Woonruimten; nog niet gereed nadat bouwvergunning is verleend, 2005 - 2011

Woonruimten; nog niet gereed nadat bouwvergunning is verleend, 2005 - 2011

Periode van bouwvergunning verlening Regio's Perioden Nog gereed te komen nieuwbouwwoningen (aantal) Nog gereed te komen nieuwbouwwooneenheid (aantal) Nog gereed te komen recreatiewoningen (aantal)
Totaal alle perioden bouwvergunning Nederland 2010 4e kwartaal 171.509 1.643 10.989
Totaal alle perioden bouwvergunning Nederland 2011 1e kwartaal 176.336 1.460 11.168
Totaal alle perioden bouwvergunning Nederland 2011 2e kwartaal 176.875 1.344 11.851
Totaal alle perioden bouwvergunning Nederland 2011 3e kwartaal 177.685 1.366 11.783
Totaal alle perioden bouwvergunning Nederland 2011 4e kwartaal 166.614 2.443 11.449
Vergunning 0 tot 1 jaar geleden Nederland 2010 4e kwartaal 55.972 952 1.186
Vergunning 0 tot 1 jaar geleden Nederland 2011 1e kwartaal 59.702 587 1.175
Vergunning 0 tot 1 jaar geleden Nederland 2011 2e kwartaal 57.153 574 1.724
Vergunning 0 tot 1 jaar geleden Nederland 2011 3e kwartaal 55.724 523 1.823
Vergunning 0 tot 1 jaar geleden Nederland 2011 4e kwartaal 51.123 1.620 1.438
Vergunning 1 tot 2 jaar geleden Nederland 2010 4e kwartaal 48.530 76 1.640
Vergunning 1 tot 2 jaar geleden Nederland 2011 1e kwartaal 45.301 317 1.552
Vergunning 1 tot 2 jaar geleden Nederland 2011 2e kwartaal 43.989 393 1.208
Vergunning 1 tot 2 jaar geleden Nederland 2011 3e kwartaal 44.004 467 1.043
Vergunning 1 tot 2 jaar geleden Nederland 2011 4e kwartaal 38.137 392 857
Vergunning 2 tot 3 jaar geleden Nederland 2010 4e kwartaal 31.550 170 1.133
Vergunning 2 tot 3 jaar geleden Nederland 2011 1e kwartaal 32.958 111 1.276
Vergunning 2 tot 3 jaar geleden Nederland 2011 2e kwartaal 34.690 91 1.468
Vergunning 2 tot 3 jaar geleden Nederland 2011 3e kwartaal 33.286 90 1.248
Vergunning 2 tot 3 jaar geleden Nederland 2011 4e kwartaal 28.112 55 1.424
Vergunning 3 tot 4 jaar geleden Nederland 2010 4e kwartaal 14.266 184 755
Vergunning 3 tot 4 jaar geleden Nederland 2011 1e kwartaal 15.730 184 897
Vergunning 3 tot 4 jaar geleden Nederland 2011 2e kwartaal 16.834 184 1.114
Vergunning 3 tot 4 jaar geleden Nederland 2011 3e kwartaal 17.832 72 1.104
Vergunning 3 tot 4 jaar geleden Nederland 2011 4e kwartaal 20.443 90 1.080
Vergunning 4 tot 5 jaar geleden Nederland 2010 4e kwartaal 7.923 17 739
Vergunning 4 tot 5 jaar geleden Nederland 2011 1e kwartaal 8.269 17 666
Vergunning 4 tot 5 jaar geleden Nederland 2011 2e kwartaal 8.348 17 595
Vergunning 4 tot 5 jaar geleden Nederland 2011 3e kwartaal 9.603 129 699
Vergunning 4 tot 5 jaar geleden Nederland 2011 4e kwartaal 11.087 184 646
Vergunning 5 jaar of langer geleden Nederland 2010 4e kwartaal 13.268 244 5.536
Vergunning 5 jaar of langer geleden Nederland 2011 1e kwartaal 14.376 244 5.602
Vergunning 5 jaar of langer geleden Nederland 2011 2e kwartaal 15.861 85 5.742
Vergunning 5 jaar of langer geleden Nederland 2011 3e kwartaal 17.236 85 5.866
Vergunning 5 jaar of langer geleden Nederland 2011 4e kwartaal 17.712 102 6.004
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de statistiek Verleende bouwvergunningen en de Woningstatistiek. In deze tabel staan de gegevens over het aantal nog gereed te komen woonruimten.
Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- Landsdelen, Provincies, COROP-gebieden, Stadsgewesten, Grootstedelijke agglomeraties en gemeenten;
- Periode van vergunningverlening;
- Woningen, wooneenheden en recreatiewoningen.

Gegevens beschikbaar per kwartaal vanaf 2005 tot en met 2011.


Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2012:
Geen, deze tabel is stopgezet na de publicatie van de cijfers over 2011.

Reden van stopzetting:
De gegevens over de woningvoorraad komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); deze cijfers sluiten niet aan op bestaande statistieken. De woningvoorraadcijfers vanaf januari 2012 worden gepubliceerd in andere maand- en jaartabellen (zie paragraaf 3).

Voor cijfers over bouwvergunningen en gegevens over veranderingen in de woningvoorraad vanaf 2012: zie de themapagina Bouwen en wonen (zie ook paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Nog gereed te komen nieuwbouwwoningen
Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor eerder een bouwvergunning is
verleend en die nog niet opgeleverd zijn.
De bouw is of nog niet gestart of de bouw is in uitvoering.
Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Nog gereed te komen nieuwbouwwooneenheid
Het aantal nieuwbouwwooneenheden waarvoor eerder een bouwvergunning is verleend en die nog niet opgeleverd zijn.
De bouw is of nog niet gestart of de bouw is in uitvoering.
Een wooneenheid is een deel van een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden en dat voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op woningen, behalve aan criterium 1.4 vanwege het ontbreken van een keukeninrichting die bestemd is voor het bereiden van complete maaltijden en/of het ontbreken van een toilet, terwijl die ruimte bovendien gelegen is in een gebouw dat ter compensatie van deze aan de wooneenheid ontbrekende elementen gemeenschappelijke voorzieningen bevat.
Nog gereed te komen recreatiewoningen
Het aantal nieuwbouw recreatiewoningen waarvoor eerder een bouwvergunning is verleend en die nog niet opgeleverd zijn.
De bouw is of nog niet gestart of de bouw is in uitvoering.
Een recreatiewoning is een tot bewoning bestemd gebouw dat gelegen is op een officieel voor recreatie aangewezenterrein en/of bestemd is voor bewoning gedurende de vakantie. Een recreatiewoning voldoet aan alle criteria die gelden voor woningen, maar niet noodzakelijk aan criterium 3, vanwege het feit dat een recreatiewoning niet geschikt hoeft te zijn voor bewoning gedurende het gehele jaar.