Instellingen kunstzinnige vorming; leerlingen, personeel, exploitatie


De statistiek Kunstzinnige vorming geeft informatie over instellingen die
werkzaam zijn op het terrein van de kunstzinnige vorming voor amateurs in
Nederland. Het gaat daarbij om kunstzinnige vorming die buiten
schoolverband wordt gegeven door muziekscholen, creativiteitscentra en
gecombineerde instellingen, die zijn aangesloten bij de VKV (Vereniging van
Centra voor de Kunsten)/De Kunstconnectie (branchevereniging voor educatie
en participatie in de kunsten).

Deze tabel geeft cijfers over
- het aantal instellingen op het terrein van de kunstzinnige vorming;
- het gemiddeld aantal leerlingen en cursisten naar soort kunstzinnige
vorming per instelling;
- het gemiddeld aantal personeelsleden per instelling (gemeten in
mensjaren),
-de gemiddelde baten en de lasten per instelling.
Deze gegevens worden uitgesplitst naar grootteklasse van de instellingen.
Daarbij wordt de grootte van een instelling afgemeten aan het totaal
aantal docenturen van die instelling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2003 zijn nader voorlopig, over de jaren 2005 en
2007 voorlopig, de cijfers over de oudere jaren zijn definitief.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De statistiek wordt herzien. Hierbij gaat het om de vragenlijst, de
vaststelling van de populatie, de wijze van gegevensverzameling en de
wijze van verwerking en ophoging. Verschijningsdatum nieuwe gegevens
nog niet bekend.

Instellingen kunstzinnige vorming; leerlingen, personeel, exploitatie

Arbeidsvolume docenten; in mensjaren Perioden Instellingen kunstzinnige vorming (aantal) Leerlingen en cursisten; per instellingTotaal leerlingen/cursisten (aantal) Mensjaren personeel; per instellingTotaal personeel (aantal) Mensjaren personeel; per instellingOnderwijzend personeel (in % van het totaal personeel) Baten; gemiddeld per instellingTotaal baten (x 1000 euro)
Totaal (alle klassen mensjaren samen) 2003 235 1.830 20 67 1.132
Totaal (alle klassen mensjaren samen) 2005* 237 1.890 19 64 1.248
Totaal (alle klassen mensjaren samen) 2007* 245 1.941 19 65 1.262
Minder dan 2,5 mensjaren 2003 47 773 3 53 207
Minder dan 2,5 mensjaren 2005* 49 660 4 38 414
Minder dan 2,5 mensjaren 2007* 51 789 4 34 406
2,5 tot 5 mensjaren 2003 37 975 6 57 331
2,5 tot 5 mensjaren 2005* 37 823 6 54 360
2,5 tot 5 mensjaren 2007* 35 908 6 56 337
5 tot 10 mensjaren 2003 36 1.064 12 67 611
5 tot 10 mensjaren 2005* 38 1.383 11 68 649
5 tot 10 mensjaren 2007* 42 1.297 11 68 734
10 tot 15 mensjaren 2003 46 1.584 17 71 1.001
10 tot 15 mensjaren 2005* 46 1.811 19 64 1.253
10 tot 15 mensjaren 2007* 51 1.976 19 66 1.174
15 tot 20 mensjaren 2003 25 2.260 26 63 1.312
15 tot 20 mensjaren 2005* 24 1.794 24 70 1.431
15 tot 20 mensjaren 2007* 27 2.092 24 70 1.512
20 tot 25 mensjaren 2003 12 2.609 32 71 1.720
20 tot 25 mensjaren 2005* 13 2.926 32 70 1.818
20 tot 25 mensjaren 2007* 10 2.705 32 71 1.823
25 tot 30 mensjaren 2003 11 3.501 42 64 2.559
25 tot 30 mensjaren 2005* 11 4.074 42 66 2.597
25 tot 30 mensjaren 2007* 7 3.955 40 68 2.559
30 mensjaren en meer 2003 21 5.722 74 68 4.501
30 mensjaren en meer 2005* 19 6.458 74 61 4.911
30 mensjaren en meer 2007* 22 6.234 70 66 4.953
Bron: CBS.
Verklaring van tekens