VO; Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, deelname, 2003/04 - 2004/05

VO; Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, deelname, 2003/04 - 2004/05

Populatie Gemeenten Schoolsoorten Herkomst Perioden Leerlingen in leerjaar 3 (aantal) Leerlingen in % (%)
Woongemeente Nederland totaal Schoolsoorten totaal Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 187.540 100
Woongemeente Nederland totaal Schoolsoorten totaal Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 192.060 100
Woongemeente Nederland totaal Algemeen leerjaar 3 Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 6.170 3
Woongemeente Nederland totaal Algemeen leerjaar 3 Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 6.700 3
Woongemeente Nederland totaal Vwo Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 37.450 20
Woongemeente Nederland totaal Vwo Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 39.420 21
Woongemeente Nederland totaal Havo Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 37.250 20
Woongemeente Nederland totaal Havo Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 38.470 20
Woongemeente Nederland totaal Vmbo totaal (incl. lwoo) Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 106.660 57
Woongemeente Nederland totaal Vmbo totaal (incl. lwoo) Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 107.470 56
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (incl. lwoo) theoretisch-gemengd Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 47.560 25
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (incl. lwoo) theoretisch-gemengd Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 49.310 26
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (incl. lwoo) theoretische leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 36.310 19
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (incl. lwoo) theoretische leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 36.950 19
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (incl. lwoo) gemengde leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 11.250 6
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (incl. lwoo) gemengde leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 12.370 6
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (incl. lwoo) kader - basisberoeps Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 59.100 32
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (incl. lwoo) kader - basisberoeps Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 58.160 30
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (incl. lwoo) kaderberoepsgericht Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 25.800 14
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (incl. lwoo) kaderberoepsgericht Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 27.090 14
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (incl. lwoo) basisberoepsgericht Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 33.310 18
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (incl. lwoo) basisberoepsgericht Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 31.060 16
Woongemeente Nederland totaal Vmbo totaal (excl. lwoo) Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 88.040 47
Woongemeente Nederland totaal Vmbo totaal (excl. lwoo) Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 88.120 46
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (excl. lwoo) theoretisch- gemengd Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 46.590 25
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (excl. lwoo) theoretisch- gemengd Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 48.120 25
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (excl. lwoo) theoretische leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 35.750 19
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (excl. lwoo) theoretische leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 36.140 19
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (excl. lwoo) gemengde leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 10.840 6
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (excl. lwoo) gemengde leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 11.980 6
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (excl. lwoo) kader - basisberoeps Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 41.450 22
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (excl. lwoo) kader - basisberoeps Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 40.000 21
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (excl. lwoo) kaderberoepsgericht Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 23.170 12
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (excl. lwoo) kaderberoepsgericht Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 23.660 12
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (excl. lwoo) basisberoepsgericht Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 18.280 10
Woongemeente Nederland totaal Vmbo (excl. lwoo) basisberoepsgericht Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 16.330 9
Woongemeente Nederland totaal Lwoo totaal Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 18.630 10
Woongemeente Nederland totaal Lwoo totaal Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 19.360 10
Woongemeente Nederland totaal Lwoo theoretische en gemengde leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 970 1
Woongemeente Nederland totaal Lwoo theoretische en gemengde leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 1.190 1
Woongemeente Nederland totaal Lwoo theoretische leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 560 0
Woongemeente Nederland totaal Lwoo theoretische leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 810 0
Woongemeente Nederland totaal Lwoo gemengde leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 420 0
Woongemeente Nederland totaal Lwoo gemengde leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 390 0
Woongemeente Nederland totaal Lwoo kader - en basis beroepsger leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 17.650 9
Woongemeente Nederland totaal Lwoo kader - en basis beroepsger leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 18.160 9
Woongemeente Nederland totaal Lwoo kaderberoepsgerichte leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 2.620 1
Woongemeente Nederland totaal Lwoo kaderberoepsgerichte leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 3.430 2
Woongemeente Nederland totaal Lwoo basisberoepsgerichte leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2003/'04 15.030 8
Woongemeente Nederland totaal Lwoo basisberoepsgerichte leerweg Totaal herkomstgroeperingen 2004/'05 14.730 8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in leerjaar 3 in
het voortgezet onderwijs (VO) naar:
- schoolsoort;
- leerweg;
- herkomstgroepering;
- school- en woongemeente;
- gemeentegrootte van de school- en woongemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003/'04
Frequentie: stopgezet

Definitieve cijfers:
Voor de leerlingen in de schooljaren 2003/'04 en 2004/'05.

Deze tabel wordt na 2004/'05 niet meer voortgezet in de huidige vorm.
Deelname gegevens over leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn te
vinden in StatLinetabel: href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/Table.asp?LA=nl&DM=SLNL&PA=71215ned&ST
B=G1,G3,G7&HDR=G2,G6,G5,G4,T"
>VO; deelname naar herkomstgroepering

Toelichting onderwerpen

Leerlingen in leerjaar 3
Aantal leerlingen in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs.
Leerlingen in %
Procentuele verdeling van de leerlingen in leerjaar 3 over de
schoolsoorten.