ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsgrootte; 2003


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om het
gebruik van computers, van ICT-systemen voor de kantooradministratie en van
interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel
cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en
over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop
(e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10
of meer werkzame personen in de bedrijfstakken Industrie, Openbare
voorzieningsbedrijven, Bouwnijverheid, Reparatie consumentenartikelen,
Handel, Horeca, Vervoer, opslag en communicatie, Verhuur en zakelijke
dienstverlening en Gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast heeft de
statistiek betrekking op de volgende bedrijfsgroepen:
Milieudienstverlening, Cultuur, sport en recreatie en Overige
dienstverlening. Voor de financiële sector zijn aparte tabellen
beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2003.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsgrootte; 2003

Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (aantal) Gebruik van externe netwerkenInternet; naar soort verbindingTotaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Waarde omzet via externe netwerkenOmzet >= 10% (% van bedrijven omzet externe netwerken) Waarde inkoop via externe netwerkenInkoopwaarde >=10% (% van inkopen via externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; totaal (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; encryptie (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; digitale handtekening (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; overige authenticatie (% van bedrijven met externe netwerken)
Totaal (10 en meer werkzame personen) 63.470 93 39 29 94 22 14 20
10 tot 20 werkzame personen 32.054 91 39 30 93 16 12 19
20 tot 50 werkzame personen 19.537 94 33 33 95 19 14 20
50 tot 100 werkzame personen 6.149 95 43 21 96 34 18 21
100 tot 250 werkzame personen 3.547 98 48 22 98 42 19 25
250 tot 500 werkzame personen 1.118 99 50 20 98 50 21 28
500 en meer werkzame personen 1.065 99 46 28 99 60 23 28
Bron: CBS.
Verklaring van tekens