Penitentiaire inrichtingen; capaciteit naar celbestemming en geslacht

Penitentiaire inrichtingen; capaciteit naar celbestemming en geslacht

Celbestemming Geslacht Perioden Aantal plaatsen (aantal)
Totale capaciteit Totaal plaatsen 2000 12.433
Totale capaciteit Totaal plaatsen 2001 12.752
Totale capaciteit Totaal plaatsen 2002 13.115
Totale capaciteit Totaal plaatsen 2003 13.977
Totale capaciteit Totaal plaatsen 2004 16.251
Totale capaciteit Totaal plaatsen 2005 16.803
Totale capaciteit Plaatsen voor mannen 2000 .
Totale capaciteit Plaatsen voor mannen 2001 .
Totale capaciteit Plaatsen voor mannen 2002 .
Totale capaciteit Plaatsen voor mannen 2003 .
Totale capaciteit Plaatsen voor mannen 2004 .
Totale capaciteit Plaatsen voor mannen 2005 .
Totale capaciteit Plaatsen voor vrouwen 2000 .
Totale capaciteit Plaatsen voor vrouwen 2001 .
Totale capaciteit Plaatsen voor vrouwen 2002 .
Totale capaciteit Plaatsen voor vrouwen 2003 .
Totale capaciteit Plaatsen voor vrouwen 2004 .
Totale capaciteit Plaatsen voor vrouwen 2005 .
Huizen van bewaring Totaal plaatsen 2000 9.005
Huizen van bewaring Totaal plaatsen 2001 9.152
Huizen van bewaring Totaal plaatsen 2002 9.481
Huizen van bewaring Totaal plaatsen 2003 10.260
Huizen van bewaring Totaal plaatsen 2004 12.095
Huizen van bewaring Totaal plaatsen 2005 12.615
Huizen van bewaring Plaatsen voor mannen 2000 8.482
Huizen van bewaring Plaatsen voor mannen 2001 8.590
Huizen van bewaring Plaatsen voor mannen 2002 8.853
Huizen van bewaring Plaatsen voor mannen 2003 9.466
Huizen van bewaring Plaatsen voor mannen 2004 11.365
Huizen van bewaring Plaatsen voor mannen 2005 11.901
Huizen van bewaring Plaatsen voor vrouwen 2000 523
Huizen van bewaring Plaatsen voor vrouwen 2001 562
Huizen van bewaring Plaatsen voor vrouwen 2002 628
Huizen van bewaring Plaatsen voor vrouwen 2003 794
Huizen van bewaring Plaatsen voor vrouwen 2004 730
Huizen van bewaring Plaatsen voor vrouwen 2005 714
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Totaal plaatsen 2000 1.979
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Totaal plaatsen 2001 2.229
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Totaal plaatsen 2002 2.286
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Totaal plaatsen 2003 2.418
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Totaal plaatsen 2004 2.744
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Totaal plaatsen 2005 2.702
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Plaatsen voor mannen 2000 1.929
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Plaatsen voor mannen 2001 2.139
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Plaatsen voor mannen 2002 2.191
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Plaatsen voor mannen 2003 2.319
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Plaatsen voor mannen 2004 2.590
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Plaatsen voor mannen 2005 2.593
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Plaatsen voor vrouwen 2000 50
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Plaatsen voor vrouwen 2001 90
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Plaatsen voor vrouwen 2002 95
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Plaatsen voor vrouwen 2003 99
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Plaatsen voor vrouwen 2004 154
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Plaatsen voor vrouwen 2005 109
Gevangenissen, beperkt beveiligd Totaal plaatsen 2000 940
Gevangenissen, beperkt beveiligd Totaal plaatsen 2001 872
Gevangenissen, beperkt beveiligd Totaal plaatsen 2002 823
Gevangenissen, beperkt beveiligd Totaal plaatsen 2003 823
Gevangenissen, beperkt beveiligd Totaal plaatsen 2004 863
Gevangenissen, beperkt beveiligd Totaal plaatsen 2005 930
Gevangenissen, beperkt beveiligd Plaatsen voor mannen 2000 859
Gevangenissen, beperkt beveiligd Plaatsen voor mannen 2001 783
Gevangenissen, beperkt beveiligd Plaatsen voor mannen 2002 739
Gevangenissen, beperkt beveiligd Plaatsen voor mannen 2003 739
Gevangenissen, beperkt beveiligd Plaatsen voor mannen 2004 791
Gevangenissen, beperkt beveiligd Plaatsen voor mannen 2005 867
Gevangenissen, beperkt beveiligd Plaatsen voor vrouwen 2000 81
Gevangenissen, beperkt beveiligd Plaatsen voor vrouwen 2001 89
Gevangenissen, beperkt beveiligd Plaatsen voor vrouwen 2002 84
Gevangenissen, beperkt beveiligd Plaatsen voor vrouwen 2003 84
Gevangenissen, beperkt beveiligd Plaatsen voor vrouwen 2004 72
Gevangenissen, beperkt beveiligd Plaatsen voor vrouwen 2005 63
Gevangenissen, zeer beperkt beveiligd Totaal plaatsen 2000 255
Gevangenissen, zeer beperkt beveiligd Totaal plaatsen 2001 295
Gevangenissen, zeer beperkt beveiligd Totaal plaatsen 2002 283
Gevangenissen, zeer beperkt beveiligd Totaal plaatsen 2003 263
Gevangenissen, zeer beperkt beveiligd Totaal plaatsen 2004 320
Gevangenissen, zeer beperkt beveiligd Totaal plaatsen 2005 317
Gevangenissen, zeer beperkt beveiligd Plaatsen voor mannen 2000 234
Gevangenissen, zeer beperkt beveiligd Plaatsen voor mannen 2001 274
Gevangenissen, zeer beperkt beveiligd Plaatsen voor mannen 2002 262
Gevangenissen, zeer beperkt beveiligd Plaatsen voor mannen 2003 242
Gevangenissen, zeer beperkt beveiligd Plaatsen voor mannen 2004 293
Gevangenissen, zeer beperkt beveiligd Plaatsen voor mannen 2005 291
Gevangenissen, zeer beperkt beveiligd Plaatsen voor vrouwen 2000 21
Gevangenissen, zeer beperkt beveiligd Plaatsen voor vrouwen 2001 21
Gevangenissen, zeer beperkt beveiligd Plaatsen voor vrouwen 2002 21
Gevangenissen, zeer beperkt beveiligd Plaatsen voor vrouwen 2003 21
Gevangenissen, zeer beperkt beveiligd Plaatsen voor vrouwen 2004 27
Gevangenissen, zeer beperkt beveiligd Plaatsen voor vrouwen 2005 26
Overige capaciteit Totaal plaatsen 2000 254
Overige capaciteit Totaal plaatsen 2001 216
Overige capaciteit Totaal plaatsen 2002 242
Overige capaciteit Totaal plaatsen 2003 213
Overige capaciteit Totaal plaatsen 2004 229
Overige capaciteit Totaal plaatsen 2005 239
Overige capaciteit Plaatsen voor mannen 2000 .
Overige capaciteit Plaatsen voor mannen 2001 .
Overige capaciteit Plaatsen voor mannen 2002 .
Overige capaciteit Plaatsen voor mannen 2003 .
Overige capaciteit Plaatsen voor mannen 2004 .
Overige capaciteit Plaatsen voor mannen 2005 .
Overige capaciteit Plaatsen voor vrouwen 2000 .
Overige capaciteit Plaatsen voor vrouwen 2001 .
Overige capaciteit Plaatsen voor vrouwen 2002 .
Overige capaciteit Plaatsen voor vrouwen 2003 .
Overige capaciteit Plaatsen voor vrouwen 2004 .
Overige capaciteit Plaatsen voor vrouwen 2005 .
Extramuraal Totaal plaatsen 2000 182
Extramuraal Totaal plaatsen 2001 163
Extramuraal Totaal plaatsen 2002 222
Extramuraal Totaal plaatsen 2003 375
Extramuraal Totaal plaatsen 2004 767
Extramuraal Totaal plaatsen 2005 858
Extramuraal Plaatsen voor mannen 2000 .
Extramuraal Plaatsen voor mannen 2001 .
Extramuraal Plaatsen voor mannen 2002 .
Extramuraal Plaatsen voor mannen 2003 .
Extramuraal Plaatsen voor mannen 2004 .
Extramuraal Plaatsen voor mannen 2005 .
Extramuraal Plaatsen voor vrouwen 2000 .
Extramuraal Plaatsen voor vrouwen 2001 .
Extramuraal Plaatsen voor vrouwen 2002 .
Extramuraal Plaatsen voor vrouwen 2003 .
Extramuraal Plaatsen voor vrouwen 2004 .
Extramuraal Plaatsen voor vrouwen 2005 .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de formele capaciteit van de penitentiaire
inrichtingen op 30 september, uitgedrukt in aantal "plaatsen", ingedeeld
naar de bestemming van de cel waarin de plaats zich bevindt en
onderscheiden naar de bestemming per geslacht.
De tabel is een voortzetting van de inmiddels afgesloten tabel
"href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?STB=G1&LA=nl&DM=SLNL&PA=3726
0&D1=a&D2=a&HDR=T">Celcapaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30
september, 1994-2003
".
Deze bestemming van de cel kan zijn: huizen van bewaring,
gevangenissen/gesloten inrichtingen, gevangenissen/beperkt beveiligd,
gevangenissen/zeer beperkt beveiligd, extramuraal en overige plaatsen.
Onder de gesloten inrichtingen zijn gerekend de extra beveiligde -, de
uitgebreid beveiligde - en de normaal beveiligde inrichtingen.
De aanduiding naar "plaatsen" is, conform Dienst Justitiële Inrichtingen,
gekozen omdat na de invoering van de meerpersoonscellen (oktober 2003) de
aanduiding naar "cellen" niet langer voldoet.

Wijzigingen tov vorige versie:
In overleg met het Ministerie van Justitie is overgestapt van bruikbare
naar formele capaciteit. Hierdoor zijn de cijfers ongeveer 2% hoger over
de gehele verslagperiode. De cijfers (formele capaciteit) van 1999 zijn
niet meer beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf 2000.
Frequentie: de tabel is tijdelijk stopgezet per 10 december 2009.

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2005

Infoservice:
http://www.cbs.nl/infoservice

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern
gebruik is toegestaan.

Toelichting onderwerpen

Aantal plaatsen
Plaatsen in cellen die voor opname van gedetineerden gebruikt worden.