Research en development(R&D);bedrijfstakken(SBI'93), grootteklasse '02-'07


De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van research en
development (R&D) van bedrijven, publieke onderzoeksinstellingen en
universiteiten in Nederland.
Het gaat daarbij om:
- het aantal bedrijven en instellingen met eigen R&D-activiteiten;
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het R&D-personeel, zowel weergegeven in aantallen werkzame personen als
in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven en researchinstellingen met 10
en meer werkzame personen. Peildatum daarbij is 31 december.
De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak (industrie, diensten en
overige bedrijfstakken) en bedrijfsgrootte (10 tot 50 werkzame personen,
50 tot 250 werkzame personen en 250 en meer werkzame personen).

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2007.

Wijzigingen per 6 maart 2014:
Geen, de tabel is stopgezet.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Research en development(R&D);bedrijfstakken(SBI'93), grootteklasse '02-'07

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Grootteklasse Perioden Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeelUitgaven totaal (mln euro) R&D-personeelWerkzame personenTotaal (aantal) R&D-personeelWerkzame personenOnderzoekers (aantal) R&D-personeelWerkzame personenAssistenten (aantal) R&D-personeelWerkzame personenOverig personeel (aantal) R&D-personeelArbeidsjaren: eigen R&D-personeelArbeidsjaren totaal (arbeidsjaren) R&D-personeelArbeidsjaren: eigen R&D-personeelOnderzoekers (arbeidsjaren) R&D-personeelArbeidsjaren: eigen R&D-personeelAssistenten (arbeidsjaren) R&D-personeelArbeidsjaren: eigen R&D-personeelOverig personeel (arbeidsjaren) Bedrijven en instellingen met eigen R&D (aantal)
Totaal bedrijfstakken Totaal (10 en meer) werkzame personen 2005 5.169 64.571 29.228 24.652 10.690 48.587 22.898 19.681 6.009 3.698
Totaal bedrijfstakken Totaal (10 en meer) werkzame personen 2006 5.480 68.699 36.096 22.597 10.007 52.841 28.011 18.345 6.485 3.433
Totaal bedrijfstakken Totaal (10 en meer) werkzame personen 2007 5.495 61.116 31.039 20.792 9.285 49.246 25.951 17.328 5.967 2.676
D Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 2005 3.989 41.055 16.475 17.892 6.688 33.546 14.361 15.214 3.970 1.964
D Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 2006 4.094 39.095 17.137 15.777 6.181 33.533 15.542 13.556 4.434 1.746
D Industrie Totaal (10 en meer) werkzame personen 2007 4.010 37.853 16.321 14.782 6.750 31.584 14.619 12.844 4.121 1.441
5000f Commerciële en milieudienstverl... Totaal (10 en meer) werkzame personen 2005 977 20.656 11.498 5.963 3.196 13.317 7.700 3.927 1.690 1.544
5000f Commerciële en milieudienstverl... Totaal (10 en meer) werkzame personen 2006 1.200 26.954 17.945 5.976 3.033 16.765 11.032 4.134 1.599 1.530
5000f Commerciële en milieudienstverl... Totaal (10 en meer) werkzame personen 2007 1.284 20.599 13.309 5.177 2.113 15.419 10.021 3.833 1.564 1.125
0100d Landbouw, winning, energie en bouw Totaal (10 en meer) werkzame personen 2005 204 2.859 1.255 797 807 1.724 838 539 349 190
0100d Landbouw, winning, energie en bouw Totaal (10 en meer) werkzame personen 2006 186 2.651 1.014 843 793 2.543 1.436 655 452 158
0100d Landbouw, winning, energie en bouw Totaal (10 en meer) werkzame personen 2007 201 2.664 1.409 833 423 2.243 1.310 651 282 110
8030.2 Universiteiten Totaal (10 en meer) werkzame personen 2005 3.387 38.279 20.754 . 17.525 32.305 17.928 . 14.377 .
8030.2 Universiteiten Totaal (10 en meer) werkzame personen 2006 3.435 38.205 20.852 . 17.352 32.229 18.008 . 14.221 .
8030.2 Universiteiten Totaal (10 en meer) werkzame personen 2007 3.588 38.481 21.023 . 17.457 32.402 18.129 . 14.273 .
Totaal instellingen Totaal (10 en meer) werkzame personen 2005 1.216 14.133 7.800 3.941 2.392 12.706 7.028 3.584 2.093 129
Totaal instellingen Totaal (10 en meer) werkzame personen 2006 1.260 14.627 8.084 3.953 2.590 12.765 7.131 3.468 2.165 112
Totaal instellingen Totaal (10 en meer) werkzame personen 2007 1.259 14.126 8.044 3.815 2.267 12.140 6.976 3.341 1.822 106
Bron: CBS.
Verklaring van tekens