Ziekteverzuim rijksoverheid; 1992 - 2004

Ziekteverzuim rijksoverheid; 1992 - 2004

Perioden Ziekteverzuimpercentage (%) Meldingsfrequentie (absoluut) Ziekteverzuimpercentage VJG (%) Meldingsfrequentie VJG (absoluut) Personeelsleden (x 1000) Personeelssterkte (fte) (x 1000)
1992 4e kwartaal 7,3 0,63 6,7 2,10 106,2 101,1
1993 1e kwartaal 8,0 0,65 6,9 2,15 106,0 100,9
1993 2e kwartaal 6,3 0,41 6,9 2,16 107,0 101,8
1993 3e kwartaal 5,6 0,38 6,7 2,10 107,2 102,1
1993 4e kwartaal 7,6 0,64 6,8 2,12 108,1 102,9
1994 1e kwartaal 6,3 0,51 6,4 2,03 107,0 100,1
1994 2e kwartaal 5,7 0,38 6,3 1,99 107,3 100,5
1994 3e kwartaal 5,3 0,40 6,2 2,00 107,2 100,3
1994 4e kwartaal 6,5 0,53 6,0 1,87 107,4 100,5
1995 1e kwartaal 6,9 0,55 6,0 1,89 107,9 100,9
1995 2e kwartaal 6,0 0,41 6,1 1,93 107,9 100,7
1995 3e kwartaal 5,2 0,35 6,0 1,88 108,0 100,7
1995 4e kwartaal 6,9 0,54 6,2 1,93 108,2 100,7
1996 1e kwartaal 7,1 0,61 6,2 1,98 107,8 100,3
1996 2e kwartaal 5,6 0,39 6,1 1,96 108,8 101,2
1996 3e kwartaal 5,0 0,36 6,0 1,97 107,7 100,3
1996 4e kwartaal 6,2 0,48 5,9 1,90 107,5 99,9
1997 1e kwartaal 6,8 0,56 5,9 1,81 108,9 101,8
1997 2e kwartaal 5,6 0,37 6,0 1,81 95,7 89,1
1997 3e kwartaal 5,1 0,36 6,0 1,81 111,2 103,9
1997 4e kwartaal 6,2 0,48 6,1 1,80 112,1 104,8
1998 1e kwartaal 6,9 0,53 6,2 1,80 108,3 101,0
1998 2e kwartaal 6,2 0,39 6,4 1,84 104,9 97,8
1998 3e kwartaal 5,9 0,38 6,6 1,84 105,5 98,3
1998 4e kwartaal 7,4 0,54 6,6 1,84 104,6 97,5
1999 1e kwartaal 8,0 0,58 6,9 2,06 108,7 101,4
1999 2e kwartaal 6,4 0,36 7,0 1,83 109,7 102,2
1999 3e kwartaal 6,2 0,35 7,1 1,88 108,2 100,8
1999 4e kwartaal 7,9 0,54 7,1 1,83 113,4 105,6
2000 1e kwartaal 8,7 0,60 7,3 1,84 113,9 106,0
2000 2e kwartaal 7,3 0,41 7,6 1,89 114,4 106,4
2000 3e kwartaal 7,0 0,38 7,7 1,93 114,7 106,7
2000 4e kwartaal 8,2 0,51 7,8 1,90 115,4 107,4
2001 1e kwartaal 8,7 0,59 7,8 1,89 115,7 107,6
2001 2e kwartaal 7,7 0,40 7,9 1,88 117,2 108,9
2001 3e kwartaal 7,2 0,38 8,0 1,88 116,3 108,0
2001 4e kwartaal 8,1 0,50 7,9 1,87 117,2 108,8
2002 1e kwartaal 8,3 0,54 7,8 1,83 122,1 112,7
2002 2e kwartaal 6,7 0,40 7,6 1,82 124,0 114,9
2002 3e kwartaal 6,1 0,37 7,3 1,80 121,7 113,3
2002 4e kwartaal 6,8 0,51 7,0 1,81 126,7 117,2
2003 1e kwartaal 7,4 0,57 6,7 1,84 117,8 109,5
2003 2e kwartaal 6,3 0,39 6,6 1,84 117,9 109,0
2003 3e kwartaal 5,7 0,38 6,6 1,86 116,1 107,6
2003 4e kwartaal 7,0 0,54 6,6 1,89 117,5 108,9
2004 1e kwartaal 7,0 0,55 6,5 1,87 117,1 108,9
2004 2e kwartaal 6,1 0,40 6,4 1,88 117,3 108,8
2004 3e kwartaal 5,6 0,37 6,4 1,86 115,8 107,5
2004 4e kwartaal 6,7 0,55 6,3 1,86 108,7 101,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Ziekteverzuimpercentage, meldingsfrequentie, personeelsomvang
absoluut en in fte bij de rijksoverheid.
1992 4e kwartaal - 2004 4e kwartaal
Gewijzigd op 19 april 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Ziekteverzuimpercentage
Ziekteverzuimpercentage inclusief verzuim langer dan één jaar en
exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.
Het aantal verzuimde kalenderdagen (inclusief weekend) in de observatie-
periode enerzijds, gedeeld door de personeelssterkte vermenigvuldigd met
het aantal kalenderdagen in deze periode anderzijds.
Bij de berekening van het ziekteverzuimpercentage bij deeltijdwerk dient
in de teller het aantal verzuimde kalenderdagen per persoon vermenig-
vuldigd te worden met de deeltijdfactor. Dit wordt vervolgens uitgedrukt
als percentage. De personeelssterkte is het aantal fulltime-equivalenten
(fte).
Meldingsfrequentie
Het aantal in de observatieperiode aangevangen verzuimgevallen
gedeeld door het aantal personeelsleden.
De lengte van de verslagperiode is van invloed op de hoogte van de
meldingsfrequentie, waardoor de kwartaal- en jaarcijfers niet direct
vergelijkbaar zijn.
Ziekteverzuimpercentage VJG
Ziekteverzuimpercentage Voortschrijdend Jaargemiddelde.
Ziekteverzuimpercentage inclusief verzuim langer dan één jaar en exclusief
zwangerschaps- en bevallingsverlof.
Dit zijn jaargemiddelden die elk kwartaal opnieuw berekend worden.
Dit gebeurt als volgt: elk kwartaal wordt aan de verslagperiode een
kwartaal toegevoegd en het eerste kwartaal wordt niet meer meegerekend.
Als gevolg van deze werkwijze worden de seizoensinvloeden grotendeels
uitgeschakeld.
Het geeft een indicatie van de ontwikkeling op langere termijn. Het
voortschrijdend jaargemiddelde van het ziekteverzuimpercentage is
aangegeven bij het laatste kwartaal in de periode.
Meldingsfrequentie VJG
Meldingsfrequentie Voortschrijdend Jaargemiddelde.
Dit zijn jaargemiddelden die elk kwartaal opnieuw berekend worden. Dit
gebeurt als volgt: elk kwartaal wordt aan de verslagperiode een
kwartaal toegevoegd en het eerste kwartaal wordt niet meer meegerekend.
Als gevolg van deze werkwijze worden de seizoensinvloeden grotendeels
uitgeschakeld. Het geeft een indicatie van de ontwikkeling op langere
termijn. De lengte van de verslagperiode is van invloed op de hoogte
van de meldingsfrequentie, waardoor de kwartaal- en jaarcijfers niet
direct vergelijkbaar zijn. Het voortschrijdend jaargemiddelde van de
meldingsfrequentie is aangegeven bij het laatste kwartaal in de
periode.
Personeelsleden
Personeelssterkte (fte)
De personeelssterkte (personeelsomvang) is het aantal
fulltime-equivalenten (fte).