Instellingen kunstzinnige vorming; leerlingen, exploitatie; naar regio

De statistiek Kunstzinnige vorming geeft informatie over instellingen die
werkzaam zijn op het terrein van de kunstzinnige vorming voor amateurs in
Nederland. Het gaat daarbij om kunstzinnige vorming die buiten
schoolverband wordt gegeven door muziekscholen, creativiteitscentra en
gecombineerde instellingen, die zijn aangesloten bij de VKV (Vereniging
van Centra voor de Kunsten)/ De Kunstconnectie (branchevereniging voor
educatie en participatie in de kunsten).

Deze tabel geeft cijfers over
- het aantal instellingen op het terrein van de kunstzinnige vorming;
- het aantal leerlingen en cursisten naar soort kunstzinnige vorming;
- het aantal personeelsleden (gemeten in mensjaren) van de instellingen;
- de baten en lasten van de instellingen.
Deze gegevens worden uitgesplitst naar type instelling,
waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar muziekscholen,
creativiteitscentra en gecombineerde instellingen, naar provincie en
landsdeel en naar de grootteklasse van de gemeente (naar inwonertal)
waarin de instelling gevestigd is.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2003 zijn nader voorlopig, over de jaren 2005 en
2007 voorlopig, de cijfers over de oudere jaren zijn definitief.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De statistiek wordt herzien. Hierbij gaat het om de vragenlijst, de
vaststelling van de populatie, de wijze van gegevensverzameling en de
wijze van verwerking en ophoging. Verschijningsdatum nieuwe gegevens
nog niet bekend.

Instellingen kunstzinnige vorming; leerlingen, exploitatie; naar regio

Instellingen/provincies/gemeentegrootte Perioden Instellingen kunstzinnige vorming (aantal) Leerlingen en cursistenTotaal leerlingen en cursisten (x 1000) PersoneelWerkzame personenTotaal werkzame personen (x 1 000) Mensjaren personeelMensjaren personeelTotaal mensjaren personeel (aantal) ExploitatieBatenTotaal baten (mln euro)
Totaal alle instellingen 2003 235 430 12,3 4.606 266,1
Totaal alle instellingen 2005* 237 448 13,2 4.579 295,8
Totaal alle instellingen 2007* 245 476 12,8 4.676 309,1
Muziekscholen 2003 109 163 4,4 1.768 96,7
Muziekscholen 2005* 107 173 4,5 1.744 104,9
Muziekscholen 2007* 108 175 4,8 1.833 108,1
Creativiteitscentra 2003 58 56 1,8 296 18,7
Creativiteitscentra 2005* 58 53 1,9 401 27,5
Creativiteitscentra 2007* 58 63 1,8 389 24,5
Gecombineerde instellingen 2003 68 212 6,2 2.542 150,8
Gecombineerde instellingen 2005* 72 222 6,8 2.433 163,3
Gecombineerde instellingen 2007* 79 238 6,3 2.455 176,6
Bron: CBS
Verklaring van tekens