Gemeentebegrotingen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005 - 2014


Deze tabel gaat over de begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) per gemeente en de begrote opbrengsten van gemeentelijke heffingen per gemeente in duizenden euro's en in euro per inwoner. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. De heffingen van de gemeenten worden onderverdeeld in belastingen en retributies.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 maart 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeentebegrotingen; per gemeente, baten en lasten, heffingen. Zie paragraaf 3.

Gemeentebegrotingen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005 - 2014

Baten/lasten/saldo Regio's Perioden Gemeentelijke functies in 1000 euroAlgemeen bestuurTotaal algemeen bestuur (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euroAlgemeen bestuurBestuursondersteuning college van B en W (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euroAlgemeen bestuurBurgerzaken (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euroAlgemeen bestuurBaten secretarieleges burgerzaken (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euroOpenbare orde en veiligheidTotaal openbare orde en veiligheid (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euroVerkeer, vervoer en waterstaatTotaal verkeer, vervoer en waterstaat (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euroEconomische zakenTotaal economische zaken (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euroOnderwijsTotaal onderwijs (1 000 euro) Gemeentelijke functies euro/inwonerCultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatie (euro/inwoner) Gemeentelijke functies euro/inwonerSociale voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (euro/inwoner) Gemeentelijke functies euro/inwonerSociale voorz. en maatsch. dienstverl.Bijstandsverlening en inkomensvoorz. (euro/inwoner) Gemeentelijke functies euro/inwonerSociale voorz. en maatsch. dienstverl.Werkgelegenheid (euro/inwoner) Gemeentelijke functies euro/inwonerSociale voorz. en maatsch. dienstverl.Participatiebudget (euro/inwoner) Gemeentelijke functies euro/inwonerVolksgezondheid en milieuTotaal volksgezondheid en milieu (euro/inwoner) Gemeentelijke functies euro/inwonerRuimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (euro/inwoner) Gemeentelijke functies euro/inwonerFinanciering en algemene dekkingsmid.Totaal financiering en alg. dekkingsmid. (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen in 1000 euroTotaal gemeentelijke heffingen (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euroBelastingenTotaal belastingen (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euroBelastingenBaten onroerende zaakbelasting gebr. (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euroBelastingenBaten onroerende zaakbelasting eig. (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euroBelastingenBaten hondenbelasting (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euroBelastingenBaten toeristenbelasting (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euroBelastingenBaten parkeerbelasting (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euroBelastingenBaten precariobelasting (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euroRetributiesTotaal retributies (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerTotaal gemeentelijke heffingen (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerBelastingenTotaal belastingen (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerRetributiesTotaal retributies (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerRetributiesBaten rioolheffing (gecombineerd) (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerRetributiesBaten rioolheffing huishoudelijk/bedrijf (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerRetributiesBaten rioolheffing grond- en hemelwater (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerRetributiesBaten reinigingsrecht. en afvalst. heff. (euro/inwoner) Gemeentelijke heffingen euro/inwonerRetributiesBouwvergunningen (euro/inwoner)
Baten Amersfoort 2012 8.495 6.126 - 2.258 67 6.298 260 3.796 10 474 241 159 55 182 315 1.510 65.822 33.156 5.417 23.813 570 - 2.835 128 32.666 444 224 220 69 - - 86 26
Baten Amersfoort 2013 9.074 5.924 - 2.609 140 5.929 221 5.035 20 461 251 149 38 183 419 1.456 68.275 35.865 5.684 26.343 581 - 2.560 304 32.410 456 240 217 69 - - 86 19
Baten Amersfoort 2014* 8.558 5.386 - 2.638 137 5.915 325 6.357 13 465 256 151 31 194 346 1.437 71.353 36.940 5.882 27.197 593 100 2.560 215 34.413 473 245 228 75 - - 93 18
Baten Coevorden 2012 698 105 3 580 89 40 92 167 19 580 275 163 96 225 335 1.336 17.690 8.200 1.103 5.518 - 1.404 - - 9.490 493 229 265 - 45 41 117 32
Baten Coevorden 2013 628 140 3 477 123 40 94 398 14 595 310 163 67 225 263 1.371 17.757 8.620 1.214 5.748 - 1.488 - - 9.137 497 241 256 - 46 40 116 26
Baten Coevorden 2014* 683 186 3 490 55 582 109 398 13 612 342 163 61 226 316 1.325 17.677 8.764 1.278 5.873 - 1.448 - - 8.913 494 245 249 - 46 40 117 18
Baten Utrecht (gemeente) 2012 6.951 - 714 6.117 350 30.934 1.792 22.878 69 543 352 80 100 280 856 2.045 186.705 95.540 16.186 53.535 539 1.318 23.491 471 91.165 591 302 288 111 - - 101 52
Baten Utrecht (gemeente) 2013 6.150 - 14 6.136 350 62.942 1.743 29.117 57 528 359 79 78 304 934 1.932 198.442 107.512 18.655 60.672 593 1.436 25.612 544 90.930 616 334 282 110 - - 105 43
Baten Utrecht (gemeente) 2014* 6.324 - 39 6.285 300 62.729 1.483 29.428 36 522 387 74 49 277 713 1.901 201.638 113.126 18.655 63.234 593 1.586 28.514 544 88.512 614 345 270 110 - - 97 38
Bron: CBS.
Verklaring van tekens