Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 162.724 1.273,39 58,65
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 171.614 967,87 51,97
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2005 177.356 790,99 46,52
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 181.985 774,37 27,35
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 164.594 725,80 27,95
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 165.313 730,90 26,87
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 162.947 717,92 27,72
Stationaire bronnen, totaal 1990 130.841 1.265,01 58,21
Stationaire bronnen, totaal 2000 134.204 963,46 50,95
Stationaire bronnen, totaal 2005 138.187 787,24 45,61
Stationaire bronnen, totaal 2010 143.730 770,97 26,36
Stationaire bronnen, totaal 2015 130.785 722,96 26,98
Stationaire bronnen, totaal 2016 131.324 728,10 25,94
Stationaire bronnen, totaal 2017 128.447 715,01 26,75
06 Winning van aardolie en aardgas 1990 2.303 77,35 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2000 2.008 37,30 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2005 2.161 35,18 0,00
06 Winning van aardolie en aardgas 2010 2.084 33,28 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2015 1.941 26,68 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2016 1.743 24,80 0,03
06 Winning van aardolie en aardgas 2017 1.771 21,43 0,04
192 Aardolie-industrie 1990 11.043 1,13 0,05
192 Aardolie-industrie 2000 12.377 0,90 0,04
192 Aardolie-industrie 2005 12.355 0,87 0,04
192 Aardolie-industrie 2010 10.608 1,03 0,02
192 Aardolie-industrie 2015 11.033 0,89 0,03
192 Aardolie-industrie 2016 10.636 0,91 0,03
192 Aardolie-industrie 2017 10.026 0,90 0,03
35 Energiebedrijven 1990 39.466 1,53 0,38
35 Energiebedrijven 2000 48.183 2,96 0,38
35 Energiebedrijven 2005 51.852 4,01 0,50
35 Energiebedrijven 2010 51.753 4,23 0,46
35 Energiebedrijven 2015 52.877 3,35 0,56
35 Energiebedrijven 2016 51.740 3,50 0,52
35 Energiebedrijven 2017 48.061 3,31 0,46
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 1990 21.498 12,25 23,77
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2000 15.695 12,42 23,12
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2005 15.740 13,75 22,53
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2010 17.589 12,81 5,14
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2015 15.654 12,66 5,42
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2016 17.158 12,74 4,74
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2017 17.959 13,07 5,02
24 Basismetaalindustrie 1990 7.548 0,42 0,03
24 Basismetaalindustrie 2000 6.356 0,35 0,02
24 Basismetaalindustrie 2005 7.237 0,36 0,03
24 Basismetaalindustrie 2010 6.894 0,33 0,02
24 Basismetaalindustrie 2015 6.759 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2016 6.586 0,32 0,03
24 Basismetaalindustrie 2017 7.208 0,32 0,03
Overige industrie 1990 10.802 1,29 0,04
Overige industrie 2000 10.665 1,98 0,03
Overige industrie 2005 9.671 1,70 0,03
Overige industrie 2010 8.411 1,60 0,06
Overige industrie 2015 7.363 1,50 0,07
Overige industrie 2016 7.607 1,56 0,07
Overige industrie 2017 7.913 1,55 0,07
F Bouwnijverheid 1990 501 0,04 0,00
F Bouwnijverheid 2000 671 0,06 0,00
F Bouwnijverheid 2005 783 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2010 802 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2015 599 0,07 0,00
F Bouwnijverheid 2016 585 0,08 0,00
F Bouwnijverheid 2017 633 0,09 0,00
Particulier huishouden 1990 20.881 22,09 0,21
Particulier huishouden 2000 20.705 20,12 0,28
Particulier huishouden 2005 19.910 18,83 0,30
Particulier huishouden 2010 23.442 20,63 0,36
Particulier huishouden 2015 16.480 15,27 0,35
Particulier huishouden 2016 17.157 15,64 0,36
Particulier huishouden 2017 16.677 15,13 0,35
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 7.955 589,57 32,41
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.643 499,79 25,80
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2005 7.562 461,84 21,12
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 9.718 514,45 19,30
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 7.576 528,10 19,50
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 7.493 541,13 19,12
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 7.595 539,99 19,71
Diensten, afval en water 1990 8.844 559,33 1,34
Diensten, afval en water 2000 9.902 387,59 1,28
Diensten, afval en water 2005 10.916 250,63 1,07
Diensten, afval en water 2010 12.430 182,53 0,97
Diensten, afval en water 2015 10.503 134,11 1,00
Diensten, afval en water 2016 10.618 127,41 1,04
Diensten, afval en water 2017 10.604 119,21 1,04
Mobiele bronnen; totaal 1990 31.883 8,38 0,44
Mobiele bronnen; totaal 2000 37.410 4,41 1,02
Mobiele bronnen; totaal 2005 39.168 3,75 0,91
Mobiele bronnen; totaal 2010 38.255 3,40 0,99
Mobiele bronnen; totaal 2015 33.809 2,83 0,96
Mobiele bronnen; totaal 2016 33.988 2,79 0,94
Mobiele bronnen; totaal 2017 34.500 2,92 0,97
Vervoer 1990 27.491 7,90 0,36
Vervoer 2000 32.442 3,89 0,93
Vervoer 2005 34.789 3,36 0,83
Vervoer 2010 34.237 3,10 0,92
Vervoer 2015 30.021 2,60 0,91
Vervoer 2016 30.196 2,57 0,88
Vervoer 2017 30.899 2,72 0,92
Railverkeer 1990 91 0,01 0,00
Railverkeer 2000 114 0,01 0,00
Railverkeer 2005 106 0,01 0,00
Railverkeer 2010 105 0,01 0,00
Railverkeer 2015 88 0,01 0,00
Railverkeer 2016 88 0,01 0,00
Railverkeer 2017 82 0,00 0,00
Wegverkeer 1990 26.571 7,80 0,34
Wegverkeer 2000 31.456 3,78 0,90
Wegverkeer 2005 33.727 3,23 0,81
Wegverkeer 2010 32.919 2,94 0,89
Wegverkeer 2015 28.811 2,45 0,88
Wegverkeer 2016 29.060 2,43 0,85
Wegverkeer 2017 29.799 2,58 0,89
Scheepvaart 1990 744 0,09 0,02
Scheepvaart 2000 815 0,11 0,02
Scheepvaart 2005 912 0,13 0,02
Scheepvaart 2010 1.170 0,15 0,03
Scheepvaart 2015 1.092 0,14 0,03
Scheepvaart 2016 1.018 0,14 0,03
Scheepvaart 2017 986 0,13 0,03
Luchtvaart 1990 85 0,00 0,00
Luchtvaart 2000 57 0,00 0,00
Luchtvaart 2005 44 0,00 0,00
Luchtvaart 2010 42 0,00 0,00
Luchtvaart 2015 31 0,00 0,00
Luchtvaart 2016 30 0,00 0,00
Luchtvaart 2017 32 0,00 0,00
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.101 0,12 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.120 0,10 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2005 1.076 0,07 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.068 0,05 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.181 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.110 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 1.070 0,03 0,01
Visserij 1990 1.182 0,11 0,03
Visserij 2000 1.311 0,12 0,04
Visserij 2005 912 0,09 0,02
Visserij 2010 655 0,06 0,02
Visserij 2015 567 0,05 0,02
Visserij 2016 551 0,05 0,02
Visserij 2017 474 0,05 0,01
Defensie-activiteiten 1990 314 0,03 0,02
Defensie-activiteiten 2000 254 0,03 0,02
Defensie-activiteiten 2005 196 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2010 257 0,02 0,01
Defensie-activiteiten 2015 161 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2016 162 0,01 0,01
Defensie-activiteiten 2017 148 0,01 0,01
Overige sectoren (mobiele bronnen) 1990 1.795 0,22 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2000 2.282 0,26 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2005 2.196 0,21 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2010 2.038 0,16 0,03
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2015 1.878 0,12 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2016 1.969 0,12 0,02
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2017 1.907 0,11 0,02
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) door zowel stationaire als mobiele bronnen. Het biedt een inzicht in de Nederlandse emissies van broeikasgassen zoals die worden gerapporteerd van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Dit vindt plaats in het kader van de rapportageverplichtingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatveranderingen (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De emissies zijn berekend volgens de IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis rond klimaatveranderingen en aanverwante thema’s.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen. Hiervoor kan de Emissieregistratie worden geraadpleegd.
De CO2-cijfers zijn inclusief de emissie ten gevolge van het gebruik van smeermiddelen in mobiele bronnen, welke ca. 0,1 miljard kg CO2 omvat.
De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 9 februari 2022:
Toevoeging definitieve cijfers 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 worden in september 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
N2O
Distikstofoxide (= lachgas).

N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw, door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).