Hoger onderwijs; ingeschrevenen, herkomst 1995-2015

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, herkomst 1995-2015

Geslacht Onderwijssoort Opleidingsvorm Studierichting Herkomstgroepering Perioden Ingeschrevenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Studierichtingen totaal Totaal herkomstgroepering 2014/'15 699.572
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Studierichtingen totaal Autochtoon 2014/'15 502.395
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Studierichtingen totaal Westerse allochtoon 2014/'15 92.842
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Studierichtingen totaal Niet-westerse allochtoon 2014/'15 104.239
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen Studierichtingen totaal Herkomst onbekend 2014/'15 96
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs Totaal herkomstgroepering 2014/'15 79.466
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs Autochtoon 2014/'15 65.999
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs Westerse allochtoon 2014/'15 5.105
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs Niet-westerse allochtoon 2014/'15 8.358
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 1 Onderwijs Herkomst onbekend 2014/'15 4
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst Totaal herkomstgroepering 2014/'15 57.102
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst Autochtoon 2014/'15 38.889
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst Westerse allochtoon 2014/'15 12.598
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst Niet-westerse allochtoon 2014/'15 5.600
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 2 Taalwetenschappen, geschiedenis, kunst Herkomst onbekend 2014/'15 15
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde Totaal herkomstgroepering 2014/'15 264.932
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde Autochtoon 2014/'15 175.794
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde Westerse allochtoon 2014/'15 40.909
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde Niet-westerse allochtoon 2014/'15 48.188
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 3 Sociale wetenschappen, bedrijfskunde Herkomst onbekend 2014/'15 41
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica Totaal herkomstgroepering 2014/'15 54.027
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica Autochtoon 2014/'15 39.782
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica Westerse allochtoon 2014/'15 6.429
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica Niet-westerse allochtoon 2014/'15 7.815
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 4 Natuurwetenschappen, informatica Herkomst onbekend 2014/'15 1
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde Totaal herkomstgroepering 2014/'15 60.602
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde Autochtoon 2014/'15 45.086
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde Westerse allochtoon 2014/'15 6.865
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde Niet-westerse allochtoon 2014/'15 8.642
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 5 Techniek, industrie, bouwkunde Herkomst onbekend 2014/'15 9
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde Totaal herkomstgroepering 2014/'15 7.647
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde Autochtoon 2014/'15 6.495
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde Westerse allochtoon 2014/'15 766
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde Niet-westerse allochtoon 2014/'15 383
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 6 Landbouw, diergeneeskunde Herkomst onbekend 2014/'15 3
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn Totaal herkomstgroepering 2014/'15 128.185
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn Autochtoon 2014/'15 94.774
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn Westerse allochtoon 2014/'15 13.228
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn Niet-westerse allochtoon 2014/'15 20.165
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 7 Gezondheidszorg, welzijn Herkomst onbekend 2014/'15 18
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer Totaal herkomstgroepering 2014/'15 47.143
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer Autochtoon 2014/'15 35.197
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer Westerse allochtoon 2014/'15 6.885
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer Niet-westerse allochtoon 2014/'15 5.056
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 8 Persoonlijke dienstverlening, vervoer Herkomst onbekend 2014/'15 5
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend Totaal herkomstgroepering 2014/'15 468
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend Autochtoon 2014/'15 379
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend Westerse allochtoon 2014/'15 57
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend Niet-westerse allochtoon 2014/'15 32
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Totaal opleidingsvormen 9 Studierichting onbekend Herkomst onbekend 2014/'15 -
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat het aantal ingeschreven studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs onderverdeeld naar onderwijssoort, studierichting, opleidingsvorm, herkomstgroepering en generatie, studiejaar. Vanaf het studiejaar 2015/’16 bevat deze tabel ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. In eerdere studiejaren waren deze studenten opgenomen in een aparte StatLinetabel. Voor het meest recente studiejaar -2015/'16 - is nog geen informatie over studierichting beschikbaar. Bij meerdere hbo-opleidingen heeft namelijk een clustering van studierichtingen plaatsgevonden, waardoor de jaar-op-jaar vergelijking niet goed te maken is. In het derde kwartaal van 2016 zal een nieuwe tabel met de studierichting vanaf studiejaar 2015/'16 worden gemaakt.

Gegevens beschikbaar: Van studiejaar 1995 tot en met 2016.


Status van de cijfers:
De cijfers over het studiejaar 2014/'15 zijn definitief en die het studiejaar 2015/'16 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 april 2017:
Tabel titel aangepast.

Deze tabel wordt opgevolgd door drie nieuwe tabellen. Zie paragraaf 3.

- Hoger onderwijs; eerste en ouderejaarsstudenten, studierichting
- Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase
- Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Toelichting onderwerpen

Ingeschrevenen
Ingeschrevenen zijn mensen die hun college- of examengeld hebben betaald en van wie de inschrijvingsprocedure is voltooid.
Ingeschrevenen die in één opleidingsjaar zowel een hbo- als een wo-studie volgen, worden bij beide vormen van hoger onderwijs meegeteld. Binnen het hoger onderwijs als geheel worden zij echter slechts één maal meegeteld.
Het aantal ingeschrevenen in het hoger onderwijs is daardoor iets lager dan de som van het aantal ingeschrevenen in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs afzonderlijk.