Koeriers; prijsindex 2004 3e kwartaal = 100

Koeriers; prijsindex 2004 3e kwartaal = 100

Koeriersdiensten Perioden Prijsindexcijfers (2004 3e kwartaal = 100) Kwartaalmutatie (%) Jaarmutatie (%) Wegingsfactoren (%)
Totaal koeriersdiensten 2004 3e kwartaal 100 100
Totaal koeriersdiensten 2004 4e kwartaal 100,4 0,4 100
Totaal koeriersdiensten 2005 1e kwartaal 103,7 3,3 100
Totaal koeriersdiensten 2005 2e kwartaal 104,4 0,7 100
Totaal koeriersdiensten 2005 3e kwartaal 104,7 0,3 4,7 100
Totaal koeriersdiensten 2005 4e kwartaal 105,3 0,6 4,9 100
Totaal koeriersdiensten 2005 jaargemiddelde 104,5 100
Totaal koeriersdiensten 2006 1e kwartaal 106,6 1,2 2,8 100
Totaal koeriersdiensten 2006 2e kwartaal 107,2 0,6 2,7 100
Totaal koeriersdiensten 2006 3e kwartaal 107,6 0,4 2,8 100
Totaal koeriersdiensten 2006 4e kwartaal 107,5 -0,1 2,1 100
Totaal koeriersdiensten 2006 jaargemiddelde 107,2 2,6 100
Totaal koeriersdiensten 2007 1e kwartaal 109,4 1,8 2,6 100
Totaal koeriersdiensten 2007 2e kwartaal 109,4 0,0 2,1 100
Totaal koeriersdiensten 2007 3e kwartaal 109,9 0,5 2,1 100
Totaal koeriersdiensten 2007 4e kwartaal 110,1 0,2 2,4 100
Totaal koeriersdiensten 2007 jaargemiddelde 109,7 2,3 100
Totaal koeriersdiensten 2008 1e kwartaal 113,8 3,4 4,0 100
Nationaal 2004 3e kwartaal 100 49
Nationaal 2004 4e kwartaal 101 1 49
Nationaal 2005 1e kwartaal 103 2 49
Nationaal 2005 2e kwartaal 104 1 49
Nationaal 2005 3e kwartaal 104 0 4 49
Nationaal 2005 4e kwartaal 104 0 3 49
Nationaal 2005 jaargemiddelde 104 49
Nationaal 2006 1e kwartaal 106 2 3 49
Nationaal 2006 2e kwartaal 107 1 3 49
Nationaal 2006 3e kwartaal 107 0 3 49
Nationaal 2006 4e kwartaal 107 0 3 49
Nationaal 2006 jaargemiddelde 107 3 49
Nationaal 2007 1e kwartaal 109 2 3 49
Nationaal 2007 2e kwartaal 109 0 2 49
Nationaal 2007 3e kwartaal 109 0 2 49
Nationaal 2007 4e kwartaal 109 0 2 49
Nationaal 2007 jaargemiddelde 109 2 49
Nationaal 2008 1e kwartaal 113 4 4 49
Internationaal 2004 3e kwartaal 100 51
Internationaal 2004 4e kwartaal 100 0 51
Internationaal 2005 1e kwartaal 104 4 51
Internationaal 2005 2e kwartaal 105 1 51
Internationaal 2005 3e kwartaal 105 0 5 51
Internationaal 2005 4e kwartaal 106 1 6 51
Internationaal 2005 jaargemiddelde 105 51
Internationaal 2006 1e kwartaal 107 1 3 51
Internationaal 2006 2e kwartaal 108 1 3 51
Internationaal 2006 3e kwartaal 108 0 3 51
Internationaal 2006 4e kwartaal 108 0 2 51
Internationaal 2006 jaargemiddelde 108 3 51
Internationaal 2007 1e kwartaal 110 2 3 51
Internationaal 2007 2e kwartaal 110 0 2 51
Internationaal 2007 3e kwartaal 111 1 3 51
Internationaal 2007 4e kwartaal 111 0 3 51
Internationaal 2007 jaargemiddelde 111 3 51
Internationaal 2008 1e kwartaal 114 3 4 51
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van diensten van
koeriersbedrijven. De prijsontwikkeling wordt vastgesteld aan de hand van
modelprijzen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004 3e kwartaal
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken
van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Prijsindexcijfers
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling weer van
diensten die zijn waargenomen bij koeriersbedrijven. Halverwege het
kwartaal worden de prijzen van een de meest voorkomende
koeriersdiensten opgevraagd.
Kwartaalmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Jaarmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Wegingsfactoren
De wegingsfactor geeft het aandeel van een bepaalde deelmarkt / vakgebied
ten opzichte van de totale productie van koeriersdiensten.