Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften, 1990-2021

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften, 1990-2021

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 163.600 1.276,10 60,67
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 172.500 968,48 54,09
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 182.800 774,32 29,47
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 164.300 724,75 30,08
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 165.100 729,57 29,05
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 162.700 716,56 29,86
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2018 158.600 692,67 29,14
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2019 152.900 688,28 28,73
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2020 137.100 677,63 28,15
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2021 140.400 668,40 27,00
Stationaire bronnen, totaal 1990 130.600 1.267,57 60,22
Stationaire bronnen, totaal 2000 134.100 963,99 53,07
Stationaire bronnen, totaal 2010 143.700 770,90 28,48
Stationaire bronnen, totaal 2015 130.900 721,91 29,17
Stationaire bronnen, totaal 2016 131.600 726,77 28,17
Stationaire bronnen, totaal 2017 128.600 713,65 28,94
Stationaire bronnen, totaal 2018 124.300 689,84 28,23
Stationaire bronnen, totaal 2019 119.300 685,41 27,83
Stationaire bronnen, totaal 2020 107.800 675,08 27,37
Stationaire bronnen, totaal 2021 111.100 665,77 26,22
Energiesector 1990 52.800 80,02 0,42
Energiesector 2000 62.600 41,15 0,42
Energiesector 2010 64.400 38,54 0,51
Energiesector 2015 66.000 30,92 0,62
Energiesector 2016 64.200 29,21 0,58
Energiesector 2017 60.000 25,64 0,52
Energiesector 2018 56.300 23,06 0,47
Energiesector 2019 53.900 23,14 0,48
Energiesector 2020 43.800 22,47 0,44
Energiesector 2021 44.100 20,62 0,58
Nijverheid (geen energiesector) 1990 40.300 14,00 24,01
Nijverheid (geen energiesector) 2000 33.400 14,81 23,35
Nijverheid (geen energiesector) 2010 33.700 14,82 5,35
Nijverheid (geen energiesector) 2015 30.400 14,59 5,67
Nijverheid (geen energiesector) 2016 32.200 14,74 4,98
Nijverheid (geen energiesector) 2017 33.800 15,05 5,27
Nijverheid (geen energiesector) 2018 33.400 14,56 4,82
Nijverheid (geen energiesector) 2019 32.100 15,12 4,82
Nijverheid (geen energiesector) 2020 32.400 16,19 4,38
Nijverheid (geen energiesector) 2021 32.500 15,94 3,68
Particulier huishouden 1990 20.900 21,96 0,20
Particulier huishouden 2000 20.700 20,02 0,27
Particulier huishouden 2010 23.400 21,32 0,37
Particulier huishouden 2015 16.500 15,41 0,35
Particulier huishouden 2016 17.200 15,83 0,36
Particulier huishouden 2017 16.700 15,22 0,35
Particulier huishouden 2018 16.600 15,05 0,38
Particulier huishouden 2019 16.000 14,46 0,37
Particulier huishouden 2020 15.300 13,71 0,36
Particulier huishouden 2021 17.400 15,34 0,33
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 8.000 583,87 32,11
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.600 494,09 25,51
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 9.700 508,24 18,92
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 7.600 521,86 19,13
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 7.500 533,46 18,70
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 7.600 532,48 19,28
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2018 7.800 515,76 19,02
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2019 7.800 515,88 18,63
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2020 7.400 512,39 18,68
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2021 7.800 507,54 18,12
Mobiele bronnen; totaal 1990 32.900 8,53 0,45
Mobiele bronnen; totaal 2000 38.500 4,49 1,02
Mobiele bronnen; totaal 2010 39.100 3,42 0,99
Mobiele bronnen; totaal 2015 33.400 2,84 0,91
Mobiele bronnen; totaal 2016 33.600 2,80 0,88
Mobiele bronnen; totaal 2017 34.100 2,91 0,92
Mobiele bronnen; totaal 2018 34.300 2,83 0,92
Mobiele bronnen; totaal 2019 33.600 2,87 0,90
Mobiele bronnen; totaal 2020 29.300 2,54 0,78
Mobiele bronnen; totaal 2021 29.300 2,63 0,78
Wegverkeer 1990 26.400 7,64 0,34
Wegverkeer 2000 31.500 3,71 0,90
Wegverkeer 2010 32.900 2,90 0,89
Wegverkeer 2015 27.700 2,40 0,82
Wegverkeer 2016 27.900 2,38 0,79
Wegverkeer 2017 28.700 2,52 0,84
Wegverkeer 2018 28.900 2,45 0,83
Wegverkeer 2019 28.500 2,51 0,82
Wegverkeer 2020 24.300 2,21 0,70
Wegverkeer 2021 24.400 2,30 0,70
Scheepvaart 1990 700 0,09 0,02
Scheepvaart 2000 800 0,11 0,02
Scheepvaart 2010 1.200 0,15 0,03
Scheepvaart 2015 1.100 0,14 0,03
Scheepvaart 2016 1.000 0,14 0,03
Scheepvaart 2017 1.000 0,13 0,03
Scheepvaart 2018 1.000 0,13 0,03
Scheepvaart 2019 900 0,13 0,02
Scheepvaart 2020 700 0,10 0,02
Scheepvaart 2021 800 0,11 0,02
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.100 0,20 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.100 0,17 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.100 0,09 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.300 0,08 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.200 0,07 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 1.200 0,07 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2018 1.300 0,07 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2019 1.200 0,06 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2020 1.300 0,06 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2021 1.300 0,06 0,01
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) uitgesplitst naar stationaire en mobiele bronnen.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen.
De broeikasgasuitstoot naar lucht is berekend volgens de voorschriften van het klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCC is opgericht door de Verenigde Naties en heeft als doel de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen ervan in kaart te brengen en te delen.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
N2O
Distikstofoxide (= lachgas).

N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw, door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).