Bouwvergunningen; waarde en aantal soort gebouw per COROP-gebied 1990-2016


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de maandelijkse statistiek verleende bouwvergunningen. In deze tabel zijn de gegevens gepubliceerd over de bouwsom en het aantal verleende bouwvergunningen (nu geheten 'omgevingsvergunning met activiteit bouwen') naar soort gebouw, aard werkzaamheden en gebouwbestemming.

De uitkomsten over de periode 1990 tot 2002 hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens verhoogd naar 50 duizend euro.

Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies en COROP-gebieden.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2016.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet. Met ingang van verslagjaar 2017 wordt een andere methodiek gebruikt voor de publicaties, waarin:
- De cijfers van gemeenten met non-respons worden geschat.
- Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden worden verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend.
- Ook voorlopige cijfers worden gepubliceerd.
- Twaalf maanden na publicatie de cijfers definitief worden vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door nieuwe tabellen met herberekende cijfers van verleende bouwvergunningen vanaf 2012. Zie paragraaf 3.

Bouwvergunningen; waarde en aantal soort gebouw per COROP-gebied 1990-2016

Werkzaamheden Gebouwsoort Regio's Perioden Totaal vergunningenTotale waarde verleende bouwvergunningen (mln euro) Totaal vergunningenTotaal aantal verleende bouwvergunningen (aantal) Bouwvergunningen woningbouwWaarde bouwvergunningen woningbouw (mln euro) Bouwvergunningen woningbouwAantal bouwvergunningen woningbouw (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouwWaarde bouwvergunningen utiliteitsbouw (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouwAantal bouwvergunningen utiliteitsbouw (aantal) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingA+B Agrarische sectorWaarde bouwvergunn. Agrarische sector (mln euro) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingA+B Agrarische sectorAantal bouwvergunn. Agrarische sector (aantal) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingC t/m F Industrie en NijverheidWaarde bwvergunn. Industrie & Nijverheid (mln euro) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingC t/m F Industrie en NijverheidAantal bwvergunn. Industrie & Nijverheid (aantal) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingG+H Handel en HorecaWaarde bwvergunn. Handel & Horeca (mln euro) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingG+H Handel en HorecaAantal bwvergunn. Handel & Horeca (aantal) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingI Vervoer en CommunicatieWaarde vergunn. Vervoer en Communicatie (mln euro) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingI Vervoer en CommunicatieAantal vergunningen Vervoer, Commnicatie (aantal) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingJ+K Zakelijke dienstverleningWaarde bwvergun. Zakelijke dienstverl. (mln euro) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingJ+K Zakelijke dienstverleningAantal bwvergun. Zakelijke dienstverl. (aantal) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingL Openbaar bestuurWaarde bouwvergunningen Openbaar bestuur (mln euro) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingL Openbaar bestuurAantal bouwvergunningen Openbaar bestuur (aantal) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingM OnderwijsWaarde bouwvergunningen Onderwijs (mln euro) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingM OnderwijsAantal bouwvergunningen Onderwijs (aantal) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingN Gezondheids- en welzijnszorgWaarde bouwvergunningen Gezondheidszorg (mln euro) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingN Gezondheids- en welzijnszorgAantal bouwvergunningen Gezondheidszorg (aantal) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingO t/m Q Overige dienstverleningWaarde bouwvergunn. Overige dienstverl. (mln euro) Utiliteitsbouw naar GebouwbestemmingO t/m Q Overige dienstverleningAantal bouwvergunn. Overige dienstverl. (aantal)
Nieuwbouw Totaal gebouwen Nederland 2005 14.951 16.560 10.093 11.749 4.857 4.811 498 1.653 560 871 779 635 384 203 861 498 241 66 520 198 625 300 390 387
Nieuwbouw Totaal gebouwen Nederland 2006 18.084 18.042 11.984 12.746 6.100 5.296 596 1.931 863 962 790 625 326 187 1.112 660 300 81 608 181 1.054 281 449 388
Nieuwbouw Totaal gebouwen Nederland 2011 12.081 12.205 7.547 8.068 4.534 4.137 647 1.833 463 513 604 487 273 146 720 382 107 31 565 161 790 265 365 319
Nieuwbouw Totaal gebouwen Nederland 2012 8.571 8.962 4.691 5.555 3.880 3.407 557 1.501 462 461 550 380 291 131 386 253 137 23 433 129 658 256 406 273
Nieuwbouw Totaal gebouwen Nederland 2013 6.492 7.541 3.384 4.514 3.108 3.027 509 1.479 276 335 394 345 210 118 437 172 208 30 431 131 340 173 303 244
Nieuwbouw Totaal gebouwen Nederland 2014 8.074 9.253 4.753 6.303 3.322 2.950 453 1.373 312 338 594 374 309 134 400 186 6 7 339 109 526 153 383 276
Nieuwbouw Totaal gebouwen Nederland 2015 9.386 10.710 6.349 8.199 3.037 2.511 357 1.040 320 360 485 317 337 112 564 212 70 7 368 115 325 121 212 227
Nieuwbouw Totaal gebouwen Nederland 2016 9.685 11.941 6.528 9.389 3.157 2.552 370 960 466 447 525 367 437 133 430 200 40 15 225 77 362 136 302 217
Nieuwbouw Totaal gebouwen Noord-Friesland (CR) 2005 276 570 174 391 102 179 8 45 12 39 21 35 11 8 11 23 4 5 19 7 10 9 7 8
Nieuwbouw Totaal gebouwen Noord-Friesland (CR) 2006 318 630 234 438 83 192 11 55 12 41 11 24 3 9 16 33 11 4 8 4 2 5 9 17
Nieuwbouw Totaal gebouwen Noord-Friesland (CR) 2011 191 381 116 268 75 113 13 49 8 17 4 11 0 2 5 11 6 1 11 3 18 7 10 12
Nieuwbouw Totaal gebouwen Noord-Friesland (CR) 2012 172 248 113 139 58 109 13 47 5 15 7 12 17 6 3 13 0 1 8 4 1 4 5 7
Nieuwbouw Totaal gebouwen Noord-Friesland (CR) 2013 105 193 51 109 55 84 10 34 5 14 5 6 0 2 1 5 11 2 9 5 7 6 8 10
Nieuwbouw Totaal gebouwen Noord-Friesland (CR) 2014 123 266 57 147 66 119 25 76 2 11 5 6 1 3 3 9 0 0 9 2 0 0 22 12
Nieuwbouw Totaal gebouwen Noord-Friesland (CR) 2015 169 298 114 207 54 91 18 50 3 12 13 11 2 6 2 5 0 0 0 0 15 5 1 2
Nieuwbouw Totaal gebouwen Noord-Friesland (CR) 2016 127 367 99 273 29 94 14 44 4 17 6 13 1 7 1 7 0 0 1 1 1 2 1 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens