Nieuwbouwwoningen; outputindex 2000 = 100

Nieuwbouwwoningen; outputindex 2000 = 100

Perioden Indexcijfers incl. BTW (2000=100) Mutaties tov k-4 incl. BTW (%) Indexcijfers excl. BTW (2000=100) Mutaties tov k-4 excl. BTW (%)
2000 100 . 100 .
2001 110 10,5 109 9,1
2002 121 9,5 119 9,5
2003 125 2,9 123 2,9
2004 121 -2,6 120 -2,6
2005 124 2,1 122 2,1
2006 124 0,1 122 0,1
2007 1e kwartaal 127 2,8 125 2,8
2007 2e kwartaal 128 2,9 127 2,9
2007 3e kwartaal 131 6,3 129 6,3
2007 4e kwartaal 134 7,8 133 7,8
2007 130 4,9 128 4,9
2008 1e kwartaal 137 8,4 136 8,4
2008 2e kwartaal 137 6,9 135 6,9
2008 3e kwartaal 137 4,7 135 4,7
2008 4e kwartaal 140 4,5 139 4,5
2008 138 6,1 136 6,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De reeks Nieuwbouwwoningen; outputindex 2000 = 100 geeft het verloop aan
van de bouwkosten van nieuwe woningen. Deze reeks is gebaseerd op alle
categorieën nieuwe woningen. De bedoelde bouwkosten zijn inclusief de
algemene kosten en winst & risico van de aannemer maar exclusief de
grondkosten en kosten van de projectontwikkelaar of makelaar.
Het basismateriaal voor deze statistiek is ontleend aan door gemeenten aan
het CBS gemelde gegevens, afkomstig van door hen verstrekte
bouwvergunningen voor nieuwe woningen en aan de Fysisch geografische
regiokaart van Nederland.

In de tabel zijn de volgende onderwerpen te selecteren:
- prijsindexcijfers inclusief belasting toegevoegde waarde (BTW),
- procentuele mutaties reeks inclusief BTW ten opzichte van 4 kwartalen
eerder.
- prijsindexcijfers exclusief BTW,
- procentuele mutaties reeks exclusief BTW ten opzichte van 4 kwartalen
eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2000
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
De prijsindexcijfers 2008 zijn per 27 oktober 2009 definitief vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De reeks nieuwbouwwoningen, ouputindex 2000=100 is per 27-10-2009 gestopt.
Op die datum zal de nieuwe publikatie verschijnen op basis van 2005=100.
Deze zal berekend worden vanaf het 1e kwartaal 2005. Dan zullen ook de
voorlopige cijfers van het 1e kwartaal 2009 verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers incl. BTW
Mutaties tov k-4 incl. BTW
De mutaties van de kwartalen zijn berekend op basis van op 1 decimaal
afgeronde indexcijfers, ten opzichte van 4 kwartalen terug.
Indexcijfers excl. BTW
Mutaties tov k-4 excl. BTW
De mutaties van de kwartalen zijn berekend op basis van op 1 decimaal
afgeronde indexcijfers, ten opzichte van 4 kwartalen terug.