Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen

Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen

Bronnen Perioden NMVOS (mln kg) SO2 (mln kg) NOx (mln kg) NH3 (mln kg) PM10 (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 510,1 196,8 618,8 344,52 78,67
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 269,3 78,2 443,2 172,62 48,82
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 198,2 35,8 323,7 133,37 34,81
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2014 172,4 30,3 255,8 125,93 31,68
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 167,9 31,0 251,5 128,93 31,15
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 159,6 28,0 236,1 129,29 30,58
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 161,1 26,5 225,5 131,76 30,25
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2018 158,0 24,9 219,0 129,69 29,97
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2019 156,2 22,8 204,1 123,93 28,88
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2020 185,2 19,6 180,2 124,35 27,20
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2021* 187,2 20,6 179,6 121,11 25,37
Stationaire bronnen, totaal 1990 302,7 170,6 231,1 343,56 52,59
Stationaire bronnen, totaal 2000 180,3 63,3 142,6 168,27 30,61
Stationaire bronnen, totaal 2010 148,5 32,9 101,3 128,45 24,77
Stationaire bronnen, totaal 2014 133,2 28,8 77,7 121,88 24,15
Stationaire bronnen, totaal 2015 129,7 30,0 79,1 124,84 23,94
Stationaire bronnen, totaal 2016 122,0 27,1 74,1 125,17 23,69
Stationaire bronnen, totaal 2017 123,3 25,6 68,0 127,33 23,58
Stationaire bronnen, totaal 2018 120,9 24,0 65,8 125,28 23,45
Stationaire bronnen, totaal 2019 119,1 22,0 62,2 119,44 22,75
Stationaire bronnen, totaal 2020 151,8 18,9 56,9 120,48 21,74
Stationaire bronnen, totaal 2021* 153,2 19,9 58,5 117,12 19,85
Energiesector 1990 31,8 112,7 103,9 0,01 7,94
Energiesector 2000 26,4 48,2 64,9 0,02 3,65
Energiesector 2010 14,3 19,4 32,8 0,02 0,55
Energiesector 2014 13,2 18,3 26,8 0,04 0,53
Energiesector 2015 12,4 19,7 27,6 0,05 0,63
Energiesector 2016 11,0 17,1 23,4 0,07 0,47
Energiesector 2017 10,3 15,3 21,5 0,07 0,45
Energiesector 2018 8,1 13,6 20,7 0,08 0,37
Energiesector 2019 7,0 11,3 19,4 0,13 0,33
Energiesector 2020 6,4 8,8 17,1 0,19 0,27
Energiesector 2021* 6,0 10,4 17,6 0,24 0,30
Nijverheid (geen energiesector) 1990 159,5 51,4 79,0 4,70 27,72
Nijverheid (geen energiesector) 2000 76,0 14,0 35,0 2,70 10,61
Nijverheid (geen energiesector) 2010 48,6 12,3 30,4 1,80 8,12
Nijverheid (geen energiesector) 2014 41,2 9,5 25,0 1,38 7,36
Nijverheid (geen energiesector) 2015 39,0 9,3 24,6 1,44 7,48
Nijverheid (geen energiesector) 2016 34,4 8,9 24,9 1,72 7,74
Nijverheid (geen energiesector) 2017 36,0 9,3 24,1 1,52 7,95
Nijverheid (geen energiesector) 2018 36,0 9,3 23,5 1,62 7,87
Nijverheid (geen energiesector) 2019 35,5 9,6 23,2 1,31 7,77
Nijverheid (geen energiesector) 2020 33,6 9,2 21,9 1,56 7,50
Nijverheid (geen energiesector) 2021* 34,9 8,6 22,1 1,56 7,55
Particulier huishouden 1990 53,8 1,2 21,8 9,44 9,49
Particulier huishouden 2000 52,5 0,5 19,7 5,94 9,78
Particulier huishouden 2010 51,2 0,5 14,0 6,53 9,11
Particulier huishouden 2014 50,4 0,4 8,2 7,10 8,84
Particulier huishouden 2015 49,8 0,4 8,1 7,16 8,55
Particulier huishouden 2016 49,5 0,4 7,7 7,14 8,35
Particulier huishouden 2017 49,3 0,4 7,0 6,91 8,29
Particulier huishouden 2018 49,5 0,5 6,7 6,72 8,56
Particulier huishouden 2019 49,5 0,4 6,4 6,68 8,11
Particulier huishouden 2020 86,6 0,4 6,0 6,64 7,53
Particulier huishouden 2021* 86,5 0,4 6,7 6,60 5,69
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 0,9 0,0 8,7 326,67 4,89
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 1,5 0,0 9,5 156,81 5,41
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 7,2 0,1 14,2 117,31 6,06
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2014 4,0 0,1 10,1 110,51 6,43
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 4,0 0,1 10,8 113,34 6,29
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 3,3 0,1 10,3 113,14 6,21
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 3,4 0,1 7,7 115,74 6,01
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2018 3,1 0,1 7,9 113,40 5,77
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2019 3,0 0,1 6,5 107,87 5,61
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2020 2,5 0,1 5,4 108,56 5,57
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2021* 2,8 0,1 5,6 105,20 5,44
Mobiele bronnen; totaal 1990 207,5 26,2 387,8 0,96 26,08
Mobiele bronnen; totaal 2000 89,0 14,9 300,5 4,34 18,21
Mobiele bronnen; totaal 2010 49,7 2,9 222,4 4,92 10,04
Mobiele bronnen; totaal 2014 39,3 1,4 178,0 4,05 7,53
Mobiele bronnen; totaal 2015 38,3 1,0 172,5 4,09 7,21
Mobiele bronnen; totaal 2016 37,6 0,9 162,0 4,11 6,88
Mobiele bronnen; totaal 2017 37,8 0,9 157,5 4,43 6,67
Mobiele bronnen; totaal 2018 37,0 0,8 153,2 4,41 6,51
Mobiele bronnen; totaal 2019 37,1 0,9 141,9 4,49 6,14
Mobiele bronnen; totaal 2020 33,4 0,7 123,3 3,87 5,46
Mobiele bronnen; totaal 2021* 34,0 0,7 121,1 3,98 5,52
Wegverkeer 1990 188,7 15,8 293,5 0,95 19,36
Wegverkeer 2000 69,7 3,7 193,0 4,32 11,76
Wegverkeer 2010 37,3 0,2 146,2 4,90 6,66
Wegverkeer 2014 29,5 0,2 105,2 4,03 4,65
Wegverkeer 2015 29,0 0,2 100,5 4,07 4,50
Wegverkeer 2016 28,5 0,2 92,2 4,07 4,32
Wegverkeer 2017 29,0 0,2 90,6 4,38 4,27
Wegverkeer 2018 28,3 0,2 86,3 4,33 4,16
Wegverkeer 2019 28,6 0,2 78,5 4,40 3,99
Wegverkeer 2020 25,5 0,2 63,5 3,76 3,43
Wegverkeer 2021* 25,8 0,2 60,8 3,86 3,54
Scheepvaart 1990 8,2 1,9 30,7 0,01 1,36
Scheepvaart 2000 7,7 2,2 30,0 0,01 1,36
Scheepvaart 2010 5,8 0,5 24,6 0,01 0,96
Scheepvaart 2014 4,3 0,0 27,6 0,01 0,96
Scheepvaart 2015 4,1 0,0 27,9 0,01 0,96
Scheepvaart 2016 4,2 0,0 27,4 0,01 0,93
Scheepvaart 2017 4,2 0,0 27,9 0,01 0,93
Scheepvaart 2018 4,3 0,0 28,0 0,01 0,92
Scheepvaart 2019 4,1 0,0 25,3 0,01 0,82
Scheepvaart 2020 4,0 0,0 24,6 0,01 0,80
Scheepvaart 2021* 4,4 0,0 25,7 0,01 0,83
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 3,0 1,2 13,2 0,00 1,61
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 2,9 1,2 14,7 0,00 1,30
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1,4 0,1 10,7 0,00 0,61
Landbouw (mobiele bronnen) 2014 1,1 0,0 10,5 0,00 0,50
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1,1 0,0 10,3 0,01 0,46
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1,0 0,0 9,1 0,01 0,40
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 0,9 0,0 8,4 0,02 0,36
Landbouw (mobiele bronnen) 2018 0,9 0,0 9,2 0,03 0,37
Landbouw (mobiele bronnen) 2019 0,8 0,0 8,3 0,03 0,32
Landbouw (mobiele bronnen) 2020 0,8 0,0 8,0 0,04 0,29
Landbouw (mobiele bronnen) 2021* 0,8 0,0 7,7 0,04 0,26
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de emissies luchtverontreinigde stoffen, berekend volgens de Europese NEC-richtlijn (NEC= National Emission Ceilings). Het gaat om de uitstoot naar lucht door stationaire en mobiele bronnen in Nederland van ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), fijn stof (PM10; deeltjes met een doorsnede kleiner dan 10 micrometer), koolmonoxide (CO) en vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (NMVOS). In deze tabel worden de emissies van de cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) opgenomen bij de basismetaalindustrie (en dus niet bij de energiesector) en zijn de emissies door het wegverkeer en de visserij gebaseerd op de afzet van motorbrandstoffen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1990 tot en met 2020 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 8 september 2022:
Toevoeging voorlopige cijfers 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Toelichting onderwerpen

NMVOS
Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Vluchtige organische stoffen ontstaan onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen en door verdamping van brandstoffen, koelmiddelen en ander chemische stoffen. Daarnaast onstaan VOS-emissies tijdens allerlei industriële processen. Vluchtige organische stoffen spelen een rol bij de vorming van smog en zijn soms kankerverwekkend.
SO2
Zwaveldioxide.

SO2 komt vooral vrij bij de verbranding van de in brandstoffen aanwezige zwavel. Het veroorzaakt verzuring van het milieu.
NOx
Stikstofoxiden (NOx = NO en NO2, berekend als NO2).

Stikstofoxiden worden met name gevormd bij verbrandingsprocessen. Hierbij wordt stikstof uit de (verbrandings)lucht omgezet tot NOx. Stikstofoxiden veroorzaken verzuring en spelen een rol bij smogvorming. Stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de gezondheid.
NH3
Ammoniak (NH3).

NH3 ontstaat vooral bij natuurlijke processen maar ook, in mindere mate, bij de verbranding van brandstoffen en bij industriële processen. De belangrijkste bron is natuurlijke mest. NH3 veroorzaakt verzuring van het milieu.
PM10
Fijn stof (= deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer).

PM10 is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.