Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkelingen, 2003 - 2008, SBI'93

Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkelingen, 2003 - 2008, SBI'93

SBI'93 Perioden Indexcijfers Omzet (2000 = 100) Indexcijfers Voortschrijdende omzet (2000 = 100) Ontwikkelingen Omzet (%) Ontwikkelingen Cumulatieve omzet (%)
7200a Computerservice en speur- en .. 2007 3e kwartaal 128 132 9,8 10,6
7200a Computerservice en speur- en .. 2007 4e kwartaal 148 134 8,0 9,9
7200a Computerservice en speur- en .. 2007 134 134 9,9 9,9
7200a Computerservice en speur- en .. 2008 1e kwartaal 137 137 7,7 7,7
7200a Computerservice en speur- en .. 2008 2e kwartaal 145 140 8,3 8,0
7200a Computerservice en speur- en .. 2008 3e kwartaal 138 142 7,4 7,8
7200a Computerservice en speur- en .. 2008 4e kwartaal 155 144 4,8 7,0
7200a Computerservice en speur- en .. 2008 144 144 7,0 7,0
7411b Juridische en administratieve .. 2007 3e kwartaal 117 123 9,0 8,4
7411b Juridische en administratieve .. 2007 4e kwartaal 136 126 7,0 8,0
7411b Juridische en administratieve .. 2007 126 126 8,0 8,0
7411b Juridische en administratieve .. 2008 1e kwartaal 131 128 6,6 6,6
7411b Juridische en administratieve .. 2008 2e kwartaal 135 130 6,9 6,8
7411b Juridische en administratieve .. 2008 3e kwartaal 125 132 6,6 6,7
7411b Juridische en administratieve .. 2008 4e kwartaal 144 134 5,5 6,4
7411b Juridische en administratieve .. 2008 134 134 6,4 6,4
7411 Rechtskundige dienstverlening 2007 3e kwartaal 131 134 5,9 3,9
7411 Rechtskundige dienstverlening 2007 4e kwartaal 150 135 3,2 3,7
7411 Rechtskundige dienstverlening 2007 135 135 3,7 3,7
7411 Rechtskundige dienstverlening 2008 1e kwartaal 132 136 5,0 5,0
7411 Rechtskundige dienstverlening 2008 2e kwartaal 140 138 4,8 4,9
7411 Rechtskundige dienstverlening 2008 3e kwartaal 133 139 1,8 3,9
7411 Rechtskundige dienstverlening 2008 4e kwartaal 153 139 2,2 3,4
7411 Rechtskundige dienstverlening 2008 139 139 3,4 3,4
7412a Accountants en economische .. 2007 3e kwartaal 114 121 9,8 9,5
7412a Accountants en economische .. 2007 4e kwartaal 134 123 7,9 9,1
7412a Accountants en economische .. 2007 123 123 9,1 9,1
7412a Accountants en economische .. 2008 1e kwartaal 131 126 7,0 7,0
7412a Accountants en economische .. 2008 2e kwartaal 133 128 7,4 7,2
7412a Accountants en economische .. 2008 3e kwartaal 123 130 7,8 7,4
7412a Accountants en economische .. 2008 4e kwartaal 142 132 6,3 7,1
7412a Accountants en economische .. 2008 132 132 7,1 7,1
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 2007 3e kwartaal 126 130 3,9 7,0
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 2007 4e kwartaal 147 133 7,8 7,2
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 2007 133 133 7,2 7,2
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 2008 1e kwartaal 135 136 8,2 8,2
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 2008 2e kwartaal 144 138 6,8 7,5
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 2008 3e kwartaal 137 141 8,8 7,9
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 2008 4e kwartaal 160 144 8,8 8,1
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 2008 144 144 8,1 8,1
743 Keuring en controle 2007 3e kwartaal 160 164 9,7 11,4
743 Keuring en controle 2007 4e kwartaal 181 166 4,4 9,4
743 Keuring en controle 2007 166 166 9,4 9,4
743 Keuring en controle 2008 1e kwartaal 169 169 8,5 8,5
743 Keuring en controle 2008 2e kwartaal 186 174 12,2 10,4
743 Keuring en controle 2008 3e kwartaal 175 178 9,9 10,2
743 Keuring en controle 2008 4e kwartaal 199 182 10,1 10,2
743 Keuring en controle 2008 182 182 10,2 10,2
744 Reclamebureaus en dergelijke 2007 3e kwartaal 79 94 -1,2 -0,7
744 Reclamebureaus en dergelijke 2007 4e kwartaal 113 93 -2,0 -1,1
744 Reclamebureaus en dergelijke 2007 93 93 -1,1 -1,1
744 Reclamebureaus en dergelijke 2008 1e kwartaal 82 93 -1,0 -1,0
744 Reclamebureaus en dergelijke 2008 2e kwartaal 98 93 0,7 0,0
744 Reclamebureaus en dergelijke 2008 3e kwartaal 81 94 2,8 0,8
744 Reclamebureaus en dergelijke 2008 4e kwartaal 109 92 -3,9 -0,6
744 Reclamebureaus en dergelijke 2008 92 92 -0,6 -0,6
746 Beveiliging en opsporing 2007 3e kwartaal 193 188 5,6 4,3
746 Beveiliging en opsporing 2007 4e kwartaal 197 190 3,5 4,1
746 Beveiliging en opsporing 2007 190 190 4,1 4,1
746 Beveiliging en opsporing 2008 1e kwartaal 206 195 11,5 11,5
746 Beveiliging en opsporing 2008 2e kwartaal 209 201 12,4 11,9
746 Beveiliging en opsporing 2008 3e kwartaal 213 206 10,4 11,4
746 Beveiliging en opsporing 2008 4e kwartaal 216 211 9,3 10,8
746 Beveiliging en opsporing 2008 211 211 10,8 10,8
747 Reiniging van gebouwen en .. 2007 3e kwartaal 133 134 2,2 5,0
747 Reiniging van gebouwen en .. 2007 4e kwartaal 147 135 3,0 4,5
747 Reiniging van gebouwen en .. 2007 135 135 4,5 4,5
747 Reiniging van gebouwen en .. 2008 1e kwartaal 134 137 7,1 7,1
747 Reiniging van gebouwen en .. 2008 2e kwartaal 143 139 6,8 7,0
747 Reiniging van gebouwen en .. 2008 3e kwartaal 143 142 7,8 7,2
747 Reiniging van gebouwen en .. 2008 4e kwartaal 156 144 6,5 7,0
747 Reiniging van gebouwen en .. 2008 144 144 7,0 7,0
74701 Reiniging van gebouwen 2007 3e kwartaal 133 133 2,8 5,1
74701 Reiniging van gebouwen 2007 4e kwartaal 147 134 3,5 4,6
74701 Reiniging van gebouwen 2007 134 134 4,6 4,6
74701 Reiniging van gebouwen 2008 1e kwartaal 135 137 8,1 8,1
74701 Reiniging van gebouwen 2008 2e kwartaal 143 139 7,1 7,6
74701 Reiniging van gebouwen 2008 3e kwartaal 143 142 7,8 7,7
74701 Reiniging van gebouwen 2008 4e kwartaal 157 145 6,8 7,4
74701 Reiniging van gebouwen 2008 145 145 7,4 7,4
748 Fotografie, pakken en sorteren .. 2007 3e kwartaal 100 109 7,7 10,1
748 Fotografie, pakken en sorteren .. 2007 4e kwartaal 123 111 6,1 9,0
748 Fotografie, pakken en sorteren .. 2007 111 111 9,0 9,0
748 Fotografie, pakken en sorteren .. 2008 1e kwartaal 115 112 4,0 4,0
748 Fotografie, pakken en sorteren .. 2008 2e kwartaal 119 114 7,7 5,8
748 Fotografie, pakken en sorteren .. 2008 3e kwartaal 106 116 6,3 6,0
748 Fotografie, pakken en sorteren .. 2008 4e kwartaal 128 117 3,7 5,3
748 Fotografie, pakken en sorteren .. 2008 117 117 5,3 5,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de
zakelijke dienstverlening (SBI 74).
De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2000.
Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar
ervoor aangegeven.

Gegevens beschikbaar van: 2003 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 mei 2009:
Deze tabel is gestopt per 4e kwartaal 2008. Het statistische onderzoek dat
de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang
van het 1e kwartaal 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.
- Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2000
naar 2005.
- Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS
drastisch herzien.

Het CBS brengt daarom een nieuwe tabel uit. Zie voor meer informatie
paragraaf 3 en 4.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers
Een indexcijfer is een verhoudingsgetal waarmee de grootte van een bepaald
verschijnsel wordt uitgedrukt ten opzichte van datzelfde verschijnsel in
een andere periode.
De periode waarmee we alle andere perioden vergelijken noemen we het
basisjaar. Dit basisjaar krijgt het indexcijfer 100.
Omzet
De indices bevatten alle opbrengsten (excl. BTW) uit verkopen van goederen
en/of diensten. Ontvangsten uit hoofde van nevenactiviteiten zijn
bij deze omzet inbegrepen.
Voortschrijdende omzet
Voortschrijdende 4-kwartaalsgemiddelden.
Het voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van de indexcijfers van
de laatste 12 maanden. Wanneer men de gemiddelden voor
meerdere maanden berekent en achter elkaar zet ontstaat er een
reeks met meerdere waarden, dit is dan het voortschrijdend gemiddelde.
Ontwikkelingen
Ontwikkelingen ten opzichte van vergelijkbare periode voorgaand jaar.
Omzet
Omzetontwikkeling ten opzichte van vergelijkbare periode voorgaand jaar.
Cumulatieve omzet
Omzetontwikkeling vanaf 1e kwartaal t/m meest recente kwartaal van een
bepaald jaar ten opzichte van vergelijkbare periode voorgaand jaar.