Innovatie bij bedrijven; 2000-2002

Bewerk tabel

Het CBS houdt om de twee jaar een Innovatie-enquête. Hiermee wordt een
beeld verkregen van de stand van zaken wat betreft innovatie bij
Nederlandse bedrijven. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan
aspecten van het begrip innovatie.
Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste
jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de
volgende. Omdat in iedere nieuwe Innovatie-enquête weer nieuwe onderwerpen
worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke
tabel weergegeven. Dèze tabel bevat alle resultaten van de
Innovatie-enquête voor de verslagperiode 2000-2002.

De eerste Innovatie-enquête vond plaats over de verslagperiode 1994-1996.
Vanaf deze eerste verslagperiode tot en met verslagperiode 2000-2002 is de
enquête gehouden bij in Nederland gevestigde bedrijven met 10 of meer
werknemers.
In de verslagperiodes 1996-1998 en 1998-2000 zijn ook bedrijven met 1 tot
10 werknemers geënquêteerd.
Vanaf de verslagperiode 2002-2004 betreft de populatie alle bedrijven in
Nederland met 10 of meer werkzame personen.
Het belangrijkste verschil tussen werknemers en werkzame personen is dat
werknemers alleen de personen betreft die op de loonlijst van een bedrijf
voorkomen, terwijl tot de werkzame personen ook de de eigenaren en
meewerkende gezinsleden die niet op de loonlijst voorkomen worden gerekend.
Zie voor de exacte definities de link naar Methoden/Begrippen: href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/76ABB32E-7C99-4D65-84E0-1B740B64A0F7"
>Methoden/Begrippen
.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994-1996

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen

Innovatie bij bedrijven; 2000-2002

SBI '93 Innovatie en innovatorenTotale onderzoekspopulatie (aantal) Innovatie en innovatorenInnovatoren (aantal) Innovatie en innovatorenAls percentage van onderzoekspopulatie (%) Innovatoren met realisatiesTotale onderzoekspopulatie (aantal) Innovatoren met realisatiesInnovatoren met realisaties (aantal) Innovatoren met realisatiesAls percentage van onderzoekspopulatie (%) Innovatoren met realisatiesProductinnovatoren (%) Innovatoren met realisatiesProcesinnovatoren (%) Bedrijven met productinnovatieProductinnovatoren (aantal) Bedrijven met productinnovatieOntwikkeling in eigen bedrijf (%) Bedrijven met productinnovatieOntwikkeling door derden (%) Bedrijven met productinnovatieOntwikkeling in partnership (%) Bedrijven met procesinnovatieProcesinnovatoren (aantal) Bedrijven met procesinnovatieOntwikkeling in eigen bedrijf (%) Bedrijven met procesinnovatieOntwikkeling door derden (%) Bedrijven met procesinnovatieOntwikkeling in partnership (%) Omzet en levensduurProductinnovatoren (aantal) Omzet en levensduurOmzet ongewijzigde producten (%) Omzet en levensduurOmzet verbeterde producten (%) Omzet en levensduurOmzet nieuwe producten (%) Omzet en levensduurNieuw voor de markt (aantal) Omzet en levensduurLevensduur verbeterde producten/dienstenLevensduur onbekend (niet aan te geven) (%) Omzet en levensduurLevensduur verbeterde producten/dienstenLevensduur is minder dan 1 jaar (%) Omzet en levensduurLevensduur verbeterde producten/dienstenLevensduur is 1 tot 2 jaar (%) Omzet en levensduurLevensduur verbeterde producten/dienstenLevensduur is 3 tot 5 jaar (%) Omzet en levensduurLevensduur verbeterde producten/dienstenLevensduur is meer dan 5 jaar (%) Omzet en levensduurLevensduur nieuwe producten/dienstenLevensduur onbekend (niet aan te geven) (%) Omzet en levensduurLevensduur nieuwe producten/dienstenLevensduur is minder dan 1 jaar (%) Omzet en levensduurLevensduur nieuwe producten/dienstenLevensduur is 1 tot 2 jaar (%) Omzet en levensduurLevensduur nieuwe producten/dienstenLevensduur is 3 tot 5 jaar (%) Omzet en levensduurLevensduur nieuwe producten/dienstenLevensduur is meer dan 5 jaar (%) Omzet en levensduurLevensduur huidige technologieLevensduur onbekend (niet aan te geven) (%) Omzet en levensduurLevensduur huidige technologieLevensduur is minder dan 1 jaar (%) Omzet en levensduurLevensduur huidige technologieLevensduur is 1 tot 2 jaar (%) Omzet en levensduurLevensduur huidige technologieLevensduur is 3 tot 5 jaar (%) Omzet en levensduurLevensduur huidige technologieLevensduur is meer dan 5 jaar (%) Samenwerkende innovatorenInnovatoren (aantal) Samenwerkende innovatorenInnovatoren met samenwerking (aantal) Samenwerkende innovatorenIn procenten van alle innovatoren (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met eigen concernTotaal binnen- en buitenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met eigen concernPartner in binnenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met eigen concernPartner in binnenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met eigen concernGeen partner in binnenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met eigen concernPartner in buitenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met eigen concernPartner in buitenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met eigen concernGeen partner in buitenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met afnemersTotaal binnen- en buitenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met afnemersPartner in binnenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met afnemersPartner in binnenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met afnemersGeen partner in binnenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met afnemersPartner in buitenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met afnemersPartner in buitenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met afnemersGeen partner in buitenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met leveranciersTotaal binnen- en buitenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met leveranciersGeen partner in binnenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met leveranciersPartner in binnenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met leveranciersPartner in binnenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met leveranciersGeen partner in buitenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met leveranciersPartner in buitenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met leveranciersPartner in buitenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met concurrentenTotaal binnen- en buitenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met concurrentenGeen partner in binnenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met concurrentenPartner in binnenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met concurrentenPartner in binnenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met concurrentenGeen partner in buitenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met concurrentenPartner in buitenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met concurrentenPartner in buitenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met universiteitenTotaal binnen- en buitenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met universiteitenGeen partner in binnenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met universiteitenPartner in binnenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met universiteitenPartner in binnenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met universiteitenGeen partner in buitenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met universiteitenPartner in buitenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met universiteitenPartner in buitenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met (semi-)overheidTotaal binnen- en buitenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met (semi-)overheidGeen partner in binnenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met (semi-)overheidPartner in binnenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met (semi-)overheidPartner in binnenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met (semi-)overheidGeen partner in buitenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met (semi-)overheidPartner in buitenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met (semi-)overheidPartner in buitenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met private onderzoeksinst.Totaal binnen- en buitenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met private onderzoeksinst.Geen partner in binnenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met private onderzoeksinst.Partner in binnenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met private onderzoeksinst.Partner in binnenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met private onderzoeksinst.Geen partner in buitenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met private onderzoeksinst.Partner in buitenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met private onderzoeksinst.Partner in buitenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met consultantsTotaal binnen- en buitenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met consultantsGeen partner in binnenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met consultantsPartner in binnenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met consultantsPartner in binnenland: zeer belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met consultantsGeen partner in buitenland (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met consultantsPartner in buitenland: minder belangrijk (%) Samenwerkende innovatorenSamenwerking met consultantsPartner in buitenland: zeer belangrijk (%) Innovatie-uitgavenInnovatoren (aantal) Innovatie-uitgavenTotale innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgavenInnovatoren met uitgaven (%) Ontplooide innovatie-activiteitenInkoop apparatuurUitgaven (mln euro) Ontplooide innovatie-activiteitenInkoop apparatuurAantal innovatoren (%) Ontplooide innovatie-activiteitenEigen onderzoekUitgaven (mln euro) Ontplooide innovatie-activiteitenEigen onderzoekAantal innovatoren (%) Ontplooide innovatie-activiteitenEigen onderzoekVrijwel permanent (%) Ontplooide innovatie-activiteitenEigen onderzoekMeer incidenteel (%) Ontplooide innovatie-activiteitenEigen onderzoekInzet FTE's voor onderzoek (fte's) Ontplooide innovatie-activiteitenUitbesteed onderzoekUitgaven (mln euro) Ontplooide innovatie-activiteitenUitbesteed onderzoekAantal innovatoren (%) Ontplooide innovatie-activiteitenInkoop licenties en andere kennisUitgaven (mln euro) Ontplooide innovatie-activiteitenInkoop licenties en andere kennisAantal innovatoren (%) Ontplooide innovatie-activiteitenOverige innovatie-uitgavenUitgaven (mln euro) Ontplooide innovatie-activiteitenOverige innovatie-uitgavenAantal innovatoren (%) Innovatie-uitgavenInnovatie-uitgaven en toegevoegde waardeTotale innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgavenInnovatie-uitgaven en toegevoegde waardeBruto Toegevoegde Waarde (mln euro) Innovatie-uitgavenInnovatie-uitgaven en toegevoegde waardeUitgaven in % Bruto TW (%) KnelpuntenInnovatoren (aantal) KnelpuntenInnovatoren met knelpunten (%) KnelpuntenNiet-innovatoren (aantal) KnelpuntenNiet-innovatoren met knelpunten (%) Type knelpunt bij de innovatorenGeen financiering, waardoorProjecten ernstig zijn vertraagd (%) Type knelpunt bij de innovatorenGeen financiering, waardoorProjecten voortijdig zijn gestopt (%) Type knelpunt bij de innovatorenGeen financiering, waardoorProjecten niet zijn begonnen (%) Type knelpunt bij de innovatorenGeen financiering, waardoorKnelpunt is niet van toepassing (%) Type knelpunt bij de innovatorenTe hoge kosten, waardoorProjecten ernstig zijn vertraagd (%) Type knelpunt bij de innovatorenTe hoge kosten, waardoorProjecten voortijdig zijn gestopt (%) Type knelpunt bij de innovatorenTe hoge kosten, waardoorProjecten niet zijn begonnen (%) Type knelpunt bij de innovatorenTe hoge kosten, waardoorKnelpunt is niet van toepassing (%) Type knelpunt bij de innovatorenRendement onzeker, waardoorProjecten ernstig zijn vertraagd (%) Type knelpunt bij de innovatorenRendement onzeker, waardoorProjecten voortijdig zijn gestopt (%) Type knelpunt bij de innovatorenRendement onzeker, waardoorProjecten niet zijn begonnen (%) Type knelpunt bij de innovatorenRendement onzeker, waardoorKnelpunt is niet van toepassing (%) Type knelpunt bij de innovatorenTekort personeel, waardoorProjecten ernstig zijn vertraagd (%) Type knelpunt bij de innovatorenTekort personeel, waardoorProjecten voortijdig zijn gestopt (%) Type knelpunt bij de innovatorenTekort personeel, waardoorProjecten niet zijn begonnen (%) Type knelpunt bij de innovatorenTekort personeel, waardoorKnelpunt is niet van toepassing (%) Type knelpunt bij de innovatorenOnvoldoenden kennis, waardoorProjecten ernstig zijn vertraagd (%) Type knelpunt bij de innovatorenOnvoldoenden kennis, waardoorProjecten voortijdig zijn gestopt (%) Type knelpunt bij de innovatorenOnvoldoenden kennis, waardoorProjecten niet zijn begonnen (%) Type knelpunt bij de innovatorenOnvoldoenden kennis, waardoorKnelpunt is niet van toepassing (%) Type knelpunt bij de innovatorenInterne organisatie, waardoorProjecten ernstig zijn vertraagd (%) Type knelpunt bij de innovatorenInterne organisatie, waardoorProjecten voortijdig zijn gestopt (%) Type knelpunt bij de innovatorenInterne organisatie, waardoorProjecten niet zijn begonnen (%) Type knelpunt bij de innovatorenInterne organisatie, waardoorKnelpunt is niet van toepassing (%) Type knelpunt bij de innovatorenOnzekere markt, waardoorProjecten ernstig zijn vertraagd (%) Type knelpunt bij de innovatorenOnzekere markt, waardoorProjecten voortijdig zijn gestopt (%) Type knelpunt bij de innovatorenOnzekere markt, waardoorProjecten niet zijn begonnen (%) Type knelpunt bij de innovatorenOnzekere markt, waardoorKnelpunt is niet van toepassing (%) Type knelpunt bij de innovatorenRegelgeving, waardoorProjecten ernstig zijn vertraagd (%) Type knelpunt bij de innovatorenRegelgeving, waardoorProjecten voortijdig zijn gestopt (%) Type knelpunt bij de innovatorenRegelgeving, waardoorProjecten niet zijn begonnen (%) Type knelpunt bij de innovatorenRegelgeving, waardoorKnelpunt is niet van toepassing (%) Type knelpunt bij de innovatorenAndere oorzaken, waardoorProjecten ernstig zijn vertraagd (%) Type knelpunt bij de innovatorenAndere oorzaken, waardoorProjecten voortijdig zijn gestopt (%) Type knelpunt bij de innovatorenAndere oorzaken, waardoorProjecten niet zijn begonnen (%) Type knelpunt bij de innovatorenAndere oorzaken, waardoorKnelpunt is niet van toepassing (%) KnelpuntenType knelpunt bij de niet-innovatorenGeen financiering (%) KnelpuntenType knelpunt bij de niet-innovatorenTe hoge kosten (%) KnelpuntenType knelpunt bij de niet-innovatorenRendement onzeker (%) KnelpuntenType knelpunt bij de niet-innovatorenTekort personeel (%) KnelpuntenType knelpunt bij de niet-innovatorenOnvoldoende kennis (%) KnelpuntenType knelpunt bij de niet-innovatorenInterne organisatie (%) KnelpuntenType knelpunt bij de niet-innovatorenOnzekere markt (%) KnelpuntenType knelpunt bij de niet-innovatorenRegelgeving (%) KnelpuntenType knelpunt bij de niet-innovatorenAndere oorzaak (%) Niet-technologische vernieuwingenTotale onderzoekspopulatie (aantal) Niet-technologische vernieuwingenBedrijven met NT-vernieuwingen (%) Gebieden van NT-vernieuwingenVernieuwing op marketinggebiedAantal bedrijven (aantal) Gebieden van NT-vernieuwingenVernieuwing op marketinggebiedOntwikkeling door eigen bedrijf (%) Gebieden van NT-vernieuwingenVernieuwing op marketinggebiedOntwikkeling in partnership (%) Gebieden van NT-vernieuwingenVernieuwing op marketinggebiedOntwikkeling door derden (%) Gebieden van NT-vernieuwingenAanpassen producten/dienstenAantal bedrijven (aantal) Gebieden van NT-vernieuwingenAanpassen producten/dienstenOntwikkeling door eigen bedrijf (%) Gebieden van NT-vernieuwingenAanpassen producten/dienstenOntwikkeling in partnership (%) Gebieden van NT-vernieuwingenAanpassen producten/dienstenOntwikkeling door derden (%) Gebieden van NT-vernieuwingenVeranderingen m.b.t klanten/leveranciersAantal bedrijven (aantal) Gebieden van NT-vernieuwingenVeranderingen m.b.t klanten/leveranciersOntwikkeling door eigen bedrijf (%) Gebieden van NT-vernieuwingenVeranderingen m.b.t klanten/leveranciersOntwikkeling in partnership (%) Gebieden van NT-vernieuwingenVeranderingen m.b.t klanten/leveranciersOntwikkeling door derden (%) Gebieden van NT-vernieuwingenVerandering interne organisatieAantal bedrijven (aantal) Gebieden van NT-vernieuwingenVerandering interne organisatieOntwikkeling door eigen bedrijf (%) Gebieden van NT-vernieuwingenVerandering interne organisatieOntwikkeling in partnership (%) Gebieden van NT-vernieuwingenVerandering interne organisatieOntwikkeling door derden (%) Motieven niet-technologische vernieuwingMeer kwaliteitDit motief was nauwelijks belangrijk ... (%) Motieven niet-technologische vernieuwingMeer kwaliteitDit motief was belangrijk (%) Motieven niet-technologische vernieuwingMeer kwaliteitDit motief was zeer belangrijk (%) Motieven niet-technologische vernieuwingMinder kostenDit motief was nauwelijks belangrijk ... (%) Motieven niet-technologische vernieuwingMinder kostenDit motief was belangrijk (%) Motieven niet-technologische vernieuwingMinder kostenDit motief was zeer belangrijk (%) Motieven niet-technologische vernieuwingToekomstige marktverschuivingenDit motief was nauwelijks belangrijk ... (%) Motieven niet-technologische vernieuwingToekomstige marktverschuivingenDit motief was belangrijk (%) Motieven niet-technologische vernieuwingToekomstige marktverschuivingenDit motief was zeer belangrijk (%) Motieven niet-technologische vernieuwingRecente marktverschuivingenDit motief was nauwelijks belangrijk ... (%) Motieven niet-technologische vernieuwingRecente marktverschuivingenDit motief was belangrijk (%) Motieven niet-technologische vernieuwingRecente marktverschuivingenDit motief was zeer belangrijk (%) Motieven niet-technologische vernieuwingNieuwe technologieDit motief was nauwelijks belangrijk ... (%) Motieven niet-technologische vernieuwingNieuwe technologieDit motief was belangrijk (%) Motieven niet-technologische vernieuwingNieuwe technologieDit motief was zeer belangrijk (%) KennismanagementTotale onderzoekspopulatie (aantal) KennismanagementDuidelijk beleid of strategie?Nee, ook en geen voornemens (%) KennismanagementDuidelijk beleid of strategie?Nee, maar wel voornemens (%) KennismanagementDuidelijk beleid of strategie?Ja (%) KennismanagementDuidelijk beleid of strategie?Non-respons (%) KennismanagementVerantwoordelijkheid toegewezen?Nee, en ook geen voornemens (%) KennismanagementVerantwoordelijkheid toegewezen?Nee, maar wel voornemens (%) KennismanagementVerantwoordelijkheid toegewezen?Ja (%) KennismanagementVerantwoordelijkheid toegewezen?Non-respons (%) KennismanagementIndicatoren kennismanagement?Nee, en ook geen voornemens (%) KennismanagementIndicatoren kennismanagement?Nee, maar wel voornemens (%) KennismanagementIndicatoren kennismanagement?Ja (%) KennismanagementIndicatoren kennismanagement?Non-respons (%) Meest belangrijke type innovatieMoeilijk aan te geven (%) Meest belangrijke type innovatieNiet-technologische aspect dominant (%) Meest belangrijke type innovatieNiet-technologische aspect belangrijker (%) Meest belangrijke type innovatieBeide aspecten even belangrijk (%) Meest belangrijke type innovatieTechnologisch aspect belangrijker (%) Meest belangrijke type innovatieTechnologisch aspect dominant (%) Meest belangrijke type innovatieNon-respons (%)
Totaal bedrijven 59.183 11.755 20 59.183 10.294 17 83 58 8.593 54 18 28 5.962 34 33 33 8.593 75 18 8 4.790 19 7 26 35 12 26 7 20 32 14 36 2 11 28 23 11.755 3.848 33 68 17 28 55 10 30 61 54 18 30 52 9 15 76 67 44 19 37 69 11 20 40 63 25 12 84 12 4 39 65 24 12 82 12 6 38 64 22 14 85 11 3 28 74 20 6 87 11 2 37 66 23 11 86 10 3 11.755 8.618 87 1.503 51 4.571 60 40 41 48.701 1.224 30 370 21 949 49 8.618 328.764 2,62 11.755 26 47.428 3 21 6 11 63 14 11 13 64 17 16 12 57 22 2 7 70 15 3 5 77 17 3 6 75 23 9 9 60 10 4 5 81 10 2 4 86 42 35 40 29 23 28 35 29 28 59.183 23 7.054 70 20 10 5.802 67 23 10 6.009 72 23 4 8.976 93 5 2 10 36 54 11 39 51 17 42 40 22 45 33 63 29 8 59.183 65 14 16 6 61 8 23 8 71 14 6 9 52 9 5 15 5 4 10
D Industrie 11.775 4.661 40 11.775 4.110 35 86 65 3.554 64 9 27 2.667 38 30 32 3.554 75 17 8 1.981 16 5 23 41 15 23 3 18 36 20 35 1 7 27 30 4.661 1.546 33 69 17 27 56 13 31 56 60 17 34 49 12 22 66 69 43 20 37 61 16 23 35 69 24 7 81 16 3 42 62 24 13 78 15 7 44 60 23 18 81 14 5 30 73 22 5 84 15 2 40 64 25 10 81 16 3 4.661 5.510 89 770 49 3.492 71 49 39 33.199 907 33 78 14 263 47 5.510 65.588 8,40 4.661 30 7.114 6 19 6 11 66 15 12 12 63 19 20 13 51 24 4 8 66 16 4 5 75 18 4 4 75 23 11 9 59 9 2 4 86 9 2 4 86 54 39 39 39 18 29 40 26 12 11.775 30 1.628 72 19 9 1.737 69 23 8 1.468 72 24 5 2.357 92 5 3 12 39 50 9 34 58 17 44 39 24 46 30 61 31 8 11.775 63 18 15 4 59 10 24 7 71 17 5 7 44 4 6 20 10 8 8
DA VV voedings- en genotmiddelen 1.676 509 30 1.676 433 26 75 82 323 71 3 26 353 38 29 33 323 77 13 10 162 28 5 13 46 8 27 3 13 34 23 39 - 6 18 37 509 149 29 72 14 42 44 2 40 58 56 23 32 46 8 16 76 71 32 32 36 64 15 21 43 58 38 4 81 17 2 45 57 30 14 80 11 9 45 56 19 25 83 11 6 29 71 21 8 85 11 3 38 64 26 11 80 16 4 509 518 88 81 54 287 65 46 36 3.015 76 32 13 11 61 41 518 14.523 3,56 509 26 1.167 7 19 - 10 70 6 17 18 64 8 19 21 60 16 3 12 72 17 5 3 76 11 7 5 83 15 11 8 72 14 8 1 78 11 3 2 86 72 54 62 52 29 27 53 36 21 1.676 30 172 77 17 6 375 66 26 8 196 69 20 11 316 94 2 4 11 35 54 13 27 59 12 45 44 20 49 31 63 30 7 1.676 71 11 11 8 65 7 17 11 75 10 3 12 48 5 5 18 4 3 15
1700a Textiel, kleding en .. 485 116 24 485 106 22 84 73 89 42 - 58 77 37 21 42 89 77 16 6 68 8 7 19 44 22 14 2 26 41 17 30 2 10 28 31 116 43 37 70 25 30 45 6 33 61 66 15 36 49 20 34 46 81 33 15 52 47 19 34 33 67 26 7 73 23 4 42 58 32 10 66 28 6 71 33 32 36 62 25 13 25 79 21 - 75 21 4 35 65 28 7 88 12 - 116 48 84 29 39 14 79 45 38 207 2 47 1 7 2 46 48 1.364 3,52 116 27 369 4 9 5 12 74 11 20 6 69 - 42 11 47 17 - 15 69 27 9 - 65 25 - - 75 26 11 12 56 - - 16 84 6 - - 94 - - - - - - 41 - 59 485 19 x x 12 - 46 56 44 - 32 69 31 - x x - 17 25 43 32 16 41 42 43 33 25 21 61 18 76 16 8 485 72 13 10 6 70 7 13 10 76 12 2 10 48 5 7 11 11 2 15
21 VV papier, karton en papier- en .. 254 140 55 254 121 48 82 85 100 66 1 32 103 23 40 38 100 78 17 5 37 15 3 28 41 13 19 4 30 30 18 33 - 17 17 33 140 52 37 64 12 13 75 6 45 49 58 21 21 58 13 26 60 88 50 12 38 33 7 61 27 83 17 - 81 19 - 25 84 9 7 79 19 3 26 87 8 5 79 19 3 19 91 9 - 81 16 3 31 79 13 8 81 19 - 140 152 93 115 53 13 71 34 52 250 18 34 1 13 4 44 152 1.801 8,42 140 29 114 4 13 - 6 81 10 17 13 60 18 36 16 29 23 - - 77 19 6 - 75 24 - - 76 14 18 13 55 25 - - 75 6 - - 94 - - - 100 - - - - - 254 43 58 80 16 4 59 71 29 - 54 71 29 - 68 94 6 - 11 35 54 11 28 62 11 55 34 31 42 27 57 32 11 254 53 22 23 2 56 10 31 3 71 18 8 3 38 5 4 28 15 8 1
22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro .. 1.306 344 26 1.306 317 24 75 92 238 15 42 43 293 14 65 21 238 79 14 7 101 15 5 17 55 7 11 3 10 70 6 19 1 8 37 34 344 56 16 63 27 18 55 7 21 72 79 19 55 26 13 11 76 92 17 11 73 73 8 19 45 55 20 25 83 17 - 22 78 13 9 90 10 - 22 78 13 9 90 10 - 17 83 17 - 90 10 - 28 72 18 11 90 10 - 344 205 85 104 72 26 33 22 44 262 8 8 22 22 46 47 205 5.636 3,64 344 27 962 6 14 - 23 65 29 6 26 46 37 21 15 28 23 - 2 75 15 1 5 80 18 - 2 80 35 15 13 39 12 - - 88 5 1 4 90 30 30 37 32 - 21 56 32 - 1.306 38 217 71 21 8 230 77 13 10 x x x - 316 81 14 5 10 41 49 5 39 57 4 43 53 14 45 41 57 34 9 1.306 62 17 18 3 59 10 25 7 69 16 8 7 43 4 7 25 7 8 7
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 24 12 50 24 12 50 100 58 12 58 - 42 7 29 - 71 12 84 11 5 9 20 - 10 50 20 40 - 10 30 20 60 - 10 - 30 12 5 42 100 40 20 40 - 40 60 60 - 60 40 - - 100 60 60 - 40 80 - 20 80 20 80 - 100 - - 60 40 60 - 100 - - 60 40 60 - 100 - - 40 60 40 - 100 - - 100 40 60 - 60 - 40 12 44 100 28 50 9 92 75 25 55 6 50 0 17 0 50 44 5.142 0,86 12 42 12 - - - - 100 - 40 - 60 40 80 40 20 60 - - 40 - - - 100 - - - 100 - - - 100 20 - - 80 - - - 100 - - - - - - - - - 24 33 x x - - 6 33 67 - x x x - x x - - 13 38 50 38 25 38 50 25 25 75 13 13 63 38 - 24 42 13 46 - 42 4 54 - 75 17 8 - 33 17 25 25 - - -
2410a Basischemie en vervaardiging .. 165 110 67 165 99 60 95 76 94 84 4 12 75 84 - 16 94 74 18 8 49 12 6 27 42 13 21 3 15 48 12 25 - 8 12 56 110 56 51 88 45 9 46 14 67 19 84 32 44 24 35 36 29 83 37 45 18 35 39 26 55 46 47 7 60 40 - 64 40 19 40 47 18 35 79 21 35 44 57 20 23 58 42 40 18 62 37 2 60 40 58 2 58 42 - 110 441 93 24 52 285 78 72 22 2.187 129 61 2 16 2 36 441 4.358 10,12 110 32 55 10 - 13 17 70 20 3 13 64 15 15 9 60 25 - 18 69 15 - 7 78 29 - 10 60 13 17 9 60 8 4 9 79 - 3 3 97 - 50 100 - - - 50 - - 165 44 23 62 38 - 36 53 40 7 34 52 42 6 58 86 10 3 21 30 49 13 27 60 21 53 26 29 48 24 65 28 7 165 41 23 28 7 51 10 34 5 55 33 6 6 29 3 5 26 22 13 3
244 VV farmaceutische producten 63 41 66 63 29 45 88 72 25 58 - 42 21 59 12 29 25 69 16 16 15 17 7 18 51 7 25 - 19 23 33 43 - 11 35 12 41 22 53 100 - 43 57 - 84 16 80 33 46 20 27 16 57 68 32 32 36 68 15 17 72 39 53 8 57 39 5 81 19 43 38 59 24 17 61 39 38 23 68 17 15 65 35 53 12 64 24 12 61 39 38 23 68 32 - 41 615 90 27 51 382 73 71 19 2.998 202 58 1 13 2 30 896 3.543 25,30 41 53 22 - 34 11 9 45 38 9 21 32 19 14 17 51 32 - 8 61 8 - - 92 21 18 - 61 21 - 14 65 21 - - 79 - - - 100 - - - - - - - - - 63 33 12 81 19 - 12 41 59 - 7 50 50 - 15 100 - - 5 30 65 13 36 51 30 35 35 38 42 20 38 54 8 63 39 24 29 7 46 23 24 7 56 34 3 7 39 4 2 21 14 6 15
2420b Overige chemische eindproducten... 215 169 79 215 158 74 97 51 153 81 4 16 80 54 17 29 153 82 12 6 86 17 8 25 45 6 23 12 16 28 22 42 1 6 32 19 169 71 42 88 19 18 63 10 54 35 59 16 34 50 3 35 62 63 49 20 31 67 9 23 39 72 22 7 79 14 7 51 55 22 23 74 9 17 58 47 35 18 85 10 5 35 72 26 1 82 15 2 43 69 29 3 76 20 4 169 282 97 28 41 186 92 83 10 1.912 39 45 1 10 26 43 - - - 169 37 46 8 7 12 20 69 10 13 10 67 9 19 8 65 41 2 7 50 8 6 7 79 14 2 5 80 22 24 4 52 15 - 6 79 14 5 - 81 42 58 58 - - 100 58 - 58 215 56 53 75 11 15 61 70 27 4 36 74 18 8 65 98 - 2 18 32 50 7 41 52 30 38 32 33 38 30 57 30 13 215 58 17 24 1 50 6 38 6 59 24 11 6 21 7 6 30 22 10 4
25 VV producten van rubber en kunststof 512 260 51 512 231 45 89 80 205 62 10 28 186 33 23 44 205 73 19 7 106 18 7 19 30 26 28 6 10 36 20 34 5 9 19 33 260 117 45 74 10 31 59 21 42 37 63 9 41 50 8 34 59 58 53 24 23 58 15 26 22 79 20 1 81 16 3 32 72 20 8 79 20 1 38 66 16 18 80 15 5 22 80 16 4 83 13 3 32 74 22 4 77 17 6 260 104 91 52 57 43 76 48 40 657 4 37 1 16 4 45 104 1.942 5,36 260 38 252 8 16 11 10 74 13 9 17 72 20 19 29 49 22 9 10 61 16 3 11 70 24 11 7 69 7 14 9 70 11 - 3 86 6 2 - 93 93 83 83 55 64 64 - 55 - 512 30 87 59 25 16 86 71 17 12 78 64 36 - 118 91 3 6 11 30 59 7 38 55 8 54 38 17 44 39 61 30 9 512 53 22 18 8 49 13 30 8 65 19 7 9 36 3 7 26 14 4 9
27 Basismetaalindustrie 115 61 53 115 57 49 84 65 48 59 3 38 37 45 16 39 48 73 13 15 25 17 3 15 30 34 17 4 7 27 45 43 - 6 20 31 61 32 52 67 16 30 55 21 26 53 87 23 41 35 23 30 46 68 59 9 32 51 17 33 44 74 26 - 73 14 13 44 65 27 8 78 17 5 40 73 18 9 73 27 - 31 82 18 - 78 19 3 64 60 40 - 62 28 10 61 133 92 18 40 84 83 33 67 658 26 33 1 19 4 43 133 1.571 8,50 61 48 54 - 10 29 - 60 - 10 16 74 5 21 21 59 15 5 - 80 25 - - 75 5 - - 95 29 5 10 56 5 - - 95 5 - 5 90 - - - - - - - - - 115 42 19 61 8 31 10 57 43 - 21 73 27 - 30 100 - - 12 56 33 14 27 59 9 62 29 29 57 14 67 27 6 115 48 36 17 - 43 11 43 3 73 19 4 4 47 5 7 17 12 11 1
28 VV producten van metaal (geen .. 2.190 805 37 2.190 700 32 89 64 621 68 11 21 445 37 28 34 621 78 15 7 322 15 5 23 38 19 22 2 17 35 23 35 1 9 25 30 805 164 20 49 5 28 67 4 32 65 68 20 31 49 19 17 64 58 55 15 29 65 22 13 42 67 20 13 78 21 1 39 72 19 10 71 18 11 46 62 18 20 79 17 5 28 81 15 4 81 18 1 37 74 18 8 78 17 5 805 173 88 85 52 67 72 42 45 1.292 7 26 3 10 11 48 173 4.718 3,66 805 30 1.385 9 29 9 11 52 22 13 10 55 27 14 12 47 25 3 10 64 25 2 5 69 24 5 7 67 33 8 7 53 10 3 7 80 13 2 6 80 61 34 31 44 29 38 26 39 17 2.190 25 256 71 14 15 208 72 18 10 254 72 24 4 359 94 5 1 14 39 46 6 31 63 23 37 40 20 46 34 57 35 8 2.190 66 19 12 4 60 9 26 6 73 17 4 6 46 3 6 20 10 8 6
29 VV machines en apparaten 1.517 834 55 1.517 737 49 92 45 681 76 2 21 335 51 29 20 681 71 20 8 392 10 3 33 44 10 24 1 19 39 17 34 2 5 32 27 834 344 41 77 21 28 51 24 20 56 53 14 34 53 12 20 68 67 42 17 41 66 12 22 27 74 19 7 84 13 3 36 69 23 7 78 17 5 32 69 23 8 84 14 2 27 74 21 5 86 14 0 39 62 25 13 85 13 1 834 700 92 34 39 487 82 61 36 5.256 142 38 11 15 26 52 700 4.837 14,47 834 32 683 5 26 2 9 68 15 12 9 64 21 21 12 47 20 6 9 68 13 6 5 76 15 3 2 80 25 13 8 54 6 4 4 88 9 0 5 86 23 - 41 53 - 18 71 6 - 1.517 31 252 83 13 4 191 71 26 3 237 85 11 4 305 96 1 3 5 40 54 5 41 55 19 43 38 31 47 22 60 32 7 1.517 55 24 16 5 51 14 28 7 65 24 4 7 40 2 5 22 13 12 7
DL VV elektrische en optische .. 809 387 48 809 377 47 95 48 358 63 5 32 180 60 16 24 358 73 16 11 265 20 6 13 39 22 25 5 15 26 30 35 - 7 20 38 387 204 53 58 16 17 67 15 29 55 53 9 31 60 7 28 65 62 48 15 37 58 29 13 29 74 21 5 80 16 3 44 59 17 24 76 16 8 40 62 19 19 82 15 3 29 73 21 6 83 16 1 38 65 22 13 79 17 4 387 1.758 97 63 57 1.416 93 69 26 11.749 213 34 12 20 55 70 1.758 5.012 35,07 387 35 422 1 26 6 9 61 16 13 7 67 21 15 5 62 31 1 4 65 10 6 11 73 17 - 5 78 27 7 11 61 4 - 1 95 13 3 - 84 100 100 - - - - - - - 809 32 136 64 35 1 117 45 45 10 92 69 29 2 187 95 4 1 11 46 43 19 34 47 24 48 29 39 37 25 66 29 5 809 54 25 18 3 51 13 28 7 62 19 11 8 40 2 5 17 16 16 5
DM Vervaardiging van transportmiddelen 557 209 38 557 171 31 98 50 168 74 - 26 86 42 14 44 168 64 26 10 120 14 7 15 42 23 27 3 15 30 25 44 - 10 23 22 209 76 37 53 14 26 60 9 15 76 41 - 25 75 12 13 76 79 41 14 44 52 8 41 19 84 12 5 91 6 3 53 48 39 13 91 7 2 50 57 14 29 85 6 8 22 79 13 7 93 5 2 29 75 15 11 91 6 2 209 186 81 19 28 132 74 55 34 1.644 28 42 4 23 4 45 186 3.027 6,14 209 20 348 3 15 20 13 51 13 13 17 57 15 20 24 42 17 - - 83 12 - - 88 18 - - 82 22 - 16 62 4 - - 96 3 3 7 93 16 53 53 - - 16 67 - 17 557 28 65 76 21 3 47 83 17 - 43 71 22 8 121 99 1 - 7 49 43 13 26 61 29 46 25 36 42 22 66 21 13 557 63 17 19 2 58 8 29 5 68 17 7 7 48 1 4 19 10 11 7
2000d Hout-, bouwmaterialen-, .. 1.887 663 35 1.887 563 30 78 69 440 55 17 28 391 25 33 42 440 76 18 6 226 15 10 28 31 16 20 4 34 26 15 36 - 4 40 20 663 155 23 67 16 33 51 10 18 73 67 27 36 36 10 12 78 76 35 26 39 69 11 19 49 60 26 14 84 11 5 48 53 40 7 90 7 2 59 43 40 16 88 7 4 40 61 37 2 89 10 1 51 51 33 16 91 6 3 663 152 85 62 48 60 54 34 52 1.057 10 30 5 13 16 39 152 8.114 1,87 663 25 1.224 5 7 1 10 84 7 9 9 75 9 22 5 64 27 7 6 60 14 5 5 76 18 7 5 70 18 7 9 66 4 1 2 93 8 8 7 77 66 44 22 32 7 29 32 3 - 1.887 27 252 66 21 13 254 80 8 13 185 62 29 9 350 92 5 3 14 36 50 6 31 63 18 46 37 21 48 31 61 31 7 1.887 70 15 11 3 70 8 18 5 78 12 5 5 52 7 5 19 6 4 8
5000f Commerciële en .. 36.761 5.983 16 36.761 5.226 14 83 53 4.346 49 23 28 2.747 30 36 34 4.346 72 19 8 2.495 19 9 30 32 9 26 12 22 30 10 35 4 14 29 18 5.983 2.015 34 70 18 28 54 7 30 63 49 17 28 55 6 11 82 66 45 18 36 73 8 19 43 60 26 14 86 8 6 36 67 23 10 85 10 5 34 68 22 10 88 10 2 27 76 18 6 89 8 2 35 68 21 12 89 7 4 5.983 2.424 86 511 53 856 54 36 41 13.000 186 27 229 27 642 52 2.424 209.487 1,16 5.983 23 30.778 3 25 5 12 60 14 10 13 66 16 10 13 63 21 2 6 72 17 2 6 76 17 3 8 72 24 8 10 59 13 4 7 76 11 1 4 86 40 34 46 28 29 30 39 34 40 36.761 24 4.698 71 20 9 3.625 68 22 10 3.896 72 23 5 5.710 93 5 2 9 33 58 11 41 48 16 43 42 21 45 34 64 27 9 36.761 63 14 17 6 60 8 23 9 71 15 6 9 51 11 6 14 4 3 11
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 7.789 1.971 25 7.789 1.852 24 86 44 1.596 42 32 26 814 21 40 39 1.596 71 19 10 928 23 6 21 38 12 30 6 17 37 11 44 3 9 26 18 1.971 664 34 63 15 23 62 6 31 64 39 11 24 66 8 13 79 63 52 14 34 63 8 29 30 72 19 9 87 7 5 27 75 15 10 83 11 5 31 70 19 11 88 11 1 26 78 14 7 86 9 5 21 79 18 3 88 10 2 1.971 876 86 113 51 219 50 29 43 3.378 49 27 59 17 436 54 876 30.639 2,86 1.971 18 5.818 3 25 4 5 66 8 10 13 77 6 21 10 66 21 1 4 75 20 0 4 76 20 0 5 75 19 6 13 63 17 1 8 75 15 1 1 83 27 19 58 16 33 25 40 16 44 7.789 33 1.277 76 19 5 1.094 55 37 8 1.297 67 30 3 1.825 95 4 2 11 33 56 8 41 51 12 43 45 15 49 35 59 32 9 7.789 57 18 19 5 56 11 25 8 67 17 7 9 45 11 7 18 5 4 10
52 Detailhandel en reparatie voor .. 5.590 357 6 5.590 311 6 66 64 204 58 6 36 199 25 57 19 204 80 16 4 89 20 7 33 34 6 18 2 28 50 1 46 - 2 50 2 357 92 26 95 43 37 20 6 52 42 52 25 27 48 2 12 85 61 41 12 47 79 12 8 52 50 27 23 83 2 15 29 71 29 - 85 15 - 27 73 15 12 85 2 12 15 85 15 - 98 2 - 27 73 27 - 98 2 - 357 125 88 40 54 47 41 23 68 595 23 27 8 36 7 51 125 15.426 0,81 357 18 5.233 2 - - 52 48 - 18 38 44 18 - 41 42 19 - 35 45 19 - 35 45 18 - 33 50 18 - 36 47 - 18 33 50 9 - 33 58 38 21 20 20 20 20 21 58 94 5.590 15 396 47 31 22 301 70 12 18 267 41 47 12 385 83 13 4 16 36 48 18 47 35 23 44 34 31 44 25 76 20 4 5.590 79 8 8 5 73 4 16 7 82 7 4 7 62 11 5 9 3 0 10
5000e Autobranche en horeca 6.114 392 6 6.114 333 6 80 41 265 39 47 14 135 24 50 25 265 83 12 5 179 26 1 10 45 18 36 - 11 39 14 37 - 15 17 31 392 117 30 94 6 67 27 11 27 62 41 35 5 59 4 - 96 80 48 9 43 69 3 29 52 48 22 30 96 4 - 38 62 38 - 96 4 - 38 62 38 - 96 4 - 39 62 38 - 94 4 1 40 61 38 1 94 4 1 392 34 84 7 69 9 38 22 39 215 2 11 4 16 12 35 34 15.034 0,23 392 23 5.722 2 68 - - 32 34 - - 66 20 - - 80 41 - - 59 20 - - 80 7 - - 93 20 - - 80 15 - - 85 3 - - 97 45 43 45 37 29 40 45 46 30 6.114 14 596 64 23 13 441 68 17 15 350 74 16 11 473 93 4 4 5 36 60 9 44 48 12 31 57 19 28 53 64 22 14 6.114 73 10 10 7 67 6 15 12 73 11 4 12 59 10 5 10 2 1 14
I Vervoer, opslag en communicatie 4.593 470 10 4.593 398 9 68 77 270 48 16 35 305 24 43 33 270 72 19 9 80 21 8 44 18 10 30 20 20 19 11 28 9 17 34 13 470 167 36 82 14 16 70 2 58 40 43 7 24 69 1 21 78 66 51 10 40 72 8 20 38 72 19 9 76 13 11 23 78 8 14 96 4 - 16 86 8 6 94 4 1 10 92 8 - 95 4 1 26 77 13 10 93 4 4 470 256 88 112 64 35 41 32 43 554 20 36 19 43 70 54 256 28.360 0,90 470 19 4.123 3 3 - 15 83 33 8 9 50 37 10 6 49 24 - 4 72 13 - 2 85 22 - 2 75 34 - 13 62 12 - 4 84 25 - 12 72 45 42 52 38 42 31 53 30 24 4.593 20 473 59 29 12 344 78 16 7 429 60 31 9 607 92 7 1 10 43 47 5 36 59 16 40 43 20 49 32 60 32 9 4.593 69 13 12 7 64 7 20 10 74 11 5 10 58 7 3 14 3 2 11
JA Financiële instellingen 1.297 324 25 1.297 272 21 76 67 206 32 40 27 184 29 40 30 206 86 11 3 133 21 3 30 43 3 50 - 32 17 2 38 - 19 32 11 324 56 17 90 25 51 25 8 24 68 64 47 9 44 10 9 80 80 26 12 62 82 10 8 62 42 45 12 84 14 2 63 41 59 - 86 14 - 51 53 47 - 86 14 - 51 53 47 - 86 14 - 71 38 44 18 78 4 18 324 225 79 65 57 54 46 28 56 724 30 39 58 35 18 51 225 26.786 0,84 324 11 973 2 3 3 21 79 3 30 25 48 15 42 25 36 33 8 6 52 35 - 6 59 27 6 6 61 27 8 9 62 11 - 11 78 23 - - 77 90 90 90 100 100 100 90 90 - 1.297 36 240 64 12 24 168 70 9 21 233 92 6 2 317 97 1 2 5 29 65 6 32 62 16 50 33 28 37 35 65 28 7 1.297 52 16 31 1 53 13 32 2 66 24 6 4 41 19 11 21 2 2 4
72 Computerservice- en .. 1.360 851 63 1.360 793 58 96 32 759 68 9 23 255 53 10 36 759 62 25 13 460 10 20 54 14 2 17 27 38 16 2 18 7 24 35 16 851 328 39 72 20 33 47 12 26 62 64 19 39 42 4 19 77 72 42 18 40 60 14 25 48 59 29 12 77 13 10 42 64 22 15 75 13 12 38 69 16 15 79 16 5 30 75 11 14 85 13 2 47 58 17 24 84 7 9 851 439 89 34 40 303 80 67 24 4.773 25 19 32 32 45 62 439 7.612 5,77 851 31 509 3 34 8 8 52 14 4 10 72 20 4 15 63 17 - 6 78 10 1 5 85 14 6 4 77 35 23 3 41 6 4 4 86 6 0 1 93 37 13 36 25 - 22 12 - 39 1.360 44 343 77 15 8 229 75 16 9 298 85 15 1 365 97 3 - 9 28 63 16 42 42 4 43 53 15 50 35 51 34 14 1.360 33 21 43 3 36 11 48 5 51 28 16 5 28 7 9 25 13 11 7
7411b Juridische en administratieve .. 2.383 339 14 2.383 301 13 82 76 246 42 21 37 230 32 41 27 246 78 17 4 176 11 15 19 44 11 24 21 22 30 2 36 - 20 24 20 339 122 36 44 13 23 64 5 26 69 62 30 32 38 3 4 94 77 23 43 34 95 3 3 63 37 49 14 92 6 1 60 40 44 16 94 4 3 48 52 48 - 94 4 3 45 55 45 - 95 4 2 61 39 36 25 95 4 2 339 110 80 28 39 37 53 41 34 453 5 34 20 38 21 45 110 17.694 0,62 339 22 2.044 1 23 4 2 71 4 31 2 63 6 11 22 62 9 2 4 90 27 2 - 71 9 2 - 89 21 7 4 67 2 38 - 60 2 - - 98 76 76 16 - - 24 7 69 9 2.383 28 354 82 13 5 288 76 14 11 256 89 10 1 491 96 4 0 8 27 65 14 37 49 19 52 29 31 49 20 71 19 10 2.383 48 13 35 5 51 8 34 7 65 18 9 8 41 16 9 17 3 3 12
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 1.372 447 33 1.372 349 25 93 51 323 59 4 37 179 61 8 30 323 74 18 8 219 15 4 49 29 3 20 6 33 19 22 26 - 22 32 20 447 211 47 59 18 24 57 8 18 74 65 13 46 41 15 8 77 40 60 18 22 87 7 6 46 55 20 25 86 7 7 52 58 26 16 78 14 8 42 61 24 15 86 13 2 23 80 19 1 90 10 - 35 71 16 13 87 5 7 447 155 96 28 57 85 82 52 45 1.350 14 33 12 27 16 63 155 4.489 3,46 447 36 925 6 3 12 31 56 8 8 20 64 10 6 14 69 19 1 12 69 20 10 10 62 4 9 9 80 12 3 13 74 12 1 16 71 11 2 8 80 40 63 77 - - 27 51 14 - 1.372 28 178 90 8 2 139 83 17 - 129 73 26 2 287 90 10 - 3 29 68 18 35 48 24 43 33 19 47 34 65 28 7 1.372 46 20 31 3 49 12 35 4 65 21 9 5 47 12 6 20 7 4 5
7000f Verhuur en overige zakelijke .. 5.270 633 12 5.270 465 9 78 69 364 47 24 29 321 28 31 42 364 72 22 6 192 21 17 18 31 12 20 17 11 26 26 26 9 16 29 19 633 183 29 85 32 36 32 7 20 73 47 19 28 53 3 3 94 75 29 32 40 91 1 8 44 61 31 8 91 6 3 37 65 30 5 94 3 3 35 65 29 6 96 3 2 31 69 16 15 96 3 1 40 61 14 25 95 4 1 633 172 84 70 58 54 48 31 38 814 15 28 17 33 16 46 172 54.566 0,32 633 24 4.637 5 35 2 1 63 24 13 12 51 21 4 12 63 19 5 1 78 12 2 3 83 31 4 24 41 29 4 12 55 15 3 1 82 4 - - 96 40 29 39 40 29 30 33 36 40 5.270 23 726 80 17 4 516 77 20 3 534 82 13 5 811 93 6 1 8 30 62 15 46 40 19 44 37 23 46 31 74 19 7 5.270 63 13 17 7 57 7 25 10 70 17 5 9 50 15 6 11 3 3 12
90 Milieudienstverlening 324 119 37 324 89 27 88 84 79 46 13 40 75 43 25 32 79 82 12 6 26 22 6 19 16 36 34 8 7 27 24 24 6 13 17 41 119 39 33 52 21 31 48 19 - 81 28 10 19 72 9 - 91 81 19 52 29 91 4 4 73 27 55 19 91 9 - 47 53 24 23 87 13 - 39 61 26 13 91 9 - 24 76 24 - 91 9 - 46 54 33 13 91 9 - 119 26 90 11 52 11 67 35 59 125 3 50 0 18 1 43 26 2.877 0,89 119 33 205 1 31 - 12 69 17 - 4 79 32 5 - 62 35 10 - 55 15 - - 85 41 - - 59 31 10 - 59 61 - - 39 8 4 - 87 - - x - - x - - - 324 28 35 75 13 11 28 100 - - 43 86 14 - 66 94 6 - 9 42 49 11 51 38 28 46 26 24 61 15 71 29 - 324 54 25 15 5 47 19 24 10 58 25 7 10 44 6 8 22 9 5 5
93 Overige dienstverlening 669 79 12 669 63 10 54 78 34 20 31 50 50 12 33 55 34 94 5 1 13 - 19 45 36 - - 30 25 44 - 24 - - 44 31 79 36 46 100 - 88 12 - 32 68 28 7 21 72 7 - 93 34 72 17 11 87 7 6 76 24 24 52 93 7 - 10 90 10 - 93 7 - 10 90 10 - 93 7 - 10 90 10 - 93 7 - 17 83 17 - 93 7 - 79 7 69 3 50 1 17 15 36 18 0 14 1 23 0 26 7 6.004 0,11 79 20 590 2 - - 91 9 - - - 100 30 - - 70 - - - 100 - - - 100 - - - 100 30 - - 70 30 - - 70 40 - - 60 37 37 - - - 9 37 - - 669 22 79 63 26 11 76 57 31 12 62 66 26 8 83 85 5 10 7 29 65 10 28 62 20 34 46 25 45 30 53 28 20 669 68 14 14 4 61 6 24 9 74 13 5 8 50 15 4 15 3 3 11
0100d Landbouw, winning, energie en bouw 10.647 1.112 10 10.647 958 9 72 57 694 30 33 38 548 39 33 28 694 86 11 3 313 41 4 20 23 13 50 2 20 21 7 54 0 6 25 15 1.112 288 26 50 13 31 57 8 14 78 53 29 24 47 10 4 86 66 39 15 46 82 7 11 49 51 26 23 90 9 1 39 62 25 13 88 8 4 41 59 18 23 85 12 2 29 71 20 9 90 7 4 37 63 26 10 91 9 1 1.112 684 79 223 43 223 50 25 50 2.502 131 30 63 15 44 38 684 53.689 1,27 1.112 24 9.535 3 15 17 9 58 11 15 16 57 10 25 4 61 18 - 9 73 2 1 6 91 7 2 4 88 19 11 4 66 4 11 3 82 11 1 2 86 30 33 23 15 15 18 18 19 16 10.647 14 728 60 22 17 440 51 29 19 646 77 20 4 909 93 3 4 13 49 37 12 38 50 26 37 36 28 40 32 62 34 4 10.647 71 11 11 7 65 7 19 9 74 12 5 10 61 7 3 13 3 3 11
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 1.931 357 19 1.931 304 16 45 79 137 31 17 51 239 37 45 17 137 83 11 6 89 22 10 9 29 30 55 - 17 25 3 63 0 3 29 5 357 106 30 44 18 20 61 - 25 75 77 50 27 23 11 9 80 73 27 16 58 89 11 - 48 52 25 23 89 11 - 40 60 18 21 86 11 3 34 66 15 19 79 20 1 31 69 18 13 86 3 10 37 63 34 3 89 11 - 357 150 77 57 48 71 44 26 38 823 17 43 1 24 4 46 150 9.658 1,56 357 34 1.574 5 17 36 9 37 16 12 13 59 16 38 5 41 16 - 14 70 1 1 10 87 7 4 4 85 26 11 1 62 - 1 2 96 8 1 1 89 20 20 39 22 41 41 39 39 - 1.931 22 213 49 38 12 180 34 47 19 150 70 29 1 202 79 5 15 14 49 37 9 45 46 38 28 34 32 45 23 60 37 3 1.931 67 11 12 10 60 5 24 11 72 9 7 12 62 6 2 12 5 5 9
C Winning van delfstoffen 84 31 36 84 28 33 69 78 19 75 12 13 22 49 31 20 19 87 11 2 9 12 - 12 39 37 32 - - 25 42 36 - 13 26 24 31 12 40 77 9 23 68 - 77 23 29 29 - 71 29 - 71 79 61 29 10 31 42 27 29 71 29 - 71 29 - 29 71 8 21 71 - 29 29 71 8 21 71 8 21 29 71 29 - 71 29 - 29 71 29 - 71 29 - 31 173 76 6 39 85 57 37 33 599 83 63 0 16 0 31 173 10.788 1,60 31 28 53 - 12 - 44 44 - 30 - 70 - 60 - 40 - - 30 70 - - - 100 12 - - 88 - 30 - 70 - 60 14 26 - - 14 86 - - - - - - - - - 84 28 x x - - 11 100 - - 4 32 68 - 14 100 - - 27 52 21 - 56 44 43 24 33 51 38 11 45 55 - 84 46 15 31 9 48 14 29 9 55 20 13 12 43 - 5 14 8 15 16
E Productie en distributie van en .. 93 49 53 93 33 36 65 93 21 40 9 52 31 32 26 42 21 90 7 3 13 41 - 47 6 6 14 19 45 7 16 35 10 - 12 43 49 27 54 64 9 55 36 15 14 71 37 25 12 63 11 - 89 60 53 8 38 76 - 24 52 48 41 11 89 8 4 59 45 36 19 85 8 8 77 23 37 40 89 11 - 50 50 5 46 89 11 - 64 36 24 39 89 11 - 49 279 88 137 51 24 70 50 44 275 23 73 61 16 35 39 279 9.079 3,08 49 30 44 - 8 7 - 85 7 13 - 80 - 20 - 80 16 - - 84 - - - 100 16 - - 84 23 20 8 50 23 13 - 64 13 7 7 74 - - - - - - - - - 93 54 x x 15 - 9 88 12 - 33 86 14 - 49 97 3 - 11 56 33 11 50 40 29 17 54 40 17 43 74 19 7 93 38 29 24 9 42 13 33 13 63 20 6 11 28 18 10 21 9 5 8
F Bouwnijverheid 8.539 675 8 8.539 593 7 87 43 515 27 38 35 256 40 23 37 515 87 11 2 203 49 2 23 21 6 52 2 21 20 6 53 - 7 24 16 675 143 21 49 10 34 56 12 2 86 41 14 26 60 7 1 92 61 44 14 41 81 3 16 50 50 23 27 93 5 2 36 66 29 5 92 6 2 41 59 19 22 91 7 2 24 76 24 - 94 6 - 32 68 21 11 94 5 1 675 82 80 23 40 44 51 23 57 804 9 19 1 10 5 33 82 24.164 0,34 675 18 7.864 2 15 - 8 78 8 18 23 51 5 11 4 80 21 - 4 75 3 - 3 94 4 1 4 90 13 9 7 71 7 18 3 74 15 - 1 85 34 38 17 13 5 9 9 12 22 8.539 12 489 63 16 21 241 61 18 21 458 78 17 5 643 96 3 1 13 49 38 13 35 52 20 43 37 24 40 36 63 33 4 8.539 72 11 11 6 67 7 17 9 74 12 4 9 62 7 3 13 2 2 11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens