ICT-gebruik bedrijven, naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2003


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om het
gebruik van computers, van ICT-systemen voor de kantooradministratie en van
interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel
cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en
over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop
(e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10
of meer werkzame personen in de bedrijfstakken Industrie, Openbare
voorzieningsbedrijven, Bouwnijverheid, Reparatie consumentenartikelen,
Handel, Horeca, Vervoer, opslag en communicatie, Verhuur en zakelijke
dienstverlening en Gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast heeft de
statistiek betrekking op de volgende bedrijfsgroepen:
Milieudienstverlening, Cultuur, sport en recreatie en Overige
dienstverlening. Voor de financiële sector zijn aparte tabellen
beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2003.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

ICT-gebruik bedrijven, naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2003

SBI '93 Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (aantal) Gebruik van externe netwerkenInternet; naar soort verbindingTotaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Waarde omzet via externe netwerkenOmzet >= 10% (% van bedrijven omzet externe netwerken) Waarde inkoop via externe netwerkenInkoopwaarde >=10% (% van inkopen via externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; totaal (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; encryptie (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; digitale handtekening (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; overige authenticatie (% van bedrijven met externe netwerken)
1500f Totaal (geen landbouw, .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 63.470 93 39 29 94 22 14 20
D Industrie Totaal (10 en meer werkzame personen) 11.730 95 37 22 97 22 13 22
E Productie en distributie van en .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 89 100 55 12 100 71 59 43
F Bouwnijverheid Totaal (10 en meer werkzame personen) 8.717 88 7 34 92 14 15 22
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 16.414 93 42 39 95 20 15 21
H Horeca Totaal (10 en meer werkzame personen) 3.647 87 44 31 84 7 12 12
I Vervoer, opslag en communicatie Totaal (10 en meer werkzame personen) 4.557 92 42 25 93 24 11 19
K VH en handel in onroerend goed, .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 11.349 96 41 27 95 31 17 20
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal (10 en meer werkzame personen) 4.163 95 23 15 96 31 11 19
9000d Milieu, cultuur, recreatie en .. Totaal (10 en meer werkzame personen) 2.804 92 39 19 96 18 11 19
Bron: CBS.
Verklaring van tekens