Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 163.302 1.273,89 60,51
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 172.419 971,18 54,18
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 182.576 776,15 28,94
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2014 159.197 720,25 28,69
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 166.818 728,02 29,53
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 166.733 733,09 28,43
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 164.898 720,41 29,03
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2018 160.610 692,25 27,97
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2019* 156.620 681,44 27,71
Stationaire bronnen, totaal 1990 131.425 1.265,56 60,08
Stationaire bronnen, totaal 2000 135.005 966,92 53,14
Stationaire bronnen, totaal 2010 144.316 772,96 27,99
Stationaire bronnen, totaal 2014 125.680 717,52 27,82
Stationaire bronnen, totaal 2015 132.990 725,31 28,64
Stationaire bronnen, totaal 2016 132.795 730,42 27,55
Stationaire bronnen, totaal 2017 130.406 717,62 28,12
Stationaire bronnen, totaal 2018 125.776 689,54 27,09
Stationaire bronnen, totaal 2019* 122.133 678,71 26,85
Energiesector 1990 52.812 80,02 0,42
Energiesector 2000 62.594 41,16 0,42
Energiesector 2010 64.474 38,54 0,51
Energiesector 2014 61.216 31,68 0,52
Energiesector 2015 66.039 30,95 0,62
Energiesector 2016 64.327 29,24 0,59
Energiesector 2017 60.097 25,63 0,53
Energiesector 2018 56.476 22,98 0,47
Energiesector 2019* 54.743 23,33 0,43
Nijverheid (geen energiesector) 1990 40.932 13,99 23,83
Nijverheid (geen energiesector) 2000 34.150 14,81 23,17
Nijverheid (geen energiesector) 2010 34.277 14,82 5,23
Nijverheid (geen energiesector) 2014 31.901 14,61 5,50
Nijverheid (geen energiesector) 2015 32.380 14,61 5,51
Nijverheid (geen energiesector) 2016 33.472 14,71 4,83
Nijverheid (geen energiesector) 2017 35.393 15,04 5,12
Nijverheid (geen energiesector) 2018 34.984 14,56 4,66
Nijverheid (geen energiesector) 2019* 33.995 14,59 4,67
Particulier huishouden 1990 20.882 22,20 0,20
Particulier huishouden 2000 20.713 20,85 0,27
Particulier huishouden 2010 23.447 22,53 0,36
Particulier huishouden 2014 15.494 16,80 0,34
Particulier huishouden 2015 16.513 17,44 0,35
Particulier huishouden 2016 17.191 17,86 0,35
Particulier huishouden 2017 16.716 17,41 0,35
Particulier huishouden 2018 16.609 17,32 0,36
Particulier huishouden 2019* 15.926 16,71 0,36
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 7.954 589,64 34,29
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.644 499,88 28,00
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 9.687 514,54 20,92
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2014 7.167 509,84 20,50
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 7.525 528,21 21,16
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 7.471 541,24 20,74
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 7.565 540,32 21,09
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2018 7.416 519,26 20,58
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2019* 7.522 513,00 20,38
Mobiele bronnen; totaal 1990 31.877 8,33 0,43
Mobiele bronnen; totaal 2000 37.414 4,26 1,03
Mobiele bronnen; totaal 2010 38.260 3,19 0,95
Mobiele bronnen; totaal 2014 33.517 2,73 0,87
Mobiele bronnen; totaal 2015 33.829 2,71 0,89
Mobiele bronnen; totaal 2016 33.937 2,67 0,88
Mobiele bronnen; totaal 2017 34.492 2,80 0,91
Mobiele bronnen; totaal 2018 34.834 2,71 0,88
Mobiele bronnen; totaal 2019* 34.487 2,73 0,86
Wegverkeer 1990 26.571 7,72 0,33
Wegverkeer 2000 31.460 3,63 0,92
Wegverkeer 2010 32.923 2,75 0,85
Wegverkeer 2014 28.656 2,36 0,79
Wegverkeer 2015 28.815 2,33 0,81
Wegverkeer 2016 29.020 2,32 0,80
Wegverkeer 2017 29.790 2,47 0,83
Wegverkeer 2018 30.049 2,40 0,80
Wegverkeer 2019* 29.659 2,43 0,78
Scheepvaart 1990 744 0,09 0,02
Scheepvaart 2000 814 0,11 0,02
Scheepvaart 2010 1.170 0,15 0,03
Scheepvaart 2014 991 0,13 0,03
Scheepvaart 2015 1.110 0,14 0,03
Scheepvaart 2016 1.010 0,13 0,03
Scheepvaart 2017 988 0,13 0,03
Scheepvaart 2018 988 0,13 0,03
Scheepvaart 2019* 916 0,12 0,02
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.101 0,12 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.120 0,10 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.068 0,05 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2014 1.155 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.181 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.110 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 1.070 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2018 1.045 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2019* 1.027 0,03 0,01
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) door zowel stationaire als mobiele bronnen. Het biedt een inzicht in de Nederlandse emissies van broeikasgassen zoals die worden gerapporteerd van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Dit vindt plaats in het kader van de rapportageverplichtingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatveranderingen (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De emissies zijn berekend volgens de IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis rond klimaatveranderingen en aanverwante thema’s.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen. Hiervoor kan de Emissieregistratie worden geraadpleegd.
De CO2-cijfers zijn inclusief de emissie ten gevolge van het gebruik van smeermiddelen in mobiele bronnen, welke ca. 0,1 miljard kg CO2 omvat.
De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig, alle andere jaren zijn defintief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 1 september 2020:
Toevoeging voorlopige cijfers 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitive cijfers over 2019 worden in maart 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
N2O
Distikstofoxide (= lachgas).

N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw, door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).