Zonnestroomsystemen; handel in panelen, werkgelegenheid en omzet, 1991-2012

Bewerk tabel

In deze tabel zijn gegevens opgenomen over zonnestroomsystemen. De gegevens hebben betrekking op de handels- en productiebedrijven. Onderwerpen van de tabel zijn; handel in panelen (import, productie, afzet, export en tussenhandel), werkgelegenheid, omzet en uitgaven voor Research & Development van zonnestroomsystemen en onderdelen daarvan (zonnecellen, zonnepanelen, omvormers, diensten en toepassingsproducten).
De vragenlijst voor zonnestroomsystemen is in samenwerking met AgentschapNL en de brancheorganisatie Holland Solar opgesteld.

Gegevens beschikbaar van 1991 tot en met 2012.

Status
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 28 november 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Zonnestroomsystemen; handel in panelen, werkgelegenheid en omzet, 1991-2012

Perioden Handel in zonnepanelenImport (kW) Handel in zonnepanelenProductie (kW) Handel in zonnepanelenAfzet aan installateurs & eindgebruikersTotaal (kW) Handel in zonnepanelenAfzet aan installateurs & eindgebruikersAutonome systemen (kW) Handel in zonnepanelenAfzet aan installateurs & eindgebruikersNetgekoppelde systemen, energiebedrijven (kW) Handel in zonnepanelenAfzet aan installateurs & eindgebruikersNetgekoppelde systemen, overig (kW) Handel in zonnepanelenExport (kW) Handel in zonnepanelenTussenhandel (kW) WerkgelegenheidTotaal (fte) WerkgelegenheidResearch & Development (fte) WerkgelegenheidProductie van panelen en onderdelen (fte) WerkgelegenheidOverig (fte) Omzet (1 000 euro) Uitgaven voor Research & Development (1 000 euro)
2000 . . 3.564 194 180 3.190 . . . . . . . .
2001 . . 7.750 250 2.300 5.200 . . . . . . . .
2002 . . 5.817 302 - 5.515 . . . . . . . .
2003 . . 19.845 300 - 19.545 . . . . . . . .
2004 13.160 - 3.604 434 679 2.491 9.770 4.767 147 23 10 115 89.866 2.422
2005 23.677 x 1.663 323 - 1.340 20.942 6.500 141 17 21 103 113.018 1.884
2006 25.052 x 1.521 278 160 1.083 22.148 x 232 28 92 112 160.663 1.922
2007 x x 1.399 558 66 775 34.005 x 403 32 198 173 252.488 2.546
2008 x x 4.444 239 151 4.054 64.089 x 552 41 263 248 408.002 3.526
2009 x x 10.669 91 802 9.776 72.493 x 545 56 x x 332.401 5.890
2010 x x 20.682 291 768 19.623 117.665 x 622 59 x x 490.847 3.537
2011 x x 58.473 86 5.815 52.572 . x . . . . . .
2012 x x 220.000 600 . . . x . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens