Provinciebegrotingen; baten en lasten per functie 2005-2016


Deze tabel bevat gegevens over de lasten en de baten van de provincies. De gegevens zijn gespecificeerd naar functies (beleidsterreinen) van de provincies. De tabel geeft ook de baten min de lasten per functie (het saldo). Alle gegevens worden weergegeven per provincie en naar landsdelen.
De gegevens zijn afkomstig uit de provinciebegrotingen. De bedragen zijn zowel in miljoenen euro's als in euro's per inwoner vermeld.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld. Zie paragraaf 3.

Provinciebegrotingen; baten en lasten per functie 2005-2016

Baten/lasten/saldo Regio's Perioden Provinciale functies in mln euroTotaal provinciale functies (mln euro) Provinciale functies in mln euroAlgemeen bestuurTotaal algemeen bestuur (mln euro) Provinciale functies in mln euroOpenbare orde en veiligheidTotaal openbare orde en veiligheid (mln euro) Provinciale functies in mln euroVerkeer en vervoerTotaal verkeer en vervoer (mln euro) Provinciale functies in mln euroWaterhuishoudingTotaal waterhuishouding (mln euro) Provinciale functies in mln euroMilieubeheerTotaal milieubeheer (mln euro) Provinciale functies in mln euroRecreatie en natuurTotaal recreatie en natuur (mln euro) Provinciale functies in mln euroEconomische en agrarische zakenTotaal economische en agrarische zaken (mln euro) Provinciale functies in mln euroWelzijnTotaal welzijn (mln euro) Provinciale functies in mln euroRuimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (mln euro) Provinciale functies in mln euroFinanciering en algemene dekkingsmid.Totaal financiering en alg. dekkingsmid. (mln euro)
Baten Nederland 2013 8.121,4 12,0 1,4 1.088,6 37,6 94,7 474,0 421,3 1.108,3 35,4 4.848,1
Baten Nederland 2014 7.896,7 13,2 0,5 1.022,3 18,1 73,8 156,6 290,5 1.138,1 27,7 5.155,8
Baten Nederland 2015 7.701,8 33,0 0,2 1.154,7 14,3 43,8 123,7 284,2 9,7 27,6 6.010,5
Baten Nederland 2016 8.697,5 27,6 0,2 507,4 14,6 30,6 145,1 235,9 6,8 38,2 7.691,1
Lasten Nederland 2013 8.121,4 316,1 13,9 2.263,1 125,3 484,5 828,6 671,8 1.735,4 284,6 1.398,1
Lasten Nederland 2014 7.896,7 351,8 12,4 2.598,6 117,8 421,4 526,1 608,7 1.603,7 278,1 1.378,0
Lasten Nederland 2015 7.701,8 374,9 11,8 2.938,9 106,0 345,2 757,8 576,1 448,2 310,0 1.832,9
Lasten Nederland 2016 8.697,5 317,1 7,2 2.970,7 131,7 355,3 885,2 546,7 375,1 221,0 2.887,4
Saldo Nederland 2013 0,0 -304,1 -12,5 -1.174,5 -87,7 -389,8 -354,5 -250,5 -627,0 -249,2 3.449,9
Saldo Nederland 2014 0,0 -338,6 -11,9 -1.576,3 -99,7 -347,6 -369,5 -318,3 -465,6 -250,4 3.777,8
Saldo Nederland 2015 0,0 -341,9 -11,6 -1.784,2 -91,7 -301,3 -634,1 -291,9 -438,5 -282,4 4.177,6
Saldo Nederland 2016 0,0 -289,6 -7,0 -2.463,3 -117,2 -324,7 -740,1 -310,8 -368,3 -182,8 4.803,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens