Gebieden in Nederland 2005

Bewerk tabel

In de publicatie Gebieden in Nederland 2005 wordt een relatie gelegd tussen
de gemeentelijke indeling (laagste bestuurlijk niveau) op 1 januari 2005 en
diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op
bovengemeentelijk niveau.
Tot deze onderverdelingen worden gemakshalve naast gebiedsindelingen
ook gerekend de indelingen van gemeenten naar grootte (inwonertal) en
stedelijkheid. De indeling naar grootte is gebaseerd op de (voorlopige)
inwoneraantallen per gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers:
Naamgevingen zijn definitief.

Gebieden in Nederland 2005

Regio's Codes en namen van gemeentenCode Codes en namen van gemeentenNaam Codes en namen van gemeentenSortering naam Landelijk dekkende gebiedenBrandweergebiedenCode Landelijk dekkende gebiedenBrandweergebiedenNaam Landelijk dekkende gebiedenNodale gebiedenCode Landelijk dekkende gebiedenNodale gebiedenNaam
Aa en Hunze 1.680 Aa en Hunze Aa en Hunze 71 Drenthe 11 Assen
Abcoude 305 Abcoude Abcoude 50 Utrechtsland 44 Amsterdam
Albrandswaard 613 Albrandswaard Albrandswaard 20 Rotterdam-Rijnmond 54 Rotterdam
Alkemade 483 Alkemade Alkemade 16 Hollands-Midden 46 Leiden
Bron: CBS.
Verklaring van tekens