Bevolking; aantal nationaliteiten, 1 januari 1995-2014


Deze tabel bevat gegevens over de bevolking van Nederland naar aantal nationaliteiten, 1 januari.

Door een verbetering in het productieproces is het aantal staatlozen vanaf 1-1-2010 lager dan voorgaande jaren.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2014

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 december 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet

In de Wet BRP (Basisregistratie Personen), die is ingegaan op 6 januari 2014, is bepaald dat bij personen met de Nederlandse nationaliteit geen gegevens meer worden opgenomen over een tweede of volgende nationaliteit. Dit betekent dat vanaf 6 januari 2014 bij eerste inschrijving van Nederlanders in de BRP geen gegevens over eventuele niet-Nederlandse nationaliteiten meer worden vastgelegd. Bij Nederlanders die al ingeschreven stonden worden gegevens over niet-Nederlandse nationaliteiten sinds 31 januari 2015 niet meer bijgehouden.
Dit houdt in dat de informatie in deze tabel met ingang van 6 januari 2014 niet meer volledig kan worden bijgehouden. Daarom wordt deze tabel stopgezet.
Het gaat hier overigens om het niet meer registreren van een eventuele tweede of volgende nationaliteit in de BRP. Hierdoor lijkt het alsof de persoon de niet-Nederlandse nationaliteit heeft verloren. Dit is niet het geval. Met de invoering van de Wet BRP is er niets gewijzigd in de nationaliteit(en) van de ingeschrevenen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Bevolking; aantal nationaliteiten, 1 januari 1995-2014

Perioden Totale bevolking (aantal) Alleen de Nederlandse nationaliteit (aantal) Nederlandse en één niet-Nederlandse (aantal) Nederlandse en twee niet-Nederlandse (aantal) Nederlandse en drie niet-Nederlandse (aantal) Eén niet-Nederlandse nationaliteit (aantal) Twee niet-Nederlandse nationaliteiten (aantal) Drie niet-Nederlandse nationaliteiten (aantal) Staatloos (aantal)
1995 15.424.122 14.264.786 393.460 8.628 110 741.917 6.995 149 8.077
2000 15.863.950 14.476.743 724.695 10.833 147 637.685 6.962 130 6.755
2005 16.305.526 14.629.038 963.409 13.565 163 684.420 8.450 144 6.337
2011 16.655.799 14.700.341 1.175.820 19.082 188 743.713 14.371 177 2.107
2012 16.730.348 14.709.624 1.214.316 20.168 192 767.865 15.971 179 2.033
2013 16.779.575 14.710.174 1.251.519 21.439 208 775.925 18.099 208 2.003
2014 16.829.289 14.706.984 1.283.076 22.976 222 795.685 18.156 212 1.978
Bron: CBS.
Verklaring van tekens