Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak Detailhandel de volgende uitkomsten:
aantallen bedrijven, werkzame personen en werknemers, bedrijfsresultaat,
bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat, saldo voorzieningen
en buitengewoon resultaat en onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn
de gegevens uit te splitsen naar een aantal branches.

De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het
verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven
waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken. Alle
overige uitkomsten in de tabel hebben betrekking op alle bedrijven die
tijdens het verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2000 tot en met 2005.

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2008:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek
voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van
bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van
een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder
meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet
vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor
gekozen te starten met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf
het verslagjaar 2006, zie paragraaf 3.

Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

SBI'93 Perioden Bedrijven (aantal) ArbeidWerkzame personenWerkzame personen eind september (x 1 000) ArbeidWerkzame personenWerkzame personen FTE eind september (x 1 000) ArbeidWerknemersWerknemers op de eigen loonlijst (x 1 000) ArbeidWerknemersWerknemers FTE op de eigen loonlijst (x 1 000) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotale netto omzet (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenTotale bedrijfslasten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro)
52 Detailhandel (incl. reparatie) 2000 85.720 . . . . 72.266 71.688 67.763 1.903
52 Detailhandel (incl. reparatie) 2001 85.620 . . . . 76.015 75.258 71.278 2.050
52 Detailhandel (incl. reparatie) 2002 80.745 761,7 480,6 651,3 380,2 79.215 78.456 74.355 2.079
52 Detailhandel (incl. reparatie) 2003 79.205 748,5 474,7 637,4 373,2 78.604 78.044 74.007 2.148
52 Detailhandel (incl. reparatie) 2004 78.950 732,1 462,2 624,4 363,2 78.081 77.398 73.946 2.145
52 Detailhandel (incl. reparatie) 2005 82.385 740,0 462,2 631,8 362,9 79.196 78.440 75.033 2.049
Bron: CBS.
Verklaring van tekens