Akkerbouwgewassen; productie naar regio


Deze tabel geeft per akkerbouwgewas informatie over de beteelde en de geoogste oppervlakte, de opbrengst per hectare en de totale opbrengst in een oogstjaar. De gegevens zijn beschikbaar voor Nederland totaal en per provincie.

Met het toepassen van vruchtwisseling voorkomt een akkerbouwer dat de grond uitgeput raakt. Jaarlijks wordt daarom een bouwplan opgesteld dat er voor zorgt dat niet jaar in, jaar uit op hetzelfde perceel hetzelfde gewas wordt verbouwd. Doorgaans bestaat het akkerbouwareaal uit een derde graan (vooral wintertarwe en zomergerst), een kwart aardappelen, een achtste suikerbieten en een tiende deel voor zowel akkerbouwgroenten (vooral uien), als groenvoedergewassen (vooral snijmaïs).

Om tot het cijfer voor de opbrengst te komen wordt eerst een voorlopige oogstraming gemaakt. Dat gebeurt in de maanden augustus tot en met oktober.

De cijfers van de definitieve oogstraming worden deels gepubliceerd eind januari en deels eind maart van het jaar na het oogstjaar.
Deze cijfers staan in deze tabel dan nog als voorlopig tot eind september in het jaar na het oogstjaar.

De opbrengsten per hectare zijn afgerond op 100 kilogram, de totale opbrengsten op 1000 kilogram.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief; de cijfers van 2019 zijn voorlopig.

Wijziging per 3 juli 2020:
De voorlopige cijfers van de bruto opbrengst per hectare en de totale bruto opbrengst voor suikerbieten in 2019 zijn voor de landsdelen aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige ramingen worden voor de granen gepubliceerd eind september en voor alle gewassen gepubliceerd eind oktober van het oogstjaar. De cijfers van de definitieve oogstraming worden deels gepubliceerd eind januari en deels eind maart van het jaar na het oogstjaar. Deze cijfers kunnen dan tot eind september nog worden gewijzigd.

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Gewassen Perioden Regio's Geoogste oppervlakte (ha) Totale bruto opbrengst (1 000 kg)
Totaal tarwe 1994 Nederland 121.532 981.003
Totaal tarwe 2017 Nederland 115.923 1.054.151
Totaal tarwe 1994 Flevoland 13.795 118.019
Totaal tarwe 2017 Flevoland 12.340 122.038
Wintertarwe 1994 Nederland 98.551 833.832
Wintertarwe 2017 Nederland 107.574 996.379
Wintertarwe 1994 Flevoland 11.680 103.214
Wintertarwe 2017 Flevoland 11.771 117.852
Zomertarwe 1994 Nederland 22.994 147.163
Zomertarwe 2017 Nederland 8.349 57.772
Zomertarwe 1994 Flevoland 2.115 14.802
Zomertarwe 2017 Flevoland 568 4.186
Wintergerst 1994 Nederland 2.502 14.178
Wintergerst 2017 Nederland 9.284 79.843
Wintergerst 1994 Flevoland 50 335
Wintergerst 2017 Flevoland 585 4.116
Zomergerst 1994 Nederland 41.083 213.413
Zomergerst 2017 Nederland 20.436 124.473
Zomergerst 1994 Flevoland 2.864 16.570
Zomergerst 2017 Flevoland 776 5.508
Rogge 1994 Nederland 5.600 26.517
Rogge 2017 Nederland 1.365 4.385
Rogge 1994 Flevoland 107 506
Rogge 2017 Flevoland 10 38
Haver 1994 Nederland 5.516 27.931
Haver 2017 Nederland 1.455 6.728
Haver 1994 Flevoland 265 1.924
Haver 2017 Flevoland 212 926
Triticale 1994 Nederland 1.619 8.720
Triticale 2017 Nederland 1.225 6.395
Triticale 1994 Flevoland 11 59
Triticale 2017 Flevoland 8 39
Korrelmais 1994 Nederland 11.624 134.123
Korrelmais 2017 Nederland 8.671 116.711
Korrelmais 1994 Flevoland . .
Korrelmais 2017 Flevoland 12 162
Snijmais 1994 Nederland 228.508 7.769.272
Snijmais 2017 Nederland 203.511 9.955.458
Snijmais 1994 Flevoland . .
Snijmais 2017 Flevoland 3.330 187.017
Corn Cob Mix 1994 Nederland 5.236 72.498
Corn Cob Mix 2017 Nederland 3.575 47.956
Corn Cob Mix 1994 Flevoland
Corn Cob Mix 2017 Flevoland 20 255
Bruine bonen 1994 Nederland 2.039 4.832
Bruine bonen 2017 Nederland 1.347 4.648
Bruine bonen 1994 Flevoland 3 7
Bruine bonen 2017 Flevoland 0 1
Koolzaad 1994 Nederland 1.420 4.203
Koolzaad 2017 Nederland 1.940 7.894
Koolzaad 1994 Flevoland 947 3.016
Koolzaad 2017 Flevoland 32 129
Vezelvlas 1994 Nederland 4.398 32.621
Vezelvlas 2017 Nederland 2.494 10.224
Vezelvlas 1994 Flevoland 682 5.456
Vezelvlas 2017 Flevoland 78 320
Lijnzaad 1994 Nederland . .
Lijnzaad 2017 Nederland 2.494 1.496
Lijnzaad 1994 Flevoland . .
Lijnzaad 2017 Flevoland 78 47
Cichorei 1994 Nederland
Cichorei 2017 Nederland 3.142 152.640
Cichorei 1994 Flevoland
Cichorei 2017 Flevoland 35 1.499
Hennep 1994 Nederland
Hennep 2017 Nederland 1.272 9.539
Hennep 1994 Flevoland
Hennep 2017 Flevoland
Aardappelen, totaal 1994 Nederland 170.019 7.088.427
Aardappelen, totaal 2017 Nederland 160.791 7.391.881
Aardappelen, totaal 1994 Flevoland 20.748 1.020.405
Aardappelen, totaal 2017 Flevoland 19.026 917.044
Consumptieaardappelen, totaal 1994 Nederland 72.841 3.403.693
Consumptieaardappelen, totaal 2017 Nederland 74.775 3.950.307
Consumptieaardappelen, totaal 1994 Flevoland 12.451 712.204
Consumptieaardappelen, totaal 2017 Flevoland 10.051 555.457
Consumptieaardappelen op klei 1994 Nederland 58.444 2.768.173
Consumptieaardappelen op klei 2017 Nederland
Consumptieaardappelen op klei 1994 Flevoland 12.339 708.844
Consumptieaardappelen op klei 2017 Flevoland
Consumptieaardappelen op zand of veen 1994 Nederland 14.401 635.521
Consumptieaardappelen op zand of veen 2017 Nederland
Consumptieaardappelen op zand of veen 1994 Flevoland 112 3.360
Consumptieaardappelen op zand of veen 2017 Flevoland
Pootaardappelen, totaal 1994 Nederland 37.020 1.258.206
Pootaardappelen, totaal 2017 Nederland 41.978 1.547.843
Pootaardappelen, totaal 1994 Flevoland 8.262 306.779
Pootaardappelen, totaal 2017 Flevoland 8.864 356.808
Pootaardappelen op klei 1994 Nederland 32.269 1.125.164
Pootaardappelen op klei 2017 Nederland
Pootaardappelen op klei 1994 Flevoland 8.165 304.063
Pootaardappelen op klei 2017 Flevoland
Pootaardappelen op zand of veen 1994 Nederland 4.754 133.043
Pootaardappelen op zand of veen 2017 Nederland
Pootaardappelen op zand of veen 1994 Flevoland 97 2.716
Pootaardappelen op zand of veen 2017 Flevoland
Zetmeelaardappelen 1994 Nederland 60.154 2.426.513
Zetmeelaardappelen 2017 Nederland 44.041 1.893.758
Zetmeelaardappelen 1994 Flevoland 35 1.412
Zetmeelaardappelen 2017 Flevoland 111 4.779
Suikerbieten 1994 Nederland 114.509 6.149.351
Suikerbieten 2017 Nederland 85.352 7.959.266
Suikerbieten 1994 Flevoland 14.604 971.037
Suikerbieten 2017 Flevoland 10.064 1.070.900
Zaai-uien 1994 Nederland 10.852 464.654
Zaai-uien 2017 Nederland 26.123 1.453.789
Zaai-uien 1994 Flevoland 4.751 228.489
Zaai-uien 2017 Flevoland 9.254 569.609
Zaai-uien na uitval 1994 Nederland 10.852 422.711
Zaai-uien na uitval 2017 Nederland 26.123 1.322.482
Zaai-uien na uitval 1994 Flevoland 4.751 205.640
Zaai-uien na uitval 2017 Flevoland 9.254 503.564
Bron: CBS.
Verklaring van tekens