Ondernemers en hun loon/winst; 1999-2008


Deze tabel geeft informatie over alle ondernemers die op de laatste vrijdag
van september in Nederland woonden en werkten. De tabel geeft aantallen
ondernemers plus het gemiddeld fiscaal loon of winst van deze ondernemers.
Binnen de groep ondernemers kan onderscheid gemaakt worden tussen
Directeur-grootaandeelhouders (DGA's) en zelfstandigen. Binnen de groep
zelfstandigen kan weer onderscheid gemaakt worden tussen zelfstandigen met
of zonder een baan als werknemer. Van de ondernemers wordt alleen arbeid in
Nederland meegeteld. In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over
banen en uitkeringen gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze
tabel zijn vanaf 2006 gegevens over DGA's ontleend aan deze nieuwe
registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006 tot trendbreuken leiden. De kans
hierop is groter als er een kleinere groep personen geselecteerd wordt.


De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht,
leeftijd, economische activiteit/SBI'93, herkomstgroepering, perioden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers, de tabel is stopgezet vanwege revisie.

Ondernemers en hun loon/winst; 1999-2008

Geslacht Leeftijd SBI'93 Herkomstgroepering Perioden Aantal ondernemersOndernemers, totaal (1000 personen) Aantal ondernemersDirecteur-grootaandeelhouders (1000 personen) Aantal ondernemersZelfstandigenZelfstandigen, totaal (1000 personen) Gemiddeld fiscaal loon/winstOndernemers, totaal (1 000 euro) Gemiddeld fiscaal loon/winstDirecteur-grootaandeelhouders (1 000 euro) Gemiddeld fiscaal loon/winstZelfstandigenZelfstandigen, totaal (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 1999, vrijdag 24 september 929,5 133,8 795,8 23,6 40,6 20,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 2000, vrijdag 29 september 957,4 139,0 818,4 26,0 41,7 23,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 2001, vrijdag 28 september 970,3 145,7 824,7 24,9 44,0 21,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 2002, vrijdag 27 september 968,8 152,0 816,9 26,0 45,9 22,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 2003, vrijdag 26 september 970,7 155,4 815,4 26,2 47,3 22,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 2004, vrijdag 24 september 948,0 155,8 792,2 27,2 48,4 23,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 2005, vrijdag 30 september 969,1 162,1 806,9 28,3 49,8 24,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 2006, vrijdag 29 september 1.038,5 182,3 856,3 32,3 56,8 27,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 2007, vrijdag 28 september 1.087,6 200,0 887,6 33,3 56,5 28,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal economische activiteiten Totaal herkomstgroeperingen 2008, vrijdag 26 september 1.116,9 205,0 912,0 34,3 59,9 28,5
Bron: CBS
Verklaring van tekens