Bouwvergunningen; waarde en aantal soort gebouw per COROP-gebied 1990-2016

Bouwvergunningen; waarde en aantal soort gebouw per COROP-gebied 1990-2016

Werkzaamheden Gebouwsoort Regio's Perioden Totaal vergunningen Totale waarde verleende bouwvergunningen (mln euro) Totaal vergunningen Totaal aantal verleende bouwvergunningen (aantal) Bouwvergunningen woningbouw Waarde bouwvergunningen woningbouw (mln euro) Bouwvergunningen woningbouw Aantal bouwvergunningen woningbouw (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Waarde bouwvergunningen utiliteitsbouw (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Aantal bouwvergunningen utiliteitsbouw (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming A+B Agrarische sector Waarde bouwvergunn. Agrarische sector (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming A+B Agrarische sector Aantal bouwvergunn. Agrarische sector (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming C t/m F Industrie en Nijverheid Waarde bwvergunn. Industrie & Nijverheid (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming C t/m F Industrie en Nijverheid Aantal bwvergunn. Industrie & Nijverheid (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming G+H Handel en Horeca Waarde bwvergunn. Handel & Horeca (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming G+H Handel en Horeca Aantal bwvergunn. Handel & Horeca (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming I Vervoer en Communicatie Waarde vergunn. Vervoer en Communicatie (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming I Vervoer en Communicatie Aantal vergunningen Vervoer, Commnicatie (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming J+K Zakelijke dienstverlening Waarde bwvergun. Zakelijke dienstverl. (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming J+K Zakelijke dienstverlening Aantal bwvergun. Zakelijke dienstverl. (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming L Openbaar bestuur Waarde bouwvergunningen Openbaar bestuur (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming L Openbaar bestuur Aantal bouwvergunningen Openbaar bestuur (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming M Onderwijs Waarde bouwvergunningen Onderwijs (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming M Onderwijs Aantal bouwvergunningen Onderwijs (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming N Gezondheids- en welzijnszorg Waarde bouwvergunningen Gezondheidszorg (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming N Gezondheids- en welzijnszorg Aantal bouwvergunningen Gezondheidszorg (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming O t/m Q Overige dienstverlening Waarde bouwvergunn. Overige dienstverl. (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming O t/m Q Overige dienstverlening Aantal bouwvergunn. Overige dienstverl. (aantal)
Nieuwbouw Totaal gebouwen Nederland 2005 14.951 16.560 10.093 11.749 4.857 4.811 498 1.653 560 871 779 635 384 203 861 498 241 66 520 198 625 300 390 387
Nieuwbouw Totaal gebouwen Nederland 2006 18.084 18.042 11.984 12.746 6.100 5.296 596 1.931 863 962 790 625 326 187 1.112 660 300 81 608 181 1.054 281 449 388
Nieuwbouw Totaal gebouwen Nederland 2011 12.081 12.205 7.547 8.068 4.534 4.137 647 1.833 463 513 604 487 273 146 720 382 107 31 565 161 790 265 365 319
Nieuwbouw Totaal gebouwen Nederland 2012 8.571 8.962 4.691 5.555 3.880 3.407 557 1.501 462 461 550 380 291 131 386 253 137 23 433 129 658 256 406 273
Nieuwbouw Totaal gebouwen Nederland 2013 6.492 7.541 3.384 4.514 3.108 3.027 509 1.479 276 335 394 345 210 118 437 172 208 30 431 131 340 173 303 244
Nieuwbouw Totaal gebouwen Nederland 2014 8.074 9.253 4.753 6.303 3.322 2.950 453 1.373 312 338 594 374 309 134 400 186 6 7 339 109 526 153 383 276
Nieuwbouw Totaal gebouwen Nederland 2015 9.386 10.710 6.349 8.199 3.037 2.511 357 1.040 320 360 485 317 337 112 564 212 70 7 368 115 325 121 212 227
Nieuwbouw Totaal gebouwen Nederland 2016 9.685 11.941 6.528 9.389 3.157 2.552 370 960 466 447 525 367 437 133 430 200 40 15 225 77 362 136 302 217
Nieuwbouw Totaal gebouwen Noord-Friesland (CR) 2005 276 570 174 391 102 179 8 45 12 39 21 35 11 8 11 23 4 5 19 7 10 9 7 8
Nieuwbouw Totaal gebouwen Noord-Friesland (CR) 2006 318 630 234 438 83 192 11 55 12 41 11 24 3 9 16 33 11 4 8 4 2 5 9 17
Nieuwbouw Totaal gebouwen Noord-Friesland (CR) 2011 191 381 116 268 75 113 13 49 8 17 4 11 0 2 5 11 6 1 11 3 18 7 10 12
Nieuwbouw Totaal gebouwen Noord-Friesland (CR) 2012 172 248 113 139 58 109 13 47 5 15 7 12 17 6 3 13 0 1 8 4 1 4 5 7
Nieuwbouw Totaal gebouwen Noord-Friesland (CR) 2013 105 193 51 109 55 84 10 34 5 14 5 6 0 2 1 5 11 2 9 5 7 6 8 10
Nieuwbouw Totaal gebouwen Noord-Friesland (CR) 2014 123 266 57 147 66 119 25 76 2 11 5 6 1 3 3 9 0 0 9 2 0 0 22 12
Nieuwbouw Totaal gebouwen Noord-Friesland (CR) 2015 169 298 114 207 54 91 18 50 3 12 13 11 2 6 2 5 0 0 0 0 15 5 1 2
Nieuwbouw Totaal gebouwen Noord-Friesland (CR) 2016 127 367 99 273 29 94 14 44 4 17 6 13 1 7 1 7 0 0 1 1 1 2 1 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de maandelijkse statistiek verleende bouwvergunningen. In deze tabel zijn de gegevens gepubliceerd over de bouwsom en het aantal verleende bouwvergunningen (nu geheten 'omgevingsvergunning met activiteit bouwen') naar soort gebouw, aard werkzaamheden en gebouwbestemming.

De uitkomsten over de periode 1990 tot 2002 hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens verhoogd naar 50 duizend euro.

Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies en COROP-gebieden.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2016.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet. Met ingang van verslagjaar 2017 wordt een andere methodiek gebruikt voor de publicaties, waarin:
- De cijfers van gemeenten met non-respons worden geschat.
- Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden worden verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend.
- Ook voorlopige cijfers worden gepubliceerd.
- Twaalf maanden na publicatie de cijfers definitief worden vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door nieuwe tabellen met herberekende cijfers van verleende bouwvergunningen vanaf 2012. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal vergunningen
Het totaal van de waarde en het aantal verleende bouwvergunningen van alle gebouwen, zowel woon- als bedrijfsgebouwen.
Totale waarde verleende bouwvergunningen
De waarde van de verleende bouwvergunningen voor bouwprojecten in lopende prijzen, exclusief BTW.
Totaal aantal verleende bouwvergunningen
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bouwprojecten. Dit hoeft niet overeen te komen met het aantal gebouwen. Een bouwvergunning kan betrekking hebben op één of meerdere gebouwen.
Bouwvergunningen woningbouw
De waarde van en het aantal verleende bouwvergunningen voor woongebouwen. Hierin zijn de vergunningen voor woningen, wooneenheden en recreatiewoningen opgenomen. De vergunningen van combinaties van woongebouwen met bedrijfsgebouwen, waarvan het grootste deel van de bouwsom bestemd is voor het woongebouw, zijn ook hierin opgenomen.
Waarde bouwvergunningen woningbouw
De waarde van de verleende bouwvergunningen voor woongebouwen in lopende prijzen, exclusief BTW.
Aantal bouwvergunningen woningbouw
Het aantal verleende bouwvergunningen woningbouw. Dit aantal hoeft niet overeen te komen met het aantal woningen; één vergunning kan verleend zijn voor 1 of meer woningen.
Bouwvergunningen utiliteitsbouw
De waarde van en het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen. Hierin zijn de vergunningen voor bedrijfshallen, agrarische gebouwen, kantoren, scholen, woningen, wooneenheden en recreatiewoningen opgenomen.
De vergunningen van combinaties van bedrijfsgebouwen met woongebouwen, waarvan het grootste deel van de bouwsom bestemd is voor het bedrijfsgebouw, zijn ook hierin opgenomen.
Waarde bouwvergunningen utiliteitsbouw
De waarde van de verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen in lopende prijzen, exclusief BTW.
Aantal bouwvergunningen utiliteitsbouw
Verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen.
Het aantal verleende vergunningen hoeft niet overeen te komen met het aantal bedrijfsgebouwen; één vergunning kan verleend zijn voor 1 of meer bedrijfsgebouwen.
Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming
De bedrijfsgebouwen waarvoor een bouwvergunning is verleend ingedeeld naar toekomstig gebruik.
A+B Agrarische sector
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de agrarische sector, omvattende:
A Landbouw, jacht en bosbouw;
B Visserij
Waarde bouwvergunn. Agrarische sector
De waarde van de verleende bouwvergunningen, in lopende prijzen exclusief BTW, voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de agrarische sector:
A Landbouw, jacht en bosbouw;
B Visserij.
Aantal bouwvergunn. Agrarische sector
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de agrarische sector:
A Landbouw, jacht en bosbouw;
B Visserij.
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
C t/m F Industrie en Nijverheid
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector industrie en nijverheid, omvattende:
C Winning van delfstoffen
D Industrie; E Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en water
F Bouwnijverheid.
Waarde bwvergunn. Industrie & Nijverheid
De waarde van de verleende bouwvergunningen, in lopende prijzen exclusief BTW, voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector Industrie en Nijverheid:
C Winning van delfstoffen;
D Industrie;
E Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en water;
F Bouwnijverheid.
Aantal bwvergunn. Industrie & Nijverheid
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector industrie en nijverheid:
C Winning van delfstoffen
D Industrie
E Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en water
F Bouwnijverheid.
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
G+H Handel en Horeca
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector handel en horeca, omvattende:
G Reparatie van consumentenartikelen en handel;
H Horeca.
Waarde bwvergunn. Handel & Horeca
De waarde van de verleende bouwvergunningen, in lopende prijzen exclusief BTW, voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector handel en horeca:
G Reparatie van consumentenartikelen en handel;
H Horeca.
Aantal bwvergunn. Handel & Horeca
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector handel en horeca:
G Reparatie van consumentenartikelen en handel
H Horeca
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
I Vervoer en Communicatie
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemming in de sector vervoer en communicatie, omvattende:
I Vervoer, opslag en communicatie.
Waarde vergunn. Vervoer en Communicatie
De waarde van de verleende bouwvergunningen, in lopende prijzen exclusief BTW, voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sectoren:
I Vervoer, opslag en communicatie.
Aantal vergunningen Vervoer, Commnicatie
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sectoren:
I Vervoer, opslag en communicatie.
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
J+K Zakelijke dienstverlening
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector zakelijke dienstverlening, omvattende:
J Financiële instellingen;
K Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening.
Waarde bwvergun. Zakelijke dienstverl.
De waarde van de verleende bouwvergunningen, in lopende prijzen exclusief BTW, voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector zakelijke dienstverlening, omvattende:
J Financiële instellingen
K Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening
Aantal bwvergun. Zakelijke dienstverl.
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector zakelijke dienstverlening, omvattende:
J Financiële instellingen
K Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening.
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
L Openbaar bestuur
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemming in de sector Openbaar bestuur, omvattende:
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen.
Waarde bouwvergunningen Openbaar bestuur
De waarde van de verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector openbaar bestuur:
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen.
Aantal bouwvergunningen Openbaar bestuur
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector openbaar bestuur, omvattende:
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen.
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
M Onderwijs
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen volgens de standaardbedrijfsindeling in de sector onderwijs:
M Onderwijs.
Waarde bouwvergunningen Onderwijs
De waarde van de verleende bouwvergunningen, in lopende prijzen exclusief BTW, voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector:
M Onderwijs.
Aantal bouwvergunningen Onderwijs
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector:
M Onderwijs.
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
N Gezondheids- en welzijnszorg
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemming in de sector gezondheids- en welzijnszorg:
N Gezondsheids- en welzijnszorg
Waarde bouwvergunningen Gezondheidszorg
De waarde van de verleende bouwvergunningen, in lopende prijzen exclusief BTW, voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector:
N Gezondsheids- en welzijnszorg
Aantal bouwvergunningen Gezondheidszorg
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector:
N Gezondsheids- en welzijnszorg.
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
O t/m Q Overige dienstverlening
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector Overige dienstverlening, omvattende:
O Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
P Particuliere huishoudens met personeel in loondienst
Q Extra-territoriale lichamen en organisaties.
Waarde bouwvergunn. Overige dienstverl.
De waarde van de verleende bouwvergunningen, in lopende prijzen exclusief BTW, voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector Overige dienstverlening, omvattende:
O Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening;
P Particuliere huishoudens met personeel in loondienst;
Q Extra-territoriale lichamen en organisaties.
Aantal bouwvergunn. Overige dienstverl.
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector Overige dienstverlening, omvattende:
O Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening
P Particuliere huishoudens met personeel in loondienst
Q Extra-territoriale lichamen en organisaties.
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.