Bemiddeling hedendaagse kunst, 1994, 1996, 2001

Bemiddeling hedendaagse kunst, 1994, 1996, 2001

Profiel v/d instellingen Perioden Instellingen kunstbemiddeling Totaal aantal instellingen (absoluut) Instellingen kunstbemiddeling Voornaamste kunstbemiddelingsactiviteit Galerieën (absoluut) Instellingen kunstbemiddeling Voornaamste kunstbemiddelingsactiviteit Kunstuitleen (absoluut) Instellingen kunstbemiddeling Voornaamste kunstbemiddelingsactiviteit Kunstadvies (absoluut) Aanbod kunstbemiddeling Collecties (x 1 000) Aanbod kunstbemiddeling Exposities (absoluut) Gebruik kunstbemiddeling Uitleningen (x 1 000) Gebruik kunstbemiddeling Bezoeken exposities (x 1 000) Gebruik kunstbemiddeling Gebruikers kunstuitleen (x 1 000) Gebruik kunstbemiddeling Abonnementen kunstuitleen Totaal abonnementen kunstuitleen (x 1 000) Gebruik kunstbemiddeling Abonnementen kunstuitleen Huur (x 1 000) Gebruik kunstbemiddeling Abonnementen kunstuitleen Huur met spaar- of kooptegoed (x 1 000) Gebruik kunstbemiddeling Gebruikers kunstadvies (absoluut) Economische aspecten instellingen Personeel Totaal betaald personeel (mensjaar) Economische aspecten instellingen Personeel Eigenaren/firmanten (mensjaar) Economische aspecten instellingen Personeel In loondienst (mensjaar) Economische aspecten instellingen Personeel Overig betaald personeel (mensjaar) Economische aspecten instellingen Vrijwilligers (mensjaar) Economische aspecten instellingen Verkoopbedrag kunstwerken Totaal verkoopbedrag kunstwerken (mln euro) Economische aspecten instellingen Verkoopbedrag kunstwerken Consignatie/gehuurd werk (mln euro) Economische aspecten instellingen Verkoopbedrag kunstwerken Uit aangekocht werk (mln euro) Economische aspecten instellingen Betalingen aan kunstenaars Totaal betalingen aan kunstenaars (mln euro) Economische aspecten instellingen Betalingen aan kunstenaars Huurvergoedingen (mln euro) Economische aspecten instellingen Betalingen aan kunstenaars Aankoop instellingen (mln euro) Economische aspecten instellingen Betalingen aan kunstenaars Verkoop consignatie/gehuurd werk (mln euro) Economische aspecten instellingen Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Economische aspecten instellingen Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Subsidies (mln euro) Economische aspecten instellingen Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Verhuur kunstwerken (mln euro) Economische aspecten instellingen Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Provisies (mln euro) Economische aspecten instellingen Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Verkoop aangekocht werk (mln euro) Economische aspecten instellingen Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Economische aspecten instellingen Exploitatie Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Economische aspecten instellingen Exploitatie Bedrijfslasten Personeelskosten (mln euro) Economische aspecten instellingen Exploitatie Bedrijfslasten Aankoop, huurkoop kunstwerken (mln euro) Economische aspecten instellingen Exploitatie Bedrijfslasten Promotiekosten (mln euro) Economische aspecten instellingen Exploitatie Bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Economische aspecten instellingen Exploitatie Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten (mln euro) Economische aspecten instellingen Exploitatie Exploitatiesaldo (mln euro)
Nederland 1994 508 364 76 68 409 3.688 203 1.607 81 90 53 37 7.014 751 365 344 42 97 48 38 10 36 4 6 24 47 11 8 14 10 4 44 10 11 6 6 11 3
Nederland 1996 522 330 81 111 503 3.538 209 2.152 81 101 52 49 8.697 698 342 304 53 113 45 28 17 33 3 12 17 52 11 9 11 17 4 45 10 16 5 5 8 8
Nederland 2001 651 487 125 39 409 3.982 149 2.412 102 128 45 83 . 965 451 446 68 . 140 110 30 96 3 21 67 100 8 7 43 30 13 81 16 24 13 11 18 19
Noord -Nederland 1994 51 39 9 3 43 406 17 219 8 10 6 4 594 59 32 19 8 10 2 2 1 2 0 0 1 3 1 1 1 1 0 3 1 1 0 0 1 0
Noord -Nederland 1996 57 39 14 4 52 382 24 335 9 12 7 5 561 57 32 15 9 19 3 2 1 2 0 1 1 4 1 1 1 1 0 3 0 1 0 1 1 1
Noord -Nederland 2001 76 67 8 1 219 2.184 83 1.297 55 72 23 49 . 512 236 241 35 . 80 63 17 55 1 12 38 59 5 4 25 17 8 47 8 14 8 6 11 11
Oost-Nederland 1994 71 53 10 8 43 522 22 227 10 12 7 5 780 85 43 37 5 16 5 3 1 3 1 1 2 5 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 0
Oost-Nederland 1996 84 48 20 16 69 525 27 154 12 13 7 6 1.717 102 51 47 4 7 5 3 2 4 1 1 2 6 1 1 1 2 1 5 1 2 1 1 1 1
Oost-Nederland 2001 91 66 21 4 42 505 10 268 7 8 4 4 . 105 51 46 8 . 9 7 2 6 0 1 4 6 1 1 3 2 1 6 2 1 1 1 1 0
West-Nederland 1994 287 203 44 40 260 2.174 129 953 50 54 33 21 4.348 454 198 234 22 54 30 25 5 23 3 4 16 30 8 5 9 5 3 28 7 7 4 4 7 2
West-Nederland 1996 243 151 34 58 293 1.861 115 1.429 40 54 27 27 4.832 346 126 188 32 54 26 16 9 20 2 8 10 30 8 5 6 9 2 27 6 10 3 3 5 3
West-Nederland 2001 349 251 70 28 59 458 22 271 17 21 9 12 . 129 51 69 10 . 11 9 3 8 1 2 5 10 1 1 4 3 2 8 2 2 1 1 2 2
Zuid-Nederland 1994 99 69 13 17 64 586 34 208 14 14 7 7 1.292 153 91 54 8 17 11 8 3 7 1 1 5 10 2 1 3 3 1 9 1 2 1 1 2 1
Zuid-Nederland 1996 138 92 12 34 90 769 43 234 20 22 11 11 1.587 194 132 54 8 33 11 6 5 7 0 3 4 12 1 2 2 5 1 9 2 3 1 1 2 3
Zuid-Nederland 2001 135 103 26 6 88 834 34 576 23 27 9 18 . 219 114 90 15 . 39 31 8 27 0 6 19 26 1 2 12 8 3 20 3 6 3 3 5 6
Tot 100 000 inwoners 1994 252 164 52 36 144 1.611 71 690 34 40 21 19 3.297 310 175 120 14 50 19 14 5 13 2 2 9 17 3 3 5 5 2 16 3 4 3 2 4 1
Tot 100 000 inwoners 1996 295 161 63 70 195 1.664 88 630 40 49 22 27 4.096 294 190 87 17 60 18 13 5 13 2 3 8 18 3 3 5 5 2 14 2 5 2 2 3 4
Tot 100 000 inwoners 2001 319 239 67 13 153 1.921 53 1.150 45 57 23 35 . 401 208 166 28 . 51 41 11 35 1 7 25 36 3 2 16 11 5 29 5 9 5 4 7 7
100 000 inwoners en meer 1994 256 200 24 32 265 2.077 132 917 47 51 32 19 3.717 441 190 224 28 47 29 24 5 23 3 4 15 30 9 5 9 5 2 28 7 7 4 4 7 1
100 000 inwoners en meer 1996 228 169 17 42 308 1.874 122 1.523 41 52 30 22 4.601 404 152 217 35 53 27 15 12 20 2 9 9 34 8 6 6 12 3 30 7 11 3 3 6 4
100 000 inwoners en meer 2001 332 248 58 26 256 2.061 96 1.261 57 71 23 48 . 564 243 280 40 . 88 69 19 60 1 14 42 64 5 4 27 19 8 52 10 16 8 7 11 12
Galerie 1994 206 206 - - 21 1.840 - 635 - - - - - 175 149 24 2 42 12 10 2 8 0 2 6 7 0 0 4 2 0 7 1 2 2 1 1 0
Galerie 1996 102 102 - - 13 1.010 - 464 - - - - - 102 47 41 14 35 10 4 6 6 0 4 2 8 1 0 2 6 0 7 1 4 1 1 1 1
Galerie 2001 293 293 - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galerie en kunstadvies 1994 148 138 - 10 57 1.311 4 705 - - - - 2.112 251 146 97 8 22 24 20 5 14 0 1 12 15 1 0 7 5 2 13 3 2 3 2 4 1
Galerie en kunstadvies 1996 176 166 - 10 105 1.630 25 1.200 - - - - 2.615 219 140 67 11 41 21 15 6 12 0 3 9 16 1 1 6 6 2 12 2 3 2 2 2 4
Galerie en kunstadvies 2001 166 162 - 4 47 1.557 0 818 - - - - . 220 136 72 13 . 35 30 5 22 0 3 18 19 0 1 12 5 1 14 2 3 3 2 3 5
Galerie en kunstuitleen 1994 12 4 8 - 15 111 9 39 5 6 5 1 - 12 1 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Galerie en kunstuitleen 1996 14 10 3 - 30 149 6 99 3 6 5 1 - 16 5 10 2 7 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
Galerie en kunstuitleen 2001 10 1 9 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galerie, kunstadvies en kunstuitleen 1994 45 16 28 1 133 426 80 228 38 44 23 21 2.213 153 24 118 11 10 7 5 2 7 2 1 4 13 6 4 2 2 1 13 4 4 1 1 4 0
Galerie, kunstadvies en kunstuitleen 1996 94 52 41 1 221 750 112 389 46 58 24 33 3.209 217 89 115 13 5 7 5 3 8 2 3 3 16 6 4 2 3 1 15 4 5 1 2 3 1
Galerie, kunstadvies en kunstuitleen 2001 51 31 20 - 85 303 43 293 15 18 7 11 . 127 35 80 12 . 13 9 4 10 1 3 6 12 1 2 4 4 1 11 3 3 1 1 3 1
Aangesloten galerie-instellingen 1994 97 95 0 2 35 920 4 370 1 2 0 2 653 145 105 38 1 16 18 15 2 11 0 2 9 9 0 0 6 2 0 8 1 2 2 1 2 1
Aangesloten galerie-instellingen 1996 121 117 0 4 71 1.062 14 1.197 4 4 0 4 1.193 178 132 42 4 5 24 16 8 14 0 5 9 16 0 0 7 8 1 12 2 5 3 1 2 4
Aangesloten galerie-instellingen 2001 151 142 8 1 51 1.224 7 828 9 11 3 8 . 204 120 69 15 . 45 38 7 30 0 5 23 27 1 1 15 7 3 21 3 6 4 3 5 6
Niet aangesloten galerie-instellingen 1994 314 269 36 9 191 2.768 90 1.236 42 48 27 21 3.672 445 214 210 22 59 26 20 6 19 2 3 13 27 7 4 7 6 2 26 6 6 4 3 7 1
Niet aangesloten galerie-instellingen 1996 265 213 44 7 297 2.476 130 955 46 60 29 31 4.632 376 149 191 36 83 15 8 7 13 2 5 5 25 8 6 3 7 2 23 6 8 2 3 5 2
Niet aangesloten galerie-instellingen 2001 369 345 21 3 155 2.724 41 1.584 15 19 8 11 . 479 255 192 32 . 49 39 10 33 1 7 24 32 1 3 15 10 2 27 6 7 4 3 6 5
Kunstuitleen 1994 11 - 11 - 37 - 21 - 12 11 8 3 - 19 0 15 4 7 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Kunstuitleen 1996 9 - 9 - 27 - 13 - 11 12 7 4 - 19 2 13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kunstuitleen 2001 54 - 54 - . - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kunstuitleen en kunstadvies 1994 30 - 29 1 112 - 75 - 26 29 18 12 1.421 65 3 55 7 3 1 1 0 3 1 1 1 6 3 2 0 0 0 6 2 2 0 1 1 0
Kunstuitleen en kunstadvies 1996 58 - 28 30 73 - 46 - 19 26 16 10 1.673 53 11 36 6 9 1 0 0 2 1 1 0 5 2 2 0 0 0 5 1 2 0 1 1 0
Kunstuitleen en kunstadvies 2001 43 - 42 1 . - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kunstadvies 1994 56 - - 56 34 - 13 - - - - - 1.268 77 43 27 8 12 3 2 1 2 0 0 1 4 0 1 1 1 1 3 1 1 0 0 1 1
Kunstadvies 1996 70 - - 70 36 - 8 - - - - - 1.199 72 47 22 3 16 5 3 2 3 0 1 3 4 0 1 1 2 1 3 1 1 0 0 1 1
Kunstadvies 2001 34 - - 34 . - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minder dan 50.000 euro 1994 330 268 20 42 53 2.421 11 861 4 4 3 1 1.582 273 235 28 10 67 10 10 0 7 0 0 6 6 1 0 3 0 1 6 1 1 2 1 1 0
Minder dan 50.000 euro 1996 339 241 19 79 52 2.253 11 1.127 5 7 5 2 1.938 254 185 50 19 93 9 8 1 6 0 1 5 5 1 0 3 1 0 4 1 1 1 1 1 1
Minder dan 50.000 euro 2001 312 254 44 14 78 1.919 17 778 7 10 8 1 . 283 163 101 19 . 13 11 2 9 0 2 7 8 1 0 4 2 1 9 3 2 1 1 1 -1
50.000 tot 100.000 euro 1994 69 46 14 9 50 433 18 188 8 10 7 3 932 88 55 27 7 12 7 6 1 5 0 1 4 5 1 1 2 1 0 5 1 1 1 1 1 0
50.000 tot 100.000 euro 1996 77 47 25 5 73 514 21 436 10 11 5 6 1.201 108 75 25 8 7 7 6 1 4 0 1 3 5 1 1 2 1 0 4 1 1 1 1 1 1
50.000 tot 100.000 euro 2001 71 41 30 0 46 329 18 218 16 20 9 11 . 81 36 33 12 . 7 5 2 5 0 1 3 6 1 0 2 2 1 5 1 2 1 1 1 1
100.000 tot 250.000 euro 1994 68 38 18 12 74 487 35 273 17 21 12 8 1.578 138 58 71 10 12 11 9 3 8 1 2 5 11 2 2 4 3 1 10 2 2 2 1 2 1
100.000 tot 250.000 euro 1996 63 26 19 18 94 441 42 186 18 23 12 11 2.174 103 47 51 6 7 9 6 3 7 1 2 4 10 2 2 3 3 1 9 2 3 1 1 2 1
100.000 tot 250.000 euro 2001 193 155 27 11 118 1.444 32 1.010 18 23 8 15 . 297 141 135 21 . 44 36 8 30 1 6 22 28 2 2 14 8 3 23 5 6 4 3 5 5
250.000 euro of meer 1994 41 12 24 5 232 347 139 284 52 56 31 25 2.922 252 17 219 16 6 20 14 6 16 3 4 9 26 8 5 5 6 2 24 7 7 2 2 6 1
250.000 euro of meer 1996 43 17 17 9 285 331 135 403 48 61 30 31 3.384 233 35 178 20 6 21 8 13 16 2 9 5 31 7 6 3 13 2 27 7 11 2 3 5 4
250.000 euro of meer 2001 75 37 24 14 167 290 82 405 62 76 20 55 . 304 112 177 15 . 76 57 19 52 2 13 35 58 4 4 23 19 8 44 7 14 7 6 10 14
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze publicatie geeft een cijfermatig overzicht van het terrein van
de bemiddeling hedendaagse kunst in Nederland (kunstuitleeninstellingen,
galerieën en kunstadviesbureaus). De gepresenteerde informatie omvat
gegevens over instellingen (activiteiten), aanbod (collectie,
exposities), gebruik (bezoekers, uitleningen en gebruikers) en over
economische aspecten van instellingen (personeel, vrijwilligers,
financiën, subsidies, verkopen en betalingen aan kunstenaars). De
van kunstwerken zonder bemiddelaars (bijvoorbeeld direct uit
ateliers) en de van kunstwerken die al eerder in eigendom waren
van particulier of bedrijf (via kunsthandels, veilingen en dergelijke)
behoren niet tot het waargenomen terrein waarover deze publicatie
informeert.

De instellingen voor bemiddeling hedendaagse kunst vormen een
belangrijke schakel tussen beeldende kunstenaars en publiek: zij
bemiddelen tussen klant en kunstenaar met het doel hedendaagse
kunstwerken uit te lenen of te verkopen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.
Frequentie: stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Instellingen kunstbemiddeling
Totaal aantal instellingen
Voornaamste kunstbemiddelingsactiviteit
Aantal instellingen die zich bezig houden met kunstbemiddeling gesplitst
naar de voornaamste soort kunstbemiddeling (galerie, kunstadvies of
kunstuitleen), die voor de instelling in arbeidstijd het omvangrijkst is.
De meeste instellingen voeren een mix van deze kunstbemiddelingsactivi-
teiten uit.
Galerieën
Het verzorgen van exposities van originele kunstwerken in een permanente
daartoe bestemde expositieruimte met als doel de geëxposeerde kunstwerken
te verkopen of te bemiddelen bij de verkoop. Met originele kunstwerken
worden bedoeld werken die nog niet eerder in eigendom zijn geweest van
particulier, bedrijf of overheid. Er is voor dit onderzoek pas sprake
van waargenomen galerie-activiteit als:
- de galerie ten minste 5 exposities van hedendaagse kunstenaars verzorgde
- de galerie tijdens exposities ten minste 10 uren in de week geopend was
- er tijdens de openingsuren altijd iemand van, of namens de galerie
beschikbaar was voor verkoop of informatie.
Kunstuitleen
Het uitlenen van kunstwerken vanuit een uitleenpunt met een aanwezige,
uitleenbare collectie. Uitleenpunten hebben vastgestelde openingstijden
en zijn openbaar toegankelijk.
Kunstadvies
Instellingen die zich bezig houden met bemiddeling hedendaagse kunst
gericht op bedrijven, instellingen en overheden en die ten minste
actief werkzaam waren bij bedrijven, instellingen en overheden met een
van de onderstaande activiteiten:
- het behartigen van het collectiebeheer, zoals inventarisatie, het
uitbrengen van catalogi, taxatie en verzekering, onderhoud,
aan/verkoopadvisering
- advisering bij monumentale kunstopdrachten
- advisering bij overige kunstopdrachten
- het organiseren van tentoonstellingen en evenementen
- verhuur, leasing, verkoop van kunstwerken aan bedrijven
- kunstbeleidsadvies.
Aanbod kunstbemiddeling
Collecties
Een collectie aan kunstwerken bij de instelling die is opgebouwd met
het doel deze kunstwerken te verhuren of te verkopen.
Exposities
Het tentoonstellen van kunstwerken (van een of meer levende, hedendaagse
kunstenaars), die tegelijk en als samenhangend geheel worden
gepresenteerd in een gebouw. Een expositie heeft een opening, waarvan
kennis is gegeven via mailing en/of pers, en is openbaar toegankelijk.
Gebruik kunstbemiddeling
Uitleningen
Bezoeken exposities
Gebruikers kunstuitleen
Betreft particuliere gebruikers.
Abonnementen kunstuitleen
Betreft particuliere abonnementen.
Totaal abonnementen kunstuitleen
Huur
Huur met spaar- of kooptegoed
Gebruikers kunstadvies
Economische aspecten instellingen
Economische aspecten van de kunstbemiddelingsinstellingen. De aspecten
betreffen personeel, verkopen, betalingen aan kunstenaars en de finan-
ciële aspecten.
Personeel
Totaal betaald personeel
Eigenaren/firmanten
In loondienst
Overig betaald personeel
Vrijwilligers
Verkoopbedrag kunstwerken
Verkoopbedrag is samengesteld uit verkopen consignatie of gehuurde
kunstwerken en uit verkopen aangekochte kunstwerken.
Totaal verkoopbedrag kunstwerken
Consignatie/gehuurd werk
De instellingen hebben werken in consignatie van de kunstenaar, dat wil
zeggen dat deze werken tot verkoop aan klanten eigendom zijn van de
kunstenaar.
Uit aangekocht werk
Betalingen aan kunstenaars
In de vorm van vergoedingen, aankopen instellingen en verkopen
consignatie of gehuurde kunstwerken.
Totaal betalingen aan kunstenaars
Huurvergoedingen
Aankoop instellingen
Verkoop consignatie/gehuurd werk
De instellingen hebben werken in consignatie van de kunstenaar, dat wil
zeggen dat deze werken tot verkoop aan klanten eigendom zijn van de
kunstenaar.
Exploitatie
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
Subsidies
Verhuur kunstwerken
Provisies
Verkoop aangekocht werk
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Totaal bedrijfslasten
Personeelskosten
Aankoop, huurkoop kunstwerken
Promotiekosten
Huisvestingskosten
Overige bedrijfslasten
Exploitatiesaldo
Verschil tussen totaal baten kunstbemiddeling en totaal lasten
kunstbemiddeling.