Accountancy; prijsindex 2004 = 100

Accountancy; prijsindex 2004 = 100

Diensten accountancy Perioden 1e kwartaal Prijsindexcijfers (2004 1e kwartaal = 100) 1e kwartaal Jaarmutaties (%) 2e kwartaal Prijsindexcijfers (2004 2e kwartaal = 100) 2e kwartaal Jaarmutaties (%) 3e kwartaal Prijsindexcijfers (2004 3e kwartaal = 100) 3e kwartaal Jaarmutaties (%) 4e kwartaal Prijsindexcijfers (2004 4e kwartaal = 100) 4e kwartaal Jaarmutaties (%)
Totaal diensten accountancy 2004 100,0 100,0 100,0 100,0
Totaal diensten accountancy 2005 104,3 4,3 106,0 6,0 107,5 7,5 106,6 6,6
Totaal diensten accountancy 2006 110,5 5,9 109,1 2,9 112,4 4,6 112,8 5,8
Totaal diensten accountancy 2007* 115,2 4,3 117,1 7,3 119,1 6,0 118,4 5,0
Financiële administratie 2004 100 100 100 100
Financiële administratie 2005 107 7 109 9 108 8 106 6
Financiële administratie 2006 112 5 109 0 110 2 110 4
Financiële administratie 2007* 114 2 115 6 116 5 115 5
Advisering (exclusief belastingadvies) 2004 100 100 100 100
Advisering (exclusief belastingadvies) 2005 100 0 110 10 109 9 113 13
Advisering (exclusief belastingadvies) 2006 109 9 113 3 115 6 117 4
Advisering (exclusief belastingadvies) 2007* 113 4 119 5 116 1 121 3
Accountantscontrole 2004 100 100 100 100
Accountantscontrole 2005 103 3 105 5 105 5 108 8
Accountantscontrole 2006 111 8 109 4 115 10 116 7
Accountantscontrole 2007* 117 5 120 10 122 6 122 5
Belastingadvies 2004 100 100 100 100
Belastingadvies 2005 102 2 104 4 111 11 110 10
Belastingadvies 2006 111 9 112 8 119 7 117 6
Belastingadvies 2007* 120 8 120 7 124 4 125 7
Overige dienstverlening 2004 100 100 100 100
Overige dienstverlening 2005 106 6 100 0 103 3 94 -6
Overige dienstverlening 2006 104 -2 103 3 103 0 102 9
Overige dienstverlening 2007* 108 4 110 7 116 13 108 6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van diensten van
accountantskantoren. Er zijn twee verschillende reeksen die de
prijsontwikkeling van accountants, boekhoudbureaus, belastingconsulenten en
administratiekantoren weergeven, namelijk:
 
1) gerealiseerde uurtarieven per kwartaal op basis van een
   kwartaal-op-kwartaalvergelijking
2) gerealiseerde uurtarieven per kwartaal op basis van een
   jaar-op-jaarvergelijking

In deze tabel staan de de gerealiseerde uurtarieven per kwartaal op basis
van een jaar-op-jaarvergelijking. De gerealiseerde uurtarieven per kwartaal

op basis van een kwartaal-op-kwartaalvergelijking zijn terug te vinden in
de tabel "Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening index 2006 = 100".

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
De cijfers voor de meest periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden
definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken
van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

1e kwartaal
De gerealiseerde uurtarieven van het eerste kwartaal van een bepaald jaar
zijn vergeleken met de gerealiseerde uurtarieven van het eerste kwartaal
een jaar eerder.
Voor de waarneming van gerealiseerde uurtarieven wordt geënquêteerd
hoeveel uren de medewerkers van een bedrijf aan diensten
voor klanten hebben gewerkt en hoeveel de opbrengst uit deze
diensten bedroeg. Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend als
het quotiënt van de opbrengst en het aantal uren.
Prijsindexcijfers
Jaarmutaties
2e kwartaal
De gerealiseerde uurtarieven van het tweede kwartaal van een bepaald jaar
zijn vergeleken met de gerealiseerde uurtarieven van het tweede kwartaal
een jaar eerder.
Voor de waarneming van gerealiseerde uurtarieven wordt geënquêteerd
hoeveel uren de medewerkers van een bedrijf aan diensten
voor klanten hebben gewerkt en hoeveel de opbrengst uit deze
diensten bedroeg. Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend als
het quotiënt van de opbrengst en het aantal uren.
Prijsindexcijfers
Jaarmutaties
3e kwartaal
De gerealiseerde uurtarieven van het derde kwartaal van een bepaald jaar
zijn vergeleken met de gerealiseerde uurtarieven van het derde kwartaal
een jaar eerder.
Voor de waarneming van gerealiseerde uurtarieven wordt geënquêteerd
hoeveel uren de medewerkers van een bedrijf aan diensten
voor klanten hebben gewerkt en hoeveel de opbrengst uit deze
diensten bedroeg. Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend als
het quotiënt van de opbrengst en het aantal uren.
Prijsindexcijfers
Jaarmutaties
4e kwartaal
De gerealiseerde uurtarieven van het vierde kwartaal van een bepaald jaar
zijn vergeleken met de gerealiseerde uurtarieven van het vierde kwartaal
een jaar eerder.
Voor de waarneming van gerealiseerde uurtarieven wordt geënquêteerd
hoeveel uren de medewerkers van een bedrijf aan diensten
voor klanten hebben gewerkt en hoeveel de opbrengst uit deze
diensten bedroeg. Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend als
het quotiënt van de opbrengst en het aantal uren.
Prijsindexcijfers
Jaarmutaties