Innovatie bij bedrijven; 2000-2002

Innovatie bij bedrijven; 2000-2002

SBI '93 Bedrijven met productinnovatie Productinnovatoren (aantal) Bedrijven met productinnovatie Ontwikkeling in eigen bedrijf (%) Bedrijven met productinnovatie Ontwikkeling door derden (%) Bedrijven met productinnovatie Ontwikkeling in partnership (%)
Totaal bedrijven 8.593 54 18 28
D Industrie 3.554 64 9 27
DA VV voedings- en genotmiddelen 323 71 3 26
1700a Textiel, kleding en .. 89 42 - 58
21 VV papier, karton en papier- en .. 100 66 1 32
22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro .. 238 15 42 43
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 12 58 - 42
2410a Basischemie en vervaardiging .. 94 84 4 12
244 VV farmaceutische producten 25 58 - 42
2420b Overige chemische eindproducten... 153 81 4 16
25 VV producten van rubber en kunststof 205 62 10 28
27 Basismetaalindustrie 48 59 3 38
28 VV producten van metaal (geen .. 621 68 11 21
29 VV machines en apparaten 681 76 2 21
DL VV elektrische en optische .. 358 63 5 32
DM Vervaardiging van transportmiddelen 168 74 - 26
2000d Hout-, bouwmaterialen-, .. 440 55 17 28
5000f Commerciële en .. 4.346 49 23 28
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 1.596 42 32 26
52 Detailhandel en reparatie voor .. 204 58 6 36
5000e Autobranche en horeca 265 39 47 14
I Vervoer, opslag en communicatie 270 48 16 35
JA Financiële instellingen 206 32 40 27
72 Computerservice- en .. 759 68 9 23
7411b Juridische en administratieve .. 246 42 21 37
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 323 59 4 37
7000f Verhuur en overige zakelijke .. 364 47 24 29
90 Milieudienstverlening 79 46 13 40
93 Overige dienstverlening 34 20 31 50
0100d Landbouw, winning, energie en bouw 694 30 33 38
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 137 31 17 51
C Winning van delfstoffen 19 75 12 13
E Productie en distributie van en .. 21 40 9 52
F Bouwnijverheid 515 27 38 35
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS houdt om de twee jaar een Innovatie-enquête. Hiermee wordt een
beeld verkregen van de stand van zaken wat betreft innovatie bij
Nederlandse bedrijven. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan
aspecten van het begrip innovatie.
Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste
jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de
volgende. Omdat in iedere nieuwe Innovatie-enquête weer nieuwe onderwerpen
worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke
tabel weergegeven. Dèze tabel bevat alle resultaten van de
Innovatie-enquête voor de verslagperiode 2000-2002.

De eerste Innovatie-enquête vond plaats over de verslagperiode 1994-1996.
Vanaf deze eerste verslagperiode tot en met verslagperiode 2000-2002 is de
enquête gehouden bij in Nederland gevestigde bedrijven met 10 of meer
werknemers.
In de verslagperiodes 1996-1998 en 1998-2000 zijn ook bedrijven met 1 tot
10 werknemers geënquêteerd.
Vanaf de verslagperiode 2002-2004 betreft de populatie alle bedrijven in
Nederland met 10 of meer werkzame personen.
Het belangrijkste verschil tussen werknemers en werkzame personen is dat
werknemers alleen de personen betreft die op de loonlijst van een bedrijf
voorkomen, terwijl tot de werkzame personen ook de de eigenaren en
meewerkende gezinsleden die niet op de loonlijst voorkomen worden gerekend.
Zie voor de exacte definities de link naar Methoden/Begrippen: href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/76ABB32E-7C99-4D65-84E0-1B740B64A0F7"
>Methoden/Begrippen
.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994-1996

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen

Toelichting onderwerpen

Bedrijven met productinnovatie
Wijze waarop bedrijven in 2000-2002 innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Productinnovatoren
Het aantal bedrijven dat in de periode 2000-2002 innovatieprojecten heeft
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten (productinnovaties).
Ontwikkeling in eigen bedrijf
Bedrijven die de innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld.
In procenten van het totaal aantal productinnovatoren.
Ontwikkeling door derden
Bedrijven die de innovaties grotendeels door derden hebben laten
ontwikkelen.
In procenten van het totaal aantal productinnovatoren.
Ontwikkeling in partnership
Bedrijven die de innovaties grotendeels samen met derden hebben
ontwikkeld.
In procenten van het totaal aantal productinnovatoren.