Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 162.724 1.273,39 58,65
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 171.614 967,87 51,97
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 181.985 774,37 27,35
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 164.594 725,80 27,95
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 165.313 730,90 26,87
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 162.947 717,92 27,72
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2018 159.068 693,95 26,93
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2019 153.464 688,77 26,56
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2020 138.269 678,70 26,02
Stationaire bronnen, totaal 1990 130.841 1.265,01 58,21
Stationaire bronnen, totaal 2000 134.204 963,46 50,95
Stationaire bronnen, totaal 2010 143.730 770,97 26,36
Stationaire bronnen, totaal 2015 130.785 722,96 26,98
Stationaire bronnen, totaal 2016 131.324 728,10 25,94
Stationaire bronnen, totaal 2017 128.447 715,01 26,75
Stationaire bronnen, totaal 2018 124.034 691,11 25,97
Stationaire bronnen, totaal 2019 119.055 685,89 25,62
Stationaire bronnen, totaal 2020 108.303 676,13 25,20
Energiesector 1990 52.811 80,02 0,42
Energiesector 2000 62.567 41,15 0,42
Energiesector 2010 64.445 38,54 0,51
Energiesector 2015 65.851 30,92 0,62
Energiesector 2016 64.119 29,22 0,59
Energiesector 2017 59.858 25,64 0,53
Energiesector 2018 56.138 23,05 0,47
Energiesector 2019 53.864 23,13 0,48
Energiesector 2020 44.182 22,20 0,44
Nijverheid (geen energiesector) 1990 40.350 14,00 23,83
Nijverheid (geen energiesector) 2000 33.387 14,81 23,17
Nijverheid (geen energiesector) 2010 33.696 14,82 5,23
Nijverheid (geen energiesector) 2015 30.374 14,55 5,51
Nijverheid (geen energiesector) 2016 31.937 14,70 4,83
Nijverheid (geen energiesector) 2017 33.713 15,03 5,12
Nijverheid (geen energiesector) 2018 33.255 14,53 4,67
Nijverheid (geen energiesector) 2019 31.777 15,10 4,67
Nijverheid (geen energiesector) 2020 32.285 16,20 4,24
Particulier huishouden 1990 20.881 22,09 0,21
Particulier huishouden 2000 20.705 20,12 0,28
Particulier huishouden 2010 23.442 20,63 0,36
Particulier huishouden 2015 16.480 15,27 0,35
Particulier huishouden 2016 17.157 15,64 0,36
Particulier huishouden 2017 16.677 15,13 0,35
Particulier huishouden 2018 16.567 14,95 0,38
Particulier huishouden 2019 16.002 14,36 0,37
Particulier huishouden 2020 15.259 13,70 0,36
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 7.955 589,57 32,41
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.643 499,79 25,80
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 9.718 514,45 19,30
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 7.576 528,10 19,50
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 7.493 541,13 19,12
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 7.595 539,99 19,71
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2018 7.828 523,11 19,43
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2019 7.776 522,15 19,08
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2020 7.536 518,70 19,13
Mobiele bronnen; totaal 1990 31.883 8,38 0,44
Mobiele bronnen; totaal 2000 37.410 4,41 1,02
Mobiele bronnen; totaal 2010 38.255 3,40 0,99
Mobiele bronnen; totaal 2015 33.809 2,83 0,96
Mobiele bronnen; totaal 2016 33.988 2,79 0,94
Mobiele bronnen; totaal 2017 34.500 2,92 0,97
Mobiele bronnen; totaal 2018 35.034 2,84 0,97
Mobiele bronnen; totaal 2019 34.409 2,88 0,95
Mobiele bronnen; totaal 2020 29.966 2,57 0,82
Wegverkeer 1990 26.571 7,80 0,34
Wegverkeer 2000 31.456 3,78 0,90
Wegverkeer 2010 32.919 2,94 0,89
Wegverkeer 2015 28.811 2,45 0,88
Wegverkeer 2016 29.060 2,43 0,85
Wegverkeer 2017 29.799 2,58 0,89
Wegverkeer 2018 30.061 2,51 0,89
Wegverkeer 2019 29.538 2,56 0,87
Wegverkeer 2020 25.251 2,28 0,75
Scheepvaart 1990 744 0,09 0,02
Scheepvaart 2000 815 0,11 0,02
Scheepvaart 2010 1.170 0,15 0,03
Scheepvaart 2015 1.092 0,14 0,03
Scheepvaart 2016 1.018 0,14 0,03
Scheepvaart 2017 986 0,13 0,03
Scheepvaart 2018 983 0,13 0,03
Scheepvaart 2019 910 0,13 0,02
Scheepvaart 2020 692 0,11 0,02
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.101 0,12 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.120 0,10 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.068 0,05 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.181 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.110 0,04 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 1.070 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2018 1.197 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2019 1.125 0,03 0,01
Landbouw (mobiele bronnen) 2020 1.139 0,03 0,01
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) door zowel stationaire als mobiele bronnen. Het biedt een inzicht in de Nederlandse emissies van broeikasgassen zoals die worden gerapporteerd van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Dit vindt plaats in het kader van de rapportageverplichtingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatveranderingen (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. De emissies zijn berekend volgens de IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis rond klimaatveranderingen en aanverwante thema’s.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen. Hiervoor kan de Emissieregistratie worden geraadpleegd.
De CO2-cijfers zijn inclusief de emissie ten gevolge van het gebruik van smeermiddelen in mobiele bronnen, welke ca. 0,1 miljard kg CO2 omvat.
De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 9 februari 2022:
Toevoeging definitieve cijfers 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 worden in september 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
N2O
Distikstofoxide (= lachgas).

N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw, door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).