Innovatie bij bedrijven; 2000-2002

Innovatie bij bedrijven; 2000-2002

SBI '93 Innovatie en innovatoren Totale onderzoekspopulatie (aantal) Innovatie en innovatoren Innovatoren (aantal) Innovatie en innovatoren Als percentage van onderzoekspopulatie (%) Innovatoren met realisaties Totale onderzoekspopulatie (aantal) Innovatoren met realisaties Innovatoren met realisaties (aantal) Innovatoren met realisaties Als percentage van onderzoekspopulatie (%) Innovatoren met realisaties Productinnovatoren (%) Innovatoren met realisaties Procesinnovatoren (%) Bedrijven met productinnovatie Productinnovatoren (aantal) Bedrijven met productinnovatie Ontwikkeling in eigen bedrijf (%) Bedrijven met productinnovatie Ontwikkeling door derden (%) Bedrijven met productinnovatie Ontwikkeling in partnership (%) Bedrijven met procesinnovatie Procesinnovatoren (aantal) Bedrijven met procesinnovatie Ontwikkeling in eigen bedrijf (%) Bedrijven met procesinnovatie Ontwikkeling door derden (%) Bedrijven met procesinnovatie Ontwikkeling in partnership (%) Omzet en levensduur Productinnovatoren (aantal) Omzet en levensduur Omzet ongewijzigde producten (%) Omzet en levensduur Omzet verbeterde producten (%) Omzet en levensduur Omzet nieuwe producten (%) Omzet en levensduur Nieuw voor de markt (aantal) Omzet en levensduur Levensduur verbeterde producten/diensten Levensduur onbekend (niet aan te geven) (%) Omzet en levensduur Levensduur verbeterde producten/diensten Levensduur is minder dan 1 jaar (%) Omzet en levensduur Levensduur verbeterde producten/diensten Levensduur is 1 tot 2 jaar (%) Omzet en levensduur Levensduur verbeterde producten/diensten Levensduur is 3 tot 5 jaar (%) Omzet en levensduur Levensduur verbeterde producten/diensten Levensduur is meer dan 5 jaar (%) Omzet en levensduur Levensduur nieuwe producten/diensten Levensduur onbekend (niet aan te geven) (%) Omzet en levensduur Levensduur nieuwe producten/diensten Levensduur is minder dan 1 jaar (%) Omzet en levensduur Levensduur nieuwe producten/diensten Levensduur is 1 tot 2 jaar (%) Omzet en levensduur Levensduur nieuwe producten/diensten Levensduur is 3 tot 5 jaar (%) Omzet en levensduur Levensduur nieuwe producten/diensten Levensduur is meer dan 5 jaar (%) Omzet en levensduur Levensduur huidige technologie Levensduur onbekend (niet aan te geven) (%) Omzet en levensduur Levensduur huidige technologie Levensduur is minder dan 1 jaar (%) Omzet en levensduur Levensduur huidige technologie Levensduur is 1 tot 2 jaar (%) Omzet en levensduur Levensduur huidige technologie Levensduur is 3 tot 5 jaar (%) Omzet en levensduur Levensduur huidige technologie Levensduur is meer dan 5 jaar (%) Samenwerkende innovatoren Innovatoren (aantal) Samenwerkende innovatoren Innovatoren met samenwerking (aantal) Samenwerkende innovatoren In procenten van alle innovatoren (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met eigen concern Totaal binnen- en buitenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met eigen concern Partner in binnenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met eigen concern Partner in binnenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met eigen concern Geen partner in binnenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met eigen concern Partner in buitenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met eigen concern Partner in buitenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met eigen concern Geen partner in buitenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met afnemers Totaal binnen- en buitenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met afnemers Partner in binnenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met afnemers Partner in binnenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met afnemers Geen partner in binnenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met afnemers Partner in buitenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met afnemers Partner in buitenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met afnemers Geen partner in buitenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met leveranciers Totaal binnen- en buitenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met leveranciers Geen partner in binnenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met leveranciers Partner in binnenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met leveranciers Partner in binnenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met leveranciers Geen partner in buitenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met leveranciers Partner in buitenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met leveranciers Partner in buitenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met concurrenten Totaal binnen- en buitenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met concurrenten Geen partner in binnenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met concurrenten Partner in binnenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met concurrenten Partner in binnenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met concurrenten Geen partner in buitenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met concurrenten Partner in buitenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met concurrenten Partner in buitenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met universiteiten Totaal binnen- en buitenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met universiteiten Geen partner in binnenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met universiteiten Partner in binnenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met universiteiten Partner in binnenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met universiteiten Geen partner in buitenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met universiteiten Partner in buitenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met universiteiten Partner in buitenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met (semi-)overheid Totaal binnen- en buitenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met (semi-)overheid Geen partner in binnenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met (semi-)overheid Partner in binnenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met (semi-)overheid Partner in binnenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met (semi-)overheid Geen partner in buitenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met (semi-)overheid Partner in buitenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met (semi-)overheid Partner in buitenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met private onderzoeksinst. Totaal binnen- en buitenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met private onderzoeksinst. Geen partner in binnenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met private onderzoeksinst. Partner in binnenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met private onderzoeksinst. Partner in binnenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met private onderzoeksinst. Geen partner in buitenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met private onderzoeksinst. Partner in buitenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met private onderzoeksinst. Partner in buitenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met consultants Totaal binnen- en buitenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met consultants Geen partner in binnenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met consultants Partner in binnenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met consultants Partner in binnenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met consultants Geen partner in buitenland (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met consultants Partner in buitenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatoren Samenwerking met consultants Partner in buitenland: zeer belangrijk (%) Innovatie-uitgaven Innovatoren (aantal) Innovatie-uitgaven Totale innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Innovatoren met uitgaven (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Inkoop apparatuur Uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Inkoop apparatuur Aantal innovatoren (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek Uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek Aantal innovatoren (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek Vrijwel permanent (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek Meer incidenteel (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Eigen onderzoek Inzet FTE's voor onderzoek (fte's) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Uitbesteed onderzoek Uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Uitbesteed onderzoek Aantal innovatoren (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Inkoop licenties en andere kennis Uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Inkoop licenties en andere kennis Aantal innovatoren (%) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Overige innovatie-uitgaven Uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Ontplooide innovatie-activiteiten Overige innovatie-uitgaven Aantal innovatoren (%) Innovatie-uitgaven Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde Totale innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgaven Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde Bruto Toegevoegde Waarde (mln euro) Innovatie-uitgaven Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde Uitgaven in % Bruto TW (%) Knelpunten Innovatoren (aantal) Knelpunten Innovatoren met knelpunten (%) Knelpunten Niet-innovatoren (aantal) Knelpunten Niet-innovatoren met knelpunten (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Geen financiering, waardoor Projecten ernstig zijn vertraagd (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Geen financiering, waardoor Projecten voortijdig zijn gestopt (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Geen financiering, waardoor Projecten niet zijn begonnen (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Geen financiering, waardoor Knelpunt is niet van toepassing (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Te hoge kosten, waardoor Projecten ernstig zijn vertraagd (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Te hoge kosten, waardoor Projecten voortijdig zijn gestopt (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Te hoge kosten, waardoor Projecten niet zijn begonnen (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Te hoge kosten, waardoor Knelpunt is niet van toepassing (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Rendement onzeker, waardoor Projecten ernstig zijn vertraagd (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Rendement onzeker, waardoor Projecten voortijdig zijn gestopt (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Rendement onzeker, waardoor Projecten niet zijn begonnen (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Rendement onzeker, waardoor Knelpunt is niet van toepassing (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Tekort personeel, waardoor Projecten ernstig zijn vertraagd (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Tekort personeel, waardoor Projecten voortijdig zijn gestopt (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Tekort personeel, waardoor Projecten niet zijn begonnen (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Tekort personeel, waardoor Knelpunt is niet van toepassing (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Onvoldoenden kennis, waardoor Projecten ernstig zijn vertraagd (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Onvoldoenden kennis, waardoor Projecten voortijdig zijn gestopt (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Onvoldoenden kennis, waardoor Projecten niet zijn begonnen (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Onvoldoenden kennis, waardoor Knelpunt is niet van toepassing (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Interne organisatie, waardoor Projecten ernstig zijn vertraagd (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Interne organisatie, waardoor Projecten voortijdig zijn gestopt (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Interne organisatie, waardoor Projecten niet zijn begonnen (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Interne organisatie, waardoor Knelpunt is niet van toepassing (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Onzekere markt, waardoor Projecten ernstig zijn vertraagd (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Onzekere markt, waardoor Projecten voortijdig zijn gestopt (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Onzekere markt, waardoor Projecten niet zijn begonnen (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Onzekere markt, waardoor Knelpunt is niet van toepassing (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Regelgeving, waardoor Projecten ernstig zijn vertraagd (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Regelgeving, waardoor Projecten voortijdig zijn gestopt (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Regelgeving, waardoor Projecten niet zijn begonnen (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Regelgeving, waardoor Knelpunt is niet van toepassing (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Andere oorzaken, waardoor Projecten ernstig zijn vertraagd (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Andere oorzaken, waardoor Projecten voortijdig zijn gestopt (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Andere oorzaken, waardoor Projecten niet zijn begonnen (%) Knelpunten Type knelpunt bij de innovatoren Andere oorzaken, waardoor Knelpunt is niet van toepassing (%) Knelpunten Type knelpunt bij de niet-innovatoren Geen financiering (%) Knelpunten Type knelpunt bij de niet-innovatoren Te hoge kosten (%) Knelpunten Type knelpunt bij de niet-innovatoren Rendement onzeker (%) Knelpunten Type knelpunt bij de niet-innovatoren Tekort personeel (%) Knelpunten Type knelpunt bij de niet-innovatoren Onvoldoende kennis (%) Knelpunten Type knelpunt bij de niet-innovatoren Interne organisatie (%) Knelpunten Type knelpunt bij de niet-innovatoren Onzekere markt (%) Knelpunten Type knelpunt bij de niet-innovatoren Regelgeving (%) Knelpunten Type knelpunt bij de niet-innovatoren Andere oorzaak (%) Niet-technologische vernieuwingen Totale onderzoekspopulatie (aantal) Niet-technologische vernieuwingen Bedrijven met NT-vernieuwingen (%) Niet-technologische vernieuwingen Gebieden van NT-vernieuwingen Vernieuwing op marketinggebied Aantal bedrijven (aantal) Niet-technologische vernieuwingen Gebieden van NT-vernieuwingen Vernieuwing op marketinggebied Ontwikkeling door eigen bedrijf (%) Niet-technologische vernieuwingen Gebieden van NT-vernieuwingen Vernieuwing op marketinggebied Ontwikkeling in partnership (%) Niet-technologische vernieuwingen Gebieden van NT-vernieuwingen Vernieuwing op marketinggebied Ontwikkeling door derden (%) Niet-technologische vernieuwingen Gebieden van NT-vernieuwingen Aanpassen producten/diensten Aantal bedrijven (aantal) Niet-technologische vernieuwingen Gebieden van NT-vernieuwingen Aanpassen producten/diensten Ontwikkeling door eigen bedrijf (%) Niet-technologische vernieuwingen Gebieden van NT-vernieuwingen Aanpassen producten/diensten Ontwikkeling in partnership (%) Niet-technologische vernieuwingen Gebieden van NT-vernieuwingen Aanpassen producten/diensten Ontwikkeling door derden (%) Niet-technologische vernieuwingen Gebieden van NT-vernieuwingen Veranderingen m.b.t klanten/leveranciers Aantal bedrijven (aantal) Niet-technologische vernieuwingen Gebieden van NT-vernieuwingen Veranderingen m.b.t klanten/leveranciers Ontwikkeling door eigen bedrijf (%) Niet-technologische vernieuwingen Gebieden van NT-vernieuwingen Veranderingen m.b.t klanten/leveranciers Ontwikkeling in partnership (%) Niet-technologische vernieuwingen Gebieden van NT-vernieuwingen Veranderingen m.b.t klanten/leveranciers Ontwikkeling door derden (%) Niet-technologische vernieuwingen Gebieden van NT-vernieuwingen Verandering interne organisatie Aantal bedrijven (aantal) Niet-technologische vernieuwingen Gebieden van NT-vernieuwingen Verandering interne organisatie Ontwikkeling door eigen bedrijf (%) Niet-technologische vernieuwingen Gebieden van NT-vernieuwingen Verandering interne organisatie Ontwikkeling in partnership (%) Niet-technologische vernieuwingen Gebieden van NT-vernieuwingen Verandering interne organisatie Ontwikkeling door derden (%) Niet-technologische vernieuwingen Motieven niet-technologische vernieuwing Meer kwaliteit Dit motief was nauwelijks belangrijk ... (%) Niet-technologische vernieuwingen Motieven niet-technologische vernieuwing Meer kwaliteit Dit motief was belangrijk (%) Niet-technologische vernieuwingen Motieven niet-technologische vernieuwing Meer kwaliteit Dit motief was zeer belangrijk (%) Niet-technologische vernieuwingen Motieven niet-technologische vernieuwing Minder kosten Dit motief was nauwelijks belangrijk ... (%) Niet-technologische vernieuwingen Motieven niet-technologische vernieuwing Minder kosten Dit motief was belangrijk (%) Niet-technologische vernieuwingen Motieven niet-technologische vernieuwing Minder kosten Dit motief was zeer belangrijk (%) Niet-technologische vernieuwingen Motieven niet-technologische vernieuwing Toekomstige marktverschuivingen Dit motief was nauwelijks belangrijk ... (%) Niet-technologische vernieuwingen Motieven niet-technologische vernieuwing Toekomstige marktverschuivingen Dit motief was belangrijk (%) Niet-technologische vernieuwingen Motieven niet-technologische vernieuwing Toekomstige marktverschuivingen Dit motief was zeer belangrijk (%) Niet-technologische vernieuwingen Motieven niet-technologische vernieuwing Recente marktverschuivingen Dit motief was nauwelijks belangrijk ... (%) Niet-technologische vernieuwingen Motieven niet-technologische vernieuwing Recente marktverschuivingen Dit motief was belangrijk (%) Niet-technologische vernieuwingen Motieven niet-technologische vernieuwing Recente marktverschuivingen Dit motief was zeer belangrijk (%) Niet-technologische vernieuwingen Motieven niet-technologische vernieuwing Nieuwe technologie Dit motief was nauwelijks belangrijk ... (%) Niet-technologische vernieuwingen Motieven niet-technologische vernieuwing Nieuwe technologie Dit motief was belangrijk (%) Niet-technologische vernieuwingen Motieven niet-technologische vernieuwing Nieuwe technologie Dit motief was zeer belangrijk (%) Kennismanagement Totale onderzoekspopulatie (aantal) Kennismanagement Duidelijk beleid of strategie? Nee, ook en geen voornemens (%) Kennismanagement Duidelijk beleid of strategie? Nee, maar wel voornemens (%) Kennismanagement Duidelijk beleid of strategie? Ja (%) Kennismanagement Duidelijk beleid of strategie? Non-respons (%) Kennismanagement Verantwoordelijkheid toegewezen? Nee, en ook geen voornemens (%) Kennismanagement Verantwoordelijkheid toegewezen? Nee, maar wel voornemens (%) Kennismanagement Verantwoordelijkheid toegewezen? Ja (%) Kennismanagement Verantwoordelijkheid toegewezen? Non-respons (%) Kennismanagement Indicatoren kennismanagement? Nee, en ook geen voornemens (%) Kennismanagement Indicatoren kennismanagement? Nee, maar wel voornemens (%) Kennismanagement Indicatoren kennismanagement? Ja (%) Kennismanagement Indicatoren kennismanagement? Non-respons (%) Meest belangrijke type innovatie Moeilijk aan te geven (%) Meest belangrijke type innovatie Niet-technologische aspect dominant (%) Meest belangrijke type innovatie Niet-technologische aspect belangrijker (%) Meest belangrijke type innovatie Beide aspecten even belangrijk (%) Meest belangrijke type innovatie Technologisch aspect belangrijker (%) Meest belangrijke type innovatie Technologisch aspect dominant (%) Meest belangrijke type innovatie Non-respons (%)
Totaal bedrijven 59.183 11.755 20 59.183 10.294 17 83 58 8.593 54 18 28 5.962 34 33 33 8.593 75 18 8 4.790 19 7 26 35 12 26 7 20 32 14 36 2 11 28 23 11.755 3.848 33 68 17 28 55 10 30 61 54 18 30 52 9 15 76 67 44 19 37 69 11 20 40 63 25 12 84 12 4 39 65 24 12 82 12 6 38 64 22 14 85 11 3 28 74 20 6 87 11 2 37 66 23 11 86 10 3 11.755 8.618 87 1.503 51 4.571 60 40 41 48.701 1.224 30 370 21 949 49 8.618 328.764 2,62 11.755 26 47.428 3 21 6 11 63 14 11 13 64 17 16 12 57 22 2 7 70 15 3 5 77 17 3 6 75 23 9 9 60 10 4 5 81 10 2 4 86 42 35 40 29 23 28 35 29 28 59.183 23 7.054 70 20 10 5.802 67 23 10 6.009 72 23 4 8.976 93 5 2 10 36 54 11 39 51 17 42 40 22 45 33 63 29 8 59.183 65 14 16 6 61 8 23 8 71 14 6 9 52 9 5 15 5 4 10
D Industrie 11.775 4.661 40 11.775 4.110 35 86 65 3.554 64 9 27 2.667 38 30 32 3.554 75 17 8 1.981 16 5 23 41 15 23 3 18 36 20 35 1 7 27 30 4.661 1.546 33 69 17 27 56 13 31 56 60 17 34 49 12 22 66 69 43 20 37 61 16 23 35 69 24 7 81 16 3 42 62 24 13 78 15 7 44 60 23 18 81 14 5 30 73 22 5 84 15 2 40 64 25 10 81 16 3 4.661 5.510 89 770 49 3.492 71 49 39 33.199 907 33 78 14 263 47 5.510 65.588 8,40 4.661 30 7.114 6 19 6 11 66 15 12 12 63 19 20 13 51 24 4 8 66 16 4 5 75 18 4 4 75 23 11 9 59 9 2 4 86 9 2 4 86 54 39 39 39 18 29 40 26 12 11.775 30 1.628 72 19 9 1.737 69 23 8 1.468 72 24 5 2.357 92 5 3 12 39 50 9 34 58 17 44 39 24 46 30 61 31 8 11.775 63 18 15 4 59 10 24 7 71 17 5 7 44 4 6 20 10 8 8
DA VV voedings- en genotmiddelen 1.676 509 30 1.676 433 26 75 82 323 71 3 26 353 38 29 33 323 77 13 10 162 28 5 13 46 8 27 3 13 34 23 39 - 6 18 37 509 149 29 72 14 42 44 2 40 58 56 23 32 46 8 16 76 71 32 32 36 64 15 21 43 58 38 4 81 17 2 45 57 30 14 80 11 9 45 56 19 25 83 11 6 29 71 21 8 85 11 3 38 64 26 11 80 16 4 509 518 88 81 54 287 65 46 36 3.015 76 32 13 11 61 41 518 14.523 3,56 509 26 1.167 7 19 - 10 70 6 17 18 64 8 19 21 60 16 3 12 72 17 5 3 76 11 7 5 83 15 11 8 72 14 8 1 78 11 3 2 86 72 54 62 52 29 27 53 36 21 1.676 30 172 77 17 6 375 66 26 8 196 69 20 11 316 94 2 4 11 35 54 13 27 59 12 45 44 20 49 31 63 30 7 1.676 71 11 11 8 65 7 17 11 75 10 3 12 48 5 5 18 4 3 15
1700a Textiel, kleding en .. 485 116 24 485 106 22 84 73 89 42 - 58 77 37 21 42 89 77 16 6 68 8 7 19 44 22 14 2 26 41 17 30 2 10 28 31 116 43 37 70 25 30 45 6 33 61 66 15 36 49 20 34 46 81 33 15 52 47 19 34 33 67 26 7 73 23 4 42 58 32 10 66 28 6 71 33 32 36 62 25 13 25 79 21 - 75 21 4 35 65 28 7 88 12 - 116 48 84 29 39 14 79 45 38 207 2 47 1 7 2 46 48 1.364 3,52 116 27 369 4 9 5 12 74 11 20 6 69 - 42 11 47 17 - 15 69 27 9 - 65 25 - - 75 26 11 12 56 - - 16 84 6 - - 94 - - - - - - 41 - 59 485 19 x x 12 - 46 56 44 - 32 69 31 - x x - 17 25 43 32 16 41 42 43 33 25 21 61 18 76 16 8 485 72 13 10 6 70 7 13 10 76 12 2 10 48 5 7 11 11 2 15
21 VV papier, karton en papier- en .. 254 140 55 254 121 48 82 85 100 66 1 32 103 23 40 38 100 78 17 5 37 15 3 28 41 13 19 4 30 30 18 33 - 17 17 33 140 52 37 64 12 13 75 6 45 49 58 21 21 58 13 26 60 88 50 12 38 33 7 61 27 83 17 - 81 19 - 25 84 9 7 79 19 3 26 87 8 5 79 19 3 19 91 9 - 81 16 3 31 79 13 8 81 19 - 140 152 93 115 53 13 71 34 52 250 18 34 1 13 4 44 152 1.801 8,42 140 29 114 4 13 - 6 81 10 17 13 60 18 36 16 29 23 - - 77 19 6 - 75 24 - - 76 14 18 13 55 25 - - 75 6 - - 94 - - - 100 - - - - - 254 43 58 80 16 4 59 71 29 - 54 71 29 - 68 94 6 - 11 35 54 11 28 62 11 55 34 31 42 27 57 32 11 254 53 22 23 2 56 10 31 3 71 18 8 3 38 5 4 28 15 8 1
22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro .. 1.306 344 26 1.306 317 24 75 92 238 15 42 43 293 14 65 21 238 79 14 7 101 15 5 17 55 7 11 3 10 70 6 19 1 8 37 34 344 56 16 63 27 18 55 7 21 72 79 19 55 26 13 11 76 92 17 11 73 73 8 19 45 55 20 25 83 17 - 22 78 13 9 90 10 - 22 78 13 9 90 10 - 17 83 17 - 90 10 - 28 72 18 11 90 10 - 344 205 85 104 72 26 33 22 44 262 8 8 22 22 46 47 205 5.636 3,64 344 27 962 6 14 - 23 65 29 6 26 46 37 21 15 28 23 - 2 75 15 1 5 80 18 - 2 80 35 15 13 39 12 - - 88 5 1 4 90 30 30 37 32 - 21 56 32 - 1.306 38 217 71 21 8 230 77 13 10 x x x - 316 81 14 5 10 41 49 5 39 57 4 43 53 14 45 41 57 34 9 1.306 62 17 18 3 59 10 25 7 69 16 8 7 43 4 7 25 7 8 7
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 24 12 50 24 12 50 100 58 12 58 - 42 7 29 - 71 12 84 11 5 9 20 - 10 50 20 40 - 10 30 20 60 - 10 - 30 12 5 42 100 40 20 40 - 40 60 60 - 60 40 - - 100 60 60 - 40 80 - 20 80 20 80 - 100 - - 60 40 60 - 100 - - 60 40 60 - 100 - - 40 60 40 - 100 - - 100 40 60 - 60 - 40 12 44 100 28 50 9 92 75 25 55 6 50 0 17 0 50 44 5.142 0,86 12 42 12 - - - - 100 - 40 - 60 40 80 40 20 60 - - 40 - - - 100 - - - 100 - - - 100 20 - - 80 - - - 100 - - - - - - - - - 24 33 x x - - 6 33 67 - x x x - x x - - 13 38 50 38 25 38 50 25 25 75 13 13 63 38 - 24 42 13 46 - 42 4 54 - 75 17 8 - 33 17 25 25 - - -
2410a Basischemie en vervaardiging .. 165 110 67 165 99 60 95 76 94 84 4 12 75 84 - 16 94 74 18 8 49 12 6 27 42 13 21 3 15 48 12 25 - 8 12 56 110 56 51 88 45 9 46 14 67 19 84 32 44 24 35 36 29 83 37 45 18 35 39 26 55 46 47 7 60 40 - 64 40 19 40 47 18 35 79 21 35 44 57 20 23 58 42 40 18 62 37 2 60 40 58 2 58 42 - 110 441 93 24 52 285 78 72 22 2.187 129 61 2 16 2 36 441 4.358 10,12 110 32 55 10 - 13 17 70 20 3 13 64 15 15 9 60 25 - 18 69 15 - 7 78 29 - 10 60 13 17 9 60 8 4 9 79 - 3 3 97 - 50 100 - - - 50 - - 165 44 23 62 38 - 36 53 40 7 34 52 42 6 58 86 10 3 21 30 49 13 27 60 21 53 26 29 48 24 65 28 7 165 41 23 28 7 51 10 34 5 55 33 6 6 29 3 5 26 22 13 3
244 VV farmaceutische producten 63 41 66 63 29 45 88 72 25 58 - 42 21 59 12 29 25 69 16 16 15 17 7 18 51 7 25 - 19 23 33 43 - 11 35 12 41 22 53 100 - 43 57 - 84 16 80 33 46 20 27 16 57 68 32 32 36 68 15 17 72 39 53 8 57 39 5 81 19 43 38 59 24 17 61 39 38 23 68 17 15 65 35 53 12 64 24 12 61 39 38 23 68 32 - 41 615 90 27 51 382 73 71 19 2.998 202 58 1 13 2 30 896 3.543 25,30 41 53 22 - 34 11 9 45 38 9 21 32 19 14 17 51 32 - 8 61 8 - - 92 21 18 - 61 21 - 14 65 21 - - 79 - - - 100 - - - - - - - - - 63 33 12 81 19 - 12 41 59 - 7 50 50 - 15 100 - - 5 30 65 13 36 51 30 35 35 38 42 20 38 54 8 63 39 24 29 7 46 23 24 7 56 34 3 7 39 4 2 21 14 6 15
2420b Overige chemische eindproducten... 215 169 79 215 158 74 97 51 153 81 4 16 80 54 17 29 153 82 12 6 86 17 8 25 45 6 23 12 16 28 22 42 1 6 32 19 169 71 42 88 19 18 63 10 54 35 59 16 34 50 3 35 62 63 49 20 31 67 9 23 39 72 22 7 79 14 7 51 55 22 23 74 9 17 58 47 35 18 85 10 5 35 72 26 1 82 15 2 43 69 29 3 76 20 4 169 282 97 28 41 186 92 83 10 1.912 39 45 1 10 26 43 - - - 169 37 46 8 7 12 20 69 10 13 10 67 9 19 8 65 41 2 7 50 8 6 7 79 14 2 5 80 22 24 4 52 15 - 6 79 14 5 - 81 42 58 58 - - 100 58 - 58 215 56 53 75 11 15 61 70 27 4 36 74 18 8 65 98 - 2 18 32 50 7 41 52 30 38 32 33 38 30 57 30 13 215 58 17 24 1 50 6 38 6 59 24 11 6 21 7 6 30 22 10 4
25 VV producten van rubber en kunststof 512 260 51 512 231 45 89 80 205 62 10 28 186 33 23 44 205 73 19 7 106 18 7 19 30 26 28 6 10 36 20 34 5 9 19 33 260 117 45 74 10 31 59 21 42 37 63 9 41 50 8 34 59 58 53 24 23 58 15 26 22 79 20 1 81 16 3 32 72 20 8 79 20 1 38 66 16 18 80 15 5 22 80 16 4 83 13 3 32 74 22 4 77 17 6 260 104 91 52 57 43 76 48 40 657 4 37 1 16 4 45 104 1.942 5,36 260 38 252 8 16 11 10 74 13 9 17 72 20 19 29 49 22 9 10 61 16 3 11 70 24 11 7 69 7 14 9 70 11 - 3 86 6 2 - 93 93 83 83 55 64 64 - 55 - 512 30 87 59 25 16 86 71 17 12 78 64 36 - 118 91 3 6 11 30 59 7 38 55 8 54 38 17 44 39 61 30 9 512 53 22 18 8 49 13 30 8 65 19 7 9 36 3 7 26 14 4 9
27 Basismetaalindustrie 115 61 53 115 57 49 84 65 48 59 3 38 37 45 16 39 48 73 13 15 25 17 3 15 30 34 17 4 7 27 45 43 - 6 20 31 61 32 52 67 16 30 55 21 26 53 87 23 41 35 23 30 46 68 59 9 32 51 17 33 44 74 26 - 73 14 13 44 65 27 8 78 17 5 40 73 18 9 73 27 - 31 82 18 - 78 19 3 64 60 40 - 62 28 10 61 133 92 18 40 84 83 33 67 658 26 33 1 19 4 43 133 1.571 8,50 61 48 54 - 10 29 - 60 - 10 16 74 5 21 21 59 15 5 - 80 25 - - 75 5 - - 95 29 5 10 56 5 - - 95 5 - 5 90 - - - - - - - - - 115 42 19 61 8 31 10 57 43 - 21 73 27 - 30 100 - - 12 56 33 14 27 59 9 62 29 29 57 14 67 27 6 115 48 36 17 - 43 11 43 3 73 19 4 4 47 5 7 17 12 11 1
28 VV producten van metaal (geen .. 2.190 805 37 2.190 700 32 89 64 621 68 11 21 445 37 28 34 621 78 15 7 322 15 5 23 38 19 22 2 17 35 23 35 1 9 25 30 805 164 20 49 5 28 67 4 32 65 68 20 31 49 19 17 64 58 55 15 29 65 22 13 42 67 20 13 78 21 1 39 72 19 10 71 18 11 46 62 18 20 79 17 5 28 81 15 4 81 18 1 37 74 18 8 78 17 5 805 173 88 85 52 67 72 42 45 1.292 7 26 3 10 11 48 173 4.718 3,66 805 30 1.385 9 29 9 11 52 22 13 10 55 27 14 12 47 25 3 10 64 25 2 5 69 24 5 7 67 33 8 7 53 10 3 7 80 13 2 6 80 61 34 31 44 29 38 26 39 17 2.190 25 256 71 14 15 208 72 18 10 254 72 24 4 359 94 5 1 14 39 46 6 31 63 23 37 40 20 46 34 57 35 8 2.190 66 19 12 4 60 9 26 6 73 17 4 6 46 3 6 20 10 8 6
29 VV machines en apparaten 1.517 834 55 1.517 737 49 92 45 681 76 2 21 335 51 29 20 681 71 20 8 392 10 3 33 44 10 24 1 19 39 17 34 2 5 32 27 834 344 41 77 21 28 51 24 20 56 53 14 34 53 12 20 68 67 42 17 41 66 12 22 27 74 19 7 84 13 3 36 69 23 7 78 17 5 32 69 23 8 84 14 2 27 74 21 5 86 14 0 39 62 25 13 85 13 1 834 700 92 34 39 487 82 61 36 5.256 142 38 11 15 26 52 700 4.837 14,47 834 32 683 5 26 2 9 68 15 12 9 64 21 21 12 47 20 6 9 68 13 6 5 76 15 3 2 80 25 13 8 54 6 4 4 88 9 0 5 86 23 - 41 53 - 18 71 6 - 1.517 31 252 83 13 4 191 71 26 3 237 85 11 4 305 96 1 3 5 40 54 5 41 55 19 43 38 31 47 22 60 32 7 1.517 55 24 16 5 51 14 28 7 65 24 4 7 40 2 5 22 13 12 7
DL VV elektrische en optische .. 809 387 48 809 377 47 95 48 358 63 5 32 180 60 16 24 358 73 16 11 265 20 6 13 39 22 25 5 15 26 30 35 - 7 20 38 387 204 53 58 16 17 67 15 29 55 53 9 31 60 7 28 65 62 48 15 37 58 29 13 29 74 21 5 80 16 3 44 59 17 24 76 16 8 40 62 19 19 82 15 3 29 73 21 6 83 16 1 38 65 22 13 79 17 4 387 1.758 97 63 57 1.416 93 69 26 11.749 213 34 12 20 55 70 1.758 5.012 35,07 387 35 422 1 26 6 9 61 16 13 7 67 21 15 5 62 31 1 4 65 10 6 11 73 17 - 5 78 27 7 11 61 4 - 1 95 13 3 - 84 100 100 - - - - - - - 809 32 136 64 35 1 117 45 45 10 92 69 29 2 187 95 4 1 11 46 43 19 34 47 24 48 29 39 37 25 66 29 5 809 54 25 18 3 51 13 28 7 62 19 11 8 40 2 5 17 16 16 5
DM Vervaardiging van transportmiddelen 557 209 38 557 171 31 98 50 168 74 - 26 86 42 14 44 168 64 26 10 120 14 7 15 42 23 27 3 15 30 25 44 - 10 23 22 209 76 37 53 14 26 60 9 15 76 41 - 25 75 12 13 76 79 41 14 44 52 8 41 19 84 12 5 91 6 3 53 48 39 13 91 7 2 50 57 14 29 85 6 8 22 79 13 7 93 5 2 29 75 15 11 91 6 2 209 186 81 19 28 132 74 55 34 1.644 28 42 4 23 4 45 186 3.027 6,14 209 20 348 3 15 20 13 51 13 13 17 57 15 20 24 42 17 - - 83 12 - - 88 18 - - 82 22 - 16 62 4 - - 96 3 3 7 93 16 53 53 - - 16 67 - 17 557 28 65 76 21 3 47 83 17 - 43 71 22 8 121 99 1 - 7 49 43 13 26 61 29 46 25 36 42 22 66 21 13 557 63 17 19 2 58 8 29 5 68 17 7 7 48 1 4 19 10 11 7
2000d Hout-, bouwmaterialen-, .. 1.887 663 35 1.887 563 30 78 69 440 55 17 28 391 25 33 42 440 76 18 6 226 15 10 28 31 16 20 4 34 26 15 36 - 4 40 20 663 155 23 67 16 33 51 10 18 73 67 27 36 36 10 12 78 76 35 26 39 69 11 19 49 60 26 14 84 11 5 48 53 40 7 90 7 2 59 43 40 16 88 7 4 40 61 37 2 89 10 1 51 51 33 16 91 6 3 663 152 85 62 48 60 54 34 52 1.057 10 30 5 13 16 39 152 8.114 1,87 663 25 1.224 5 7 1 10 84 7 9 9 75 9 22 5 64 27 7 6 60 14 5 5 76 18 7 5 70 18 7 9 66 4 1 2 93 8 8 7 77 66 44 22 32 7 29 32 3 - 1.887 27 252 66 21 13 254 80 8 13 185 62 29 9 350 92 5 3 14 36 50 6 31 63 18 46 37 21 48 31 61 31 7 1.887 70 15 11 3 70 8 18 5 78 12 5 5 52 7 5 19 6 4 8
5000f Commerciële en .. 36.761 5.983 16 36.761 5.226 14 83 53 4.346 49 23 28 2.747 30 36 34 4.346 72 19 8 2.495 19 9 30 32 9 26 12 22 30 10 35 4 14 29 18 5.983 2.015 34 70 18 28 54 7 30 63 49 17 28 55 6 11 82 66 45 18 36 73 8 19 43 60 26 14 86 8 6 36 67 23 10 85 10 5 34 68 22 10 88 10 2 27 76 18 6 89 8 2 35 68 21 12 89 7 4 5.983 2.424 86 511 53 856 54 36 41 13.000 186 27 229 27 642 52 2.424 209.487 1,16 5.983 23 30.778 3 25 5 12 60 14 10 13 66 16 10 13 63 21 2 6 72 17 2 6 76 17 3 8 72 24 8 10 59 13 4 7 76 11 1 4 86 40 34 46 28 29 30 39 34 40 36.761 24 4.698 71 20 9 3.625 68 22 10 3.896 72 23 5 5.710 93 5 2 9 33 58 11 41 48 16 43 42 21 45 34 64 27 9 36.761 63 14 17 6 60 8 23 9 71 15 6 9 51 11 6 14 4 3 11
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 7.789 1.971 25 7.789 1.852 24 86 44 1.596 42 32 26 814 21 40 39 1.596 71 19 10 928 23 6 21 38 12 30 6 17 37 11 44 3 9 26 18 1.971 664 34 63 15 23 62 6 31 64 39 11 24 66 8 13 79 63 52 14 34 63 8 29 30 72 19 9 87 7 5 27 75 15 10 83 11 5 31 70 19 11 88 11 1 26 78 14 7 86 9 5 21 79 18 3 88 10 2 1.971 876 86 113 51 219 50 29 43 3.378 49 27 59 17 436 54 876 30.639 2,86 1.971 18 5.818 3 25 4 5 66 8 10 13 77 6 21 10 66 21 1 4 75 20 0 4 76 20 0 5 75 19 6 13 63 17 1 8 75 15 1 1 83 27 19 58 16 33 25 40 16 44 7.789 33 1.277 76 19 5 1.094 55 37 8 1.297 67 30 3 1.825 95 4 2 11 33 56 8 41 51 12 43 45 15 49 35 59 32 9 7.789 57 18 19 5 56 11 25 8 67 17 7 9 45 11 7 18 5 4 10
52 Detailhandel en reparatie voor .. 5.590 357 6 5.590 311 6 66 64 204 58 6 36 199 25 57 19 204 80 16 4 89 20 7 33 34 6 18 2 28 50 1 46 - 2 50 2 357 92 26 95 43 37 20 6 52 42 52 25 27 48 2 12 85 61 41 12 47 79 12 8 52 50 27 23 83 2 15 29 71 29 - 85 15 - 27 73 15 12 85 2 12 15 85 15 - 98 2 - 27 73 27 - 98 2 - 357 125 88 40 54 47 41 23 68 595 23 27 8 36 7 51 125 15.426 0,81 357 18 5.233 2 - - 52 48 - 18 38 44 18 - 41 42 19 - 35 45 19 - 35 45 18 - 33 50 18 - 36 47 - 18 33 50 9 - 33 58 38 21 20 20 20 20 21 58 94 5.590 15 396 47 31 22 301 70 12 18 267 41 47 12 385 83 13 4 16 36 48 18 47 35 23 44 34 31 44 25 76 20 4 5.590 79 8 8 5 73 4 16 7 82 7 4 7 62 11 5 9 3 0 10
5000e Autobranche en horeca 6.114 392 6 6.114 333 6 80 41 265 39 47 14 135 24 50 25 265 83 12 5 179 26 1 10 45 18 36 - 11 39 14 37 - 15 17 31 392 117 30 94 6 67 27 11 27 62 41 35 5 59 4 - 96 80 48 9 43 69 3 29 52 48 22 30 96 4 - 38 62 38 - 96 4 - 38 62 38 - 96 4 - 39 62 38 - 94 4 1 40 61 38 1 94 4 1 392 34 84 7 69 9 38 22 39 215 2 11 4 16 12 35 34 15.034 0,23 392 23 5.722 2 68 - - 32 34 - - 66 20 - - 80 41 - - 59 20 - - 80 7 - - 93 20 - - 80 15 - - 85 3 - - 97 45 43 45 37 29 40 45 46 30 6.114 14 596 64 23 13 441 68 17 15 350 74 16 11 473 93 4 4 5 36 60 9 44 48 12 31 57 19 28 53 64 22 14 6.114 73 10 10 7 67 6 15 12 73 11 4 12 59 10 5 10 2 1 14
I Vervoer, opslag en communicatie 4.593 470 10 4.593 398 9 68 77 270 48 16 35 305 24 43 33 270 72 19 9 80 21 8 44 18 10 30 20 20 19 11 28 9 17 34 13 470 167 36 82 14 16 70 2 58 40 43 7 24 69 1 21 78 66 51 10 40 72 8 20 38 72 19 9 76 13 11 23 78 8 14 96 4 - 16 86 8 6 94 4 1 10 92 8 - 95 4 1 26 77 13 10 93 4 4 470 256 88 112 64 35 41 32 43 554 20 36 19 43 70 54 256 28.360 0,90 470 19 4.123 3 3 - 15 83 33 8 9 50 37 10 6 49 24 - 4 72 13 - 2 85 22 - 2 75 34 - 13 62 12 - 4 84 25 - 12 72 45 42 52 38 42 31 53 30 24 4.593 20 473 59 29 12 344 78 16 7 429 60 31 9 607 92 7 1 10 43 47 5 36 59 16 40 43 20 49 32 60 32 9 4.593 69 13 12 7 64 7 20 10 74 11 5 10 58 7 3 14 3 2 11
JA Financiële instellingen 1.297 324 25 1.297 272 21 76 67 206 32 40 27 184 29 40 30 206 86 11 3 133 21 3 30 43 3 50 - 32 17 2 38 - 19 32 11 324 56 17 90 25 51 25 8 24 68 64 47 9 44 10 9 80 80 26 12 62 82 10 8 62 42 45 12 84 14 2 63 41 59 - 86 14 - 51 53 47 - 86 14 - 51 53 47 - 86 14 - 71 38 44 18 78 4 18 324 225 79 65 57 54 46 28 56 724 30 39 58 35 18 51 225 26.786 0,84 324 11 973 2 3 3 21 79 3 30 25 48 15 42 25 36 33 8 6 52 35 - 6 59 27 6 6 61 27 8 9 62 11 - 11 78 23 - - 77 90 90 90 100 100 100 90 90 - 1.297 36 240 64 12 24 168 70 9 21 233 92 6 2 317 97 1 2 5 29 65 6 32 62 16 50 33 28 37 35 65 28 7 1.297 52 16 31 1 53 13 32 2 66 24 6 4 41 19 11 21 2 2 4
72 Computerservice- en .. 1.360 851 63 1.360 793 58 96 32 759 68 9 23 255 53 10 36 759 62 25 13 460 10 20 54 14 2 17 27 38 16 2 18 7 24 35 16 851 328 39 72 20 33 47 12 26 62 64 19 39 42 4 19 77 72 42 18 40 60 14 25 48 59 29 12 77 13 10 42 64 22 15 75 13 12 38 69 16 15 79 16 5 30 75 11 14 85 13 2 47 58 17 24 84 7 9 851 439 89 34 40 303 80 67 24 4.773 25 19 32 32 45 62 439 7.612 5,77 851 31 509 3 34 8 8 52 14 4 10 72 20 4 15 63 17 - 6 78 10 1 5 85 14 6 4 77 35 23 3 41 6 4 4 86 6 0 1 93 37 13 36 25 - 22 12 - 39 1.360 44 343 77 15 8 229 75 16 9 298 85 15 1 365 97 3 - 9 28 63 16 42 42 4 43 53 15 50 35 51 34 14 1.360 33 21 43 3 36 11 48 5 51 28 16 5 28 7 9 25 13 11 7
7411b Juridische en administratieve .. 2.383 339 14 2.383 301 13 82 76 246 42 21 37 230 32 41 27 246 78 17 4 176 11 15 19 44 11 24 21 22 30 2 36 - 20 24 20 339 122 36 44 13 23 64 5 26 69 62 30 32 38 3 4 94 77 23 43 34 95 3 3 63 37 49 14 92 6 1 60 40 44 16 94 4 3 48 52 48 - 94 4 3 45 55 45 - 95 4 2 61 39 36 25 95 4 2 339 110 80 28 39 37 53 41 34 453 5 34 20 38 21 45 110 17.694 0,62 339 22 2.044 1 23 4 2 71 4 31 2 63 6 11 22 62 9 2 4 90 27 2 - 71 9 2 - 89 21 7 4 67 2 38 - 60 2 - - 98 76 76 16 - - 24 7 69 9 2.383 28 354 82 13 5 288 76 14 11 256 89 10 1 491 96 4 0 8 27 65 14 37 49 19 52 29 31 49 20 71 19 10 2.383 48 13 35 5 51 8 34 7 65 18 9 8 41 16 9 17 3 3 12
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 1.372 447 33 1.372 349 25 93 51 323 59 4 37 179 61 8 30 323 74 18 8 219 15 4 49 29 3 20 6 33 19 22 26 - 22 32 20 447 211 47 59 18 24 57 8 18 74 65 13 46 41 15 8 77 40 60 18 22 87 7 6 46 55 20 25 86 7 7 52 58 26 16 78 14 8 42 61 24 15 86 13 2 23 80 19 1 90 10 - 35 71 16 13 87 5 7 447 155 96 28 57 85 82 52 45 1.350 14 33 12 27 16 63 155 4.489 3,46 447 36 925 6 3 12 31 56 8 8 20 64 10 6 14 69 19 1 12 69 20 10 10 62 4 9 9 80 12 3 13 74 12 1 16 71 11 2 8 80 40 63 77 - - 27 51 14 - 1.372 28 178 90 8 2 139 83 17 - 129 73 26 2 287 90 10 - 3 29 68 18 35 48 24 43 33 19 47 34 65 28 7 1.372 46 20 31 3 49 12 35 4 65 21 9 5 47 12 6 20 7 4 5
7000f Verhuur en overige zakelijke .. 5.270 633 12 5.270 465 9 78 69 364 47 24 29 321 28 31 42 364 72 22 6 192 21 17 18 31 12 20 17 11 26 26 26 9 16 29 19 633 183 29 85 32 36 32 7 20 73 47 19 28 53 3 3 94 75 29 32 40 91 1 8 44 61 31 8 91 6 3 37 65 30 5 94 3 3 35 65 29 6 96 3 2 31 69 16 15 96 3 1 40 61 14 25 95 4 1 633 172 84 70 58 54 48 31 38 814 15 28 17 33 16 46 172 54.566 0,32 633 24 4.637 5 35 2 1 63 24 13 12 51 21 4 12 63 19 5 1 78 12 2 3 83 31 4 24 41 29 4 12 55 15 3 1 82 4 - - 96 40 29 39 40 29 30 33 36 40 5.270 23 726 80 17 4 516 77 20 3 534 82 13 5 811 93 6 1 8 30 62 15 46 40 19 44 37 23 46 31 74 19 7 5.270 63 13 17 7 57 7 25 10 70 17 5 9 50 15 6 11 3 3 12
90 Milieudienstverlening 324 119 37 324 89 27 88 84 79 46 13 40 75 43 25 32 79 82 12 6 26 22 6 19 16 36 34 8 7 27 24 24 6 13 17 41 119 39 33 52 21 31 48 19 - 81 28 10 19 72 9 - 91 81 19 52 29 91 4 4 73 27 55 19 91 9 - 47 53 24 23 87 13 - 39 61 26 13 91 9 - 24 76 24 - 91 9 - 46 54 33 13 91 9 - 119 26 90 11 52 11 67 35 59 125 3 50 0 18 1 43 26 2.877 0,89 119 33 205 1 31 - 12 69 17 - 4 79 32 5 - 62 35 10 - 55 15 - - 85 41 - - 59 31 10 - 59 61 - - 39 8 4 - 87 - - x - - x - - - 324 28 35 75 13 11 28 100 - - 43 86 14 - 66 94 6 - 9 42 49 11 51 38 28 46 26 24 61 15 71 29 - 324 54 25 15 5 47 19 24 10 58 25 7 10 44 6 8 22 9 5 5
93 Overige dienstverlening 669 79 12 669 63 10 54 78 34 20 31 50 50 12 33 55 34 94 5 1 13 - 19 45 36 - - 30 25 44 - 24 - - 44 31 79 36 46 100 - 88 12 - 32 68 28 7 21 72 7 - 93 34 72 17 11 87 7 6 76 24 24 52 93 7 - 10 90 10 - 93 7 - 10 90 10 - 93 7 - 10 90 10 - 93 7 - 17 83 17 - 93 7 - 79 7 69 3 50 1 17 15 36 18 0 14 1 23 0 26 7 6.004 0,11 79 20 590 2 - - 91 9 - - - 100 30 - - 70 - - - 100 - - - 100 - - - 100 30 - - 70 30 - - 70 40 - - 60 37 37 - - - 9 37 - - 669 22 79 63 26 11 76 57 31 12 62 66 26 8 83 85 5 10 7 29 65 10 28 62 20 34 46 25 45 30 53 28 20 669 68 14 14 4 61 6 24 9 74 13 5 8 50 15 4 15 3 3 11
0100d Landbouw, winning, energie en bouw 10.647 1.112 10 10.647 958 9 72 57 694 30 33 38 548 39 33 28 694 86 11 3 313 41 4 20 23 13 50 2 20 21 7 54 0 6 25 15 1.112 288 26 50 13 31 57 8 14 78 53 29 24 47 10 4 86 66 39 15 46 82 7 11 49 51 26 23 90 9 1 39 62 25 13 88 8 4 41 59 18 23 85 12 2 29 71 20 9 90 7 4 37 63 26 10 91 9 1 1.112 684 79 223 43 223 50 25 50 2.502 131 30 63 15 44 38 684 53.689 1,27 1.112 24 9.535 3 15 17 9 58 11 15 16 57 10 25 4 61 18 - 9 73 2 1 6 91 7 2 4 88 19 11 4 66 4 11 3 82 11 1 2 86 30 33 23 15 15 18 18 19 16 10.647 14 728 60 22 17 440 51 29 19 646 77 20 4 909 93 3 4 13 49 37 12 38 50 26 37 36 28 40 32 62 34 4 10.647 71 11 11 7 65 7 19 9 74 12 5 10 61 7 3 13 3 3 11
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 1.931 357 19 1.931 304 16 45 79 137 31 17 51 239 37 45 17 137 83 11 6 89 22 10 9 29 30 55 - 17 25 3 63 0 3 29 5 357 106 30 44 18 20 61 - 25 75 77 50 27 23 11 9 80 73 27 16 58 89 11 - 48 52 25 23 89 11 - 40 60 18 21 86 11 3 34 66 15 19 79 20 1 31 69 18 13 86 3 10 37 63 34 3 89 11 - 357 150 77 57 48 71 44 26 38 823 17 43 1 24 4 46 150 9.658 1,56 357 34 1.574 5 17 36 9 37 16 12 13 59 16 38 5 41 16 - 14 70 1 1 10 87 7 4 4 85 26 11 1 62 - 1 2 96 8 1 1 89 20 20 39 22 41 41 39 39 - 1.931 22 213 49 38 12 180 34 47 19 150 70 29 1 202 79 5 15 14 49 37 9 45 46 38 28 34 32 45 23 60 37 3 1.931 67 11 12 10 60 5 24 11 72 9 7 12 62 6 2 12 5 5 9
C Winning van delfstoffen 84 31 36 84 28 33 69 78 19 75 12 13 22 49 31 20 19 87 11 2 9 12 - 12 39 37 32 - - 25 42 36 - 13 26 24 31 12 40 77 9 23 68 - 77 23 29 29 - 71 29 - 71 79 61 29 10 31 42 27 29 71 29 - 71 29 - 29 71 8 21 71 - 29 29 71 8 21 71 8 21 29 71 29 - 71 29 - 29 71 29 - 71 29 - 31 173 76 6 39 85 57 37 33 599 83 63 0 16 0 31 173 10.788 1,60 31 28 53 - 12 - 44 44 - 30 - 70 - 60 - 40 - - 30 70 - - - 100 12 - - 88 - 30 - 70 - 60 14 26 - - 14 86 - - - - - - - - - 84 28 x x - - 11 100 - - 4 32 68 - 14 100 - - 27 52 21 - 56 44 43 24 33 51 38 11 45 55 - 84 46 15 31 9 48 14 29 9 55 20 13 12 43 - 5 14 8 15 16
E Productie en distributie van en .. 93 49 53 93 33 36 65 93 21 40 9 52 31 32 26 42 21 90 7 3 13 41 - 47 6 6 14 19 45 7 16 35 10 - 12 43 49 27 54 64 9 55 36 15 14 71 37 25 12 63 11 - 89 60 53 8 38 76 - 24 52 48 41 11 89 8 4 59 45 36 19 85 8 8 77 23 37 40 89 11 - 50 50 5 46 89 11 - 64 36 24 39 89 11 - 49 279 88 137 51 24 70 50 44 275 23 73 61 16 35 39 279 9.079 3,08 49 30 44 - 8 7 - 85 7 13 - 80 - 20 - 80 16 - - 84 - - - 100 16 - - 84 23 20 8 50 23 13 - 64 13 7 7 74 - - - - - - - - - 93 54 x x 15 - 9 88 12 - 33 86 14 - 49 97 3 - 11 56 33 11 50 40 29 17 54 40 17 43 74 19 7 93 38 29 24 9 42 13 33 13 63 20 6 11 28 18 10 21 9 5 8
F Bouwnijverheid 8.539 675 8 8.539 593 7 87 43 515 27 38 35 256 40 23 37 515 87 11 2 203 49 2 23 21 6 52 2 21 20 6 53 - 7 24 16 675 143 21 49 10 34 56 12 2 86 41 14 26 60 7 1 92 61 44 14 41 81 3 16 50 50 23 27 93 5 2 36 66 29 5 92 6 2 41 59 19 22 91 7 2 24 76 24 - 94 6 - 32 68 21 11 94 5 1 675 82 80 23 40 44 51 23 57 804 9 19 1 10 5 33 82 24.164 0,34 675 18 7.864 2 15 - 8 78 8 18 23 51 5 11 4 80 21 - 4 75 3 - 3 94 4 1 4 90 13 9 7 71 7 18 3 74 15 - 1 85 34 38 17 13 5 9 9 12 22 8.539 12 489 63 16 21 241 61 18 21 458 78 17 5 643 96 3 1 13 49 38 13 35 52 20 43 37 24 40 36 63 33 4 8.539 72 11 11 6 67 7 17 9 74 12 4 9 62 7 3 13 2 2 11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS houdt om de twee jaar een Innovatie-enquête. Hiermee wordt een
beeld verkregen van de stand van zaken wat betreft innovatie bij
Nederlandse bedrijven. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan
aspecten van het begrip innovatie.
Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste
jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de
volgende. Omdat in iedere nieuwe Innovatie-enquête weer nieuwe onderwerpen
worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke
tabel weergegeven. Dèze tabel bevat alle resultaten van de
Innovatie-enquête voor de verslagperiode 2000-2002.

De eerste Innovatie-enquête vond plaats over de verslagperiode 1994-1996.
Vanaf deze eerste verslagperiode tot en met verslagperiode 2000-2002 is de
enquête gehouden bij in Nederland gevestigde bedrijven met 10 of meer
werknemers.
In de verslagperiodes 1996-1998 en 1998-2000 zijn ook bedrijven met 1 tot
10 werknemers geënquêteerd.
Vanaf de verslagperiode 2002-2004 betreft de populatie alle bedrijven in
Nederland met 10 of meer werkzame personen.
Het belangrijkste verschil tussen werknemers en werkzame personen is dat
werknemers alleen de personen betreft die op de loonlijst van een bedrijf
voorkomen, terwijl tot de werkzame personen ook de de eigenaren en
meewerkende gezinsleden die niet op de loonlijst voorkomen worden gerekend.
Zie voor de exacte definities de link naar Methoden/Begrippen: href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/76ABB32E-7C99-4D65-84E0-1B740B64A0F7"
>Methoden/Begrippen
.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994-1996

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen

Toelichting onderwerpen

Innovatie en innovatoren
Innovatie: het uitvoeren van activiteiten (innovatieprojecten) die leiden
tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten, diensten of
processen.
Nieuwe producten of diensten zijn niet vergelijkbaar met eerdere
producten of diensten binnen een bedrijf, mede door toepassing van
geavanceerde nieuwe technologie binnen het bedrijf.
Duidelijk verbeterde producten of diensten zijn langer bestaande
producten en diensten die, vergeleken met eerdere versies, duidelijk
verbeterde technische specificaties hebben of meer
toepassingsmogelijkheden voor de eindgebruiker bieden.
Nieuwe bedrijfsprocessen of methoden voor dienstverlening zijn niet
vergelijkbaar met eerdere processen binnen een bedrijf, mede door
toepassing van nieuwe technologie binnen dit bedrijf.
Duidelijk verbeterd processen zijn langer bestaande bedrijfsprocessen of
methoden van dienstverlening binnen een bedrijf met aanzienlijk lagere
kosten of met duidelijk hogere prestaties (productierendement) in
vergelijking met eerdere versies.
Totale onderzoekspopulatie
Alle bedrijven met 10 of meer werkzame personen uit de beschouwde
bedrijfsklassen, peildatum 01-01-2002.
Innovatoren
Bedrijven die in 2000-2002 technologische innovatieprojecten uitvoeren of
deze - al dan niet succesvol - hebben uitgevoerd.
Als percentage van onderzoekspopulatie
Aantal innovatoren in procenten van de totale onderzoekspopulatie.
Innovatoren met realisaties
Bedrijven die in 2000-2002 innovatieprojecten hebben uitgevoerd die
hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of
diensten (productinnovatoren) en/of (productie)processen
(procesinnovatoren).
Totale onderzoekspopulatie
Alle bedrijven met 10 of meer werkzame personen uit de beschouwde
bedrijfsklassen, peildatum 01-01-2002.
Innovatoren met realisaties
Bedrijven die in 2000-2002 innovatieprojecten hebben uitgevoerd die
hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten of
diensten (productinnovatoren) en/of (productie)processen
(procesinnovatoren).
Als percentage van onderzoekspopulatie
Bedrijven met afgeronde innovatieprojecten in procenten van de
totale onderzoekspopulatie.
Productinnovatoren
Bedrijven die in 2000-2002 innovatieprojecten hebben uitgevoerd die
hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren
Bedrijven die in 2000-2002 innovatieprojecten hebben uitgevoerd die
hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
(productie)processen (procesinnovaties).
Bedrijven met productinnovatie
Wijze waarop bedrijven in 2000-2002 innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Productinnovatoren
Het aantal bedrijven dat in de periode 2000-2002 innovatieprojecten heeft
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten (productinnovaties).
Ontwikkeling in eigen bedrijf
Bedrijven die de innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld.
In procenten van het totaal aantal productinnovatoren.
Ontwikkeling door derden
Bedrijven die de innovaties grotendeels door derden hebben laten
ontwikkelen.
In procenten van het totaal aantal productinnovatoren.
Ontwikkeling in partnership
Bedrijven die de innovaties grotendeels samen met derden hebben
ontwikkeld.
In procenten van het totaal aantal productinnovatoren.
Bedrijven met procesinnovatie
Wijze waarop bedrijven in 2000-2002 innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen (procesinnovaties).
Procesinnovatoren
Aantal bedrijven die in 2000-2002 innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
Ontwikkeling in eigen bedrijf
Bedrijven die de innovaties grotendeels zelf hebben ontwikkeld.
In procenten van het totaal aantal procesinnovatoren.
Ontwikkeling door derden
Bedrijven die de innovaties grotendeels door derden hebben laten
ontwikkelen.
In procenten van het totaal aantal procesinnovatoren.
Ontwikkeling in partnership
Bedrijven die de innovaties grotendeels samen met derden hebben
ontwikkeld.
In procenten van het totaal aantal procesinnovatoren.
Omzet en levensduur
Omzet en levensduur van technologisch nieuwe en verbeterde producten
en diensten en levensduur gebruikte technologie bij productinnovatoren.
Productinnovatoren
Het aantal bedrijven dat in de periode 2000-2002 innovatieprojecten heeft
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten (productinnovaties).
Omzet ongewijzigde producten
Omzet van de producten/diensten die in de jaren 2000-2002 vrijwel
onveranderd zijn gebleven.
In procenten van de totale omzet in 2002.
Omzet verbeterde producten
Omzet van de producten/diensten die in de jaren 2000-2002 technologisch
duidelijk zijn verbeterd.
In procenten van de totale omzet in 2002.
Omzet nieuwe producten
Omzet van de producten/diensten die in de jaren 2000-2002 technologisch
geheel nieuw waren.
In procenten van de totale omzet in 2002.
Nieuw voor de markt
Het aantal productinnovatoren met omzet van producten en diensten, die
niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor de afzetmarkt technologisch
nieuw of duidelijk verbeterd waren. Dat wil zeggen niet eerder door
concurrenten op de markt gezet.
Levensduur verbeterde producten/diensten
Verwacht aantal jaren dat technologisch verbeterde producten en diensten
op de markt aangeboden kunnen worden zonder deze opnieuw wezenlijk
te moeten verbeteren.
Levensduur onbekend (niet aan te geven)
In procenten van het aantal productinnovatoren met verbeterde producten
of diensten.
Levensduur is minder dan 1 jaar
In procenten van het aantal productinnovatoren met verbeterde producten
of diensten.
Levensduur is 1 tot 2 jaar
In procenten van het aantal productinnovatoren met verbeterde producten
of diensten.
Levensduur is 3 tot 5 jaar
In procenten van het aantal productinnovatoren met verbeterde producten
of diensten.
Levensduur is meer dan 5 jaar
In procenten van het aantal productinnovatoren met verbeterde producten
of diensten.
Levensduur nieuwe producten/diensten
Verwacht aantal jaren dat technologisch nieuwe producten en diensten
op de markt aangeboden kunnen worden zonder deze opnieuw wezenlijk
te moeten verbeteren.
Levensduur onbekend (niet aan te geven)
In procenten van het aantal productinnovatoren met nieuwe producten
of diensten.
Levensduur is minder dan 1 jaar
In procenten van het aantal productinnovatoren met nieuwe producten
of diensten.
Levensduur is 1 tot 2 jaar
In procenten van het aantal productinnovatoren met nieuwe producten
of diensten.
Levensduur is 3 tot 5 jaar
In procenten van het aantal productinnovatoren met nieuwe producten
of diensten.
Levensduur is meer dan 5 jaar
In procenten van het aantal productinnovatoren met nieuwe producten
of diensten.
Levensduur huidige technologie
Verwacht aantal jaren voordat de huidige technologie voor de productie
van de nieuwe of verbeterde producten en diensten vervangen wordt door
een nieuwe technologie.
Levensduur onbekend (niet aan te geven)
In procenten van het aantal productinnovatoren met nieuwe en verbeterde
producten of diensten.
Levensduur is minder dan 1 jaar
In procenten van het aantal productinnovatoren met nieuwe en verbeterde
producten of diensten.
Levensduur is 1 tot 2 jaar
In procenten van het aantal productinnovatoren met nieuwe en verbeterde
producten of diensten.
Levensduur is 3 tot 5 jaar
In procenten van het aantal productinnovatoren met nieuwe en verbeterde
producten of diensten.
Levensduur is meer dan 5 jaar
In procenten van het aantal productinnovatoren met nieuwe en verbeterde
producten of diensten.
Samenwerkende innovatoren
Innovatoren kunnen in de periode 2000-2002 innovatieprojecten hebben
uitgevoerd in samenwerking met andere ondernemingen en instellingen
(partners). Samenwerken is het actief en gezamenlijk met anderen werken
aan de ontwikkeling van technologisch nieuwe of verbeterde producten,
diensten of processen al dan niet in een formeel samenwerkingsverband.
Meestal (niet altijd) worden de kosten en eventuele opbrengsten van dit
soort partnerships gedeeld. Uitbesteed werk is dus niet meegerekend.
Innovatoren
Bedrijven die in 2000-2002 technologische innovatieprojecten uitvoeren of
deze - al dan niet succesvol - hebben uitgevoerd.
Innovatoren met samenwerking
Innovatoren die samenwerken met een partner in binnen- en/of buitenland.
Het belang van de partner in de samenwerking is aangegeven met 'zeer
belangrijk' en 'minder belangrijk'.
In procenten van alle innovatoren
Samenwerking met eigen concern
Innovatie in samenwerking met andere ondernemingen binnen het eigen
concern. Een bedrijf is een onderdeel van een concern indien het
jaarresultaat van het bedrijf wordt geconsolideerd met dat van
een moeder- of dochterbedrijf.
Totaal binnen- en buitenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel
van een concern zijn.
Partner in binnenland: minder belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel
van een concern zijn.
Partner in binnenland: zeer belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel
van een concern zijn.
Geen partner in binnenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel
van een concern zijn.
Partner in buitenland: minder belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel
van een concern zijn.
Partner in buitenland: zeer belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel
van een concern zijn.
Geen partner in buitenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren die onderdeel
van een concern zijn.
Samenwerking met afnemers
Totaal binnen- en buitenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in binnenland: minder belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in binnenland: zeer belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Geen partner in binnenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in buitenland: minder belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in buitenland: zeer belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Geen partner in buitenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Samenwerking met leveranciers
Totaal binnen- en buitenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Geen partner in binnenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in binnenland: minder belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in binnenland: zeer belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Geen partner in buitenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in buitenland: minder belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in buitenland: zeer belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Samenwerking met concurrenten
Totaal binnen- en buitenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Geen partner in binnenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in binnenland: minder belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in binnenland: zeer belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Geen partner in buitenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in buitenland: minder belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in buitenland: zeer belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Samenwerking met universiteiten
Totaal binnen- en buitenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Geen partner in binnenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in binnenland: minder belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in binnenland: zeer belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Geen partner in buitenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in buitenland: minder belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in buitenland: zeer belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Samenwerking met (semi-)overheid
Samenwerking met (semi-)overheidsresearchinstellingen (bijv. TNO).
Totaal binnen- en buitenland
Samenwerking met (semi-)overheidsresearchinstellingen (bijv. TNO).
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Geen partner in binnenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in binnenland: minder belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in binnenland: zeer belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Geen partner in buitenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in buitenland: minder belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in buitenland: zeer belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Samenwerking met private onderzoeksinst.
Samenwerking met private onderzoeksinstellingen.
Totaal binnen- en buitenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Geen partner in binnenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in binnenland: minder belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in binnenland: zeer belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Geen partner in buitenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in buitenland: minder belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in buitenland: zeer belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Samenwerking met consultants
Totaal binnen- en buitenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Geen partner in binnenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in binnenland: minder belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in binnenland: zeer belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Geen partner in buitenland
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in buitenland: minder belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Partner in buitenland: zeer belangrijk
In procenten van alle samenwerkende innovatoren.
Innovatie-uitgaven
Uitgaven in 2002 voor activiteiten om technologisch nieuwe of verbeterde
producten, diensten of processen te realiseren.
Innovatoren
Bedrijven die in 2000-2002 technologische innovatieprojecten uitvoeren of
deze - al dan niet succesvol - hebben uitgevoerd.
Totale innovatie-uitgaven
Totaal van de uitgaven voor één of meer van onderstaande activiteiten om
technologisch nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen te
realiseren.
Betreft per activiteit alle lopende uitgaven in 2002 exclusief
afschrijvingen, maar inclusief de directe personeelskosten en eventuele
investeringsuitgaven.
Innovatoren met uitgaven
Totaal aantal innovatoren met uitgaven voor innovatie-activiteiten
in 2002.
Als percentage van alle innovatoren in 2000-2002.
Ontplooide innovatie-activiteiten
Ontplooide innovatie-activiteiten in 2002.
Inkoop apparatuur
Aanschaf geavanceerde apparatuur, machines, computers (inclusief
meegeleverde software) speciaal aangeschaft om technologisch nieuwe
producten, diensten of processen te kunnen realiseren.
Uitgaven
Aantal innovatoren
Innovatoren die in 2002 voor deze activiteit uitgaven hebben gedaan.
In procenten van het totaal aantal innovatoren in 2000-2002.
Eigen onderzoek
Activiteiten 'in eigen huis' om technologisch nieuwe of verbeterde
producten of processen te ontwikkelen, inclusief eventueel bijbehorend
onderzoek. Dit soort activiteiten wordt ook wel als Research & Development
aangeduid (R&D). Eigen software-ontwikkeling direct gerelateerd aan R&D
is meegenomen.
Het cijfer van 4,7 miljard aan uitgaven eigen onderzoek is hoger dan het
R&D-cijfer dat het CBS publiceert volgens de R&D-enquête.
Het blijkt dat niet al het in de Innovatie-enquête opgegeven eigen
onderzoek als R&D te beschouwen is. Meer details zijn te vinden in de
CBS-publicatie Kennis en economie 2004; zie bijlage B5.
Uitgaven
Aantal innovatoren
Innovatoren die in 2002 voor deze activiteit uitgaven hebben gedaan.
In procenten van het totaal aantal innovatoren in 2000-2002.
Vrijwel permanent
Eigen onderzoek (R&D) vindt bij deze innovatoren vrijwel permanent plaats.
In procenten van het totaal aantal innovatoren in 2000-2002.
Meer incidenteel
Eigen onderzoek (R&D) vindt bij deze innovatoren incidenteel plaats.
In procenten van het totaal aantal innovatoren in 2000-2002.
Inzet FTE's voor onderzoek
Totaal aantal arbeidsjaren van eigen personeel ingezet voor eigen
onderzoek in 2002.
(FTE = Full-Time Equivalents).
Uitbesteed onderzoek
Dezelfde activiteiten als bij 'Eigen onderzoek' maar dan door derden
uitgevoerd.
Uitgaven
Aantal innovatoren
Innovatoren die in 2002 voor deze activiteit uitgaven hebben gedaan.
In procenten van het totaal aantal innovatoren in 2000-2002.
Inkoop licenties en andere kennis
Inkoop van alle niet eerder genoemde kennis, zoals het verwerven van
octrooien, van andere niet-gepatenteerde vindingen, inkopen van
speciale deskundigheid, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, teneinde
nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen te kunnen
realiseren.
Uitgaven
Aantal innovatoren
Innovatoren die in 2002 voor deze activiteit uitgaven hebben gedaan.
In procenten van het totaal aantal innovatoren in 2000-2002.
Overige innovatie-uitgaven
Betreft totale kosten voor marketing, opleiden en andere kosten voorzover
die uitgaven direct te maken hebben met de ontwikkeling of introductie
van vernieuwde producten, diensten of processen.
Uitgaven
Aantal innovatoren
Innovatoren die in 2002 voor deze activiteit uitgaven hebben gedaan.
In procenten van het totaal aantal innovatoren in 2000-2002.
Innovatie-uitgaven en toegevoegde waarde
De innovatie-uitgaven 2002 afgezet tegen Bruto Toegevoegde Waarde
(tegen marktprijzen) 2002.
Voor dit onderwerp is bij de bedrijfsklasse "Farmaceutische industrie" ook
de groep "Overige chemische eindproductenindustrie" geteld.
Totale innovatie-uitgaven
Totaal van de uitgaven voor activiteiten om technologisch nieuwe of
verbeterde producten, diensten of processen te realiseren.
Betreft alle lopende uitgaven in 2002 exclusief afschrijvingen, maar
inclusief de directe personeelskosten en eventuele investeringsuitgaven.
Bruto Toegevoegde Waarde
Toegevoegde Waarde tegen bruto-marktprijzen 2002.
Bron: CBS, Nationale Rekeningen.
Uitgaven in % Bruto TW
De totale innovatie-uitgaven in procenten van de Bruto Toegevoegde
Waarde, 2002.
Knelpunten
Ondervonden knelpunten in de periode 2000-2002 waardoor
innovatieprojecten ernstig zijn vertraagd, voortijdig gestopt en/of
helemaal niet zijn begonnen.
Innovatoren
Bedrijven die in 2000-2002 technologische innovatieprojecten uitvoeren of
deze - al dan niet succesvol - hebben uitgevoerd.
Innovatoren met knelpunten
In procenten van het aantal innovatoren.
Niet-innovatoren
Bedrijven die in 2000-2002 geen technologische innovatie-activiteiten
uitvoeren of hebben uitgevoerd.
Niet-innovatoren met knelpunten
In procenten van het aantal niet-innovatoren.
Type knelpunt bij de innovatoren
Het al dan niet voorkomen van een knelpunt bij de innovatoren,
waardoor innovatieprojecten ernstig zijn vertraagd, voortijdig
gestopt en/of in het geheel niet zijn begonnen.
Een innovator kan per type knelpunt meerdere gevolgen hebben
ondervonden. Bijvoorbeeld er is een project ernstig vertraagd
en er is een project voortijdig gestopt door gebrek aan financiering.
Hierdoor kan de som van de percentages, per type knelpunt,
boven de 100 uitkomen.
Geen financiering, waardoor
Gebrek aan geëigende financieringsbronnen.
Projecten ernstig zijn vertraagd
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten ernstig vertraagd.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Projecten voortijdig zijn gestopt
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten voortijdig gestopt.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Projecten niet zijn begonnen
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten niet begonnen.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Knelpunt is niet van toepassing
Dit knelpunt speelt geen rol bij de innovatoren.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Te hoge kosten, waardoor
De innovatiekosten waren/werden te hoog.
Projecten ernstig zijn vertraagd
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten ernstig vertraagd.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Projecten voortijdig zijn gestopt
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten voortijdig gestopt.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Projecten niet zijn begonnen
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten niet begonnen.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Knelpunt is niet van toepassing
Dit knelpunt speelt geen rol bij de innovatoren.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Rendement onzeker, waardoor
Te veel onzekerheid over toekomstige baten en lasten.
Projecten ernstig zijn vertraagd
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten ernstig vertraagd.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Projecten voortijdig zijn gestopt
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten voortijdig gestopt.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Projecten niet zijn begonnen
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten niet begonnen.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Knelpunt is niet van toepassing
Dit knelpunt speelt geen rol bij de innovatoren.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Tekort personeel, waardoor
Onvoldoende gekwalificeerd personeel.
Projecten ernstig zijn vertraagd
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten ernstig vertraagd.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Projecten voortijdig zijn gestopt
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten voortijdig gestopt.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Projecten niet zijn begonnen
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten niet begonnen.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Knelpunt is niet van toepassing
Dit knelpunt speelt geen rol bij de innovatoren.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Onvoldoenden kennis, waardoor
Te weinig kennis van benodigde technologieën.
Projecten ernstig zijn vertraagd
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten ernstig vertraagd.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Projecten voortijdig zijn gestopt
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten voortijdig gestopt.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Projecten niet zijn begonnen
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten niet begonnen.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Knelpunt is niet van toepassing
Dit knelpunt speelt geen rol bij de innovatoren.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Interne organisatie, waardoor
Knelpunten door inflexibele organisatiestructuren.
Projecten ernstig zijn vertraagd
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten ernstig vertraagd.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Projecten voortijdig zijn gestopt
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten voortijdig gestopt.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Projecten niet zijn begonnen
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten niet begonnen.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Knelpunt is niet van toepassing
Dit knelpunt speelt geen rol bij de innovatoren.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Onzekere markt, waardoor
Toekomstige ontwikkeling van de afzetmarkt is onzeker.
Projecten ernstig zijn vertraagd
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten ernstig vertraagd.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Projecten voortijdig zijn gestopt
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten voortijdig gestopt.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Projecten niet zijn begonnen
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten niet begonnen.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Knelpunt is niet van toepassing
Dit knelpunt speelt geen rol bij de innovatoren.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Regelgeving, waardoor
Beperkende regelgeving, zoals Arbo-, milieu- en fiscale
wetten/regels.
Projecten ernstig zijn vertraagd
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten ernstig vertraagd.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Projecten voortijdig zijn gestopt
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten voortijdig gestopt.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Projecten niet zijn begonnen
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten niet begonnen.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Knelpunt is niet van toepassing
Dit knelpunt speelt geen rol bij de innovatoren.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Andere oorzaken, waardoor
Projecten ernstig zijn vertraagd
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten ernstig vertraagd.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Projecten voortijdig zijn gestopt
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten voortijdig gestopt.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Projecten niet zijn begonnen
Door dit knelpunt zijn er innovatieprojecten niet begonnen.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Knelpunt is niet van toepassing
Dit knelpunt speelt geen rol bij de innovatoren.
In procenten van alle innovatoren met een knelpunt.
Type knelpunt bij de niet-innovatoren
Knelpunten bij de niet-innovatoren, waardoor er niet is begonnen met het
ontplooien van innovatieve activiteiten.
Geen financiering
Gebrek aan geëigende financieringsbronnen.
In procenten van alle niet-innovatoren met een knelpunt.
Te hoge kosten
De innovatiekosten waren/werden te hoog.
In procenten van alle niet-innovatoren met een knelpunt.
Rendement onzeker
Te veel onzekerheid over toekomstige baten en lasten.
In procenten van alle niet-innovatoren met een knelpunt.
Tekort personeel
Onvoldoende gekwalificeerd personeel.
In procenten van alle niet-innovatoren met een knelpunt.
Onvoldoende kennis
Te weinig kennis van benodigde technologieën.
In procenten van alle niet-innovatoren met een knelpunt.
Interne organisatie
Knelpunten door inflexibele organisatiestructuren.
In procenten van alle niet-innovatoren met een knelpunt.
Onzekere markt
Toekomstige ontwikkeling van de afzetmarkt is onzeker.
In procenten van alle niet-innovatoren met een knelpunt.
Regelgeving
Beperkende regelgeving, zoals Arbo-, milieu- en fiscale
wetten/regels.
In procenten van alle niet-innovatoren met een knelpunt.
Andere oorzaak
In procenten van alle niet-innovatoren met een knelpunt.
Niet-technologische vernieuwingen
Niet-technologische vernieuwingen zoals vernieuwing van marketingconcepten
en -strategieën, van de organisatie en productdifferentiatie.
Totale onderzoekspopulatie
Alle bedrijven met 10 of meer werkzame personen uit de beschouwde
bedrijfsklassen, peildatum 01-01-2002.
Bedrijven met NT-vernieuwingen
NT-vernieuwingen: Niet-Technologische vernieuwingen.
De bedrijven met niet-technologische vernieuwingen
In procenten van alle bedrijven in de onderzoekspopulatie.
Gebieden van NT-vernieuwingen
Vernieuwing op marketinggebied
Het betreft hier wezenlijk nieuwe marketingconcepten of -strategieën,
zoals een duidelijk andere benadering van klanten, het aanboren
van nieuwe markten en/of het versterken van het bedrijfsimago.
Aantal bedrijven
Het aantal bedrijven van de totale onderzoekspopulatie dat zich
in de periode 2000-2002 bezighield met vernieuwingen op
marketinggebied.
Ontwikkeling door eigen bedrijf
Deze vernieuwing werd grotendeels door het eigen bedrijf ontwikkeld.
In procenten van de bedrijven met vernieuwingen op marketinggebied.
Ontwikkeling in partnership
Deze vernieuwing werd in partnership met klanten/leveranciers
ontwikkeld.
In procenten van de bedrijven met vernieuwingen op marketinggebied.
Ontwikkeling door derden
Deze vernieuwing werd grotendeels door andere derden ontwikkeld.
In procenten van de bedrijven met vernieuwingen op marketinggebied.
Aanpassen producten/diensten
Niet-technische aanpassingen van producten/diensten.
Bijvoorbeeld de verpakking (in brede zin), de kleur, de vormgeving
en/of smaak (geur) van producten/diensten; ook wel aangeduid
met 'productdifferentiatie'.
Aantal bedrijven
Het aantal bedrijven van de totale onderzoekspopulatie dat zich
in de periode 2000-2002 bezighield met niet-technische
aanpassingen van producten/diensten.
Ontwikkeling door eigen bedrijf
Deze vernieuwing werd grotendeels door het eigen bedrijf ontwikkeld.
In procenten van de bedrijven met niet-technische aanpassingen
van producten/diensten.
Ontwikkeling in partnership
Deze vernieuwing werd in partnership met klanten/leveranciers
ontwikkeld.
In procenten van de bedrijven met niet-technische aanpassingen
van producten/diensten.
Ontwikkeling door derden
Deze vernieuwing werd grotendeels door andere derden ontwikkeld.
In procenten van de bedrijven met niet-technische aanpassingen
van producten/diensten.
Veranderingen m.b.t klanten/leveranciers
Veranderingen met betrekking tot klanten/leveranciers. Hieronder wordt
verstaan: wezenlijke veranderingen in de relatatie/bedrijfsvoering met
betrekking tot klanten en/of leveranciers. Er is gekozen voor duidelijk
andere afzetkanalen, of de wijze van toelevering door leveranciers is
fundamenteel gewijzigd.
Aantal bedrijven
Het aantal bedrijven van de totale onderzoekspopulatie dat zich
in de periode 2000-2002 bezighield met veranderingen van de
organisatie met betrekking tot klanten en/of leveranciers.
Ontwikkeling door eigen bedrijf
Deze vernieuwing werd grotendeels door het eigen bedrijf ontwikkeld.
In procenten van de bedrijven met veranderingen van de organisatie
met betrekking tot klanten en/of leveranciers.
Ontwikkeling in partnership
Deze vernieuwing werd in partnership met klanten/leveranciers
ontwikkeld.
In procenten van de bedrijven met veranderingen van de organisatie
met betrekking tot klanten en/of leveranciers.
Ontwikkeling door derden
Deze vernieuwing werd grotendeels door andere derden ontwikkeld.
In procenten van de bedrijven met veranderingen van de organisatie
met betrekking tot klanten en/of leveranciers.
Verandering interne organisatie
Wezenlijke veranderingen in de interne organisatiestructuur.
Bijvoorbeeld als gevolg van een nieuwe bedrijfsstrategie,
marktoriëntatie en/of het aan-/verkopen van bedrijfsonderdelen
of (dochter-)bedrijven.
Aantal bedrijven
Het aantal bedrijven van de totale onderzoekspopulatie dat zich
in de periode 2000-2002 bezighield met veranderingen in de
interne organisatiestructuur.
Ontwikkeling door eigen bedrijf
Deze vernieuwing werd grotendeels door het eigen bedrijf ontwikkeld.
In procenten van de bedrijven met veranderingen in de interne
organisatiestructuur.
Ontwikkeling in partnership
Deze vernieuwing werd in partnership met klanten/leveranciers
ontwikkeld.
In procenten van de bedrijven met veranderingen in de interne
organisatiestructuur.
Ontwikkeling door derden
Deze vernieuwing werd grotendeels door andere derden ontwikkeld.
In procenten van de bedrijven met veranderingen in de interne
organisatiestructuur.
Motieven niet-technologische vernieuwing
Motieven om niet-technologische vernieuwingen te realiseren
en de mate waarin deze motieven van belang waren.
Meer kwaliteit
Streven naar bijvoorbeeld een betere after-sales service, nieuwe
vormen van dienstverlening, het 'verbeteren' van het imago
van producten/diensten, en/of andere, NIET-technische
verbeteringen van die producten, enzovoort.
Dit motief was nauwelijks belangrijk ...
Dit motief was nauwlijks belangrijk, niet van toepassing. In procenten van
de bedrijven met niet-technologische vernieuwingen.
Dit motief was belangrijk
In procenten van de bedrijven met niet-technologische
vernieuwingen.
Dit motief was zeer belangrijk
In procenten van de bedrijven met niet-technologische
vernieuwingen.
Minder kosten
Streven naar lagere kosten, efficiencyverbetering, meer
productiviteit.
Dit motief was nauwelijks belangrijk ...
Dit motief was nauwlijks belangrijk, niet van toepassing. In procenten van
de bedrijven met niet-technologische vernieuwingen.
Dit motief was belangrijk
In procenten van de bedrijven met niet-technologische
vernieuwingen.
Dit motief was zeer belangrijk
In procenten van de bedrijven met niet-technologische
vernieuwingen.
Toekomstige marktverschuivingen
Inspelen op toekomstige veranderingen op afzet- en/of
inkoopmarkten, bijvoorbeeld verschuivende voorkeuren van
klanten, veranderingen in de bedrijfsvoering van toeleveranciers.
Dit motief was nauwelijks belangrijk ...
Dit motief was nauwlijks belangrijk, niet van toepassing. In procenten van
de bedrijven met niet-technologische vernieuwingen.
Dit motief was belangrijk
In procenten van de bedrijven met niet-technologische
vernieuwingen.
Dit motief was zeer belangrijk
In procenten van de bedrijven met niet-technologische
vernieuwingen.
Recente marktverschuivingen
Reageren op recente veranderingen op de afzet- en/of
inkoopmarkten, bijvoorbeeld verschuivende voorkeuren van
klanten, veranderingen in de bedrijfsvoering van toeleveranciers.
Dit motief was nauwelijks belangrijk ...
Dit motief was nauwlijks belangrijk, niet van toepassing. In procenten van
de bedrijven met niet-technologische vernieuwingen.
Dit motief was belangrijk
In procenten van de bedrijven met niet-technologische
vernieuwingen.
Dit motief was zeer belangrijk
In procenten van de bedrijven met niet-technologische
vernieuwingen.
Nieuwe technologie
Introductie van technologische vernieuwing (al dan niet door
derden ontwikkeld) is reden geweest om tevens te streven naar
niet-technologische vernieuwingen.
Dit motief was nauwelijks belangrijk ...
Dit motief was nauwlijks belangrijk, niet van toepassing. In procenten van
de bedrijven met niet-technologische vernieuwingen.
Dit motief was belangrijk
In procenten van de bedrijven met niet-technologische
vernieuwingen.
Dit motief was zeer belangrijk
In procenten van de bedrijven met niet-technologische
vernieuwingen.
Kennismanagement
Kennismanagement (KM) is erop gericht om kennis die bij een relatief
kleine groep mensen beschikbaar is, toegankelijk te maken voor
grotere groepen mensen binnen een organisatie.
Daarvoor is het nodig kennis systematisch op te slaan in bijvoorbeeld
databanken en die beschikbaar te stellen aan anderen via
gemakkelijk te benaderen media, zoals intranet of extranet.
Totale onderzoekspopulatie
Alle bedrijven met 10 of meer werkzame personen uit de beschouwde
bedrijfsklassen, peildatum 01-01-2002.
Duidelijk beleid of strategie?
Bedrijven die eind 2002 een duidelijk beleid of strategie toepassen voor
kennismanagement.
Nee, ook en geen voornemens
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.
Nee, maar wel voornemens
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.
Ja
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.
Non-respons
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.
Verantwoordelijkheid toegewezen?
Bedrijven die de verantwoordelijkheid voor het beleid of strategie
voor kennismanagement hebben toegewezen aan een persoon of afdeling.
Nee, en ook geen voornemens
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.
Nee, maar wel voornemens
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.
Ja
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.
Non-respons
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.
Indicatoren kennismanagement?
Bedrijven die eind 2002 beschikken over indicatoren om het succes of de
voordelen van kennismanagement te meten.
Nee, en ook geen voornemens
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.
Nee, maar wel voornemens
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.
Ja
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.
Non-respons
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.
Meest belangrijke type innovatie
Vernieuwingen binnen bedrijven kunnen in hoofdzaak het gevolg zijn
van (nieuwe) technologie. Ook is denkbaar dat juist geheel andere,
niet-technologische (bijvoorbeeld marktgeoriënteerde) aspecten of
overwegingen dominant zijn geweest.
Innovaties kunnen ook een combinatie zijn van beide types.
Technologische en niet-technologische aspecten spelen in dat
geval tegelijkertijd een rol.
De bedrijven hebben aangegeven welk type innovatie in de komende twee
jaar het méést belangrijk zal zijn.
Moeilijk aan te geven
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.
Niet-technologische aspect dominant
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.
Niet-technologische aspect belangrijker
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.
Beide aspecten even belangrijk
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.
Technologisch aspect belangrijker
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.
Technologisch aspect dominant
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.
Non-respons
In procenten van alle bedrijven in de totale onderzoekspopulatie.