Sterfte, saldo buitenlandse migratie, administratieve correcties;1995-2000

Sterfte, saldo buitenlandse migratie, administratieve correcties;1995-2000

Geboorteland(groep) Geslacht Jaar van vestiging in Nederland Perioden Werknemers / zelfstandigen (%)
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1993 1999 47
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1993 2000 50
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1993 2001 51
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1993 2002 51
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1993 2003 48
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1995 1999 41
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1995 2000 46
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1995 2001 48
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1995 2002 48
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1995 2003 46
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1997 1999 36
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1997 2000 41
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1997 2001 45
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1997 2002 46
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1997 2003 44
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1999 1999 21
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1999 2000 35
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1999 2001 37
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1999 2002 39
Niet-westerse landen Totaal mannen en vrouwen Vestigingsjaar 1999 2003 40
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Niet - Nederlandse immigranten van 15 tot 65 jaar naar belangrijkste
inkomstenbron, geboorteland, jaar van vestiging en geslacht
1999 - 2003
Gewijzigd op 08 april 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Werknemers / zelfstandigen
Niet-Nederlandse immigranten in de leeftijdsgroep van 16 tot 65 jaar met
als belangrijkste inkomstenbron werk als werknemer of zelfstandige. Dit
is uitgedrukt als percentage van het totaal van de niet-Nederlandse
immigranten van 16 tot 65 jaar met hetzelfde geboorteland (geboorteland-
groep), geslacht en jaar van vestiging.
Werknemers zijn personen die arbeid verrichten in loondienst en daarvoor
loon of salaris ontvangen. Zelfstandigen zijn personen met inkomen uit
eigen bedrijfsvoering. Dit inkomen kan zowel positief (winst) als negatief
(verlies) zijn.