Gezondheidskenmerken naar landsdeel, provincie en GGD-regio 2001/'04

Gezondheidskenmerken naar landsdeel, provincie en GGD-regio 2001/'04

Regio's Ongestandaardiseerde cijfers Aspecten van gezondheid en ziekten Personen met migraine (%) Ongestandaardiseerde cijfers Leefstijl Vrouwen met gebruik anticonceptiepil (%) Gestandaardiseerde cijfers Aspecten van gezondheid en ziekten Personen met migraine (%) Gestandaardiseerde cijfers Aspecten van gezondheid en ziekten Personen met suikerziekte, type 2 (%)
Nederland 13 41 13 2
Groningen (pv) 14 43 13 3
Friesland 13 39 13 2
Drenthe 14 37 14 2
Overijssel 12 41 12 2
Flevoland 13 36 12 1
Gelderland 13 44 13 2
Utrecht (pv) 13 45 13 2
Noord-Holland 12 41 13 2
Zuid-Holland 14 39 14 2
Zeeland 14 33 13 2
Noord-Brabant 13 43 13 3
Limburg 16 46 16 2
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Aspecten gezondheid en ziekte, malaise klachten,
functie beperkingenen leefstijl, per regio.
2001 - 2004. Data: POLS-Gezondheidsenquête
Gewijzigd op 10 november 2006.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Ongestandaardiseerde cijfers
Aspecten van gezondheid en ziekten
Personen met migraine
% personen (0+) met de antwoordcategorie "ja" op de vraag:
Heeft of had u in de afgelopen 12 maanden last van migraine of regelmatig
ernstige hoofdpijn?
Leefstijl
Vrouwen met gebruik anticonceptiepil
Percentage vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken.
Cijfers betreffen vrouwen in de leeftijd van 16 t/m 49 jaar.
Totaalregel is derhalve: vrouwen van 16 t/m 49 jaar.
Gestandaardiseerde cijfers
Per regio zijn de cijfers volgens een directe standaardisatiemethode,
gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht van de totale populatie
exclusief de bevolking in instellingen en tehuizen.
Aspecten van gezondheid en ziekten
Personen met migraine
% personen (0+) met de antwoordcategorie "ja" op de vraag:
Heeft of had u in de afgelopen 12 maanden last van migraine of regelmatig
ernstige hoofdpijn?
Personen met suikerziekte, type 2
% personen (0+) met de antwoordcategorie "ja" op de vraag:
Heeft u suikerziekte? en niet behorend tot de diabetes type 1 personen
(zie suikerziekte type 1) .