Prijsindexcijfers van de productie van gebouwen, 2000 - 2016

Prijsindexcijfers van de productie van gebouwen, 2000 - 2016

Perioden Totaal nieuwbouw en overige bouw (prijspeil 2000) Nieuwbouw Totaal nieuwbouw (prijspeil 2000) Nieuwbouw Woningen (prijspeil 2000) Nieuwbouw Overige gebouwen Marktsector (prijspeil 2000) Nieuwbouw Overige gebouwen Budgetsector (prijspeil 2000) Overige bouw Totaal overige bouw (prijspeil 2000) Overige bouw Woningen (prijspeil 2000) Overige bouw Overige gebouwen Marktsector (prijspeil 2000) Overige bouw Overige gebouwen Budgetsector (prijspeil 2000)
2000 94 94 94 94 93 95 95 95 94
2005 120 120 120 120 120 120 120 120 120
2010 134 134 135 134 134 134 135 134 134
2011 131 131 131 131 131 130 129 129 130
2012 128 128 129 128 129 127 128 127 128
2013 123 124 124 123 124 122 122 122 122
2014 118 119 119 118 120 117 117 116 118
2015 1e kwartaal 114 114 114 114 116 114 113 113 115
2015 2e kwartaal 114 114 113 114 115 114 113 114 115
2015 3e kwartaal 114 113 113 114 115 114 113 113 114
2015 4e kwartaal 113 113 113 114 114 113 113 114 114
2015 114 114 113 114 115 114 113 114 114
2016 1e kwartaal* 113 113 113 113 114 113 113 113 114
2016 2e kwartaal* 113 113 113 112 113 112 113 112 113
2016 3e kwartaal* 111 112 112 111 112 111 111 111 111
2016 4e kwartaal* 110 111 111 111 111 110 110 110 110
2016* 112 112 112 112 113 112 112 111 112
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Het CBS publiceert gegevens over de bouwproductie in waardebedragen. Deze waardebedragen verschaffen echter geen inzicht in de volumeontwikkeling van de bouwproductie doordat zij mede worden beïnvloed door prijsveranderingen. Die invloed kan geëlimineerd worden met behulp van de Productie-index gebouwen, die wordt afgeleid van de reeks "Nieuwbouwwoningen; outputindex 2000=100". Vanaf het 2e kwartaal 2009 worden hiervoor de gekoppelde cijfers uit de reeks 2005=100 gebruikt.
De productie-index van gebouwen geeft de verhouding weer tussen de productie bouwnijverheid in actuele (lopende) prijzen en de productie in prijzen van het jaar 2000 (constante prijzen).
Bij de omschakeling van de berekening van de prijsindexcijfers prijspeil 1995 naar prijspeil 2000 is de methodologie ongewijzigd.
Veranderingen in het verloop van de prijsindexcijfers van de productie, prijspeil 2000 ten opzichte van de eerder gepubliceerde indexreeks op prijspeil 1995 worden veroorzaakt door de toepassing van de nieuwe reeks "Nieuwbouwwoningen; outputindex 2000=100".

In de tabel zijn de volgende productie-indexcijfers te selecteren:
- Totaal nieuwbouw en overige bouw,
- Totaal nieuwbouw,
- Nieuwbouw woningen
- Nieuwbouw marktsector,
- Nieuwbouw budgetsector,
- Totaal overige bouw,
- Overige bouw woningen,
- Overige bouw marktsector,
- Overige bouw budgetsector.

Gegevens beschikbaar van 1e kwartaal 2000 tot en met 4e kwartaal 2016
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
De gegevens over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 29 januari 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Productie gebouwen, prijsindex 2015 = 100. Zie paragraaf 3.

Koppeladvies
Wanneer u de uitkomsten van de Prijsindexcijfers van de productie van gebouwen in een tijdreeks wilt plaatsen, kunt u de reeksen op prijspeil 1995 en op prijspeil 2000 koppelen. Hierbij moet vanaf het 2e kwartaal in de reeks op prijspeil 2000 de procentuele ontwikkeling ten opzichte van het 1e kwartaal 2005 berekend worden, omdat het prijsindexcijfer voor het 1e kwartaal 2005 het laatst gepubliceerde cijfer in de reeks prijspeil 1995 is geweest. Deze ontwikkeling moet vervolgens worden 'gezet op' de index van het 1e kwartaal 2005 van de reeks op prijsniveau 1995. De prijsindex voor het 2 kwartaal 2005 van de gekoppelde reeks wordt bepaald door de ontwikkeling tussen het 1e kwartaal 2005 en 2e kwartaal 2005 te bepalen volgens de reeks prijspeil 2000 en deze te vermenigvuldigen met de index van het 1e kwartaal 2005 volgens de reeks op prijspeil 1995.
In het voorbeeld : (119/120) x 148 = 147 (afgerond). Voor het 3e kwartaal 2005 wordt de index volgens dezelfde lijn berekend, waarbij in verband met afrondingsproblemen telkens de mutatie ten opzichte van het 1e kwartaal 2005 moet worden berekend.

Toelichting onderwerpen

Totaal nieuwbouw en overige bouw
Deze reeks is berekend uit de totale bouwproductie van nieuwbouw en
overige bouw van alle gebouwen.
Nieuwbouw
Totaal nieuwbouw
Deze reeks is berekend uit de totale productie (woningen en overige
gebouwen) van de nieuwbouw.
Woningen
Deze reeks is berekend uit de productie van de nieuwbouw van woningen.
Overige gebouwen
Marktsector
Deze reeks is berekend uit de productie van gebouwen voor de volgende
bestemmingen: agrarische sector, industrie en bouwnijverheid, handel en
horeca, vervoer en communicatie, alsmede zakelijke dienstverlening.
Budgetsector
Deze reeks is berekend uit de productie van gebouwen voor de volgende
bestemmingen: openbaar bestuur, onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg,
alsmede overige dienstverlening.
Overige bouw
Dit betreft uitbreiding, herstel en verbouw van gebouwen.
Totaal overige bouw
Deze reeks is berekend uit de totale productie (woningen en overige
gebouwen) van de overige bouw (uitbreiding, herstel en verbouw).
Woningen
Deze reeks is berekend uit de productie van de overige bouw van woningen
(uitbreiding, herstel en verbouw).
Overige gebouwen
Marktsector
Deze reeks is berekend uit de productie van gebouwen voor de volgende
bestemmingen: agrarische sector, industrie en bouwnijverheid, handel en
horeca, vervoer en communicatie, alsmede zakelijke dienstverlening.
Budgetsector
Deze reeks is berekend uit de productie van gebouwen voor de volgende
bestemmingen: openbaar bestuur, onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg,
alsmede overige dienstverlening.