Ondernemers en hun loon/winst; 1999-2008

Ondernemers en hun loon/winst; 1999-2008

Geslacht Leeftijd SBI'93 Herkomstgroepering Perioden Aantal ondernemers Ondernemers, totaal (1000 personen) Aantal ondernemers Directeur-grootaandeelhouders (1000 personen) Aantal ondernemers Zelfstandigen Zelfstandigen, totaal (1000 personen) Gemiddeld fiscaal loon/winst Ondernemers, totaal (1 000 euro) Gemiddeld fiscaal loon/winst Directeur-grootaandeelhouders (1 000 euro) Gemiddeld fiscaal loon/winst Zelfstandigen Zelfstandigen, totaal (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 1999, vrijdag 24 september 929,5 133,8 795,8 23,6 40,6 20,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 2000, vrijdag 29 september 957,4 139,0 818,4 26,0 41,7 23,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 2001, vrijdag 28 september 970,3 145,7 824,7 24,9 44,0 21,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 2002, vrijdag 27 september 968,8 152,0 816,9 26,0 45,9 22,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 2003, vrijdag 26 september 970,7 155,4 815,4 26,2 47,3 22,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 2004, vrijdag 24 september 948,0 155,8 792,2 27,2 48,4 23,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 2005, vrijdag 30 september 969,1 162,1 806,9 28,3 49,8 24,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 2006, vrijdag 29 september 1.038,5 182,3 856,3 32,3 56,8 27,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 2007, vrijdag 28 september 1.087,6 200,0 887,6 33,3 56,5 28,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 2008, vrijdag 26 september 1.116,9 205,0 912,0 34,3 59,9 28,5
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over alle ondernemers die op de laatste vrijdag
van september in Nederland woonden en werkten. De tabel geeft aantallen
ondernemers plus het gemiddeld fiscaal loon of winst van deze ondernemers.
Binnen de groep ondernemers kan onderscheid gemaakt worden tussen
Directeur-grootaandeelhouders (DGA's) en zelfstandigen. Binnen de groep
zelfstandigen kan weer onderscheid gemaakt worden tussen zelfstandigen met
of zonder een baan als werknemer. Van de ondernemers wordt alleen arbeid in
Nederland meegeteld. In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over
banen en uitkeringen gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze
tabel zijn vanaf 2006 gegevens over DGA's ontleend aan deze nieuwe
registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006 tot trendbreuken leiden. De kans
hierop is groter als er een kleinere groep personen geselecteerd wordt.


De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht,
leeftijd, economische activiteit/SBI'93, herkomstgroepering, perioden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers, de tabel is stopgezet vanwege revisie.

Toelichting onderwerpen

Aantal ondernemers
Ondernemers, totaal
Alle personen met inkomsten uit arbeid als directeur-grootaandeelhouder
en/of zelfstandige.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001
worden de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiftes.
Doordat op het moment van waarnemen nog niet alle zelfstandigen aangifte
hebben gedaan, worden de ontbrekende zelfstandigen bijgeschat.
Directeur-grootaandeelhouders
Eigenaars van een bedrijf die ook de functie hebben van directeur.
Als de directeur-grootaandeelhouder (DGA) ook zelfstandige is wordt deze
alleen meegerekend als DGA, wanneer het fiscale loon verdiend als DGA
hoger is dan de fiscale winst behaald als zelfstandige met daarbij de
voorwaarde dat het fiscale loon verdiend als DGA hoger is dan 70% van
het minimumloon.
Zelfstandigen
Personen met inkomen uit eigen bedrijfsvoering. Dit inkomen kan zowel
positief (winst) als negatief (verlies) zijn.
Als de zelfstandige ook directeur-grootaandeelhouder (DGA) is wordt deze
niet als zelfstandige meegerekend maar als DGA, wanneer het fiscale loon
verdiend als DGA hoger is dan de fiscale winst behaald als zelfstandige
met daarbij de voorwaarde dat het fiscale loon verdiend als DGA hoger is
dan 70% van het minimumloon.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001
worden de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiftes.
Doordat op het moment van waarnemen nog niet alle zelfstandigen aangifte
hebben gedaan, worden de ontbrekende zelfstandigen waargenomen via andere
registraties van de Belastingdienst.
Zelfstandigen, totaal
Gemiddeld fiscaal loon/winst
Het fiscaal loon of winst is het loon of de winst waarover loonheffing
berekend wordt. Loonheffing is de inkomstenbelasting plus de premies voor
de verplichte volksverzekeringen (AOW, AWW, AAW en AWBZ).
Bij de bedragen gaat het altijd om het gemiddelde bedrag dat de
geselecteerde groep ondernemers verdiend heeeft als
directeur-grootaandeelhouder (DGA) en/of zelfstandige. Wanneer een
ondernemer zowel DGA als zelfstandige is wordt het fiscale loon verdiend
als DGA opgeteld bij de fiscale winst behaald als zelfstandige. Als een
ondernemer ook een baan als werknemer had, wordt het fiscale loon
verdiend als werknemer niet meegeteld bij de gemiddelde bedragen.
Het gemiddeld fiscaal loon of winst van de ondernemers is berekend over
het hele betreffende jaar. Wanneer het aantal ondernemers in een bepaalde
categorie minder is dan 50, wordt het gemiddeld fiscaal loon of winst
niet weergegeven.
Van de DGA's is het inkomen uit aanmerkelijk belang niet in
de tabel opgenomen. De fiscale winsten van zelfstandigen kunnen erg
uiteen lopen, ook per jaar. Ook komen er negatieve winsten (verliezen)
voor. Dit heeft invloed op de gemiddelde winsten van geselecteerde groepen
in de tabel.
Ondernemers, totaal
Alle personen met inkomsten uit arbeid als directeur-grootaandeelhouder
en/of zelfstandige.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001
worden de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiftes.
Doordat op het moment van waarnemen nog niet alle zelfstandigen aangifte
hebben gedaan, worden de ontbrekende zelfstandigen waargenomen via andere
registraties van de Belastingdienst.
Directeur-grootaandeelhouders
Eigenaars van een bedrijf die ook de functie hebben van directeur.
Als de directeur-grootaandeelhouder (DGA) ook zelfstandige is wordt deze
alleen meegerekend als DGA, wanneer het fiscale loon verdiend als DGA
hoger is dan de fiscale winst behaald als zelfstandige met daarbij de
voorwaarde dat het fiscale loon verdiend als DGA hoger is dan 70% van
het minimumloon.
Zelfstandigen
Personen met inkomen uit eigen bedrijfsvoering. Dit inkomen kan zowel
positief (winst) als negatief (verlies) zijn.
Als de zelfstandige ook directeur-grootaandeelhouder (DGA) is wordt deze
niet als zelfstandige meegerekend maar als DGA, wanneer het fiscale loon
verdiend als DGA hoger is dan de fiscale winst behaald als zelfstandige
met daarbij de voorwaarde dat het fiscale loon verdiend als DGA hoger is
dan 70% van het minimumloon.
Voor de verslagjaren 1999 en 2000 zijn de aantallen zelfstandigen
gebaseerd op definitieve belastingaanslagen. Vanaf verslagjaar 2001
worden de aantallen zelfstandigen gebaseerd op belastingaangiftes.
Doordat op het moment van waarnemen nog niet alle zelfstandigen aangifte
hebben gedaan, worden de ontbrekende zelfstandigen waargenomen via andere
registraties van de Belastingdienst.
Zelfstandigen, totaal