Prijsindexcijfers accountancy; jaarprijsindex

Prijsindexcijfers accountancy; jaarprijsindex

Diensten Accountancy Perioden Gerealiseerde uurtarieven Prijsindexcijfers (2002 = 100) Gerealiseerde uurtarieven Jaarmutatie (%) Standaarduurtarieven Prijsindexcijfers (2002 = 100) Standaarduurtarieven Jaarmutatie (%)
Totaal diensten Accountancy 2002 100 . 100 .
Totaal diensten Accountancy 2003 106 6 106 6
Totaal diensten Accountancy 2004 . . 112 6
Financiële administratie 2002 100 . . .
Financiële administratie 2003 106 6 . .
Financiële administratie 2004 . . . .
Advisering (exclusief belastingadvies) 2002 100 . . .
Advisering (exclusief belastingadvies) 2003 100 0 . .
Advisering (exclusief belastingadvies) 2004 . . . .
Accountantscontrole 2002 100 . . .
Accountantscontrole 2003 107 7 . .
Accountantscontrole 2004 . . . .
Belastingadvies 2002 100 . . .
Belastingadvies 2003 106 6 . .
Belastingadvies 2004 . . . .
Overige dienstverlening 2002 100 . . .
Overige dienstverlening 2003 106 6 . .
Overige dienstverlening 2004 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Prijsindexcijfers, jaarcijfers en jaarmutaties naar deelmarkten,
gerealiseerde uurtarieven en standaarduurtarieven jaarlijks.
2002 - 2004.
Gewijzigd op 16 december 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Gerealiseerde uurtarieven
Voor de waarneming van gerealiseerde uurtarieven wordt geënquêteerd
hoeveel uren de medewerkers van een bedrijf aan diensten
voor klanten hebben gewerkt en hoeveel de opbrengst uit deze
diensten bedroeg. Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend als
het quotiënt van de opbrengst en het aantal uren.
Prijsindexcijfers
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling
weer van accountancydiensten. Na afloop van het kwartaal wordt
geënquêteerd hoeveel uren de medewerkers van een accounancykantoor
voor de klant hebben gewerkt en hoeveel de opbrengst van de verleende
diensten bedroeg. Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend als het
quotiënt van de opbrengst en het aantal uren.
Jaarmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Standaarduurtarieven
Standaarduurtarieven zijn de externe uurtarieven die een bedrijf als
richtlijn hanteert. Omdat deze standaarduurtarieven niet daadwerkelijk
gerealiseerd hoeven worden, wordt hieruit slechts als referentie- en
onderzoeksmateriaal een index berekend.
Prijsindexcijfers
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling
weer van accountancydiensten. Na afloop van het kwartaal wordt
geënquêteerd hoeveel uren de medewerkers van een accounancykantoor
voor de klant hebben gewerkt en hoeveel de opbrengst van de verleende
diensten bedroeg. Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend als het
quotiënt van de opbrengst en het aantal uren.
Jaarmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.