Watervogels, niet broedend, indexen; 1995 - 2004


Trends van doortrekkende en overwinterende watervogels.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1975
Frequentie: jaarlijks

Wijzigingen ten op van de vorige versie:
Van de volgende 6 zoete Rjkswateren worden de telgegevens nu ook
meegenomen in de berekening van de landelijke indexen en trends:
Naardermeer, Nieuwkoopse Plassen, Boezems van Kinderdijk, Abtkolk
en Putten, Zouwe Boezem en Zwanenwater.
Tevens zijn nu de indexen en trends berekend van de volgende vogelsoorten:
Dwerggans, Geoorde Fuut, Grote Canadese Gans, Grote Zilverreiger, Kleine
Zilverreiger, Krombekstrandloper, Krooneend, Kuifduiker, Lepelaar en
Strandplevier.
Voor de indexen is het basisjaar 2000 op 100 gesteld.

Watervogels, niet broedend, indexen; 1995 - 2004

Vogelsoorten Perioden Index (2000=100) Trend gehele periode Trend laatste 10 jaar
Aalscholver 1975 6 . .
Aalscholver 1976 4 . .
Aalscholver 1977 6 . .
Aalscholver 1978 6 . .
Aalscholver 1979 20 . .
Aalscholver 1980 25 . .
Aalscholver 1981 33 . .
Aalscholver 1982 31 . .
Aalscholver 1983 36 . .
Aalscholver 1984 50 . .
Aalscholver 1985 53 . .
Aalscholver 1986 50 . .
Aalscholver 1987 52 . .
Aalscholver 1988 52 . .
Aalscholver 1989 61 . .
Aalscholver 1990 96 . .
Aalscholver 1991 97 . .
Aalscholver 1992 93 . .
Aalscholver 1993 88 . .
Aalscholver 1994 87 . .
Aalscholver 1995 99 . .
Aalscholver 1996 97 . .
Aalscholver 1997 97 . .
Aalscholver 1998 87 . .
Aalscholver 1999 102 . .
Aalscholver 2000 100 . .
Aalscholver 2001 110 . .
Aalscholver 2002 139 . .
Aalscholver 2003 143 . .
Aalscholver 2004 114 Sterke toename Matige toename
Bergeend 1975 57 . .
Bergeend 1976 70 . .
Bergeend 1977 61 . .
Bergeend 1978 57 . .
Bergeend 1979 55 . .
Bergeend 1980 69 . .
Bergeend 1981 61 . .
Bergeend 1982 60 . .
Bergeend 1983 64 . .
Bergeend 1984 60 . .
Bergeend 1985 62 . .
Bergeend 1986 36 . .
Bergeend 1987 85 . .
Bergeend 1988 71 . .
Bergeend 1989 71 . .
Bergeend 1990 45 . .
Bergeend 1991 59 . .
Bergeend 1992 67 . .
Bergeend 1993 70 . .
Bergeend 1994 66 . .
Bergeend 1995 57 . .
Bergeend 1996 62 . .
Bergeend 1997 64 . .
Bergeend 1998 59 . .
Bergeend 1999 73 . .
Bergeend 2000 100 . .
Bergeend 2001 80 . .
Bergeend 2002 80 . .
Bergeend 2003 93 . .
Bergeend 2004 73 Matige toename Matige toename
Blauwe Reiger 1975 41 . .
Blauwe Reiger 1976 44 . .
Blauwe Reiger 1977 48 . .
Blauwe Reiger 1978 47 . .
Blauwe Reiger 1979 51 . .
Blauwe Reiger 1980 43 . .
Blauwe Reiger 1981 51 . .
Blauwe Reiger 1982 53 . .
Blauwe Reiger 1983 52 . .
Blauwe Reiger 1984 56 . .
Blauwe Reiger 1985 45 . .
Blauwe Reiger 1986 42 . .
Blauwe Reiger 1987 42 . .
Blauwe Reiger 1988 60 . .
Blauwe Reiger 1989 76 . .
Blauwe Reiger 1990 75 . .
Blauwe Reiger 1991 69 . .
Blauwe Reiger 1992 80 . .
Blauwe Reiger 1993 82 . .
Blauwe Reiger 1994 91 . .
Blauwe Reiger 1995 88 . .
Blauwe Reiger 1996 66 . .
Blauwe Reiger 1997 77 . .
Blauwe Reiger 1998 76 . .
Blauwe Reiger 1999 93 . .
Blauwe Reiger 2000 100 . .
Blauwe Reiger 2001 97 . .
Blauwe Reiger 2002 91 . .
Blauwe Reiger 2003 101 . .
Blauwe Reiger 2004 106 Matige toename Matige toename
Bontbekplevier 1975 42 . .
Bontbekplevier 1976 46 . .
Bontbekplevier 1977 59 . .
Bontbekplevier 1978 72 . .
Bontbekplevier 1979 74 . .
Bontbekplevier 1980 61 . .
Bontbekplevier 1981 65 . .
Bontbekplevier 1982 62 . .
Bontbekplevier 1983 61 . .
Bontbekplevier 1984 63 . .
Bontbekplevier 1985 54 . .
Bontbekplevier 1986 73 . .
Bontbekplevier 1987 70 . .
Bontbekplevier 1988 58 . .
Bontbekplevier 1989 65 . .
Bontbekplevier 1990 49 . .
Bontbekplevier 1991 57 . .
Bontbekplevier 1992 68 . .
Bontbekplevier 1993 87 . .
Bontbekplevier 1994 54 . .
Bontbekplevier 1995 78 . .
Bontbekplevier 1996 80 . .
Bontbekplevier 1997 81 . .
Bontbekplevier 1998 67 . .
Bontbekplevier 1999 73 . .
Bontbekplevier 2000 100 . .
Bontbekplevier 2001 62 . .
Bontbekplevier 2002 81 . .
Bontbekplevier 2003 86 . .
Bontbekplevier 2004 98 Matige toename Matige toename
Bonte Strandloper 1975 83 . .
Bonte Strandloper 1976 105 . .
Bonte Strandloper 1977 85 . .
Bonte Strandloper 1978 79 . .
Bonte Strandloper 1979 75 . .
Bonte Strandloper 1980 71 . .
Bonte Strandloper 1981 65 . .
Bonte Strandloper 1982 66 . .
Bonte Strandloper 1983 54 . .
Bonte Strandloper 1984 53 . .
Bonte Strandloper 1985 51 . .
Bonte Strandloper 1986 54 . .
Bonte Strandloper 1987 60 . .
Bonte Strandloper 1988 65 . .
Bonte Strandloper 1989 75 . .
Bonte Strandloper 1990 71 . .
Bonte Strandloper 1991 77 . .
Bonte Strandloper 1992 77 . .
Bonte Strandloper 1993 82 . .
Bonte Strandloper 1994 81 . .
Bonte Strandloper 1995 86 . .
Bonte Strandloper 1996 76 . .
Bonte Strandloper 1997 87 . .
Bonte Strandloper 1998 71 . .
Bonte Strandloper 1999 94 . .
Bonte Strandloper 2000 100 . .
Bonte Strandloper 2001 111 . .
Bonte Strandloper 2002 84 . .
Bonte Strandloper 2003 110 . .
Bonte Strandloper 2004 89 Stabiel Stabiel
Brandgans 1975 21 . .
Brandgans 1976 10 . .
Brandgans 1977 23 . .
Brandgans 1978 19 . .
Brandgans 1979 19 . .
Brandgans 1980 19 . .
Brandgans 1981 16 . .
Brandgans 1982 21 . .
Brandgans 1983 20 . .
Brandgans 1984 22 . .
Brandgans 1985 34 . .
Brandgans 1986 29 . .
Brandgans 1987 32 . .
Brandgans 1988 39 . .
Brandgans 1989 32 . .
Brandgans 1990 36 . .
Brandgans 1991 53 . .
Brandgans 1992 48 . .
Brandgans 1993 49 . .
Brandgans 1994 67 . .
Brandgans 1995 73 . .
Brandgans 1996 74 . .
Brandgans 1997 80 . .
Brandgans 1998 89 . .
Brandgans 1999 99 . .
Brandgans 2000 100 . .
Brandgans 2001 121 . .
Brandgans 2002 127 . .
Brandgans 2003 122 . .
Brandgans 2004 142 Sterke toename Sterke toename
Brilduiker 1975 223 . .
Brilduiker 1976 215 . .
Brilduiker 1977 171 . .
Brilduiker 1978 111 . .
Brilduiker 1979 130 . .
Brilduiker 1980 134 . .
Brilduiker 1981 99 . .
Brilduiker 1982 92 . .
Brilduiker 1983 115 . .
Brilduiker 1984 84 . .
Brilduiker 1985 112 . .
Brilduiker 1986 114 . .
Brilduiker 1987 111 . .
Brilduiker 1988 110 . .
Brilduiker 1989 134 . .
Brilduiker 1990 123 . .
Brilduiker 1991 123 . .
Brilduiker 1992 114 . .
Brilduiker 1993 138 . .
Brilduiker 1994 123 . .
Brilduiker 1995 191 . .
Brilduiker 1996 125 . .
Brilduiker 1997 130 . .
Brilduiker 1998 147 . .
Brilduiker 1999 129 . .
Brilduiker 2000 100 . .
Brilduiker 2001 100 . .
Brilduiker 2002 129 . .
Brilduiker 2003 130 . .
Brilduiker 2004 110 Matige afname Stabiel
Dodaars 1975 107 . .
Dodaars 1976 58 . .
Dodaars 1977 71 . .
Dodaars 1978 93 . .
Dodaars 1979 84 . .
Dodaars 1980 87 . .
Dodaars 1981 105 . .
Dodaars 1982 113 . .
Dodaars 1983 101 . .
Dodaars 1984 65 . .
Dodaars 1985 58 . .
Dodaars 1986 34 . .
Dodaars 1987 33 . .
Dodaars 1988 51 . .
Dodaars 1989 77 . .
Dodaars 1990 67 . .
Dodaars 1991 43 . .
Dodaars 1992 40 . .
Dodaars 1993 54 . .
Dodaars 1994 66 . .
Dodaars 1995 87 . .
Dodaars 1996 34 . .
Dodaars 1997 30 . .
Dodaars 1998 42 . .
Dodaars 1999 87 . .
Dodaars 2000 100 . .
Dodaars 2001 101 . .
Dodaars 2002 116 . .
Dodaars 2003 103 . .
Dodaars 2004 100 Stabiel Onzeker
Drieteenstrandloper 1975 39 . .
Drieteenstrandloper 1976 38 . .
Drieteenstrandloper 1977 67 . .
Drieteenstrandloper 1978 69 . .
Drieteenstrandloper 1979 66 . .
Drieteenstrandloper 1980 61 . .
Drieteenstrandloper 1981 52 . .
Drieteenstrandloper 1982 45 . .
Drieteenstrandloper 1983 64 . .
Drieteenstrandloper 1984 38 . .
Drieteenstrandloper 1985 37 . .
Drieteenstrandloper 1986 33 . .
Drieteenstrandloper 1987 44 . .
Drieteenstrandloper 1988 45 . .
Drieteenstrandloper 1989 53 . .
Drieteenstrandloper 1990 49 . .
Drieteenstrandloper 1991 46 . .
Drieteenstrandloper 1992 45 . .
Drieteenstrandloper 1993 53 . .
Drieteenstrandloper 1994 57 . .
Drieteenstrandloper 1995 78 . .
Drieteenstrandloper 1996 75 . .
Drieteenstrandloper 1997 68 . .
Drieteenstrandloper 1998 82 . .
Drieteenstrandloper 1999 100 . .
Drieteenstrandloper 2000 100 . .
Drieteenstrandloper 2001 100 . .
Drieteenstrandloper 2002 145 . .
Drieteenstrandloper 2003 145 . .
Drieteenstrandloper 2004 179 Matige toename Sterke toename
Dwerggans 1975 4 . .
Dwerggans 1976 4 . .
Dwerggans 1977 1 . .
Dwerggans 1978 1 . .
Dwerggans 1979 1 . .
Dwerggans 1980 2 . .
Dwerggans 1981 3 . .
Dwerggans 1982 7 . .
Dwerggans 1983 9 . .
Dwerggans 1984 9 . .
Dwerggans 1985 10 . .
Dwerggans 1986 4 . .
Dwerggans 1987 1 . .
Dwerggans 1988 2 . .
Dwerggans 1989 10 . .
Dwerggans 1990 4 . .
Dwerggans 1991 2 . .
Dwerggans 1992 1 . .
Dwerggans 1993 8 . .
Dwerggans 1994 31 . .
Dwerggans 1995 60 . .
Dwerggans 1996 30 . .
Dwerggans 1997 123 . .
Dwerggans 1998 107 . .
Dwerggans 1999 77 . .
Dwerggans 2000 100 . .
Dwerggans 2001 114 . .
Dwerggans 2002 123 . .
Dwerggans 2003 244 . .
Dwerggans 2004 270 Sterke toename Sterke toename
Eider 1975 . . .
Eider 1976 . . .
Eider 1977 93 . .
Eider 1978 . . .
Eider 1979 80 . .
Eider 1980 . . .
Eider 1981 . . .
Eider 1982 122 . .
Eider 1983 114 . .
Eider 1984 . . .
Eider 1985 . . .
Eider 1986 141 . .
Eider 1987 . . .
Eider 1988 . . .
Eider 1989 . . .
Eider 1990 81 . .
Eider 1991 . . .
Eider 1992 125 . .
Eider 1993 104 . .
Eider 1994 127 . .
Eider 1995 147 . .
Eider 1996 127 . .
Eider 1997 89 . .
Eider 1998 113 . .
Eider 1999 88 . .
Eider 2000 100 . .
Eider 2001 95 . .
Eider 2002 80 . .
Eider 2003 117 . .
Eider 2004 102 stabiel stabiel
Fuut 1975 156 . .
Fuut 1976 128 . .
Fuut 1977 106 . .
Fuut 1978 98 . .
Fuut 1979 44 . .
Fuut 1980 77 . .
Fuut 1981 56 . .
Fuut 1982 72 . .
Fuut 1983 92 . .
Fuut 1984 75 . .
Fuut 1985 73 . .
Fuut 1986 76 . .
Fuut 1987 72 . .
Fuut 1988 76 . .
Fuut 1989 79 . .
Fuut 1990 99 . .
Fuut 1991 101 . .
Fuut 1992 118 . .
Fuut 1993 126 . .
Fuut 1994 115 . .
Fuut 1995 138 . .
Fuut 1996 93 . .
Fuut 1997 111 . .
Fuut 1998 102 . .
Fuut 1999 106 . .
Fuut 2000 100 . .
Fuut 2001 96 . .
Fuut 2002 106 . .
Fuut 2003 97 . .
Fuut 2004 83 Matige afname Matige afname
Geoorde Fuut 1975 . . .
Geoorde Fuut 1976 . . .
Geoorde Fuut 1977 . . .
Geoorde Fuut 1978 . . .
Geoorde Fuut 1979 8 . .
Geoorde Fuut 1980 11 . .
Geoorde Fuut 1981 8 . .
Geoorde Fuut 1982 5 . .
Geoorde Fuut 1983 . . .
Geoorde Fuut 1984 . . .
Geoorde Fuut 1985 14 . .
Geoorde Fuut 1986 12 . .
Geoorde Fuut 1987 20 . .
Geoorde Fuut 1988 24 . .
Geoorde Fuut 1989 34 . .
Geoorde Fuut 1990 22 . .
Geoorde Fuut 1991 24 . .
Geoorde Fuut 1992 24 . .
Geoorde Fuut 1993 24 . .
Geoorde Fuut 1994 48 . .
Geoorde Fuut 1995 63 . .
Geoorde Fuut 1996 53 . .
Geoorde Fuut 1997 70 . .
Geoorde Fuut 1998 88 . .
Geoorde Fuut 1999 86 . .
Geoorde Fuut 2000 100 . .
Geoorde Fuut 2001 137 . .
Geoorde Fuut 2002 137 . .
Geoorde Fuut 2003 170 . .
Geoorde Fuut 2004 136 Sterke toename Sterke toename
Goudplevier 1975 46 . .
Goudplevier 1976 62 . .
Goudplevier 1977 40 . .
Goudplevier 1978 36 . .
Goudplevier 1979 52 . .
Goudplevier 1980 49 . .
Goudplevier 1981 60 . .
Goudplevier 1982 45 . .
Goudplevier 1983 36 . .
Goudplevier 1984 69 . .
Goudplevier 1985 36 . .
Goudplevier 1986 76 . .
Goudplevier 1987 48 . .
Goudplevier 1988 92 . .
Goudplevier 1989 53 . .
Goudplevier 1990 87 . .
Goudplevier 1991 48 . .
Goudplevier 1992 70 . .
Goudplevier 1993 66 . .
Goudplevier 1994 102 . .
Goudplevier 1995 60 . .
Goudplevier 1996 65 . .
Goudplevier 1997 85 . .
Goudplevier 1998 70 . .
Goudplevier 1999 107 . .
Goudplevier 2000 100 . .
Goudplevier 2001 97 . .
Goudplevier 2002 75 . .
Goudplevier 2003 99 . .
Goudplevier 2004 82 Matige toename Matige toename
Grauwe Gans 1975 14 . .
Grauwe Gans 1976 23 . .
Grauwe Gans 1977 17 . .
Grauwe Gans 1978 13 . .
Grauwe Gans 1979 17 . .
Grauwe Gans 1980 16 . .
Grauwe Gans 1981 19 . .
Grauwe Gans 1982 22 . .
Grauwe Gans 1983 18 . .
Grauwe Gans 1984 27 . .
Grauwe Gans 1985 19 . .
Grauwe Gans 1986 26 . .
Grauwe Gans 1987 28 . .
Grauwe Gans 1988 27 . .
Grauwe Gans 1989 27 . .
Grauwe Gans 1990 34 . .
Grauwe Gans 1991 33 . .
Grauwe Gans 1992 36 . .
Grauwe Gans 1993 41 . .
Grauwe Gans 1994 54 . .
Grauwe Gans 1995 56 . .
Grauwe Gans 1996 51 . .
Grauwe Gans 1997 62 . .
Grauwe Gans 1998 70 . .
Grauwe Gans 1999 88 . .
Grauwe Gans 2000 100 . .
Grauwe Gans 2001 114 . .
Grauwe Gans 2002 134 . .
Grauwe Gans 2003 133 . .
Grauwe Gans 2004 147 Sterke toename Sterke toename
Groenpootruiter 1975 72 . .
Groenpootruiter 1976 73 . .
Groenpootruiter 1977 89 . .
Groenpootruiter 1978 70 . .
Groenpootruiter 1979 77 . .
Groenpootruiter 1980 68 . .
Groenpootruiter 1981 53 . .
Groenpootruiter 1982 56 . .
Groenpootruiter 1983 56 . .
Groenpootruiter 1984 55 . .
Groenpootruiter 1985 48 . .
Groenpootruiter 1986 82 . .
Groenpootruiter 1987 55 . .
Groenpootruiter 1988 56 . .
Groenpootruiter 1989 56 . .
Groenpootruiter 1990 61 . .
Groenpootruiter 1991 87 . .
Groenpootruiter 1992 82 . .
Groenpootruiter 1993 149 . .
Groenpootruiter 1994 74 . .
Groenpootruiter 1995 115 . .
Groenpootruiter 1996 96 . .
Groenpootruiter 1997 123 . .
Groenpootruiter 1998 62 . .
Groenpootruiter 1999 79 . .
Groenpootruiter 2000 100 . .
Groenpootruiter 2001 114 . .
Groenpootruiter 2002 95 . .
Groenpootruiter 2003 83 . .
Groenpootruiter 2004 115 Stabiel Onzeker
Grote Canadese Gans 1975 0 . .
Grote Canadese Gans 1976 0 . .
Grote Canadese Gans 1977 0 . .
Grote Canadese Gans 1978 6 . .
Grote Canadese Gans 1979 0 . .
Grote Canadese Gans 1980 0 . .
Grote Canadese Gans 1981 2 . .
Grote Canadese Gans 1982 1 . .
Grote Canadese Gans 1983 1 . .
Grote Canadese Gans 1984 5 . .
Grote Canadese Gans 1985 6 . .
Grote Canadese Gans 1986 28 . .
Grote Canadese Gans 1987 3 . .
Grote Canadese Gans 1988 3 . .
Grote Canadese Gans 1989 6 . .
Grote Canadese Gans 1990 4 . .
Grote Canadese Gans 1991 3 . .
Grote Canadese Gans 1992 8 . .
Grote Canadese Gans 1993 8 . .
Grote Canadese Gans 1994 15 . .
Grote Canadese Gans 1995 22 . .
Grote Canadese Gans 1996 43 . .
Grote Canadese Gans 1997 40 . .
Grote Canadese Gans 1998 53 . .
Grote Canadese Gans 1999 80 . .
Grote Canadese Gans 2000 100 . .
Grote Canadese Gans 2001 148 . .
Grote Canadese Gans 2002 199 . .
Grote Canadese Gans 2003 246 . .
Grote Canadese Gans 2004 298 Sterke toename Sterke toename
Grote Mantelmeeuw 1975 95 . .
Grote Mantelmeeuw 1976 103 . .
Grote Mantelmeeuw 1977 151 . .
Grote Mantelmeeuw 1978 102 . .
Grote Mantelmeeuw 1979 90 . .
Grote Mantelmeeuw 1980 150 . .
Grote Mantelmeeuw 1981 116 . .
Grote Mantelmeeuw 1982 114 . .
Grote Mantelmeeuw 1983 111 . .
Grote Mantelmeeuw 1984 121 . .
Grote Mantelmeeuw 1985 119 . .
Grote Mantelmeeuw 1986 84 . .
Grote Mantelmeeuw 1987 133 . .
Grote Mantelmeeuw 1988 103 . .
Grote Mantelmeeuw 1989 117 . .
Grote Mantelmeeuw 1990 116 . .
Grote Mantelmeeuw 1991 115 . .
Grote Mantelmeeuw 1992 142 . .
Grote Mantelmeeuw 1993 140 . .
Grote Mantelmeeuw 1994 110 . .
Grote Mantelmeeuw 1995 152 . .
Grote Mantelmeeuw 1996 135 . .
Grote Mantelmeeuw 1997 164 . .
Grote Mantelmeeuw 1998 155 . .
Grote Mantelmeeuw 1999 115 . .
Grote Mantelmeeuw 2000 100 . .
Grote Mantelmeeuw 2001 87 . .
Grote Mantelmeeuw 2002 121 . .
Grote Mantelmeeuw 2003 101 . .
Grote Mantelmeeuw 2004 111 Stabiel Stabiel
Grote Zaagbek 1975 566 . .
Grote Zaagbek 1976 783 . .
Grote Zaagbek 1977 1.003 . .
Grote Zaagbek 1978 713 . .
Grote Zaagbek 1979 1.545 . .
Grote Zaagbek 1980 366 . .
Grote Zaagbek 1981 673 . .
Grote Zaagbek 1982 278 . .
Grote Zaagbek 1983 521 . .
Grote Zaagbek 1984 622 . .
Grote Zaagbek 1985 1.073 . .
Grote Zaagbek 1986 813 . .
Grote Zaagbek 1987 328 . .
Grote Zaagbek 1988 368 . .
Grote Zaagbek 1989 314 . .
Grote Zaagbek 1990 531 . .
Grote Zaagbek 1991 335 . .
Grote Zaagbek 1992 225 . .
Grote Zaagbek 1993 289 . .
Grote Zaagbek 1994 265 . .
Grote Zaagbek 1995 517 . .
Grote Zaagbek 1996 331 . .
Grote Zaagbek 1997 154 . .
Grote Zaagbek 1998 335 . .
Grote Zaagbek 1999 141 . .
Grote Zaagbek 2000 100 . .
Grote Zaagbek 2001 371 . .
Grote Zaagbek 2002 666 . .
Grote Zaagbek 2003 276 . .
Grote Zaagbek 2004 124 Matige afname Matige afname
Grote Zilverreiger 1975 . . .
Grote Zilverreiger 1976 . . .
Grote Zilverreiger 1977 . . .
Grote Zilverreiger 1978 . . .
Grote Zilverreiger 1979 0 . .
Grote Zilverreiger 1980 0 . .
Grote Zilverreiger 1981 0 . .
Grote Zilverreiger 1982 0 . .
Grote Zilverreiger 1983 0 . .
Grote Zilverreiger 1984 0 . .
Grote Zilverreiger 1985 0 . .
Grote Zilverreiger 1986 0 . .
Grote Zilverreiger 1987 2 . .
Grote Zilverreiger 1988 1 . .
Grote Zilverreiger 1989 2 . .
Grote Zilverreiger 1990 2 . .
Grote Zilverreiger 1991 5 . .
Grote Zilverreiger 1992 7 . .
Grote Zilverreiger 1993 5 . .
Grote Zilverreiger 1994 9 . .
Grote Zilverreiger 1995 9 . .
Grote Zilverreiger 1996 5 . .
Grote Zilverreiger 1997 15 . .
Grote Zilverreiger 1998 25 . .
Grote Zilverreiger 1999 44 . .
Grote Zilverreiger 2000 100 . .
Grote Zilverreiger 2001 171 . .
Grote Zilverreiger 2002 244 . .
Grote Zilverreiger 2003 349 . .
Grote Zilverreiger 2004 494 Sterke toename Sterke toename
Grutto 1975 58 . .
Grutto 1976 51 . .
Grutto 1977 71 . .
Grutto 1978 73 . .
Grutto 1979 80 . .
Grutto 1980 43 . .
Grutto 1981 42 . .
Grutto 1982 63 . .
Grutto 1983 67 . .
Grutto 1984 79 . .
Grutto 1985 192 . .
Grutto 1986 154 . .
Grutto 1987 85 . .
Grutto 1988 75 . .
Grutto 1989 80 . .
Grutto 1990 108 . .
Grutto 1991 145 . .
Grutto 1992 153 . .
Grutto 1993 87 . .
Grutto 1994 114 . .
Grutto 1995 66 . .
Grutto 1996 129 . .
Grutto 1997 91 . .
Grutto 1998 86 . .
Grutto 1999 104 . .
Grutto 2000 100 . .
Grutto 2001 88 . .
Grutto 2002 117 . .
Grutto 2003 82 . .
Grutto 2004 42 Stabiel Onzeker
Kanoet 1975 68 . .
Kanoet 1976 57 . .
Kanoet 1977 80 . .
Kanoet 1978 72 . .
Kanoet 1979 68 . .
Kanoet 1980 110 . .
Kanoet 1981 61 . .
Kanoet 1982 70 . .
Kanoet 1983 86 . .
Kanoet 1984 83 . .
Kanoet 1985 52 . .
Kanoet 1986 63 . .
Kanoet 1987 52 . .
Kanoet 1988 130 . .
Kanoet 1989 73 . .
Kanoet 1990 86 . .
Kanoet 1991 121 . .
Kanoet 1992 159 . .
Kanoet 1993 157 . .
Kanoet 1994 143 . .
Kanoet 1995 92 . .
Kanoet 1996 109 . .
Kanoet 1997 101 . .
Kanoet 1998 120 . .
Kanoet 1999 119 . .
Kanoet 2000 100 . .
Kanoet 2001 69 . .
Kanoet 2002 63 . .
Kanoet 2003 94 . .
Kanoet 2004 85 Stabiel Matige afname
Kievit 1975 45 . .
Kievit 1976 49 . .
Kievit 1977 35 . .
Kievit 1978 47 . .
Kievit 1979 62 . .
Kievit 1980 39 . .
Kievit 1981 76 . .
Kievit 1982 77 . .
Kievit 1983 54 . .
Kievit 1984 94 . .
Kievit 1985 53 . .
Kievit 1986 50 . .
Kievit 1987 44 . .
Kievit 1988 84 . .
Kievit 1989 69 . .
Kievit 1990 64 . .
Kievit 1991 65 . .
Kievit 1992 111 . .
Kievit 1993 64 . .
Kievit 1994 99 . .
Kievit 1995 63 . .
Kievit 1996 78 . .
Kievit 1997 71 . .
Kievit 1998 63 . .
Kievit 1999 69 . .
Kievit 2000 100 . .
Kievit 2001 78 . .
Kievit 2002 55 . .
Kievit 2003 64 . .
Kievit 2004 55 Matige toename Stabiel
Kleine Rietgans 1975 100 . .
Kleine Rietgans 1976 75 . .
Kleine Rietgans 1977 61 . .
Kleine Rietgans 1978 47 . .
Kleine Rietgans 1979 48 . .
Kleine Rietgans 1980 143 . .
Kleine Rietgans 1981 90 . .
Kleine Rietgans 1982 123 . .
Kleine Rietgans 1983 86 . .
Kleine Rietgans 1984 104 . .
Kleine Rietgans 1985 87 . .
Kleine Rietgans 1986 173 . .
Kleine Rietgans 1987 136 . .
Kleine Rietgans 1988 124 . .
Kleine Rietgans 1989 222 . .
Kleine Rietgans 1990 207 . .
Kleine Rietgans 1991 126 . .
Kleine Rietgans 1992 76 . .
Kleine Rietgans 1993 99 . .
Kleine Rietgans 1994 106 . .
Kleine Rietgans 1995 109 . .
Kleine Rietgans 1996 119 . .
Kleine Rietgans 1997 99 . .
Kleine Rietgans 1998 146 . .
Kleine Rietgans 1999 150 . .
Kleine Rietgans 2000 100 . .
Kleine Rietgans 2001 168 . .
Kleine Rietgans 2002 217 . .
Kleine Rietgans 2003 282 . .
Kleine Rietgans 2004 276 Matige toename Sterke toename
Kleine Zilverreiger 1975 . . .
Kleine Zilverreiger 1976 . . .
Kleine Zilverreiger 1977 . . .
Kleine Zilverreiger 1978 . . .
Kleine Zilverreiger 1979 0 . .
Kleine Zilverreiger 1980 0 . .
Kleine Zilverreiger 1981 0 . .
Kleine Zilverreiger 1982 0 . .
Kleine Zilverreiger 1983 0 . .
Kleine Zilverreiger 1984 0 . .
Kleine Zilverreiger 1985 0 . .
Kleine Zilverreiger 1986 0 . .
Kleine Zilverreiger 1987 0 . .
Kleine Zilverreiger 1988 0 . .
Kleine Zilverreiger 1989 0 . .
Kleine Zilverreiger 1990 0 . .
Kleine Zilverreiger 1991 1 . .
Kleine Zilverreiger 1992 4 . .
Kleine Zilverreiger 1993 2 . .
Kleine Zilverreiger 1994 12 . .
Kleine Zilverreiger 1995 29 . .
Kleine Zilverreiger 1996 13 . .
Kleine Zilverreiger 1997 18 . .
Kleine Zilverreiger 1998 30 . .
Kleine Zilverreiger 1999 66 . .
Kleine Zilverreiger 2000 100 . .
Kleine Zilverreiger 2001 136 . .
Kleine Zilverreiger 2002 130 . .
Kleine Zilverreiger 2003 172 . .
Kleine Zilverreiger 2004 169 Sterke toename Sterke toename
Kleine Zwaan 1975 61 . .
Kleine Zwaan 1976 74 . .
Kleine Zwaan 1977 59 . .
Kleine Zwaan 1978 66 . .
Kleine Zwaan 1979 43 . .
Kleine Zwaan 1980 61 . .
Kleine Zwaan 1981 66 . .
Kleine Zwaan 1982 74 . .
Kleine Zwaan 1983 64 . .
Kleine Zwaan 1984 89 . .
Kleine Zwaan 1985 82 . .
Kleine Zwaan 1986 83 . .
Kleine Zwaan 1987 93 . .
Kleine Zwaan 1988 108 . .
Kleine Zwaan 1989 100 . .
Kleine Zwaan 1990 149 . .
Kleine Zwaan 1991 130 . .
Kleine Zwaan 1992 140 . .
Kleine Zwaan 1993 155 . .
Kleine Zwaan 1994 147 . .
Kleine Zwaan 1995 166 . .
Kleine Zwaan 1996 126 . .
Kleine Zwaan 1997 105 . .
Kleine Zwaan 1998 125 . .
Kleine Zwaan 1999 107 . .
Kleine Zwaan 2000 100 . .
Kleine Zwaan 2001 125 . .
Kleine Zwaan 2002 124 . .
Kleine Zwaan 2003 92 . .
Kleine Zwaan 2004 106 Matige toename Matige afname
Kluut 1975 77 . .
Kluut 1976 80 . .
Kluut 1977 70 . .
Kluut 1978 74 . .
Kluut 1979 70 . .
Kluut 1980 81 . .
Kluut 1981 85 . .
Kluut 1982 88 . .
Kluut 1983 76 . .
Kluut 1984 115 . .
Kluut 1985 77 . .
Kluut 1986 104 . .
Kluut 1987 85 . .
Kluut 1988 96 . .
Kluut 1989 112 . .
Kluut 1990 125 . .
Kluut 1991 93 . .
Kluut 1992 98 . .
Kluut 1993 77 . .
Kluut 1994 98 . .
Kluut 1995 84 . .
Kluut 1996 87 . .
Kluut 1997 91 . .
Kluut 1998 83 . .
Kluut 1999 92 . .
Kluut 2000 100 . .
Kluut 2001 87 . .
Kluut 2002 85 . .
Kluut 2003 83 . .
Kluut 2004 83 Stabiel Stabiel
Knobbelzwaan 1975 17 . .
Knobbelzwaan 1976 17 . .
Knobbelzwaan 1977 23 . .
Knobbelzwaan 1978 14 . .
Knobbelzwaan 1979 24 . .
Knobbelzwaan 1980 28 . .
Knobbelzwaan 1981 43 . .
Knobbelzwaan 1982 28 . .
Knobbelzwaan 1983 24 . .
Knobbelzwaan 1984 26 . .
Knobbelzwaan 1985 27 . .
Knobbelzwaan 1986 27 . .
Knobbelzwaan 1987 27 . .
Knobbelzwaan 1988 32 . .
Knobbelzwaan 1989 34 . .
Knobbelzwaan 1990 37 . .
Knobbelzwaan 1991 36 . .
Knobbelzwaan 1992 41 . .
Knobbelzwaan 1993 48 . .
Knobbelzwaan 1994 61 . .
Knobbelzwaan 1995 64 . .
Knobbelzwaan 1996 52 . .
Knobbelzwaan 1997 61 . .
Knobbelzwaan 1998 74 . .
Knobbelzwaan 1999 93 . .
Knobbelzwaan 2000 100 . .
Knobbelzwaan 2001 112 . .
Knobbelzwaan 2002 119 . .
Knobbelzwaan 2003 123 . .
Knobbelzwaan 2004 127 Sterke toename Sterke toename
Kokmeeuw 1975 46 . .
Kokmeeuw 1976 68 . .
Kokmeeuw 1977 65 . .
Kokmeeuw 1978 70 . .
Kokmeeuw 1979 90 . .
Kokmeeuw 1980 86 . .
Kokmeeuw 1981 84 . .
Kokmeeuw 1982 98 . .
Kokmeeuw 1983 80 . .
Kokmeeuw 1984 84 . .
Kokmeeuw 1985 83 . .
Kokmeeuw 1986 78 . .
Kokmeeuw 1987 109 . .
Kokmeeuw 1988 133 . .
Kokmeeuw 1989 119 . .
Kokmeeuw 1990 111 . .
Kokmeeuw 1991 100 . .
Kokmeeuw 1992 104 . .
Kokmeeuw 1993 109 . .
Kokmeeuw 1994 115 . .
Kokmeeuw 1995 74 . .
Kokmeeuw 1996 104 . .
Kokmeeuw 1997 88 . .
Kokmeeuw 1998 79 . .
Kokmeeuw 1999 116 . .
Kokmeeuw 2000 100 . .
Kokmeeuw 2001 79 . .
Kokmeeuw 2002 76 . .
Kokmeeuw 2003 79 . .
Kokmeeuw 2004 68 Stabiel Matige afname
Kolgans 1975 28 . .
Kolgans 1976 42 . .
Kolgans 1977 49 . .
Kolgans 1978 30 . .
Kolgans 1979 27 . .
Kolgans 1980 33 . .
Kolgans 1981 31 . .
Kolgans 1982 44 . .
Kolgans 1983 52 . .
Kolgans 1984 47 . .
Kolgans 1985 68 . .
Kolgans 1986 59 . .
Kolgans 1987 61 . .
Kolgans 1988 67 . .
Kolgans 1989 72 . .
Kolgans 1990 67 . .
Kolgans 1991 77 . .
Kolgans 1992 63 . .
Kolgans 1993 55 . .
Kolgans 1994 69 . .
Kolgans 1995 110 . .
Kolgans 1996 101 . .
Kolgans 1997 93 . .
Kolgans 1998 105 . .
Kolgans 1999 116 . .
Kolgans 2000 100 . .
Kolgans 2001 124 . .
Kolgans 2002 131 . .
Kolgans 2003 130 . .
Kolgans 2004 149 Matige toename Matige toename
Krakeend 1975 . . 8
Krakeend 1976 8 . .
Krakeend 1977 7 . .
Krakeend 1978 7 . .
Krakeend 1979 11 . .
Krakeend 1980 15 . .
Krakeend 1981 12 . .
Krakeend 1982 14 . .
Krakeend 1983 15 . .
Krakeend 1984 27 . .
Krakeend 1985 15 . .
Krakeend 1986 13 . .
Krakeend 1987 16 . .
Krakeend 1988 23 . .
Krakeend 1989 37 . .
Krakeend 1990 38 . .
Krakeend 1991 49 . .
Krakeend 1992 51 . .
Krakeend 1993 48 . .
Krakeend 1994 64 . .
Krakeend 1995 59 . .
Krakeend 1996 50 . .
Krakeend 1997 66 . .
Krakeend 1998 71 . .
Krakeend 1999 96 . .
Krakeend 2000 100 . .
Krakeend 2001 114 . .
Krakeend 2002 106 . .
Krakeend 2003 111 . .
Krakeend 2004 119 Sterke toename Sterke toename
Krombekstrandloper 1975 343 . .
Krombekstrandloper 1976 10 . .
Krombekstrandloper 1977 1.180 . .
Krombekstrandloper 1978 648 . .
Krombekstrandloper 1979 1.020 . .
Krombekstrandloper 1980 1.120 . .
Krombekstrandloper 1981 422 . .
Krombekstrandloper 1982 896 . .
Krombekstrandloper 1983 471 . .
Krombekstrandloper 1984 104 . .
Krombekstrandloper 1985 524 . .
Krombekstrandloper 1986 1.526 . .
Krombekstrandloper 1987 345 . .
Krombekstrandloper 1988 892 . .
Krombekstrandloper 1989 421 . .
Krombekstrandloper 1990 487 . .
Krombekstrandloper 1991 107 . .
Krombekstrandloper 1992 266 . .
Krombekstrandloper 1993 1.548 . .
Krombekstrandloper 1994 979 . .
Krombekstrandloper 1995 777 . .
Krombekstrandloper 1996 548 . .
Krombekstrandloper 1997 492 . .
Krombekstrandloper 1998 437 . .
Krombekstrandloper 1999 866 . .
Krombekstrandloper 2000 100 . .
Krombekstrandloper 2001 306 . .
Krombekstrandloper 2002 404 . .
Krombekstrandloper 2003 2.238 . .
Krombekstrandloper 2004 731 Onzeker Onzeker
Krooneend 1975 5 . .
Krooneend 1976 7 . .
Krooneend 1977 13 . .
Krooneend 1978 16 . .
Krooneend 1979 2 . .
Krooneend 1980 6 . .
Krooneend 1981 12 . .
Krooneend 1982 9 . .
Krooneend 1983 4 . .
Krooneend 1984 2 . .
Krooneend 1985 7 . .
Krooneend 1986 2 . .
Krooneend 1987 16 . .
Krooneend 1988 4 . .
Krooneend 1989 5 . .
Krooneend 1990 3 . .
Krooneend 1991 6 . .
Krooneend 1992 4 . .
Krooneend 1993 7 . .
Krooneend 1994 . . .
Krooneend 1995 8 . .
Krooneend 1996 14 . .
Krooneend 1997 16 . .
Krooneend 1998 23 . .
Krooneend 1999 27 . .
Krooneend 2000 100 . .
Krooneend 2001 114 . .
Krooneend 2002 117 . .
Krooneend 2003 151 . .
Krooneend 2004 197 Sterke toename Sterke toename
Kuifduiker 1975 . . 49
Kuifduiker 1976 49 . .
Kuifduiker 1977 126 . .
Kuifduiker 1978 68 . .
Kuifduiker 1979 18 . .
Kuifduiker 1980 76 . .
Kuifduiker 1981 31 . .
Kuifduiker 1982 34 . .
Kuifduiker 1983 63 . .
Kuifduiker 1984 259 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens