Prijsindexcijfers grond-, weg- en waterbouw (GWW), 2000 = 100


Voor 7 deelgebieden van de grond-, weg- en waterbouw (GWW) maakt het CBS
reeksen prijsindexcijfers. Zij volgen de ontwikkeling van de
kostenbestanddelen loon, materiaal en materieel (gereedschap en machines).
Mutaties in de algemene kosten en winst & risico zijn in deze cijfers niet
opgenomen.
De reeksen worden berekend uit de prijsontwikkeling van de factor arbeid
in de bouwnijverheid en van een pakket materialen en materieel dat in de
GWW wordt toegepast.
De keuzen van de productgroepen materiaal en materieel zijn gebaseerd op
de toegepaste materialen en de gebruikte machines en gereedschappen bij
de referentieprojecten. Voor de berekening van de wegingen van die
productgroepen is gebruik gemaakt van de prijzen die in de begrotingen van
die projecten stonden vermeld.
De prijsontwikkeling van de materiaal- en materieelcomponent wordt
gebaseerd op geselecteerde productgroepen uit de statistiek
Producentenprijsindexcijfers. Met ingang van de indexcijfers van 2009
wordt voor de productgroepindeling gebruik gemaakt van de nieuwe
prodcomindeling 2008.
Voor de ontwikkeling van de looncomponent wordt gebruik gemaakt van de
ontwikkeling van de statistiek CAO-lonen, contractuele loonkosten (CLK) in
de Bouwnijverheid.

Van de volgende produkten in de GWW worden prijsindexcijferreeksen
berekend en gepubliceerd:
1. Aanleg van riolering;
2. Aanleg van wegen met open verharding (straatwerk);
3. Aanleg van wegen met gesloten verharding (asfalt);
4. Uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden;
5. Uitvoeren van waterbouwkundige werken;
6. Maken van kunstwerken (bv. viaduct);
7. Aanleggen van spoorwegen.

Naast deze reeksen wordt er ook een reeks berekend voor de GWW in zijn
totaliteit. Dit is een gewogen gemiddelde van bovengenoemde 7 reeksen,
aangevuld met de prijsontwikkeling van elektrotechnische voorzieningen.
Van alle genoemde gepubliceerde reeksen worden ook de mutaties ten
opzichte van 4 kwartalen eerder gepubliceerd.
Voor de wegingen van de onderdelen in het totaal is gebruik gemaakt van
de uitkomsten van Nationale Rekeningen (NR) van 2000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2000
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle indexcijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
De indexcijfers in deze reeks zijn ongewijzigd ten opzichte van de vorige
versie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Dit is de laatste publicatie van deze reeks op basis 2000 = 100. Met ingang
van de cijfers van januari 2011 is een nieuwe reeks gepubliceerd op basis
van 2005 = 100.

Prijsindexcijfers grond-, weg- en waterbouw (GWW), 2000 = 100

Perioden Totaal GWWIndexcijfers (2000=100) Totaal GWWMutaties ten opzichte van 1 jaar eerder (%) RioleringIndexcijfers (2000=100) WegenWegen met open verhardingIndexcijfers (2000=100) WegenWegen met gesloten verhardingIndexcijfers (2000=100) GrondverzetIndexcijfers (2000=100) Waterbouwkundige werkenIndexcijfers (2000=100) KunstwerkenIndexcijfers (2000=100) SpoorwegenIndexcijfers (2000=100)
2005 januari 110 3,2 115 111 99 117 117 107 120
2005 april 111 2,5 115 112 100 119 118 107 119
2005 juli 112 2,5 116 112 104 119 119 108 117
2005 oktober 115 3,9 117 113 112 122 120 108 120
2006 januari 117 5,8 118 114 113 123 120 111 122
2006 april 120 9,0 119 114 120 124 122 112 124
2006 juli 125 11,3 120 114 123 125 125 114 129
2006 oktober 125 8,7 120 114 120 125 126 115 130
2007 januari 125 6,9 121 115 117 127 127 118 132
2007 april 128 6,1 123 116 119 127 129 119 135
2007 juli 130 4,2 123 117 126 128 131 118 136
2007 oktober 131 4,6 124 117 131 128 130 118 135
2008 januari 133 7,1 126 120 142 133 132 122 136
2008 april 137 6,9 128 121 140 134 136 126 142
2008 juli 143 10,3 132 122 157 135 141 133 150
2008 oktober 141 7,7 132 122 158 136 137 131 145
2009 januari 132 -0,7 132 124 127 139 132 131 144
2009 april 132 -3,7 131 124 125 139 130 127 142
2009 juli 134 -6,7 129 125 134 139 130 124 143
2009 oktober 135 -4,3 128 125 136 139 131 120 142
2010 januari 136 2,9 128 127 137 141 132 119 143
2010 april 139 5,7 129 127 142 142 136 120 146
2010 juli 140 4,4 130 127 143 142 137 120 146
2010 oktober 140 4,2 130 127 144 142 137 120 147
Bron: CBS.
Verklaring van tekens