Research en development(R&D);bedrijfstakken(SBI'93), grootteklasse '02-'07

Research en development(R&D);bedrijfstakken(SBI'93), grootteklasse '02-'07

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Grootteklasse Perioden Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Uitgaven totaal (mln euro) R&D-personeel Werkzame personen Totaal (aantal) R&D-personeel Werkzame personen Onderzoekers (aantal) R&D-personeel Werkzame personen Assistenten (aantal) R&D-personeel Werkzame personen Overig personeel (aantal) R&D-personeel Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Arbeidsjaren totaal (arbeidsjaren) R&D-personeel Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Onderzoekers (arbeidsjaren) R&D-personeel Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Assistenten (arbeidsjaren) R&D-personeel Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Overig personeel (arbeidsjaren) Bedrijven en instellingen met eigen R&D (aantal)
Totaal bedrijfstakken Totaal (10 en meer) werkzame personen 2005 5.169 64.571 29.228 24.652 10.690 48.587 22.898 19.681 6.009 3.698
Totaal bedrijfstakken Totaal (10 en meer) werkzame personen 2006 5.480 68.699 36.096 22.597 10.007 52.841 28.011 18.345 6.485 3.433
Totaal bedrijfstakken Totaal (10 en meer) werkzame personen 2007 5.495 61.116 31.039 20.792 9.285 49.246 25.951 17.328 5.967 2.676
D Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 2005 3.989 41.055 16.475 17.892 6.688 33.546 14.361 15.214 3.970 1.964
D Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 2006 4.094 39.095 17.137 15.777 6.181 33.533 15.542 13.556 4.434 1.746
D Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 2007 4.010 37.853 16.321 14.782 6.750 31.584 14.619 12.844 4.121 1.441
5000f Commerciële en milieudienstverl... Totaal (10 en meer) werkzame personen 2005 977 20.656 11.498 5.963 3.196 13.317 7.700 3.927 1.690 1.544
5000f Commerciële en milieudienstverl... Totaal (10 en meer) werkzame personen 2006 1.200 26.954 17.945 5.976 3.033 16.765 11.032 4.134 1.599 1.530
5000f Commerciële en milieudienstverl... Totaal (10 en meer) werkzame personen 2007 1.284 20.599 13.309 5.177 2.113 15.419 10.021 3.833 1.564 1.125
0100d Landbouw, winning, energie en bouw Totaal (10 en meer) werkzame personen 2005 204 2.859 1.255 797 807 1.724 838 539 349 190
0100d Landbouw, winning, energie en bouw Totaal (10 en meer) werkzame personen 2006 186 2.651 1.014 843 793 2.543 1.436 655 452 158
0100d Landbouw, winning, energie en bouw Totaal (10 en meer) werkzame personen 2007 201 2.664 1.409 833 423 2.243 1.310 651 282 110
8030.2 Universiteiten Totaal (10 en meer) werkzame personen 2005 3.387 38.279 20.754 . 17.525 32.305 17.928 . 14.377 .
8030.2 Universiteiten Totaal (10 en meer) werkzame personen 2006 3.435 38.205 20.852 . 17.352 32.229 18.008 . 14.221 .
8030.2 Universiteiten Totaal (10 en meer) werkzame personen 2007 3.588 38.481 21.023 . 17.457 32.402 18.129 . 14.273 .
Totaal instellingen Totaal (10 en meer) werkzame personen 2005 1.216 14.133 7.800 3.941 2.392 12.706 7.028 3.584 2.093 129
Totaal instellingen Totaal (10 en meer) werkzame personen 2006 1.260 14.627 8.084 3.953 2.590 12.765 7.131 3.468 2.165 112
Totaal instellingen Totaal (10 en meer) werkzame personen 2007 1.259 14.126 8.044 3.815 2.267 12.140 6.976 3.341 1.822 106
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van research en
development (R&D) van bedrijven, publieke onderzoeksinstellingen en
universiteiten in Nederland.
Het gaat daarbij om:
- het aantal bedrijven en instellingen met eigen R&D-activiteiten;
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het R&D-personeel, zowel weergegeven in aantallen werkzame personen als
in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven en researchinstellingen met 10
en meer werkzame personen. Peildatum daarbij is 31 december.
De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak (industrie, diensten en
overige bedrijfstakken) en bedrijfsgrootte (10 tot 50 werkzame personen,
50 tot 250 werkzame personen en 250 en meer werkzame personen).

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2007.

Wijzigingen per 6 maart 2014:
Geen, de tabel is stopgezet.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel
Uitgaven voor met eigen personeel verrichte research en development (R&D).
Dit betreft zowel de exploitatiekosten als de investeringen ten behoeve
van met eigen personeel verrichte R&D.
Uitgaven totaal
R&D-personeel
Personeel dat (gedeeltelijk) wordt ingezet voor de activiteiten op het
gebied van research en development (R&D). Het personeel is in dienst van
het betreffende bedrijf of instelling.
Werkzame personen
Aantal werkzame personen (gedeeltelijk) betrokken bij de R&D-activiteiten
van het betreffende bedrijf of instelling. Dit aantal werkzame personen
bestaat uit onderzoekers, assistenten en overig personeel ingezet voor
R&D.
Totaal
Onderzoekers
Wetenschappelijk opgeleide personen betrokken bij het onderzoek; inclusief
de leidinggevenden van dit onderzoek.
Assistenten
(Technische) assistenten, op hoog niveau meewerkend aan R&D en onder
leiding van de onderzoekers.
Overig personeel
Onderhouds-, secretariaats-, bibliotheek- en kantoorpersoneel dat
direct werkzaamheden verricht voor de R&D binnen het bedrijf.
Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel
Aantal werkzame personen (gedeeltelijk) betrokken bij de R&D-activiteiten
van het betreffende bedrijf of instelling omgerekend naar arbeidsjaren,
ook wel fulltime-equivalents (fte's) of voltijdequivalenten (vte's)
genoemd. Iemand met een volledige baan die twee dagen per week met R&D
bezig is, telt voor 0,4 (2/5) arbeidsjaar. Dit aantal R&D-arbeidsjaren
bestaat uit onderzoekers, assistenten en overig personeel ingezet voor
R&D.
Arbeidsjaren totaal
Onderzoekers
Wetenschappelijk opgeleide personen betrokken bij het onderzoek; inclusief
de leidinggevenden van dit onderzoek.
Assistenten
(Technische) assistenten, op hoog niveau meewerkend aan R&D en onder
leiding van de onderzoekers.
Overig personeel
Onderhouds-, secretariaats-, bibliotheek- en kantoorpersoneel dat
direct werkzaamheden verricht voor de R&D binnen het bedrijf.
Bedrijven en instellingen met eigen R&D
Aantal bedrijven en researchinstellingen dat met eigen personeel R&D
verricht. Het gaat hier om bedrijven en researchinstellingen met 10 en
meer werkzame personen.