Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2005

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2005.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode.
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode.
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Gegevens per 1 januari 2005.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2005

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijdMannen en vrouwenTotaal mannen en vrouwen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdMannenTotaal mannen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdVrouwenTotaal vrouwen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingTotaal allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingWesterse allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingNiet-westerse allochtonen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingTotaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingEenpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingGemiddelde huishoudensgrootte (aantal) Lokalisering van de postcodeGemeentecode (code) Lokalisering van de postcodeGemeentenaam (naam)
1011 Amsterdam 8.895 4.685 4.210 3.140 2.060 1.080 5.790 3.905 1.040 845 1,49 363 Amsterdam
1012 Amsterdam 7.050 4.075 2.980 2.825 1.890 930 5.225 3.855 985 380 1,35 363 Amsterdam
1013 Amsterdam 18.755 9.460 9.295 8.265 3.085 5.185 11.365 7.165 1.915 2.280 1,62 363 Amsterdam
1014 Amsterdam 130 75 55 40 20 20 85 60 20 5 1,51 363 Amsterdam
1015 Amsterdam 15.855 8.435 7.420 5.460 3.455 2.005 11.070 7.880 1.805 1.390 1,43 363 Amsterdam
1016 Amsterdam 10.720 5.615 5.110 3.825 2.755 1.070 7.120 4.780 1.445 895 1,48 363 Amsterdam
1017 Amsterdam 11.845 6.365 5.485 4.285 3.115 1.170 7.990 5.455 1.580 950 1,48 363 Amsterdam
1018 Amsterdam 19.555 9.860 9.695 7.830 3.660 4.165 11.960 7.780 2.075 2.110 1,57 363 Amsterdam
1019 Amsterdam 16.580 8.450 8.125 5.965 2.405 3.560 8.230 3.550 2.100 2.580 2,01 363 Amsterdam
1021 Amsterdam 7.000 3.510 3.490 4.200 615 3.585 3.575 1.850 610 1.115 1,96 363 Amsterdam
1022 Amsterdam 1.360 690 670 715 110 600 685 355 125 205 1,99 363 Amsterdam
1023 Amsterdam 4.425 2.080 2.345 720 440 280 2.290 1.010 660 620 1,93 363 Amsterdam
1024 Amsterdam 13.420 6.325 7.095 8.370 1.120 7.255 6.040 2.490 1.125 2.420 2,22 363 Amsterdam
1025 Amsterdam 14.725 6.945 7.780 5.965 1.605 4.360 7.480 3.495 1.870 2.115 1,94 363 Amsterdam
1026 Amsterdam 490 255 235 60 45 15 210 65 65 85 2,32 363 Amsterdam
1027 Amsterdam 430 230 200 40 25 15 185 50 70 65 2,33 363 Amsterdam
1028 Amsterdam 595 300 300 50 35 20 240 75 55 105 2,49 363 Amsterdam
1031 Amsterdam 5.200 2.640 2.570 2.860 470 2.395 2.710 1.420 490 795 1,92 363 Amsterdam
1032 Amsterdam 5.155 2.470 2.690 1.610 380 1.240 2.640 1.200 575 860 1,95 363 Amsterdam
1033 Amsterdam 10.830 5.235 5.595 2.750 870 1.885 5.420 2.385 1.375 1.660 1,98 363 Amsterdam
1034 Amsterdam 13.995 6.540 7.455 6.990 1.210 5.780 6.420 2.660 1.410 2.345 2,15 363 Amsterdam
1035 Amsterdam 10.285 4.970 5.315 3.275 1.000 2.275 4.585 1.570 1.250 1.770 2,24 363 Amsterdam
1037 Amsterdam 150 75 75 20 15 5 65 25 20 30 2,18 363 Amsterdam
1041 Amsterdam 40 25 20 5 5 0 25 5 10 0 1,86 363 Amsterdam
1042 Amsterdam 30 20 10 5 0 5 20 10 5 0 1,67 363 Amsterdam
1043 Amsterdam 25 20 5 5 5 0 25 20 0 0 1,09 363 Amsterdam
1044 Amsterdam 5 5 0 5 10 0 0 0 0 0 9,00 363 Amsterdam
1045 Amsterdam 60 40 15 20 15 5 55 45 0 5 1,14 363 Amsterdam
1046 Amsterdam 10 5 0 0 0 0 5 0 0 0 1,75 363 Amsterdam
1047 Amsterdam 60 30 30 10 10 0 30 5 5 15 2,22 363 Amsterdam
1051 Amsterdam 12.170 6.270 5.900 5.520 1.880 3.640 7.425 4.710 1.245 1.475 1,64 363 Amsterdam
1052 Amsterdam 11.230 5.640 5.595 4.460 1.990 2.465 7.240 4.775 1.355 1.110 1,53 363 Amsterdam
1053 Amsterdam 14.745 7.515 7.230 6.380 2.485 3.890 9.775 6.575 1.735 1.465 1,51 363 Amsterdam
1054 Amsterdam 15.705 7.665 8.040 5.330 3.285 2.050 10.105 6.510 1.990 1.600 1,54 363 Amsterdam
1055 Amsterdam 19.080 9.505 9.575 11.670 1.955 9.715 10.350 5.710 2.055 2.585 1,84 363 Amsterdam
1056 Amsterdam 17.600 8.735 8.865 9.095 2.325 6.765 10.240 5.975 2.120 2.140 1,72 363 Amsterdam
1057 Amsterdam 16.605 8.230 8.375 9.325 2.150 7.170 9.420 5.375 1.870 2.175 1,75 363 Amsterdam
1058 Amsterdam 13.360 6.240 7.120 4.750 2.310 2.435 8.180 4.790 1.910 1.475 1,63 363 Amsterdam
1059 Amsterdam 5.920 2.880 3.040 2.325 1.085 1.245 3.575 2.095 850 625 1,63 363 Amsterdam
1060 Amsterdam 10.155 5.050 5.105 4.865 1.100 3.765 3.830 915 915 2.000 2,65 363 Amsterdam
1061 Amsterdam 10.695 5.465 5.235 9.520 620 8.895 4.110 1.675 560 1.875 2,59 363 Amsterdam
1062 Amsterdam 7.955 3.870 4.085 4.915 925 3.985 3.845 1.825 915 1.105 2,06 363 Amsterdam
1063 Amsterdam 11.800 5.890 5.910 7.570 1.095 6.480 5.875 2.910 1.175 1.790 2,01 363 Amsterdam
1064 Amsterdam 15.960 7.865 8.100 9.540 1.520 8.025 7.755 3.795 1.645 2.320 2,04 363 Amsterdam
1065 Amsterdam 10.315 4.860 5.460 5.285 1.175 4.110 5.205 2.570 1.255 1.375 1,93 363 Amsterdam
1066 Amsterdam 17.225 8.380 8.845 6.875 2.155 4.720 7.285 2.425 1.780 3.075 2,34 363 Amsterdam
1067 Amsterdam 16.560 8.135 8.420 9.905 1.435 8.470 6.980 2.570 1.545 2.865 2,33 363 Amsterdam
1068 Amsterdam 14.415 6.715 7.700 6.980 1.470 5.510 7.815 4.030 2.060 1.725 1,84 363 Amsterdam
1069 Amsterdam 18.625 8.925 9.705 10.720 1.760 8.955 8.545 3.655 1.940 2.950 2,14 363 Amsterdam
1071 Amsterdam 12.675 6.075 6.605 3.955 3.090 860 7.250 4.145 1.630 1.470 1,74 363 Amsterdam
1072 Amsterdam 13.145 6.625 6.520 5.485 2.485 3.000 8.800 6.055 1.565 1.180 1,48 363 Amsterdam
1073 Amsterdam 12.585 6.340 6.240 5.650 2.240 3.405 8.000 5.195 1.420 1.380 1,57 363 Amsterdam
1074 Amsterdam 7.785 3.870 3.915 3.425 1.295 2.130 4.830 3.125 870 835 1,59 363 Amsterdam
1075 Amsterdam 10.125 4.895 5.230 3.735 2.100 1.635 5.840 3.380 1.240 1.215 1,71 363 Amsterdam
1076 Amsterdam 8.720 4.010 4.710 3.180 1.500 1.680 5.410 3.225 1.100 1.080 1,61 363 Amsterdam
1077 Amsterdam 9.005 4.190 4.815 3.045 2.370 680 4.715 2.360 1.175 1.185 1,91 363 Amsterdam
1078 Amsterdam 13.795 6.370 7.420 4.455 2.675 1.775 8.170 4.625 1.850 1.700 1,69 363 Amsterdam
1079 Amsterdam 13.185 5.965 7.220 4.245 2.115 2.140 8.305 5.205 1.730 1.365 1,57 363 Amsterdam
1081 Amsterdam 4.480 1.960 2.525 1.345 890 450 2.630 1.545 615 470 1,68 363 Amsterdam
1082 Amsterdam 8.390 3.750 4.640 3.170 1.840 1.330 5.070 2.935 1.235 895 1,64 363 Amsterdam
1083 Amsterdam 6.040 2.710 3.335 2.130 1.305 830 3.400 1.930 940 535 1,63 363 Amsterdam
1086 Amsterdam 30 15 15 15 0 10 15 0 5 5 2,36 363 Amsterdam
1087 Amsterdam 1.625 815 815 660 180 485 620 140 170 310 2,62 363 Amsterdam
1091 Amsterdam 15.735 8.135 7.600 8.725 2.190 6.530 9.035 5.445 1.630 1.955 1,72 363 Amsterdam
1092 Amsterdam 9.050 4.490 4.560 5.295 1.220 4.080 4.840 2.690 895 1.255 1,87 363 Amsterdam
1093 Amsterdam 8.430 4.295 4.140 4.770 1.015 3.755 4.920 3.035 850 1.035 1,70 363 Amsterdam
1094 Amsterdam 12.745 6.685 6.055 8.985 1.450 7.540 7.030 4.065 1.260 1.705 1,81 363 Amsterdam
1095 Amsterdam 11.240 5.760 5.475 7.600 1.080 6.520 5.870 3.215 985 1.665 1,89 363 Amsterdam
1096 Amsterdam 1.020 610 405 410 270 140 525 265 175 85 1,71 363 Amsterdam
1097 Amsterdam 12.515 5.945 6.565 4.140 1.450 2.695 7.365 4.380 1.535 1.450 1,67 363 Amsterdam
1098 Amsterdam 11.880 5.650 6.230 3.050 1.715 1.330 5.935 2.655 1.525 1.760 2,00 363 Amsterdam
1101 Amsterdam 30 15 10 10 5 5 25 25 0 0 1,12 363 Amsterdam
1102 Amsterdam 21.935 10.990 10.945 18.970 1.475 17.495 11.130 5.810 1.485 3.830 1,94 363 Amsterdam
1103 Amsterdam 12.450 6.400 6.050 9.560 955 8.605 6.430 3.275 1.130 2.025 1,94 363 Amsterdam
1104 Amsterdam 11.175 5.540 5.640 8.710 880 7.835 5.740 3.030 810 1.910 1,92 363 Amsterdam
1105 Amsterdam 80 50 30 35 10 25 50 30 10 10 1,60 363 Amsterdam
1106 Amsterdam 18.570 8.750 9.820 11.030 1.765 9.265 8.680 3.660 1.590 3.435 2,14 363 Amsterdam
1107 Amsterdam 12.055 5.715 6.345 7.170 1.130 6.040 5.660 2.365 1.085 2.210 2,11 363 Amsterdam
1108 Amsterdam 2.725 1.390 1.330 1.045 445 605 1.655 985 405 260 1,59 363 Amsterdam
1109 Amsterdam 1.500 740 765 195 120 70 615 145 215 255 2,44 363 Amsterdam
Totaal Amsterdam 742.783 366.155 376.628 358.628 104.453 254.175 407.784 225.153 82.751 99.880 1,81 363 Amsterdam
Overig Amsterdam 245 150 95 90 50 40 160 120 20 25 1,49 363 Amsterdam
Bron: CBS.
Verklaring van tekens