodaties (eigen beheer), producten (maaltijden,
alarmaansluitingen) en personeel (formatie en sterkte).
1995
Gewijzigd op 06 november 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Instellingen
Activiteiten gericht op welzijnswerk met een tweedeling; "Welzijn werk
totaal" (gericht op alle activiteiten in het kader van welzijnswerk) en
"Welzijn werk Ouderen" (alleen gericht op activiteiten in het kader van
welzijnswerk ouderen
Welzijnswerk, totaal
Alle instellingen die activiteiten verrichten in het kader van
welzijnswerk. Dus niet alleen activiteiten in het kader van welzijnswerk
ouderen.
Totaal aantal instellingen
Naar werkgebied
De instellingen worden hier ingedeeld naar de gebieden waarbinnen de
activiteiten zich afspelen.
Gemeenten
Stadsdeelraad
Deel van gemeente
Een deel van de gemeente zonder bestuurlijke bevoegdheid.
Meerdere gemeente
Naar doelgroepen
Activiteiten van welzijnswerk zijn vaak gericht op bepaalde groepen
mensen. De instellingen worden hier ingedeeld naar de groepen waartoe
hun activiteiten zich richten.
Uitsluitend ouderen
Bevolking algemeen
Kinderen/jongeren
Volwassenen vanaf 26 jaar
Minderheden
Vrouwen
Etnische minderheden e.a.
Gehandicapten
Andere doelgroepen
Andere dan de reeds genoemde doelgroepen.
Welzijnswerk ouderen
Instellingen die zelfstandig (niet in samenwerking met andere
instellingen) bepaalde activiteiten in het kader van welzijnswerk ouderen
uitvoeren.
Dienstencentra in eigen beheer
Aantal instellingen die dienstencentra in eigen beheer hebben.
Wijkposten in eigen beheer
Aantal instellingen die een wijkpost in eigenbeheer hebben.
Naar product
Aantal instellingen ingedeeld naar de producten (maaltijden,
alarmaansluitingen e.d.) die de ouderenzorg beschikbaar worden gesteld.
Maaltijden aan huis
Maaltijden centraal verstrekt
Alarmaansluitingen
Telefooncirkels
(Huis)bezoek
Boodschappendienst
Personenvervoer
Vervoersbedrijven die in het kader van welzijnswerk personen vervoeren.
Gericht op recreatie
Gericht op zorg
Opvang
Instellingen die zich richten op opvang van ouderen voor korte en langere
tijd.
Dagopvang
Tijdelijke opvang
Informatieverstrekking
Instellingen die zich richten op het verschaffen van informatie en advies
door middel van spreekuren, telefonische hulpdiensten e.d.
Spreekuur
Telefonische hulpdienst
Voorlichtingsbijeenkomsten
Informatiepunten
Bijeenkomen
Instellingen die zich richten op de mogelijkheden om bijeen te komen om
gezelligheids- of gezondheidsredenen.
Meer bewegingen
De zorg dat ouderen meer beweging krijgen, zoals het geven van ouderen
gym of iets dergelijks.
Ontspanning/gezelligheid
De zorg voor ontspanning en gezelligheid; bingo, bejaardensoos
en kaartclub.
Cultuur en/of educatie
Verschaffen van de mogelijkheid voor het bijwonen van toneel- of
muziekuitvoeringen en het volgen van cursussen en lezingen.
Ondersteuning vrijwilligers
Accommodaties in eigen beheer
Aantal accommodaties die, in het kader van welzijnswerk ouderen, in eigen
beheer worden gehouden.
Dienstencentrar
Wijkposten
Producten welzijnswerk ouderen
Aantal producten (zoals maaltijden, alarminstallaties e.d.) die de
instellingen in het kader van welzijnswerk ouderen leveren.
Maaltijden aan huis
Centraal verstrekte maaltijden
Aantal maaltijden die op een centraal punt aan ouderen zijn verstrekt.
Woningen met alarmaansluitingen
Aantal woningen die aangesloten zijn op de alarmcentrale ouderenzorg.
Personeel
In loondienst
Formatieplaatsen
Aantal begrote plaatsen bestemd voor verschillende beroepscategorieën.
Totaal formatieplaatsen
Leidinggevend personeel
Stafmedewerkers
Uitvoerend personeel
Administratie/secretarie
Huishoudelijk/technisch personeel
Personen die huishoudelijk of technisch werk verrichten.
Overig personeel
Personeelssterkte
Aantal personen die werkzaam zijn ten behoeve van welzijnswerk ouderen
uitgesplitst naar personeelscategorie.
Totaal personeelssterkte
Fulltimers
Parttimers
Leidinggevend personeel
Stafmedewerkers
Uitvoerend personeel
Administratie/secretarie
Huishoudelijk/technischpersoneel
Overig personeel
Niet in loondienst
Aantal krachten die niet in loondienst zijn maar toch werkzaam zijn in
het kader van welzijnswerk ouderen.
Betaalde krachten
Aantal betaalde krachten
Gewerkte uren per week
Vrijwilligers
Aantal vrijwilligers
Gewerkte uren per week
aantal door vrijwilligers gewerkte uren per week.
Stagiaires
Aantal stagiaires
Gewerkte uren per week
aantal door stagiaires gewerkte uren per week