Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 162.724 1.273,33 58,69
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 171.617 967,76 52,11
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 181.996 774,31 27,46
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 164.652 725,81 27,93
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 165.376 730,93 26,84
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 163.063 718,15 27,66
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2018 159.460 693,76 26,87
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2019 153.585 688,68 26,48
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2020* 138.088 676,85 26,02
Stationaire bronnen, totaal 1990 130.841 1.265,02 58,25
Stationaire bronnen, totaal 2000 134.204 963,50 51,07
Stationaire bronnen, totaal 2010 143.730 771,03 26,50
Stationaire bronnen, totaal 2015 130.842 723,03 27,01
Stationaire bronnen, totaal 2016 131.394 728,18 25,94
Stationaire bronnen, totaal 2017 128.575 715,27 26,73
Stationaire bronnen, totaal 2018 124.421 690,94 25,95
Stationaire bronnen, totaal 2019 118.996 685,82 25,57
Stationaire bronnen, totaal 2020* 108.059 674,26 25,21
Energiesector 1990 52.811 80,02 0,42
Energiesector 2000 62.585 41,16 0,42
Energiesector 2010 64.467 38,54 0,51
Energiesector 2015 65.855 30,92 0,62
Energiesector 2016 64.121 29,22 0,59
Energiesector 2017 59.868 25,61 0,53
Energiesector 2018 56.214 23,02 0,47
Energiesector 2019 53.793 23,10 0,68
Energiesector 2020* 44.412 23,45 0,67
Nijverheid (geen energiesector) 1990 40.350 13,99 23,83
Nijverheid (geen energiesector) 2000 33.369 14,81 23,17
Nijverheid (geen energiesector) 2010 33.673 14,82 5,23
Nijverheid (geen energiesector) 2015 30.427 14,55 5,51
Nijverheid (geen energiesector) 2016 31.963 14,70 4,83
Nijverheid (geen energiesector) 2017 33.817 15,03 5,12
Nijverheid (geen energiesector) 2018 33.573 14,52 4,67
Nijverheid (geen energiesector) 2019 31.913 15,10 4,67
Nijverheid (geen energiesector) 2020* 32.032 16,17 4,23
Particulier huishouden 1990 20.881 22,03 0,20
Particulier huishouden 2000 20.705 20,07 0,27
Particulier huishouden 2010 23.442 20,60 0,36
Particulier huishouden 2015 16.480 15,24 0,35
Particulier huishouden 2016 17.157 15,61 0,35
Particulier huishouden 2017 16.677 15,09 0,35
Particulier huishouden 2018 16.566 14,91 0,36
Particulier huishouden 2019 15.644 14,06 0,36
Particulier huishouden 2020* 14.814 13,34 0,35
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 7.955 589,64 32,46
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.643 499,88 25,93
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 9.718 514,54 19,43
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 7.576 528,21 19,53
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 7.493 541,24 19,13
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 7.596 540,32 19,69
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2018 7.828 523,28 19,43
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2019 7.811 522,43 18,85
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2020* 7.547 514,32 18,94
Mobiele bronnen; totaal 1990 31.883 8,31 0,43
Mobiele bronnen; totaal 2000 37.413 4,26 1,03
Mobiele bronnen; totaal 2010 38.266 3,29 0,96
Mobiele bronnen; totaal 2015 33.810 2,78 0,92
Mobiele bronnen; totaal 2016 33.982 2,75 0,90
Mobiele bronnen; totaal 2017 34.488 2,88 0,93
Mobiele bronnen; totaal 2018 35.040 2,82 0,92
Mobiele bronnen; totaal 2019 34.589 2,86 0,91
Mobiele bronnen; totaal 2020* 30.029 2,59 0,80
Wegverkeer 1990 26.572 7,72 0,33
Wegverkeer 2000 31.461 3,63 0,92
Wegverkeer 2010 32.927 2,84 0,87
Wegverkeer 2015 28.809 2,40 0,83
Wegverkeer 2016 29.054 2,39 0,82
Wegverkeer 2017 29.787 2,54 0,85
Wegverkeer 2018 30.061 2,49 0,84
Wegverkeer 2019 29.650 2,54 0,83
Wegverkeer 2020* 25.235 2,29 0,73
Scheepvaart 1990 744 0,09 0,02
Scheepvaart 2000 815 0,11 0,02
Scheepvaart 2010 1.170 0,15 0,03
Scheepvaart 2015 1.095 0,14 0,03
Scheepvaart 2016 1.020 0,14 0,03
Scheepvaart 2017 989 0,13 0,03
Scheepvaart 2018 989 0,13 0,03
Scheepvaart 2019 917 0,13 0,02
Scheepvaart 2020* 697 0,11 0,02
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.101 0,12 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.120 0,10 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.068 0,05 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.181 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.110 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 1.070 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2018 1.197 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2019 1.178 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2020* 1.192 0,03 0,01
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) door zowel stationaire als mobiele bronnen. Het biedt een inzicht in de Nederlandse emissies van broeikasgassen zoals die worden gerapporteerd van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Dit vindt plaats in het kader van de rapportageverplichtingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatveranderingen (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De emissies zijn berekend volgens de IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis rond klimaatveranderingen en aanverwante thema’s.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen. Hiervoor kan de Emissieregistratie worden geraadpleegd.
De CO2-cijfers zijn inclusief de emissie ten gevolge van het gebruik van smeermiddelen in mobiele bronnen, welke ca. 0,1 miljard kg CO2 omvat.
De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 3 september 2021:
Toevoeging voorlopige cijfers 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2020 worden in maart 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
N2O
Distikstofoxide (= lachgas).

N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw, door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).