Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex 2000 = 100

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex 2000 = 100

Perioden Bouwkosten totaal (2000 = 100) Looncomponent (2000 = 100) Materiaalcomponent (2000 = 100)
2006 september 118,1 118,6 117,8
2006 oktober 118,6 118,6 118,6
2006 november 118,5 118,6 118,4
2006 december 118,4 118,6 118,3
2007 januari 120,5 119,3 121,2
2007 februari 120,6 119,3 121,4
2007 maart 120,9 119,3 121,9
2007 april 121,5 118,9 123,1
2007 mei 121,6 118,9 123,2
2007 juni 121,6 119,0 123,3
2007 juli 122,3 120,3 123,6
2007 augustus 122,2 120,3 123,4
2007 september 122,0 120,3 123,0
2007 oktober 122,3 120,3 123,5
2007 november 122,2 120,3 123,4
2007 december 122,3 120,3 123,5
2007 121,7 119,7 122,9
2008 januari 124,6 122,0 126,3
2008 februari 125,0 122,5 126,6
2008 maart 125,1 122,5 126,7
2008 april 126,8 123,9 128,5
2008 mei 127,1 123,9 129,0
2008 juni 127,6 124,1 129,7
2008 juli 129,3 125,5 131,7
2008 augustus 129,3 125,5 131,6
2008 september 128,9 125,5 131,0
2008 oktober 128,3 125,5 130,0
2008 november 127,8 125,5 129,2
2008 december 127,4 125,5 128,5
2008 127,3 124,3 129,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het inputprijsindexcijfer van nieuwbouwwoningen volgt de prijsontwikkeling
van de kostenbestanddelen loon en materiaal bij de nieuwbouw van een
woning. De reeks weerspiegelt de ontwikkeling van lonen in de
bouwnijverheid en van een pakket bouwmaterialen zoals dat in de
woning(nieuw)bouw wordt toegepast.
Bij de samenstelling van de index blijven de mutaties in de prijzen van
materieel (gereedschap en machines), de algemene kosten en winst & risico
buiten beschouwing.

In de tabel zijn de volgende onderwerpen te selecteren:
- Bouwkosten totaal (loon en materiaal),
- Looncomponent,
- Materiaalcomponent.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2000
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Alle indexcijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
De voorlopige indexcijfers kunnen als gevolg van nieuw en/of
geactualiseerd bronmateriaal nog gewijzigd zijn.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De reeks nieuwbouwwoningen, inputindex 2000=100 is per 2-2-2009 gestopt.
Maart 2009 zal de nieuwe publikatie verschijnen op basis van 2005=100. Deze
zal berekend worden vanaf januari 2005. Dan zullen ook de voorlopige
cijfers van januari 2009 verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Bouwkosten totaal
Dit inputprijsindexcijfer van nieuwbouwwoningen volgt de prijsontwikkeling
van loon en materiaal. De reeks is berekend uit de prijsontwikkeling van
de factor arbeid in de bouwnijverheid en van een pakket bouwmaterialen
dat in de woningbouw wordt toegepast.
Mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), algemene
kosten en winst & risico zijn in deze cijfers niet opgenomen.
Voor de weging van de loon- en materiaalcomponent is gebruik gemaakt
van de uitkomsten van de Productiestatistiek 1999 met een price-update
naar 2000.
Looncomponent
Het prijsindexcijfer van de looncomponent is gebaseerd op de
ontwikkeling van de Contractuele Loonkosten (CLK) in de bouwnijverheid.
Materiaalcomponent
De materiaalcomponent wordt berekend door het samenwegen van
bepaalde productgroepen. Het wegingschema is opgesteld op basis
van de kostenoverzichten van 8 woningbouwprojecten, waarbij het
verbruik van bouwmaterialen voor 4 typen woningen is vastgesteld. Het
betreft hier het gemiddelde gebruik van bouwmaterialen bij de bouw van
huur- en koopappartementen, en huur- en koopwoningen.
Met het wegingschema worden de prijsindices van de diverse materialen
gewogen tot een prijsindex van materialen voor de woningbouw.