Inkomensgroepen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Inkomensgroepen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Inkomensbegrippen Inkomensgroepen Kenmerken van het huishouden Perioden Hoogste inkomen (1 000 euro) Gemiddeld inkomen (1 000 euro) Huishoudens Aantal (x 1 000)
Bruto-inkomen Totaal particulier huishouden Totaal particulier huishouden 2014 . 59,6 7.557
Bruto-inkomen Totaal particulier huishouden Totaal eenpersoonshuishouden 2014 . 32,0 2.774
Bruto-inkomen Totaal particulier huishouden Totaal meerpersoonshuishouden 2014 . 75,6 4.783
Bruto-inkomen 1e 10%-groep (laag inkomen) Totaal particulier huishouden 2014 17,3 10,2 756
Bruto-inkomen 1e 10%-groep (laag inkomen) Totaal eenpersoonshuishouden 2014 17,3 10,6 649
Bruto-inkomen 1e 10%-groep (laag inkomen) Totaal meerpersoonshuishouden 2014 17,3 7,7 106
Bruto-inkomen 2e 10%-groep Totaal particulier huishouden 2014 22,6 19,8 756
Bruto-inkomen 2e 10%-groep Totaal eenpersoonshuishouden 2014 22,6 19,6 633
Bruto-inkomen 2e 10%-groep Totaal meerpersoonshuishouden 2014 22,6 20,5 122
Bruto-inkomen 3e 10%-groep Totaal particulier huishouden 2014 28,7 25,7 756
Bruto-inkomen 3e 10%-groep Totaal eenpersoonshuishouden 2014 28,7 25,5 355
Bruto-inkomen 3e 10%-groep Totaal meerpersoonshuishouden 2014 28,7 25,9 401
Bruto-inkomen 4e 10%-groep Totaal particulier huishouden 2014 36,4 32,4 756
Bruto-inkomen 4e 10%-groep Totaal eenpersoonshuishouden 2014 36,4 32,4 314
Bruto-inkomen 4e 10%-groep Totaal meerpersoonshuishouden 2014 36,4 32,4 442
Bruto-inkomen 5e 10%-groep Totaal particulier huishouden 2014 45,8 41,1 756
Bruto-inkomen 5e 10%-groep Totaal eenpersoonshuishouden 2014 45,8 41,0 290
Bruto-inkomen 5e 10%-groep Totaal meerpersoonshuishouden 2014 45,8 41,1 465
Bruto-inkomen 6e 10%-groep Totaal particulier huishouden 2014 56,7 51,1 756
Bruto-inkomen 6e 10%-groep Totaal eenpersoonshuishouden 2014 56,7 50,7 225
Bruto-inkomen 6e 10%-groep Totaal meerpersoonshuishouden 2014 56,7 51,2 531
Bruto-inkomen 7e 10%-groep Totaal particulier huishouden 2014 69,8 63,0 756
Bruto-inkomen 7e 10%-groep Totaal eenpersoonshuishouden 2014 69,8 62,7 142
Bruto-inkomen 7e 10%-groep Totaal meerpersoonshuishouden 2014 69,8 63,1 614
Bruto-inkomen 8e 10%-groep Totaal particulier huishouden 2014 87,3 78,0 756
Bruto-inkomen 8e 10%-groep Totaal eenpersoonshuishouden 2014 87,3 77,0 83
Bruto-inkomen 8e 10%-groep Totaal meerpersoonshuishouden 2014 87,3 78,1 673
Bruto-inkomen 9e 10%-groep Totaal particulier huishouden 2014 115,4 99,8 756
Bruto-inkomen 9e 10%-groep Totaal eenpersoonshuishouden 2014 115,4 98,5 47
Bruto-inkomen 9e 10%-groep Totaal meerpersoonshuishouden 2014 115,4 99,9 709
Bruto-inkomen 10e 10%-groep (hoog inkomen) Totaal particulier huishouden 2014 . 174,9 756
Bruto-inkomen 10e 10%-groep (hoog inkomen) Totaal eenpersoonshuishouden 2014 . 194,5 36
Bruto-inkomen 10e 10%-groep (hoog inkomen) Totaal meerpersoonshuishouden 2014 . 173,9 720
Besteedbaar inkomen Totaal particulier huishouden Totaal particulier huishouden 2014 . 35,0 7.557
Besteedbaar inkomen Totaal particulier huishouden Totaal eenpersoonshuishouden 2014 . 19,9 2.774
Besteedbaar inkomen Totaal particulier huishouden Totaal meerpersoonshuishouden 2014 . 43,7 4.783
Besteedbaar inkomen 1e 10%-groep (laag inkomen) Totaal particulier huishouden 2014 13,5 7,5 756
Besteedbaar inkomen 1e 10%-groep (laag inkomen) Totaal eenpersoonshuishouden 2014 13,5 8,1 647
Besteedbaar inkomen 1e 10%-groep (laag inkomen) Totaal meerpersoonshuishouden 2014 13,5 4,0 109
Besteedbaar inkomen 2e 10%-groep Totaal particulier huishouden 2014 17,5 15,6 756
Besteedbaar inkomen 2e 10%-groep Totaal eenpersoonshuishouden 2014 17,5 15,6 653
Besteedbaar inkomen 2e 10%-groep Totaal meerpersoonshuishouden 2014 17,5 15,8 103
Besteedbaar inkomen 3e 10%-groep Totaal particulier huishouden 2014 20,9 19,1 756
Besteedbaar inkomen 3e 10%-groep Totaal eenpersoonshuishouden 2014 20,9 19,0 520
Besteedbaar inkomen 3e 10%-groep Totaal meerpersoonshuishouden 2014 20,9 19,4 235
Besteedbaar inkomen 4e 10%-groep Totaal particulier huishouden 2014 24,7 22,8 756
Besteedbaar inkomen 4e 10%-groep Totaal eenpersoonshuishouden 2014 24,7 22,7 342
Besteedbaar inkomen 4e 10%-groep Totaal meerpersoonshuishouden 2014 24,7 22,9 414
Besteedbaar inkomen 5e 10%-groep Totaal particulier huishouden 2014 28,9 26,7 756
Besteedbaar inkomen 5e 10%-groep Totaal eenpersoonshuishouden 2014 28,9 26,6 245
Besteedbaar inkomen 5e 10%-groep Totaal meerpersoonshuishouden 2014 28,9 26,8 510
Besteedbaar inkomen 6e 10%-groep Totaal particulier huishouden 2014 34,2 31,4 756
Besteedbaar inkomen 6e 10%-groep Totaal eenpersoonshuishouden 2014 34,2 31,2 172
Besteedbaar inkomen 6e 10%-groep Totaal meerpersoonshuishouden 2014 34,2 31,5 584
Besteedbaar inkomen 7e 10%-groep Totaal particulier huishouden 2014 40,4 37,3 756
Besteedbaar inkomen 7e 10%-groep Totaal eenpersoonshuishouden 2014 40,4 36,9 87
Besteedbaar inkomen 7e 10%-groep Totaal meerpersoonshuishouden 2014 40,4 37,3 669
Besteedbaar inkomen 8e 10%-groep Totaal particulier huishouden 2014 48,3 44,1 756
Besteedbaar inkomen 8e 10%-groep Totaal eenpersoonshuishouden 2014 48,3 43,8 50
Besteedbaar inkomen 8e 10%-groep Totaal meerpersoonshuishouden 2014 48,3 44,2 706
Besteedbaar inkomen 9e 10%-groep Totaal particulier huishouden 2014 60,9 53,9 756
Besteedbaar inkomen 9e 10%-groep Totaal eenpersoonshuishouden 2014 60,9 53,8 28
Besteedbaar inkomen 9e 10%-groep Totaal meerpersoonshuishouden 2014 60,9 53,9 728
Besteedbaar inkomen 10e 10%-groep (hoog inkomen) Totaal particulier huishouden 2014 . 91,3 756
Besteedbaar inkomen 10e 10%-groep (hoog inkomen) Totaal eenpersoonshuishouden 2014 . 112,5 30
Besteedbaar inkomen 10e 10%-groep (hoog inkomen) Totaal meerpersoonshuishouden 2014 . 90,4 726
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie zijn huishoudens ingedeeld naar hoogte van het inkomen in vier of tien inkomensgroepen van gelijke omvang.
De afbakening vindt plaats nadat alle huishoudens op basis van het jaarinkomen zijn gerangschikt van laag naar hoog inkomen. Daarbij worden diverse inkomensbegrippen onderscheiden, te weten primair inkomen, bruto-inkomen, besteedbaar inkomen en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen. Huishoudens worden verder onderscheiden naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, leeftijd en herkomstgroepering van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie en regio.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014.

Status van de cijfers
De cijfers over 2000 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.

Wijzigingen 15 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen 8 februari 2017:
De cijfers voor 2014 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Toelichting onderwerpen

Hoogste inkomen
Hoogste inkomen van alle huishoudens in de geselecteerde inkomensgroep.
Dit inkomen vormt de klassegrens tussen de geselecteerde inkomensgroep en
de erop volgende inkomensgroep. Het hoogste inkomen in de groep met de
hoogste inkomens wordt niet gepubliceerd.
Gemiddeld inkomen
Gemiddeld inkomen van de huishoudens in de geselecteerde inkomensgroep.
Huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen op 31 december van het
onderzoeksjaar.
Aantal
Aantal huishoudens in de geselecteerde combinatie van categorie en
inkomensgroep.