Algemene bijstandsuitkeringen; leeftijd, gemeentegrootteklasse, 1998 - 2010

Algemene bijstandsuitkeringen; leeftijd, gemeentegrootteklasse, 1998 - 2010

Migratiemotieven Geslacht Jaar van vestiging in Nederland Perioden Totaal niet-Nederlandse immigranten (%) Werknemers / zelfstandigen (%) Werkloosheids- of bijstandsuitkering (%) Arbeidsongeschiktheids/overige uitkering (%) Overige niet-Nederlandse immigranten (%)
Totaal alle motieven Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1990 2003 100 52 15 8 25
Totaal alle motieven Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1996 2003 100 48 19 3 29
Totaal alle motieven Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 2003 2003 100 34 5 1 60
Arbeid Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1990 2003 100 69 10 9 11
Arbeid Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1996 2003 100 69 6 4 21
Arbeid Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 2003 2003 100 69 1 1 29
Gezinshereniging Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1990 2003 100 47 15 7 31
Gezinshereniging Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1996 2003 100 43 14 4 40
Gezinshereniging Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 2003 2003 100 26 13 1 60
Gezinsvorming Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1990 2003 100 53 17 8 22
Gezinsvorming Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1996 2003 100 58 15 4 23
Gezinsvorming Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 2003 2003 100 27 5 1 67
Asiel Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1990 2003 100 48 27 13 12
Asiel Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1996 2003 100 38 35 2 25
Asiel Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 2003 2003 100 16 13 1 69
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt vanuit verschillende registraties gegevens over personen
in Nederland. Deze tabel bevat informatie over niet-Nederlandse immigranten
in de leeftijd van 16 tot 65 jaar die zich in de periode 1999 tot en met
2003 in Nederland hebben gevestigd. De informatie bestaat uit gegevens over
het migratiemotief, jaar van vestiging, geslacht en de belangrijkste
inkomstenbron. In de tabel worden de belangrijkste inkomstenbronnen per
migratiemotief uitgedrukt als percentage van de totale (geselecteerde)
groep met dat migratiemotief.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Toelichting onderwerpen

Totaal niet-Nederlandse immigranten
Totaal niet-Nederlandse immigranten in de leeftijdsgroep van 16 tot 65
jaar (= 100%). Een niet-Nederlandse immigrant is een persoon die niet de
Nederlandse nationaliteit bezit en niet op grond van een wettelijke
bepaling als Nederlander moet worden behandeld. Niet inbegrepen zijn:
- niet-Nederlandse diplomaten en niet-Nederlandse NAVO militairen
die in Nederland wonen;
- asielzoekers die korter dan zes maanden in de centrale opvang in
Nederland verblijven en nog geen verblijfsvergunning hebben gekregen.
Werknemers / zelfstandigen
Niet-Nederlandse immigranten in de leeftijdsgroep van 16 tot 65 jaar met
als belangrijkste inkomstenbron werk als werknemer of zelfstandige. Dit
is uitgedrukt als percentage van het totaal van de niet-Nederlandse
immigranten van 16 tot 65 jaar met hetzelfde geboorteland (geboorteland-
groep), geslacht en jaar van vestiging.
Werknemers personen die arbeid verrichten in loondienst en daarvoor loon
of salaris ontvangen. Zelfstandigen zijn personen met inkomen uit eigen
bedrijfsvoering. Dit inkomen kan zowel positief (winst) als negatief
(verlies) zijn.
Werkloosheids- of bijstandsuitkering
Niet-Nederlandse immigranten in de leeftijdsgroep van 16 tot 65 jaar met
als belangrijkste inkomstenbron een werkloosheids- of bijstandsuitkering.
Dit is uitgedrukt als percentage van het totaal van de niet-Nederlandse
immigranten van 16 tot 65 jaar met hetzelfde geboorteland (geboorteland-
groep), geslacht en jaar van vestiging.
Een werkloosheidsuitkering is een uitkering die verstrekt wordt op basis
van de wet op de werkloosheid. Een bijstandsuitkering wordt verstrekt op
grond van de Algemene Bijstandswet (ABW).
Arbeidsongeschiktheids/overige uitkering
Niet-Nederlandse immigranten in de leeftijdsgroep van 16 tot 65 jaar met
als belangrijkste inkomstenbron een WAO-uitkering (Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering) of een andere uitkering (met uitzondering van
de eerder genoemde werkloosheids- en bijstandsuitkeringen). Dit is
uitgedrukt als percentage van het totaal van de niet-Nederlandse
immigranten van 16 tot 65 jaar met hetzelfde geboorteland (geboorteland-
groep), geslacht en jaar van vestiging.
Overige niet-Nederlandse immigranten
Overige niet-Nederlandse immigranten in de leeftijdsgroep van 16 tot 65
jaar (inclusief personen zonder inkomen) uitgedrukt als percentage van
het totaal van de niet-Nederlandse immigranten van 16 tot 65 jaar met
hetzelfde geboorteland (geboortelandgroep), geslacht en jaar van
vestiging.