Energiekosten; gemiddelde kosten per energiedrager, industrie, 1990 - 2006

Energiekosten; gemiddelde kosten per energiedrager, industrie, 1990 - 2006

Energiedragers Perioden Gemiddelde kosten per gigajoule (euro/GJ)
Steenkool 1990 1,87
Steenkool 1991 1,94
Steenkool 1992 1,85
Steenkool 1993 1,49
Steenkool 1994 1,47
Steenkool 1995 1,43
Steenkool 1996 1,39
Steenkool 1997 1,53
Steenkool 1998 1,56
Steenkool 1999 1,41
Steenkool 2000 1,69
Steenkool 2001 1,62
Steenkool 2002 2,49
Steenkool 2003 2,21
Steenkool 2004 2,02
Steenkool 2005 1,71
Steenkool 2006 2,43
Cokesovencokes 1990 6,87
Cokesovencokes 1991 7,10
Cokesovencokes 1992 6,77
Cokesovencokes 1993 5,45
Cokesovencokes 1994 4,75
Cokesovencokes 1995 4,75
Cokesovencokes 1996 4,65
Cokesovencokes 1997 4,48
Cokesovencokes 1998 5,00
Cokesovencokes 1999 4,64
Cokesovencokes 2000 5,23
Cokesovencokes 2001 6,06
Cokesovencokes 2002 5,86
Cokesovencokes 2003 5,30
Cokesovencokes 2004 6,69
Cokesovencokes 2005 11,02
Cokesovencokes 2006 6,78
Zware stookolie 1990 2,78
Zware stookolie 1991 2,63
Zware stookolie 1992 2,63
Zware stookolie 1993 2,63
Zware stookolie 1994 2,60
Zware stookolie 1995 2,59
Zware stookolie 1996 2,76
Zware stookolie 1997 2,71
Zware stookolie 1998 2,17
Zware stookolie 1999 2,26
Zware stookolie 2000 4,33
Zware stookolie 2001 4,34
Zware stookolie 2002 3,52
Zware stookolie 2003 4,35
Zware stookolie 2004 5,69
Zware stookolie 2005 8,13
Zware stookolie 2006 9,03
Gasolie en lichte stookolie 1990 6,53
Gasolie en lichte stookolie 1991 6,64
Gasolie en lichte stookolie 1992 6,42
Gasolie en lichte stookolie 1993 6,52
Gasolie en lichte stookolie 1994 6,21
Gasolie en lichte stookolie 1995 6,16
Gasolie en lichte stookolie 1996 7,22
Gasolie en lichte stookolie 1997 7,75
Gasolie en lichte stookolie 1998 7,37
Gasolie en lichte stookolie 1999 8,51
Gasolie en lichte stookolie 2000 12,72
Gasolie en lichte stookolie 2001 11,57
Gasolie en lichte stookolie 2002 12,76
Gasolie en lichte stookolie 2003 13,14
Gasolie en lichte stookolie 2004 14,87
Gasolie en lichte stookolie 2005 17,74
Gasolie en lichte stookolie 2006 19,39
Elektriciteit 1990 11,93
Elektriciteit 1991 12,37
Elektriciteit 1992 12,18
Elektriciteit 1993 12,42
Elektriciteit 1994 12,51
Elektriciteit 1995 12,73
Elektriciteit 1996 12,77
Elektriciteit 1997 12,99
Elektriciteit 1998 12,98
Elektriciteit 1999 13,06
Elektriciteit 2000 14,20
Elektriciteit 2001 14,23
Elektriciteit 2002 14,06
Elektriciteit 2003 14,03
Elektriciteit 2004 14,20
Elektriciteit 2005 15,55
Elektriciteit 2006 18,58
Aardgas 1990 3,23
Aardgas 1991 3,24
Aardgas 1992 3,10
Aardgas 1993 3,02
Aardgas 1994 3,01
Aardgas 1995 3,24
Aardgas 1996 3,34
Aardgas 1997 3,63
Aardgas 1998 3,54
Aardgas 1999 3,26
Aardgas 2000 4,61
Aardgas 2001 5,28
Aardgas 2002 4,84
Aardgas 2003 5,18
Aardgas 2004 4,96
Aardgas 2005 6,03
Aardgas 2006 7,66
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de gemiddelde kosten voor industriële bedrijven gegeven van energiedragers, exclusief het gebruik als grondstof.
Het betreft:
- steenkool
- cokesovencokes
- zware stookolie
- Gasolie en lichte stookolie
- elektriciteit
- aardgas

De gegevens zijn ontleend aan de productiestatistieken. Productiestatistieken meten de structuur van productie, opbrengsten, verbruik en kosten van bedrijven. Hieruit wordt de toegevoegde waarde per bedrijfstak en daarmee verband houdende gegevens bepaald. Als onderdeel van de kosten van de bedrijven worden de energiekosten gevraagd. Hieruit worden de gemiddelde kosten van de energiedragers berekend.

Gegevens beschikbaar:
Van 1990 tot en met 2006.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2006 zijn definitief.

Wijziging per 14 juli 2009
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde kosten per gigajoule
De kosten zijn exclusief BTW en terugvorderbare accijns en inclusief betaalde heffingen en verrekende kortingen.

De bedragen zijn in euro per gigajoule (GJ). Een gigajoule is 1 000 000 000 Joule (een 1 met 9 nullen). Een Joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie. Een GJ komt overeen met 31,6 kubieke meter gas of 278 kilowattuur elektriciteit.